Transcript Document

2011/2012 FALL LOGO http://sct.emu.edu.tr/bdem/bdem105

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

BDEM 105 –

Bilgisayar Uygulamaları I

ÜNİTE

1

Bilgi

Te knolojilerine ve Bilgisayara Giriş

Öğr. Gör. : Raygan Kansoy

İşlenecek Konular

1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ 2.1 Bilgisayar Nedir?

2.2 Bilgisayarın Tarihsel Gelişimi 2.3 Bilgisayarın Kullanım Alanlar 2.4 Bilgisayar Kategorileri 2.5 Bilgisayar Nasıl Çalışır?

2.6 Bilgisayar Donanımı 2.7 Bilgisayar Yazılımı ÜNİTE 1

2

1. Bilgi Teknolojilerine Giriş

ÜNİTE 1

 BT (Bilgi Teknolojisi), bilgisayar ( yazılım ve donanım) ve iletişim teknolojisinin (veri, ses iletişimi, ağlar vb) bileşimi olarak tanımlayabileceğimiz alanların genel adıdır.

 BT,farklı biçimlerdeki bilgiyi oluşturmak,saklamak, alış veri şini yapmak, kullanmak üzere bütün bu biçimleri kullanan teknolojinin kendisidir.

 Veri toplamak, tümünü içerir.

işlemek ve teslim etmekle ilgili teknolojilerin 3

1. Bilgi Teknolojilerine Giriş

ÜNİTE 1

Veri :

Bilgiyi oluşturan parçalardır. Çoğunlukla tek başlarına anlamları yoktur. Bir kişinin adısoyadı, sicil numarası birer veridir. Benzer şekilde bir ürünün üretim tarihi, fiyatı vb bilgileri de birer veridir.

Bilgi :

Verilerin işlenmiş anlamlı sonucudur. Bilgi bir yargı üretir. Örneğin bir hesaplamada kullanılan rakamlar veridir, hesaplamanın kendisi ve sonucu bir bilgidir 4

1. Bilgi Teknolojilerine Giriş

ÜNİTE 1

BT NE YAPAR?

 Verimliliği ve etkinliği artırır.

 Düzenli işlemleri otomatikleştirir.

 Yetenekleri ve bilgiyi artırır.

 Bilgiye erişimi sağlar.

 Bilgiyi yönetmemizi ve bilgiyi yorumlamamızı artırır.

 İletişimi artırır.

5

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.1 BİLGİSAYAR NEDİR?

Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten, dan donanım (hardware) ve yazılım (software) oluşan elektronik bir makine dir.

Aritmetik İşlemler

Toplama , çarpma, çıkarma, bölme

Mantıksal İşlemler

Karşılaştırma (Küçük veya Büyük), Karar verme 6

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

 1942 yılında colossus adı verilen sifre çözmek amacı ile kullanılan elektronik cihaz üretildi.

 1945 yılında ENIAC isimli ilk bilgisayar üretildi. Saniyede 5000 islem yapabilmekteydi.

 1981 yılında IBM ilk kisisel bilgisayarı (PC) gelistirdi.

 1983 kisisel yılında APPLE macintosh isletim sistemi kullanan bilgisayarını üretti .

 1991 yılında ilk dizüstü bilgisayar üretildi.

7

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilgisayarların gelişimi 5 kuşakta gerçekleşmiştir. Her yeni kuşakta boyutların küçülmesi, performansın artması, çevre donanımların gelişmesi gibi teknolojik yenilikler görülmektedir.

1.

Kuşak Bilgisayarlar (1946-1959):

ENIAC, EDVAC ve UNIVAC.

Vakumlu tüp teknolojisiyle geliştirilen İnsanlık tarihinde genel amaçlı ilk bilgisayar, 1946 yılında tamamlanan

ENIAC

’tır (Electronic Numerical Integrator And Computer).

      Ağırlık : 50 ton Vakumlu Tüp Adeti : 18.000

Veri Giriş Aygıtı : IBM 405 Kart Okuyucu Kapladığı Alan : 167 m² Yaptığı İşlemler : Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Karekök Hesaplama Saniyede Yapılan İşlem Adeti : 5.000 adet toplama işlemi 8

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

1.

Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :

 İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı,  Fazla enerji harcarlardı,  Çevreye fazla ısı yayarlardı,  Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı,  Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı,  Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.

9

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE 1

ENIAC

10

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

2.

Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964):

üretilen bilgisayarlar. Transistör teknolojisinin kullanıldığı ilk bilgisayar IBM’in 1401 modelidir. Bu bilgisayarların boyutu 1. kuşak bilgisayarlarla kıyaslanamayacak kadar küçüktü.

Transistör teknolojisiyle Performans açısından da kıyaslanamayacak bir gelişim sağlanmıştır.

      

2.

Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :

İşlemci olarak transistör kullanılırdı Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı Az enerji kullanırlardı Daha az ısı yayarlardı Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.

11

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

3.

Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970):

Entegre devre teknolojisi kullanılarak üretilen bilgisayarlar. Bu kuşaktaki bilgisayarlarda da boyutlar önemli ölçüde azaltılmıştır ve önemli düzeyde performans gelişimi sağlanmıştır. Entegre devre teknolojisiyle üretilen ilk bilgisayar IBM’in 360 modelidir .

3.

Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :

 İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı  Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sağlanmaya başlandı  Manyetik diskler kullanılmaya başlandı  Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu 12

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

4.

Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970):

Silikon yonga teknolojisiyle üretilen bilgisayarlar. Mikro işlemci yada yonga teknolojisi sayesinde bilgisayarlar avuç içine sığacak kadar küçültülebilmiştir. Ayrıca güç tüketimi azaltılmış ve performans ciddi boyutta iyileştirilmiştir. Geliştirilen ilk mikro işlemci Intel 4004 işlemcisidir..

4.

Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :

Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır     Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD'ler k ullanılabilmektedir Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir Ağ sistemleri oluşturulup bilgisyarlar arasında iletişim sağlanabildi Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi 13

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

5.

Kuşak Bilgisayarlar (1990- …) :

Yapay Zekâ teknolojileri kullanılan bilgisayarlardır. Kasparov ile satranç maçı yapan Deep Blue isimli bilgisayar teknikleri sayesinde kaybederken, başarmıştır.

örnek gösterilebilir. Kullanılan yapay zeka Kasparov’la yaptığı maçlardan ilkini sonraki maçlarında Kasparov’u yenmeyi 14

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.3 B İLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI

Evlerde :

Çeşitli programlar vasıtasıyla tablolar, belgeler, grafikler vb oluşturmak, Internet’e ulaşmak, oyun oynamak.

Eğitimde :

Yabancı dil öğreniminden, fen bilimlerine ve sosyal bilimlere kadar pek çok alanda verilen eğitimler günümüzde medyanın kullanımı mümkün olmaktadır.

bilgisayarlarla desteklenmektedir.

Eğitimlerde çeşitli tablo ve grafiklerin, çeşitli simülasyonların, Sesli ve görüntülü 

Bilimsel Araştırmalarda :

bilgisayarlarla geçirilerek Desteklenebilmektedir.

analiz edilmesi ve Çeşitli verilerin toplanması, işlemlerden sonuçların raporlanması için bilgisayarlar kullanılmaktadır.

Günümüzde her bilim dalında yapılan araştırmalar 

Askeri Alanda :

bilgisayarlar Nükleer silahların denetiminde, simülasyon ve uzay çalışmalarında kullanımaktadır.

15

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.3 B İLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI

Kamusal Hizmetlerde :

Devlete denetim vb alanlarda faaliyet bağlı sağlık, eğitim, bankacılık, gösteren kuruluşlarda 

İletişimde :

görüntülü Internet sohbet kullanılmaktadır.

vasıtasıyla gerçekleştirilen e-posta, sohbet, uygulamaları için bilgisayarlar sıkça 

Ticaret ve

stok

Yönetimde :

kontrolü vb.

Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon, 

Yayıncılıkta :

bilgisayarlar Kitap, dergi, gazete vb yayınların yazılmasında yaygın olarak daktilo vb cihazların yerini almıştır.

Ofis Otomasyonunda :

getirilmesi Bir işletmenin ofis hizmetlerinin yerine için bilgisayarlar kullanılmaktadır.

16

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.3 B İLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI

 

Örnekler ;

      Mimarlar çizimlerinde E ğitmenler derslerinde Mühendisler modellerini üretmekte İş dünyası; grafik, satış analizi, ileriye dönük tahminler, proje yönetimi, üretim planlama, yatırım gibi konularda Havayolları, iniş kalkış saatleri, uğrak yerleri ve uçuş programlarını düzenlemek, rezervasyon ve idari bilgiler için Trafik kontrol sisteminde gecikmeleri minimum seviyeye indirmek, trafik akışında optimalliği sağlamak amacıyla Perakende satış uygulamalarında, stok kontrol işlemlerinde Kütüphanelerde kitap ödünç verme işlemlerinin yürütülmesi ve takibi amacı ile.

17

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.3 B İLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI Örnekler ;

      Turizm sektöründe rezervasyon ve tanıtım amacı ile Hastanelerde hasta takibi, tablosunu hastaların durumları, kuruluşun mali güncel bir şekilde takip etmek için İş yerlerinde müşterilere ait bilgileri depolamak, yazışmalarda etiket basmak, muhasebe işlemlerini yürütmek amacı ile Güvenlik unsurunun ön plana çıktığı kuruluşlarda ses, görüntü ve parmak izlerinden tanıma amacı ile Oyun oynamak için Grafik Uygulamaları için: • • Tıpta bilgisayarlı tomografi İmalat alanında CAD/CAM uygulamaları 18

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Süper bilgisayarlar Ana bilgisayarlar Sunucular İş İstasyonları M ikro Bilgisayarlar (Kişisel Bilgisayarlar) Masaüstü Bilgisayarlar Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar Oyun Konsolları Gömülü Bilgisayarlar ÜNİTE 1

19

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Süper Bilgisayarlar Süper bilgisayarlar

kapasite, çok sayıda işlemcisi olan ve aynı anda birçok işlem yapabilen, hız ve başarım açısından en güçlü bilgisayar çeşididirler.

