Transcript Document

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu
Bilgisayara Giriş
ITEC115/ITEC190
KONU#1
BİLGİSAYARA GİRİŞ
Hazırlayan: Belma KORKUTER
Öğrenme Hedefleri
1.
Bilgisayar okur yazarlığının önemlini anlamak, hayatımızın
ayrılmaz parçası olan bilgisayarların kullanım alanlarını
tartışmak
2.
Bilgisayar nedir ve temel işlemleri nelerdir anlamak
3.
Bilgisayarın; dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgi sahibi
olmak
4.
Girdi, işlem, çıktı, depolama ve haberleşme donanımı da
dahil olmak üzere, kişisel bir bilgisayarın temel
işlemlerine giriş
5.
Yazılım nedir anlamak
2
Öğrenme Hedefleri
6.
Bilgisayarın altı temel türünü, her biri için en az bir örnek
vererek listelemek
7.
Ağ, Internet ve World Wide Web (www) tanımak
8.
Bir Web sayfasına erişmek ve bir Web sitesinde
gezinmeyi anlamak
9.
Bilgisayarın
tartışmak
3
yararları, riskleri ve toplumsal etkilerini
Genel Bakış
Bu ünite tamamlandığında aşağıdaki yeterliliklere sahip
olacaksınız:

4
•
Bilgisayar nedir, çalışma presibini ve kullanım alanlarını
tanımlamak
•
Bilgisayar tarihi hakkında fikir sahibi olmak
•
Günümüzde kullanılan bilgisayar türlerini tanımak
•
Bilgisayar ağları ve Interneti tanımlamak
•
Bilgisayarın toplumsal etkilerini anlamak
Bilgisayarlar ve Biz
Bilgisayar kullanabilmek neden önemlidir?

•
•
Yaygın kullanımı

Bilgisayarlarla hayatımızın her alanında karşılaşıyoruz

Bu sebepten bilgisayarlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir
Temel bilgisayar bilgileri

5
Günümüzde, bilgisayar kullanmak ve çalışma prensiplerini anlamak,
herkes için temel bir beceridir.
Bilgisayarlar ve Biz
1980’den önce
•
o
o
o
Bilgisayarlar çok büyük ve pahalıydı
Ulaşılabilirliği sınırlıydı ve az sayıda insan tarafından
erişimleri mümkündü
Çoğunlukla, fazla miktardaki (yüksek hacimli) işlemler
için kullanılıyordu
80'lerin başında Mikrobilgisayarlar
•
6
o
Daha ucuz ve ulaşılabilirdi
o
Kişisel bilgisayarlar kullanılmaya başlandı
o
Kullanımı önemli ölçüde arttı
Bilgisayarlar ve Biz
Bugün
 A.B.D’de % 80'den fazla evde, en az bir bilgisayar
bulunmaktadır
ve
yaklaşık
tüm
işyerlerinde
kullanılmaktadır
•

Elektronik cihazlar birden fazla yeteneğe sahip tek
birimler halinde üretilmektedir
•
•
Bilgisayarlar artık daha verimlidir
Bir çok farklı işlemi bulundugumuz
gerçekleştirebiliriz
o
o
7
yeri
değiştirmeden
Elektronik postalarımıza oturma odamızdaki televizyon aracılığı ile
ulaşabiliriz
Cep telefonu ya da diğer taşınabilir cihazlarla internete erişebiliriz
Evde Bilgisayar Kullanımı
Kişisel bilgisayarlar çeşitli amaçlarda kullanılabilir:

8

Bilgi ve haber aramak

Elektronik posta aracılığı ile haberleşmek

Alışveriş yapmak, fatura ödemek

Televizyon ya da video izlemek

Müzik dinlemek, film seyretmek

Dijital fotografları düzenlemek

Oyun oynamak

Tatil organizyasyonları yapmak...
Evde Bilgisayar Kullanımı
Kablosuz Ağ


Bilgisayarlar her yerde kablo sınırları olmadan kullanılabilir
Akıllı cihazlar


Geleneksel cihazlar geliştirildi ve bu sayede, kullanıcı istekleri
tek bir cihazla karşılanabilir hale getirildi
Akıllı Evler


9
Bilgisayarlar tarafından, ev işleri ve evde bulunan diğer cihazlar
kontrol edilebilir ve izlenebilir
Evde Bilgisayar Kullanımı
10
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı



Hemen her alanda kullanılan bilgisayar teknolojisi, eğitime de
girmiş, günümüzde yoğun biçimde kullanılmaktadır.
Hepimizin bildiği gibi, eğitimin amaçlarından biri de, bireyleri
toplumun gereksinmeleri doğrultusunda yetiştirmektir.
Bu nedenle, günümüzde eğitim sistemleri, bilgi çağına uygun,
bilgi toplumu üyesinin özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmekle
yükümlüdür.




