CSR Magyarországon

download report

Transcript CSR Magyarországon

CSR Magyarországon
Szigeti Cecília
• A CSR viszonylag új
jelenség
Magyarországon.
• Történetét – mint
minden gazdasági
jelenségét
• erősen befolyásolta
az 1948 és 1989
között fennálló
szocialista rendszer,
valamint a
rendszerváltás óta
eltelt idő.
TANULMÁNY A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁRÓL MAGYARORSZÁGON 2007
Stakeholderek
• A magyar vállalatok szerint a három
legfontosabb „stakeholder” csoport az
alkalmazottak, a fogyasztók és a tulajdonosok.
Általában az alkalmazottakat tekintik
legfontosabbnak.
Szakszervezetek
• A szakszervezetek szerepe csak néhány
szektorban számottevő, a munkavállalók kb.
85%-a nem tagja semmilyen szakszervezetnek
• Így a vállalatok nem a szakszervezetek
nyomására, hanem saját jól felfogott érdekük
miatt foglalkoznak alkalmazottaik érdekeivel.
TANULMÁNY A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁRÓL MAGYARORSZÁGON 2007
Kormányzat
• „Az üzleti szféra felelősségének erősítése
érdekében elengedhetetlen a vállalati
társadalmi felelősségvállalás (CSR) jelenlegi
gyakorlatának az éghajlatváltozás elleni
küzdelem stratégiája szerinti befolyásolása.”
29/2008. (III. 20.) OGY határozat
Vidékfejlesztési Minisztérium
• Környezetügy
ért Felelős
Államtitkárság
• 2010-ig önálló
szaktárca
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyertfelelos-allamtitkarsag
CIVIL SZERVEZETEK
KÖVET- vállalati oldalról
http://www.kovet.hu/view/main/245.html
http://www.hblf.org/hungarian/home/index.php
TVE
http://cegmerce.tudatosvasarlo.hu/
UNDP
www.unglobalcompact.org
Kommunikáció
• Magyar nyelvű találatok (CSR): 138 000
• Újságok:
– http://www.maesholnap.hu/portal/index.php
• Könyvek
• Konferenciák
• Események- a teljesség igénye nélkül
A kevés néha több lenne…
http://www.csrpiac.hu/