Rumusan Kolokium 2012

download report

Transcript Rumusan Kolokium 2012

KOLOKIUM
PENGURUSAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH 2012
“Kepemimpinan Pentaksiran Holistik
Memacu Modal Insan
Kreatif dan Inovasi”
18 – 20 September 2012
Institut Aminuddin Baki
Genting Highlands
Pahang Darul Makmur
Anjuran
Institut Aminuddin Baki
Urus Setia Induk
Pusat Penyelidikan, Penilaian dan ICT
Ketua Urus Setia
Dr. Zaiton bt Ismail
Matlamat
Menyebarkan maklumat tentang konsep PBS
secara meluas kepada pemimpin sekolah
menengah dari seluruh negara. Selain itu,
kolokium ini memberi peluang pemimpin
sekolah berkongsi pengalaman serta kemahiran
melaksanakan dan menangani sebarang isu
berkaitan pengurusan PBS di sekolah
Objektif
Berkongsi maklumat dan pengetahuan baru
tentang konsep dan pelaksanaan PBS di
sekolah
Berkongsi idea, pengalaman dan maklumat
tentang pelbagai aspek penting dalam
pelaksanaan PBS di sekolah
Mengenalpasti isu-isu pengurusan PBS dan
cadangan penyelesaiannya
Peserta
120 orang
Pelbagai peringkat dari seluruh negara
Sekolah, PPD, JPN dan KPM
Majoriti adalah Pengetua
Pengisian Kolokium
Dua (2) ucap utama
Empat (4) kertas kerja
Forum
Pembentang dan ahli dari pelbagai
peringkat
Penyumbang
1. Dr. Hj. Khodori b Ahmad
“Kepemimpinan Pentaksiran Holistik Memacu Modal
Insan Kreatif dan Inovatif”
2. En. Mohammad Najib b Mohd. Ali
“Konsep dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah dalam Transformasi Pentaksiran”
Ketua Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan
Lembaga Peperiksaan Malaysia
3. Pn. Che Kamariah bt Endud
“Pemantapan PBS Melalui Aktiviti Kokurikulum”
Pengetua, Kolej Tunku Kursiah
3. Pn. Mazmin bt Mohamad
“Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Ke arah Sekolah
Berimpak Tinggi”
Pengetua, SMK Serendah, Selangor
4. En. Sukimin b Juki
“Dari Teori Kepada Amalan di Bilik Darjah:
Pelaksanaan PBS di SK Taman Putra Perdana, Sepang”
Guru Besar, SK Taman Putra Perdana, Puchong
5. En. Anuar b Sukiran
PBS sebagai Pemangkin Pengajaran dan Pembelajaran
Berkesan”
6. Forum
“Menangani Isu dan cabaran Pelaksanaan PBS
di Sekolah”
Pn. Hjh Norzila bt Mohd Yusof
Ketua Sektor Pembinaan Ujian Akademik
Lembaga Peperiksaan Malaysia
En. Maslan b Buniran
Pengetua SMK Victoria
W.Persekutuan
En. Md. Yassin b Daud
Pegawai Pelajaran Daerah Mersing
Johor
Moderator
Dr. Hj. Abdul Zubir b Hj. Abdul Ghani
Timbalan Pengarah
Institut Aminuddin Baki (Utara)
Dr. Zaiton bt Ismail
Ketua Pusat
Pusat Penyelidikan, Penilaian dan ICT
Institut Aminuddin Baki
TERIMA KASIH
DAUN KELADI
Skop Pembentangan dan
Perbincangan
Keadaan Pentaksiran Semasa
Transformasi Perubahan ==== PBS
Isu dan Cabaran
Hasrat dan Harapan
Senario Pentaksiran
 Warisi peperiksaan sejak1956 dari University Cambridge,
UK dan tiada perubahan besar untuk jangka masa yang
lama
 Terlalu berorientasikan peperiksaan
 Guru mengajar dengan merujuk kertas
soalan/peperiksaan, bukannya mengikut kurikulum
• Murid pelbagai kemampuan, kebolehan, SES, peluang
belajar dsb tetapi diukur dengan satu peperiksaan yang
sama
• Bilangan murid ramai dalam sesuatu mata pelajaran,
tetapi skor markah tinggi adalah sedikit
• Menjelang 2011 baru berlaku perubahan besar (PBS
dilaksanakan) tetapi dibuat secara beransur-ansur
Impak positif
 Guru akan pastikan murid belajar bersungguhsungguh supaya berjaya
 Meningkatkan daya saing
 Hubungan baik spt kerjasama, tolong menolong
untuk sama-sama berjaya
 Pengetua dan guru mahu keputusan terbaik
supaya dilabel sekolah terbaik
 Keputusan cemerlang beri kepuasan kepada
murid, guru sekolah dan ibu bapa
 Murid dan ibu bapa dapat buat penilaian kendiri
Impak Negatif
 Memberi penekanan kepada peperiksaan Pusat
 Teachers have no reason to teach, students have no reason
to learn
 Guru mengajar untuk lulus periksa
 Murid ikut sahaja secara pasif
 Peperiksaan tidak dibuat secara holistik
 Sekolah berusaha mencapai kecemerlangan untuk glory,
 pusat tuisyen yang untung
 Tekanan terhadap kuantiti Gred A
 Hanya murid yang cemerlang disanjung & diberi imbuhan
 Sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan, bukan
untuk memperoleh ilmu
 Peperiksaan mematikan semangat kanak-kanak utk belajar
 Tidak dapat melahirkan insan yang kreatif dan inovatif
Transformasi Perubahan
Kenapa Perlu Buat Transformasi Pentaksiran?