11
Dersler bilgisayarlı ortamlarda işlenmektedir.
Çoğu okulda, elektronik kitaplar ve elektronik ders notları
kullanılmaktadır.
Özellikle kolejlerde ve üniversitelerde kablosuz bağlantı noktaları
bulunmaktadır.
Bu sayede öğrenciler, kişisel dizüstü bilgisayarları ve/ya diğer akıllı
cihazlar ile bu ağa bağlanabilirler.
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

Uzaktan Eğitim

En temel anlatımla, iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve
mekandan
bağımsız, öğrencilerin
eğitim
almalarının
sağlanmasıdır.

Bu imkan özellikle, yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı
olanlara, ya da çalıştığı için iş saatlerinde eğitimine, kişisel
gelişimine zaman ayıramayan bireylere yöneliktir.
12
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı
13
İşyerinde Bilgisayar Kullanımı

Bilgisayarlar karar verme, üretkenlik ve iletişim için
evrensel bir iş aracı haline gelmiştir





14
Farklı konumlardaki tüm personeller tarafından kullanılır
Erişim kontrolü ve diğer güvenlik önlemleri için kullanılır
Hizmet uzmanları tarafından kullanımı her geçen gün
artmaktadır
Askeri amaçlar için, ordu tarafından yaygın bir biçimde
kullanılmaktadır
Teknoloji hızla gelişip değiştiğinden, tüm çalışanlar sürekli
olarak, bilgisayar becerilerini yenilemeleri gerekir
İşyerinde Bilgisayar Kullanımı
15
Dışarıda Bilgisayar Kullanımı

Bilgisayarlarla günlük yaşamın neredeyse her alanında
karşılaşıyoruz

Tüketici kioskları

Kiosk sistemleri; dokunmatik ekranlı, bilgi ve servis amaçlı kullanılan,
elektronik terminallerdir.

ATM işlemleri

Perakende mağazalarında POS sistemleri

Tüketici kimlik doğrulama sistemleri

GPS sistemleri

Taşınabilir bilgisayarlar
16
Bilgisayar nedir ?
•
•
Bilgisayar
o Verilen bilgileri saklayan, gerektiğinde bu bilgileri hızlı bir şekilde
istenilen amaca uygun kullanmayı sağlayan/işleyen, mantıksal ve
aritmetiksel işlemleri çok hızlı biçimde yapan bir makinedir.
o Bilgisayarlar, kendisine verilen komutları izler
o Bu komutlar bilgisayarın neyi nasıl yapması gerektiğini belirleyen
programlardır.
Temel işlemler
o Girdi: Bilgisayara veri girme işlemi
o İşlem:Veriler üzerinde işlem gerçekleştirme
o Çıktı: Sonuçların bilgisayardan sunulması
o Kaydetme: İleride kullanmak için verileri, programları veya çıktıyı
saklama
o Haberleşme:Verileri göndermek veya almak
17
Bilgisayar nedir ?
18
Veri ve Bilgi


Veri

Ham, işlenmemiş gerçektir

Metin, grafik, ses ya da video şeklinde olabilir
Bilgi


İşlenmiş, anlamlı hale gelmiş veridir
Bilgi İşleme

19
Veriyi bilgiye dönüştürme
Nesillerle Bilgisayar

Bilgisayarların tarihi genellikle nesiller olarak tanımlanır

Her yeni nesil önemli bir teknolojik gelişme ile ayrılır

İlk bilgisayarlar(1946’dan önce)

Elektro-mekanik Çağ

Abaküs, sürgülü cetvel, mekanik hesap makinesi


20
Sürgülü cetvel:Matematik problemlerini çözmek için kullanılan bir çeşit
cetveldir.
Delikli Kart Makinesi ve Mekanik Ayırma ve Sıralama Cihazı (Punch
Card Tabulating Machine and Sorter)
Nesillerle Bilgisayar
21
Nesillerle Bilgisayar

Birinci nesil bilgisayarlar(1946-1957)

Yapımında, lambaların (vakumlu tüpler) kullanıldığı ilk bilgisayarlardır.

