Transcript PPT

Konferencja regionalna projektu
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia
ogólnego w przedszkolach i szkołach”
TIK w szkole podstawowej
Wykorzystanie konkretnych narzędzi (aplikacji) TIK
na matematyce
Wykorzystanie konkretnych narzędzi (aplikacji) TIK
do pracy edukacyjnej:
•Portal Scholaris
• Task Magic
•learningApps.org
Portal scholaris umożliwia nauczycielom korzystanie
z gotowych materiałów, które można wykorzystać
podczas lekcji.
Ćwiczenia interaktywne
e-lekcje
e-lekcje
• aplikacja umożliwiająca tworzenie ćwiczeń
interaktywnych;
• gotowa baza ćwiczeń;
• program bardzo przyjazny dla użytkownika;
• opcja udostępniania na stronach www, blogach;
• aplikacja niedostępna w języku polskim, ale
można skorzystać z funkcji tłumacza
w przeglądarce;
http://learningapps.org/
Ćwiczenie interaktywne
milionerzy
Task Magic pozwala tworzyć gry edukacyjne
przeznaczone na komputer lub tablicę multimedialną.
•program dla wszystkich grup wiekowych
•program dla wszystkich przedmiotów
•generuje kilkadziesiąt gier i zabaw
•posiada możliwość wydruku przygotowanych
ćwiczeń
Dziękuję za uwagę
Joanna Michoń