Peranan PPD: Pejabat Pelajaran Daerah Mersing

download report

Transcript Peranan PPD: Pejabat Pelajaran Daerah Mersing

PERANAN PPD DALAM PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
OLEH: PENOLONG PPD
PEJABAT PELAJARAN DAERAH MERSING
1
PERANAN PPD DALAM PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA
LEMBAGA
PEPERIKSAAN
PPD
JABATAN PELAJARAN
NEGERI
SEKOLAH
2
PEJABAT PENDIDIKAN DAAERAH
KPM
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KPM
JPN
SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
[Penolong Pengarah PBS)
PPD
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
Unit Pengurusan kademik
Unit Penilaian Dan Peperiksaan
(Penolong PPD PBS)
3
PERANAN PPD
MELAKSANAKAN
PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH
P
B
S
UPSR: 40:60 - 2011-16
PEPERIKSAAN
PUSAT
PENTAKSIRAN:
PBS
PMR: 100% - 2012-14
4
SEBELUM PELAKSANAAN PBS
1
• Pusat Maklumat PBS Daerah
• Mengumpul/ Memproses
• Rangkaian/ Penyebaran
DASAR &
KONSEP PBS
DS
KURIKULUM
SURAT
PEKELILING
DS PRESTASI
2
• Mempasti Sumber Manusia
• Siapa/ Berapa Ju
• Siapa/ Berapa Mentor
• Plan Penyebaran Maklumat
• Jadual Taklimat/ Kewangan/
SURAT SIARAN
MODUL P&P
SURAT
ARAHAN
MODUL
PENGURUSAN
3
SEMASA PELAKSANAAN PBS
TAKLIMAT
Taklimat Kepada Guru
Taklimat Kepada Pentadbir
Taklimat Kepada Ibu Bapa
PEMENTORAN
Mentor Pilih/ (Dilatih JPN)
Dapat Pendedahan Awal
Pementoran - Hari Khamis
PEMANTAUAN
Peg PPD-Unit Peperiksaan
Peg PPD-Unit Akademik
Peg PPD-Unit Lain
TAKLIMAT PBS SEKOLAH RENDAH
TAKLIMAT PBS SEKOLAH MENENGAH
SELEPAS PBS DIJALANKAN
SPPBS
• Masalah Semasa Menggunakan Sistem
• Masalah Pengurusan Murid
LAPORAN PENCAPAIAN
• Laporan Pencapaian Semasa
• Pemantauan Pencapaian Daerah
PENJAMINAN KUALITI
• Evidens/ Instrumen Menepati DSP
• Pemantauan Dalaman/ Luaran
9
ORGANISASI PBS DAERAH
PENGURUSAN TERTINGGI
JAWATANKUASA PBS DAERAH
PEMENTORAN
MENTOR PBS DAERAH
PENYELARASAN
JURULATIH UTAMA PBS DAERAH
TINDAKAN KHAS
JAWATANKUASA TASK FORCE PBS
10
Sudut Info PBS
Jalinan
dengan
MGB dan
MKPSM
PEMBUDAYAAN
PBS
Pembentangan /
Pemakluman
Banner
/ Poster
PBS
PBS: CABARAN DI HADAPI PPD
• Memperkasakan Organisasi PBS di PPD.
– Bilangan Pegawai dan Staf – Ditambah;
– 1 Pegawai, 2 Penyelia, 2 Staf Sokongan.
• Peruntukan Kewangan atas Nama PBS.
– Peruntukan Pementoran.
– Peruntukan Penyelarasan.
• Pertambahan Skop Kerja.
– PBS Pendidikan Khas.
– PBS Tingkatan 6 (MPM).
12
MAT YASIN DAUD: PPPD-PBS MERSING
e’ mail: [email protected]
13