Kullanılan bu kısa ömürlü lambalar çok yer kaplıyor, çok enerji
tüketiyor ve etrafa oldukça fazla ısı yayıyor, pahalı soğutma
sistemlerine ihtiyaç duyuyorlardı.

Savaş sırasında bilgisayar alanındaki çalışmalar çok daha hızlı bir
şekilde geliştirilmiştir.

ENIAC ve UNIVAC

John Mauchly ve John Presper Eckert, 1946 yılında, Eniac’ı (Electronic
Numerical Integration and Calculator) geliştirmiştir.

İlk olarak 2. dünya savaşında gizli bir proje olarak başladı.

Ticari amaçlı ilk bilgisayar aynı teknolojiyle, UNIVAC adıyla 1952
yılında piyasaya sürüldü.
22
Nesillerle Bilgisayar

İkinci nesil bilgisayarlar(1958-1963)

Bu dönem, transistörler kullanılmaya başlandı.

Bilgisayarlar birinci nesil bilgisayarlara göre, artık daha küçük,
daha güçlü, ucuz, daha verimliydi.
23
Nesillerle Bilgisayar
24
Nesillerle Bilgisayar
•
Üçüncü nesil bilgisayarlar(1964-1970)

Bilgisayarlarda üçüncü kuşağın, transistörlerin yerine yüzlerce
transistörün işlevini yerine getirebilen Entegre devrelerin
(integrated circuits) (ICs) kullanılmasıyla başladığı kabul edilir.

Klavyeler kullanılmaya başlandı.
25
Nesillerle Bilgisayar
•
Dördüncü nesil bilgisayarlar(1971-1995)

Dördüncü kuşak, mikroişlemcilerin
başlayan kuşaktır.

IBM PC,Apple Macintosh

Günümüzde, bilgisayarlarımızda kullandığımız çevre birimleri
olan klavyeler, fareler, monitorler ve yazıcılar geliştirildi.

Manyetik diskler, Flash bellekler ve optik diskler verileri saklama
ve yedekleme işlemleri için kullanıldı.

Bilgisayar ağları, kablosuz teknoloji ve Internet kullanılmaya
başlandı.

Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir.
26
üretilmesiyle
birlikte
Nesillerle Bilgisayar
27
Nesillerle Bilgisayar
•
Beşinci nesil bilgisayarlar (şimdi ve sonrası)





28
Bugün tamamen beşinci kuşak bilgisayar olarak tanımlanabilecek
bir makine henüz yok.
Günümüzdeki mevcut makineler, özellikle de paralel işlem
sistemleri, bu kuşak bilgisayarların bazı özelliklerini taşımaya
başlamışlardır.
Beşinci kuşak bilgisayarlarda ön plana insan gibi düşünebilen (en
azından belli bir alanda) ve insan gibi hissedebilen (duyan,
gören) makinelerin tasarlanması çıkmaktadır.
Bu tür, oldukça zor işlemler yapan bir makinenin geleneksel
mimariye değil, paralel mimariye sahip olacağı açıktır.
Bundan dolayı paralel işlem yöntemleri ve sistemleri gelişmeli
ve denenmelidir.
Donanım
•
Donanım: Fiziksel olarak bir bilgisayarı oluşturan tüm
birimlerdir.
o
Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle donanımı, elle
tutulur, gözle görülür tüm parçalar olarak da tanımlayabiliriz.
–
İç Donanım
•
–
29
Bilgisayarın kasasının (sistem ünitesinin) içerisinde bulunan tüm parçalardır.
Dış Donanım
•
Sistem ünitesinin dışında bulunan parçalardır.
•
Kablolu veya kablosuz bağlantı ile bilgisayara bağlanır.
Temel Bileşenler

Bilgisayarı oluşturan ve çalışmasına yardımcı olan öğeler
temel bileşenler olarak adlandırılır.
Donanım ve Yazılım olarak ikiye ayrılır.