• Meningkatkan kebermaknaan pentaksiran
• Menyertai kedinamikan pendidikan
• Memperjelas prinsip
• Mengotakan janji dan keputusan
 Kena usaha lebih kerana kita bertanding dengan dunia
 Ujian PISA menunjukkan kedudukan kita satu pertiga
terbawah
 Sasaran kita dapat sepertiga teratas dalam perbandingan
antarabangsa
Sambungan
• Oleh itu pentaksiran di sekolah perlu diperkasa dan
dibetulkan supaya ia menggalakkan pembelajaran
• Dalam PBS murid boleh mentaksir rakan sebaya dan guru
pantau. Memberi kebaikan kepada murid daripada segi
nilai dan sikap
• Yang tahu untuk menilai dan mentaksir adalah mereka
yang dekat dengan murid iaitu sekolah dan guru sendiri
Pentaksiran Holistik
Proses mendapatkan sesuatu
maklumat secara yang
menyeluruh





konstruk yang ditaksir
instrumen yang digunakan
orang yang mentaksir
masa pentaksiran penskoran
perkara dan agensi yang melapor
Ciri-Ciri PBS
 Bukan perkara baru
 Dibawa masuk ke dalam peperiksaan Pusat untuk
mendapatkan pentaksiran yang holistik
 Dalam PBS mengajar dan mentaksir dibuat serentak
dan untuk kumpulan murid yang ramai
 Tidak lagi bergantung100% kepada peperiksaan
Kekuatan PBS
 Beri faedah kepada murid
 Tidak membawa beban kepada guru
 Dalam PBS assessment for learning diutamakan
 Pentaksiran berasaskan perkembangan dan
pertumbuhan individu untuk mencapai quality
education for all
 Pentaksiran holistik memacu insan kreatif dan
inovatif
 PBS memberi kepercayaan kepada guru dan
murid
 Mencapai misi dan visi pendidikan
 Mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Bagaimana PBS Menghasilkan Insan
dan Inovatif
setiap orang boleh menjadi pemimpin
kepemimpinan ada pada setiap orang
jenis dan magnitud pacuan
kepimpinan pentaksiran holistik
boleh memacu
Political will sudah ada, maka kena sambut
dengan profesional courage
Bagaimana laksanakan PBS. Ada dua cara
(i) Pengisian dalaman
(ilmu, amal, adab dan pentaksiran holistik
melalui penyemaian, penyuburan,
pengindahan dan penghalaan).
(ii) Peneguhan dari luar
(jalin hubungan dengan institusi yang ada
autoriti dengan PBS seperti YIM, EIS, GCI,
GCMA dan MACRI)
Pelaksanaan PBS Yang Lancar & Mantap
Tahu dan faham 3 perkara
i. Dasar
==== Pelaksanaan
ii. Teori
==== Praktis
iii. Pemikiran ==== Perlakuan
Bolehkah Sekolah Laksana
PBS?
