PowerPointi esitlus

download report

Transcript PowerPointi esitlus

IKT ja Lõuna-Eesti
Alo Lilles
Minust
• Axinom GmbH
• Invent Baltics OÜ
• TÜ Majandusteaduskond
• Regionaalsed teadmusasutused
teadmussiirde kandjatena
IKT ja nutikas spetsialiseerumine
• Arengufondi kasvuala
• Horisontaalselt läbi sektorite
• IKT kasutamine tööstuses
• Küberturvalisus
• Tarkvara arendamine
Eesti majandus sektorite kaupa 2012
Kasvuala
IKT
Tervise
tehnoloogiad
Masinaehitus
Logistika
Keemiatooted
Puidu
väärindamine
Ettevõtete Hõive
arv
Müügitulu Eksport
(tuh. €)
(tuh. €)
LV
(tuh. €)
2266 17591 2292407 1210462 621989
LV töötaja
kohta
35358
241
257
992
367
3530
6720
10738
2285
428593
520121
2275490
364033
327719
442156
1489123
456556
107137
157915
534520
77052
30350
23499
49778
33721
967
13043
1165053
724809
286574
21971
Töötajate arv
Teenusmajandus Tartus
Tartu ja Lõuna-Eesti IKT
• Ettevõtted peamiselt
Tartus ja Tartumaal
• Eksport
Aasta
Arv
2010
2011
236
280
IKT ja elektroonika
Käive
Eksport Hõive
100,8 mln
87,9 mln 1733
193,6 mln 156,9 mln 2481
Toidu- ja joogitööstus
Üldine
• Toidu ja joogitööstust iseloomustab
tooteinnovatsioon
• IKT-d iseloomustab protsessiinnovatsioon
• Tootmisprotsess ja logistika
• IKT omab tähtsat rolli kogu ettevõtte tarneahelas
IKT rakendused tööstuses
• Sisemiste protsesside automatiseerimine
• Tarneahela juhtimise ja kliendihaldussüsteemid
• Mobiililahendused
• Laomajanduse revolutsioneerimine (RFID)
Belgia
Saksamaa
Rootsi
Soome
Norra
Iirimaa
Kreeka
Portugal
Rumeenia
Horvaatia
Poola
Leedu
Bulgaaria
Läti
Eesti
Ungari
Kliendihaldustarkvara kasutamine
50
40
30
20
10
0
Poola
Sloveenia
Leedu
Portugal
Läti
Ungari
Norra
Soome
Saksamaa
Rootsi
Iirimaa
Eesti
Kreeka
Rumeenia
Tarneahel ja aut. andmevahetus
100
80
60
40
20
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Raadiomärgendtehnoloogia
• Mikroskeem
• Kaubainfo
(valmistamiskuupäev,
parim enne jne)
• 4-5 senti tükk
Intelligentne pakend
• Toiduainete kvaliteedi
muutus
• Pakendi omaduste
muutus
• Ribakoodide asendamine
Näited Eestist
Lemeks AS, Salvest AS, Wendre jne - Microsoft
Dynamics AX ettevõtte ressursside planeerimise
tarkvara
Hanza Tarkon - Projekteerimis- ja tootmistööriistad
(CAD-tarkvara Solid Edge ja CAM-tarkvara
MasterCAM)
CNC tööpingid (EQUA, Viljandi Metall, Tarkon jne)
Põllumajandus
Täppisviljelus
• Mis on täppisviljelus?
• Sensorid, kaugseire,
aktuaatorid
• Pilsu talu ja EMÜ
Euroopa pingutus
• Ei suudeta luua innovaatilisi tooteid
• Ei suudeta luua uusi väärtusahelaid ning
koostöövorme
• 13 miljonit eurot tervishoiu ja
toiduainetööstuste probleemide
lahendamiseks
Abi?
• TÜ robootika
• TAKid
• IKT Liit
Mida saaks NS raames teha?
• Tööjõu väljaõpe
• Õppekavade arendamine
• Koostöö teiste sektoritega
• Koostöövõrgustike loomine
Kokkuvõtteks
• Vahend paremate protsesside ning
ressursisäästlikuma arengu poole
• Tarkvarade kasutamine
• Koostöö