30
Donanım
•
Giriş Aygıtları



İşlem Aygıtları



Bilgisayarı veri girişi sağlamak için kullanılır
Klavyeler, fareler, tarayıcılar, kameralar, mikrofonlar, joystickler,
touch pad, dokunmatik ekranlar, parmak izi okuyucular vs..
Hesaplamaları yapar ve bilgisayarın çalışmasını kontrol eder
Central processing unit (CPU) Merkezi işlem birimi ve bellek
Çıkış Aygıtları


31
Mevcut sonuçları kullanıcıya sunar
Monitörler, yazıcılar, hoparlörler, projektörler vs..
Donanım

Depolama Aygıtları



Verileri saklamak için kullanılır
Sabit diskler, CD / DVD diskleri ve sürücüleri, USB flash
sürücüler..
Haberleşme Aygıtları

Kullanıcıların, başkaları ile iletişim kurması ve elektronik
bilgilere erişmesi için kullanılır

Modemler, ağ adaptörleri...
32
Donanım
33
Yazılım
 Yazılım





34
Donanımı kullanmak için gerekli programlardır.
Bir işi bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların
belirli bir sıra doğrultusunda
kullanılması ile
olanaklıdır.
Kullanılan bu koda programlama dili denilir.
Yazılan kaynak kod program derleyici veya
yorumlayıcı tarafından bilgisayar diline çevrilir.
Sistem Yazılımları (işletim sistemi), Uygulama
Yazılımları (paket programlar)
Yazılım

Sistem Yazılımları

Bilgisayarın açılması, bir programın çalışabilmesi, bir belgenin
oluşturulabilmesi gibi işlemlerle, kullanıcının klavyeye bastığında
bir harfin görülmesi, yazdıklarını disk ya da disket üzerinde
saklayabilmesi, dosyalara ad verilmesi, dosyaların silinmesi,
yazdırılması ve benzerleri işlemlerin yapılması, işletim sisteminin
görevleri arasındadır.

İşletim sistemi, bilgisayarların çalışabilmesi için gereken en temel
yazılımdır.

Windows, Mac OS, Linux, vs.
35
Yazılım
36
Uygulama Yazılımları

Uygulama Programları

37
Belirli bir görevi yapabilmesi amacı ile hazırlanan, çalışmak
için bir işletim sistemine ihtiyaç duyan programlardır.
•
Fotograf düzenleme
•
Web sayfası görüntüleme
•
Elektronik posta alma/gönderme
•
CD/DVD yazdırma
•
Tasarım yapma
•
Bilgisayar oyunları
•
Muhasebe programları
•
Programlama dilleri derleyicileri
•
Kelime işlemci vs..
Uygulama Yazılımları
38
Uygulama Yazılımları
39
Bilgisayar Kullanıcıları
•
Bilgisayar alanında bazı bölümler :

Sistem analisti
•
Bilgisayar sistemlerini tasalarlar

Güvenlik uzmanları
• Bilgisayarların ve ağların güvenliğinden sorumludurlar

Kullanıcı (Son kullanıcı)
•
40
Programı yazana programcı , tasarımını yapana ön yüz
yazılımcısı, programı kullanana da son kullanıcı
denir.
Soru
1. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak bilgisayarlardan değildir?
a. IBM PC
b. UNIVAC
c. ENIAC
2. Doğru/Yanlış: Kullanıcıdan daha fazla bilgi girişi istendiğinde
görüntülenen pencereye iletişim kutusu denir
3. Hoparlörler _____________ aygıtlarına örnektir.
Cevaplar:
1) a; 2) Doğru; 3) Çıkış
41
Her İhtiyaca Uygun Bilgisayarlar

Altı temel kategoride bilgisayarlar:

Gömülü Bilgisayarlar

Mobil Cihazlar

Kişisel Bilgisayarlar (PC)

Midrange Sunucular

Mainframe Bilgisayarlar

Superbilgisayarlar
42
Gömülü Bilgisayarlar
Gömülü Bilgisayarlar
•

Bir üründe bileşen
bilgisayarlardır.

Genel amaçlı bir bilgisayar gibi kullanılamaz.





