no 3 & 4 mesy. panitia & sistem fail

download report

Transcript no 3 & 4 mesy. panitia & sistem fail

3
Mesyuarat Panitia
• Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat
• Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir
Unit Akademik
PPDTL P .Pinang
MESYUARAT PANITIA
Unit Akademik
PPDTL .Pinang
SPI Bil 4/1986
1. Mengadakan mesyuarat panita secara berkala,
sekurang-kurangnya sekali sepenggal
dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan
secara ‘ad hoc’ apabila perlu.
2. Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli
untuk membincangkan aspek-aspek profesional
bagi penyampaian maklumat kepada Jawatankuasa
Kurikulum Sekolah
Bagaimana Mengendalikan
Mesyuarat Panitia?
1. Mesyuarat hendaklah dijalankan secara profesional
2. Ada Surat Panggilan dan agenda, tarikh, masa, tempat.
3. Perbincangan berbentuk ‘developmental’
4. Minit Mesyuarat mematuhi Pekeliling PKPA Bil.2/1991
5. Minit Mesyuarat diedarkan selewat-lewatnya 7 hari selepas
mesyuarat
6. Tindakan susulan diambil selepas mesyuarat.
Agenda dan Pengurusan
Mesyuarat.
Apa yang sepatutnya dibincangkan?
1. Prestasi akademik dibentang -( analisis )
2. Headcount setiap panitia mata pelajaran terlibat
menyediakan data
3. Topik-topik berkaitan akademik ( subjek)
- merangka strategi/ program
- mengenal pasti kekuatan/ kelemahan (post-mortem)
4. Program-program KPM/JPN/PPD dibincang secara
profesional
2. Perancangan Tahunan
(Panitia)
 Program peningkatan pencapaian akademik yang
dirancang utk dijalankan sepanjang tahun semasa.
 Program – boleh digabung dengan panitia lain
 Program - berkaitan program sekolah
(takwim)..cth. sempena sambutan tertentu.
3. Tugas Ahli-Ahli Panitia (Pembahagian)
 Menyediakan soalan ujian/ peperiksaan dalaman
mengikut -JSI (Jadual Spesifikasi Item ) – (
Taksonomi Bloom )
 Jadual Penyeliaan Pemantauan ( bimbingan rakan)
 Lain-lain
4. Analisis Peperiksaan Awam/
Dalaman (Post Mortem)
1. Membincang pencapaian murid dalam ujian/
peperiksaan dalaman/ awam terkini.
- Tercapai / tidak;
2. Kenal pasti kekuatan / kelemahan ( aspek p&p …dll)..ia
berkait dgn TOV…OTI…ETR
3. Buat Perancangan/ penambahbaikan
? Program
? Strategi
? Bagaimana hendak dijalankan, dll
5. Headcount
 Proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi
kerjaya setiap murid yang dapat dilihat antaranya
menerusi keputusan ujian/ peperiksaan.
Mengapa perlu HEADCOUNT?
 Tujuan post-mortem
 Penambahbaikan
…
Ibarat pokok tegak berdiri..bergantung pada akar yang kuat
4
Sekurang-kurangnya ada 7 fail
1. Fail Surat Menyurat
2.
3.
4.
5.
6.
Fail Minit Mesyuarat
Fail Data & Jadual Guru
Fail SP & HSP
Fail Perancangan Panitia
Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head
Count
7. Fail Bank Soalan
KOD FAIL
600 –[ PENGURUSAN KURIKULUM ]
 Nombor Dan Perkara Utama :
 600 - 1 hingga 600 - 10
 Meliputi perkara-perkara Pengajaran dan Pembelajaran
berkaitan dengan subjek-subjek matapelajaran
Prasekolah / Sekolah Rendah / Sekolah Menengah dan
perkara-perkara yang berkaitan dengan
aktiviti / laporan / gerak kerja / peperiksaan sekolah /
jadual waktu / sumber pendidikan.
sambungan…
No. Utama
Perkara Utama
 600 – 1 : Prasekolah
 600 – 2 : Sekolah Rendah
 600 – 3 : Sekolah Menengah
 600 – 4 : Pendidikan Khas
 600 – 5 : Pusat Sumber
 600 – 6 : Peperiksaan
 600 – 7 : Jadual Waktu
 600 – 8 : Pemulihan
 600 – 9 : Laporan
 600 - 10 : Program Khas
Meliputi mengenai maklumat pengurusan sekolah rendah,
sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panatia dan
aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah rendah.
600 - 2/1: Pekeliling
600 - 2/2: Pengurusan Sekolah Rendah
600 - 2/3: Bidang Bahasa
600 - 2/4: Bidang Sains
600 - 2/5: Bidang Matematik
600 - 2/6: Bidang Sains Sosial
600 - 2/7: Bidang Teknologi / Vokasional
600 - 2/8: Bidang Teknologi Maklumat
 600 = Kod Kurikulum
 2/
 /3
= Kod Sekolah Rendah
= Kod Bidang Bahasa
SKPI. 600-2/3 /1
SKPI. 600-2/3 /2
Bil
Nama Fail
No Fail
1
Fail Surat Menyurat
SKPI. 600-2/3 /1
2
Fail Minit Mesyuarat
SKPI. 600-2/3 /2
3
Fail Data & Jadual Guru
SKPI. 600-2/3 /3
4
Fail Sukatan Pelajaran (SP)& HSP
SKPI. 600-2/3 /4
5
Fail Perancangan Panitia
SKPI. 600-2/3 /5
6
Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/
Head Count
SKPI. 600-2/3 /6
7
Fail Bank Soalan
SKPI. 600-2/3 /7
600 - 3
Sekolah Menengah
 Meliputi mengenai maklumat pengurusan sekolah menengah,
sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panatia dan
aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah menengah.
 600 - 3/1: Pekeliling
600 - 3/2: Pengurusan Sekolah Menengah
600 - 3/3: Bidang Bahasa
600 - 3/4: Bidang Sains
600 - 3/5: Bidang Matematik
600 - 3/6: Bidang Sains Sosial
600 - 3/7: Bidang Teknologi / Vokasional
600 - 3/8: Bidang Teknologi Maklumat
 600 = Kod Kurikulum
 3/
 /3
= Kod Sekolah Menengah
= Kod Bidang Bahasa
SMKPI. 600-3/3 /1
SMKPI. 600-3/3 /2
Bil
Nama Fail
No Fail
1
Fail Surat Menyurat
SKPI. 600-3/3 /1
2
Fail Minit Mesyuarat
SKPI. 600-3/3 /2
3
Fail Data & Jadual Guru
SKPI. 600-3/3 /3
4
Fail Sukatan Pelajaran (SP)& HSP
SKPI. 600-3/3 /4
5
Fail Perancangan Panitia
SKPI. 600-3/3 /5
6
Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/
Head Count
SKPI. 600-3/3 /6
7
Fail Bank Soalan
SKPI. 600-3/3 /7
SAHABAT PENDIDIK …
TABURLAH BAKTIMU TANPA JEMU
BEKERJALAH SEIKHLAS HATI
DIDIKLAH MURIDMU SEPERTI ANAKMU
KERANA TUHAN MAHA MENGETAHUI
Tak Usah Mengharap Pujian Manusia
Tak Usah Mengharap Penilaian Manusia
kerana
Pujian Hanya Kekal Seketika
Ikhlaskan Usaha Yang Kau Tabur
Moga Kebaikan Akan Menyubur
Jai..
Unit Akademik
PPDTL .Pinang