BOLEH
Pembentangan empat (4) kertas kerja
membuktikan PBS memang boleh
dilaksanakan terutama dengan:
• Kefahaman yang jelas
• Sikap menerima perubahan
• Usaha tidak pernah jemu
• Kreatif dan inovatif
Isu dan Cabaran
 Sistem kita berasaskan 5 perkara – akses, kualiti, ekuiti, efisiensi
dan perpaduan
• Akses telah berjaya dgn peningkatan %an enrolmen
persekolahan
• Ekuti dan kuliti masih belum tercapai
• Efisiensi perlu dipertingkatkan
• Perpaduan adalah agenda berterusan
 Aspek kualiti adalah ditentukan oleh pencapaian murid. PBS cuba
tingkatkan pencapaian ini
 Kita hendak capai 3 band lagi untuk mencapai kecemerlangan
dalaman dan perbandingan antarabangsa
 Cina-Shanghai cuba lahirkan individu yang berjaya dengan
membangunkan individu
Sambungan
 PBS menyebabkan murid tidak belajar, tiada motivasi
untuk belajar
 Anak tidak belajar kerana PBS tidak dapat
menunjukkan markah anak
 Masih ada ibu bapa yang mahu markah anak
ditunjukkan seperti sistem peperiksaan dahulu
 Kita perlu yakin PBS adalah pendekatan terbaik utk
menangani pencapaian kanak-kanak terutama mereka
yang lemah. Tidak mahu murid ini terus tertinggal dan
jurang makin melebar antara murid dan antara mata
pelajaran
 Jangan gunakan band semata-mata untuk nilai murid
Apa yang penting adalah pertumbuhan dan
perkembangan murid
 Guru mesti jujur dalam melapor pencapaian murid
Masih kabur tentang PBS
• Banyak sedia fail
• Bagaimana hendak merge PBS dengan
peperiksaan awam
• Saiz kelas besar
• Autentik
Hasrat dan Harapan
 Pastikan PBS dapat dilaksanakan ke arah
merealisasikan transformasi pendidikan
 Tidak ada lagi kes-kes “kami tidak faham”, “tidak tahu”,
“PBS membebankan”, “PBS menambah kerja”
 Pastikan bagaimana PBS dapat dijalankan dengan betul,
lancar, berkesan dan mencapai peranan dan matlamat
 Dapatkan idea baru supaya PBS dapat dijalankan secara
pragmatik
 Peranan pemimpin untuk buat kerana organisasi yang
berjaya dan berkualiti bergantung rapat pada pemimpin:
Pantau
Ditadbir Dilapor
Dimoderasi Sah dan bolehdipercayai
Sambungan
 Pemimpin boleh menerima konsep dan hala tuju PBS
 Kita perlu yakin PBS adalah pendekatan terbaik utk
menangai pencapaian kanak-kanak terutama mereka
yang lemah. Tidak mahu murid ini terus tertinggal dan
jurang makin melebar antara murid dan antara mata
pelajaran
 Kebaikan murid kita, kebaikan sistem kita dan kebaikan
negara kita dalam merealisasikan mencapai negara maju
 Pemimpin sekolah mesti hebat dalam PLOC (merancang,
meneraju, mengorganisasi dan mengawal (plan, lead,
organise dan control)
 Kepimpinan berprestasi tinggi adalah anjakan kelima
dan Pelan pembangunan Pendidikan 2013-2025
(right person for the right eat)
Sambungan
Kolokium ini menjadi landasan
perkongsian idea, maklumat
kemusykilan
tentang PBS
KERJASAMA ERAT DAN
MANTAP SEMUA PIHAK
TERIMA KASIH
ISU DAN SENARIO PENTAKSIRAN MASA KINI
Soalan
Arahtuju LP. Pentaksiran guna bande tetapi UPSR balik
gunakan gred (A,B dsb). Oleh itu band hendak letak di mana.
Bukan band yang penting. Tetapi makna di sebalik band.
Pperiksaan mematikan semangat kanak-kanak untuk belajar
Setiap band.
Bagaimaan hendak merge band dengan kepuusan UPSR
pada tahun 2016 nanti
110 peserta dengan majoriti adalah pengetua
PBS dibawa masuk kedalam sistem pentaksiran negara untuk mengholistikkan
pentaksiran dengan memahami pemikiran di belakang PBS … maka Fahamilah
ilmu sebelum berml
Soalan:
Sebagai penyelaras di peringkat JPN, apa yg dibentangkan dapat ber kefahaman.
Realiti yang dihadai semasa melaksanak PBS ialah persediaan Pengetua dn guruguru untuk berubah. Tetapi di peringkat tertentu di KPM masih menitikberatkan
pencapaian dalam peperiksaan, (2) PBS untuk hasilkan pentaksiran holistik iaitu
utkmemperkasa pentaksiran itu sendiri. Bimbang pentaksiran PBS 10%
dikendalikan sekolah.
Jawapan
Jalankan apa yang patut kita jalankan. Peperiksaan telah berjalan 50 tahun. Boleh
kritik dan perbaiki, tetapi jangan rosakkan.
Soalan:
tertarik dengan mekanisme sebab guru-guru terlibat secara terus. Zbagaimana
hendak habiskan pentalksiran dari bend 1-6. laksanakan. Apa mekanisme untuk
habiskan semua bend.
Jawapan
Tumpuan PBS pada pertumbuhan, peperiksaan tumpuannya pada pencapaian.
Bukan berhenti setakat bend 6. Seboleh-boleh setiap orang mesti smpai bend 6, ia
Eviden dan deskriptor untuk murid supaya mereka boleh mentaksir diri
sendiri dan kawan-kawannya. Inilah cara murid membangunkan diri.
Soalan
Bagaima hendak buat PBS jika saiz kelas besar dan pelbagai kbolehan.
Hendak bend bagaimana kalau kehadiran tidak tekal.
Soalan
Autentik PBS perlu dijaga.kena kenalpasti apa yang hendak dikuasai, apa
yang perlu dikuasai. Kemudia baru tentukan evidence dan deskriptonya.
Fahamkan standard kandunga, std pembelajarann, std prestasi, kemudian
baru cari evidens dan deskriptor __> rubrik. Tukang beri resepi kena tahu
apa yg tukang masak hendak, and the vice versa.