Ev aletleri
Sulama sistemleri
Termostatlar
Dikiş makineleri
Otomobiller
o
o
o
43
Kitlenmeyen frenler
Hız sabitleyiciler
Hava yastığı kontrolörü
olarak
işlev
gören,
özel
amaçlı
Mobil Cihazlar

Mobil Cihazlar

Elde taşınabilecek kadar küçük cihazlardır

Genellikle dokunmatik ekranlı olarak üretilirler




44
Akıllı telefonlar
Taşınabilir oyun cihazları
Taşınabilen dijital medya oynatıcıları
Tabletler
Kişisel Bilgisayarlar
•
Kişisel Bilgisayar

Aynı anda tek bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış
küçük bilgisayarlardır.

Microbilgisayar olarak da bilinir

Farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir
45
Kişisel Bilgisayarlar
•
Masaüstü Bilgisayar
–
–
–
–
46
Masa üzerine sığacak biçimde tasarlanmışlardır
Farklı şekillerde üretilirler
PC-Compatible ve Apple ın hepsi bir arada’sı masaüstü
bilgisayarlar için, piyasada sıklıkla adı geçen ürünlerdir.
Taşınabilir değildirler
Taşınabilir Bilgisayarlar
•
Taşınabilir Bilgisayarlar

Kolaylıkla taşınabilir şekilde tasarlanmıştır

Tamamen işlevsel bilgisayarlardır

Dizüstü bilgisayarlar
•

Tabletler
•
47
Genellikle, kapaklı (midye) şeklinde üretilirler
Dijital kalem ve/ya dokunmatik ekranlıdır
Taşınabilir Bilgisayarlar
–
48
Netbook

Geleneksel dizüstü bilgisayarlardan daha küçük, daha hafif ve daha
ucuzdur

Daha uzun pil ömrü vardır

Öğrenciler ve iş seyahatlerine çıkanlar için uygundur
İnce İstemci (Thin Client) ve Internet
Cihazları


İnce istemci

Çok kullanıcı sistemlerin ana unsuru olan sunucu yani ana
bilgisayar üzerinden her türlü bilgi paylaşımına (girişi ve çıkışına)
olanak sağlayan terminal cihazlarıdır.

Sunucu tabanlı bilgi işlem olarak adlandırılan bu yapıda bütün
uygulamalar sunucu üzerinde çalışır.

Düşük maliyet, yüksek güvenlik ve kolay bakım

Sınırlı veya yerel depolama
Internet cihazları

49
Internet erişimi ve/ya e-posta alışverişi için tasarlanmış özel bir
bilgisayarlardır
İnce İstemci (Thin Client) ve Internet
Cihazları



50
Buzdolabı veya telefon konsolu gibi başka bir ürün içine inşaa edilebilir
Stand-alone cihazlar olarak da kullanılırlar
Internet-enabled oyun konsolları
Midrange Sunucular
•
Midrange Sunucu
–
Küçük ağlardaki programları ve verileri barındırmak için kullanılan orta
ölçekli bir bilgisayardır
–
Kullanıcılar mevcut ağa bir bilgisayar, ince istemci ve/ya farklı bir
terminalle bağlanabilirler
–
Bilgisayar ortamına aktarma (sayısallaştırma)
•
51
Verileri sayısallaştırıp bir sunucuda paylaşma verimlilik artışı sağlar.
Mainframe Bilgisayarlar

Mainframe Bilgisayarlar






52
Büyük miktarlarda verileri yönetmek için, birçok büyük kuruluş
tarafından kullanılan güçlü bilgisayarlardır
1000'e yakın kullanıcıyı destekleyebilen, büyük miktarlarda giriş,
çıkış ve depolama aktivitelerin yönetim kapasitesine sahiplerdir
Isı ve havadaki nem değişikliklerine ve toza daha duyarlı
olduklarından kontrol odalarında bulundurulurlar
Büyük hastaneler, üniversiteler, büyük işletmeler, bankalar, devlet
daireleri için standart bir seçimdir
Daha büyük, daha pahalı ve bir Midrange sunucudan çok daha
güçlüdür
Genellikle günde 24 saat kesintisiz çalışır
Mainframe Bilgisayarlar
53
Superbilgisayarlar

Superbilgisayar

Bilgisayarın en hızlı, en pahalı, en güçlü türüdür

Bilimsel araştırmalarda, matematiksel işlemler, hesaplamalar, ileri
düzey problemleri çözmede ve meteoroloji tahminleri gibi
karmaşık uygulamalarda kullanılırlar

