Fail PBS • • • • • • • • • • • Surat Pekeliling PBS Surat Lantikan KPS & PS Carta Organisasi Surat Panggilan Mesyuarat/Kursus Minit Mesyuarat Bahan Kursus Dalaman Borang Markah Induk KKG PMR Perancangan Jadual Kerja.

download report

Transcript Fail PBS • • • • • • • • • • • Surat Pekeliling PBS Surat Lantikan KPS & PS Carta Organisasi Surat Panggilan Mesyuarat/Kursus Minit Mesyuarat Bahan Kursus Dalaman Borang Markah Induk KKG PMR Perancangan Jadual Kerja.

Fail PBS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Surat Pekeliling PBS
Surat Lantikan KPS & PS
Carta Organisasi
Surat Panggilan Mesyuarat/Kursus
Minit Mesyuarat
Bahan Kursus Dalaman
Borang Markah Induk KKG PMR
Perancangan Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah
Carta Gantt PBS
Salinan Surat Makluman Ibu bapa dll
Borang Maklumat Pentaksir (BMP/01)
• PORFOLIO PELAJAR – SENARAI
NAMA
• TANDA TANGAN BUKTI MURID
HANTAR KKG
• BORANG PERGERAKAN MURID –
PINDAH SEKOLAH
• CALON PINDAH
PUSAT,MENUMPANG,BAWA DARI SEK
ASAL KE SEK BARU
• BORANG SKOR INDIVIDU (SENARAI
NAMA PELAJAR)
• GRED INDUK – SIMPAN SELAMAT
• FAIL PENYELARASAN
• PENYELARASAN SKOR (DALAMAN
(kp, kb)& LUARAN)
• KES KHAS – MENUMPANG DLL,RUJUK
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
• JANGAN SALAH GUNA KOD 5. USAHA
GURU.
• SP PERLU HANTAR LAPORAN KES
KOD 5.
• MASUK FAIL PUTIH (SULIT)
• 1 SALINAN UTK SUP
• FAIL DIJAGA OLEH KPS-SIMPAN
SELAMAT DI BILIK