Saniyede milyarlarca iş yapabilme özelliğine sahiptirler
54
Superbilgisayarlar
55
Soru
1.Tablet PC bir _____________ örneğidir.
a. Masaüstü bilgisayar
b.Taşınabilir bilgisayar
c. Internet appliance
2.Doğru/Yanlış:Mainframe bilgisayarlar, superbilgisayarlar ile
tamamen aynı özellikleri taşırlar.
3.Akıllı telefon bir _____________ örneğidir.
Cevaplar:
1) b; 2) Yanlış; 3) mobil cihaz
56
Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları



Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanarak kaynakları paylaşmasıdır
Yapılan çalışmaların çoklu ortamda paylaşılması, bilgisayar
kaynaklarının
verimli
kullanılması,
bilgisayarların
birbiriyle
haberleşmesiyle mümkündür
Bu, birçok bilgisayarın birbirlerinin kaynaklarını paylaşacak şekilde
bağlanmasıyla oluşturulan bilgisayar ağları ile gerçekleşir
Veri Paylaşımı
 Haberleşme
 Yazılım Paylaşımı
 Donanım Paylaşımı
 Ortak Çalışma Grupları vs..


Ağ sunucusu

57
Ağdaki kaynakları yönetir
Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar ağlarının çeşitli boyutları ve türleri vardır

Ev Ağları

Okul ve Küçük İşyeri Ağları

Büyük Kurum Ağları

Kablosuz Kamu Ağları

Internet
58
Bilgisayar Ağları ve Internet
59
İnternet ve WWW nedir ?
•
İnternet


•
Dünyadaki en büyük ve en tanınmış bilgisayar ağıdır
Kullanıcılar bir İnternet Servis Sağlayıcısı kullanarak
bağlanabilirler
Internet'e
WWW (World Wide Web) - Dünya Çapında Ağ






60
İnternet üzerindeki servislerden biridir
Web sözcüğü ile de ifade edilir
İnternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden
oluşan dökümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir.
"Web", bu dökümanları bir arada tutan, bir dosyayı diğerine aktaran ve
onları internet üzerinden yollayan bir bağlantı sistemidir.
Web siteleri,Web sunucularında saklanan Web sayfalarını içerir
Web sayfaları (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera...) gibi bir
Web tarayıcısı kullanarak görüntülenir
İnternete ve/ya Ağa Erişim



Bağlanmak için bir modem veya ağ bağdaştırıcısı gerekir
Bazı ağlar bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir
Internet bağlantısı :



Doğrudan (her zaman açık) bağlantı
Çevirmeli Ağ bağlantısı
İnternet adresleri, internet üzerinden kaynaklara erişmek
için kullanılır

IP (Internet Protocol) adresi

Bilgisayarları tanımlayan sayısal adresdir
(207.46.197.32)
61
İnternete ve/ya Ağa Erişim

Alan adı

Bilgisayarları tanımlayan metin tabanlı adresdir
(microsoft.com)

Uniform resource locators (URLs) Tekdüzen Kaynak Konum
Belirleyicisi


Elektronik posta adresi

62
Web sayfalarını tanımlar (http://twitter.com/jobs/index.html)
E-posta alışverişi için kullanıcıları tanımlar ([email protected])
IP Adresi ve Alan adları


IP adresi numaralardan
oluşur ve eşsizdir
Alan adı


63
IP adresinin karşılığıdır
Üst Seviye Alan Adı {Toplevel domain(TLD)}
organizasyon türünü veya
konumunu tanımlar
Uniform Resource Locators (URLs)

Uniform Resource Locators (URLs) adresi



64
İnternet yoluyla insanların kullanımına sunulmuş olan her
dökümanın kendine ait ve tek olan bir adresi vardır, buna
URL yani özgün kaynak adresi adı verilir.
İnternet kaynağın türünü ve konumunu belirler
Protokoller veya standartları kullanır
Uniform Resource Locators (URLs)

Protokoller:

Hypertext Transfer Protocol (http://) web sayfalarını
görüntülemek için kullanılan protokoldür (https:// Güvenliğin
üst düzey kabul edildiği sayfalarda kullanılır)

File Transfer Protocol (ftp://) dosya alış verişinde kullanılır
65
E-posta Adresi

Bir elektronik adres üç ana bölümden oluşur:

Kullanıcı adı

Kişinin alan için kullandığı benzersiz isimdir

@ sembolü

E-posta hizmetinin adı adı ve Üst Seviye Alan Adı
66
Web Sörfü

Web tarayıcısı


Ana Sayfa


Web sayfalarını görüntülemek için kullanılır
Bir web sitesinin ilk giriş sayfasıdır
Bir web sayfasına gitmek için kullanılan yöntemler:

Adres çubuğuna bir URL yazılır

Diğer Web sayfalarına bağlı bir köprüye tıklanır –metin, grafik
vs.. olabilir

Favorite/Bookmark (sık kullanılan/yer imi verilmiş bir web
sayfası ) ve ya History (Geçmiş Listesi) den seçilerek
67
Web Sörfü
68
Web de Bilgi Bulma

Arama Motoru

Yazdığınız kelimeleri
kullanarak, onları içeren web
sayfalarını bulan bir web
sitesidir.

Referans Siteleri

69
Adresler, telefon numaraları,
posta kodları, haritalar vs.
içerir
Elektronik Posta

Elekronik posta (e-mail)


70
Bilgisayar ağları aracılığıyla mesaj alma ve gönderme yapan bir
uygulama yazılımı türüdür.
En yaygın kullanılan İnternet uygulamalarından biri
Elektronik Posta


71
Resim, ataçlanmış dokümanlar vs.. içerebilir
Diğer mesajlaşma yöntemleri (mobil cihaz kullanarak)

Short Message Service (SMS) Kısa Mesaj Servisi

Multimedia Message Service (MMS) Multimedya Mesaj Servisi
Bilgisayarlar ve Toplum
•
Geçtiğimiz on yılda, teknoloji önemli ölçüde gelişme
göstermiştir
•
Bu da bireylerin evi, iş yeri ve günlük yaşamı üzerinde
belirgin bir etki oluşturmuştur
•
Bilgisayarın toplum için bazı faydaları:
o
Bir ürünü tasarlarken üç boyutlu olarak görme imkanı, üzerinde
deneme yapma olanağı
o
Erken tıbbi tanı ve daha etkili tedavi
o
Fiziksel engelli bireylerin iş görevlerini gerçekleştirmek için
gerekli cihazlar
o
Hızlı ve kolay bilgi alışverişi
72
Bilgisayarlar ve Toplum

Bilgisayarın toplum için bazı riskleri:

Stres ve sağlık sorunları

İstenmeyen Elektronik Postalar (Spam)

Bilgisayar virüsleri ve kötü amaçlı yazılımlar (Malware)

Kimlik hırsızlığı ve elektronik dolandırıcılık

Gizlilik sorunları
73
Bilgisayarlar ve Toplum

Online iletişim farklılıkları

Yüzyüze görüşmeden daha gayriresmidir

Network Görgü Kuralları (Netiquette)
74

Kibar ve başkalarına karşı düşünceli olunmalı

Saldırgan ifadelerden kaçınılmalı
Bilgisayarlar ve Toplum

Kısaltmalar ve ifadeler

Kısaltmalar-- mrb bn mhmt yrn okla gly msn. kib
Merhaba ben Mehmet yarın okula geliyor musun? Kendine iyi bak.

75
Surat İfadeleri--
Bilgisayarlar ve Toplum


Rumuz

Birçok bireye özgürlük hissi verir

Kötüye kullanılabilir
Bilgi Bütünlüğü/Doğruluğu

76
Kaynağınızı kontrol edin- Internet üzerinde tüm bilgilerin doğru
olmadığı yada eksik olabileceği unutulmamalı
Soru
1. index.html bir _____________ örneğidir.
a. URL
b. IP adresi
c.Web sayfası dosya adı
2. Doğru/Yanlış:Web sayfalarında yayınlanan tüm bilgiler
doğrudur.
3. Bir elektronik posta adresinde örneğin [email protected],
abc.com _____________ olarak bilinir.
Cevaplar:
1) c; 2) Yanlış; 3) alan adı
77
Özet






Bilgisayarlar ve Biz
Bilgisayar nedir?
Nesillerle Bilgisayarlar
Her İhtiyaca Uygun Bilgisayarlar
Bilgisayar Ağları ve Internet
Bilgisayarlar ve Toplum
78