 Bir saniye sahiplerdir.

içerisinde bir katrilyondan daha fazla talimatı yerine getirme becerisine  Süper bilgisayarlar önemli kuruluşların elinde bulunan ve özellikle çok büyük hesaplama işlemlerini yapan bilgisayarlardır.

.

 Genellikle uzman kişiler tarafından programlanan bu bilgisayarlar araştırma, fizik, meteoroloji, astronomi, ambarları, karmaşık bilimsel hesaplamalar alanında kullanılırlar.

büyük veri 20

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Ana Bilgisayarlar

   

Ana Bilgisayar

bilgisayardır.

, eş zamanlı olarak bağlı, yüzlerce hatta binlerce kullanıcıyı idare edebilen büyük, pahalı ve güçlü bir Birden çok işlemci ve çok geniş hafıza ve depolama aygıtlarına sahiplerdir.

Bu sistemlerde yazılımlar hemen hemen tümüyle ana bilgisayarlarda yer alır. Ana bilgisayara “Dummy terminal/ Aptal Uç” adı verilen bilgisayarlar bağlanırlar ve ana bilgisayardaki yazılımları kullanırlar.

Günümüzde artık bu yapı çok fazla k ullanılmamaktadır.

ÜNİTE 1

21

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Sunucular

   Büyük işletmeler, internet servis sağlayıcıları, eğitim kuruluşları, şirketler gibi geniş tabanlı ağ yönetim sistemi ile çalışan kuruluşlarda ağ hizmetlerini, erişim ve paylaşım, veritabanı yönetimini ve veri tabanının paylaşımını sağlamak için dizayn edilmiş güçlü ve gelişkin bilgisayarlardır.

Sunucu

, bir ağ üzerinde donanım, yazılım ve diğer kaynaklara erişimi kontrol eder Sunucular; programlar, veriler ve bilgiler için bir merkezi depolama alanı sağlar 22

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ İş İstasyonları

 Genellikle sanayi ve bilgisayarlarla araştırma-geliştirme alanlarında, kişisel yapılamayacak nitelikte ve karmaşıklıkta işleri yapmak için kullanılırlar.

 Bugün yerlerini kişisel bilgisayarlara bırakmışlardır.

23

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Mikrobilgisayarlar ( Kişisel Bilgisayarlar) :

 En yaygın kullanıma, dolayısıyle en büyük üretim ve pazarlama payına sahip türdür.

 Kullanım alanları; ev, ofis uygulamaları, multimedia bileşimli uygulamalar, iş istasyonu, internet erişimi, eğlence, yazılım geliştirme, tasarım, mühendislik uygulamaları, veri tabanı kullanımı gibi daha birçok alanda kullanılmaktadır.

 Hızları, işlevleri, kapasiteleri her geçen gün artmakta ve yeni özellikler eklenmektedir.

ÜNİTE 1

24

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Mikrobilgisayarlar ( Kişisel Bilgisayarlar) :

 Bu gün bir kişisel bilgisayar çok sayıda işleve sahiptir;   

CD-ROM ve ses kartı sayesinde CD-çalar, TV kartı sayesinde Televizyon, Klavye sayesinde daktilo, radyo kartı sayesinde radyo

işlevleri yerine getirebilirler.  Kişisel bilgisayarlar masaüstü, diz üstü ve el yada cep bilgisayarı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Masaüstü (Desktop) Bilgisayar ÜNİTE 1

26

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar Mobil Bilgisayar Bir yerden, başka bir yere taşıyabileceğiniz kişisel bilgisayardır Örnekler; notebook bilgisayarlar, PC ’ler dizüstü bilgisayarlar ve Tablet Mobil Aygıt Elinizde tutabileceğiniz kadar küçük olan bilgisayarlardır Örnekler; akıllı telefonlar, PDA’lar, avuç içi bilgisayarlar, taşınabilir ortam oynatıcılar

ve

dijital kameralar

27

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar ÜNİTE 1

28

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar

El Bilgisayarları

ÜNİTE 1

Taşınabilir Medya Oynatıcıları Dijital Kameralar

29

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Oyun Konsolu

Tek kişilik veya çok kişilik video oyunları için tasarlanmış mobil bilgisayarlardır.

ÜNİTE 1

30

2. Bilgisayara Giriş

2.4 B İLGİSAYAR KATEGORİLERİ Gömülü Bilgisayarlar Büyük bir üründe bir bileşen olarak işlev gören, özel amaçlı bir bilgisayardır. Tüketici Elektroniği

• • • • • •

Mobil ve dijital telefonlar Dijital televizyonlar Kameralar Video kaydediciler DVD oynatıcılar ve kaydediciler Telesekreterler Ev Otomasyon Aygıtları

• • • • •

Termostatlar Sulama sistemleri Güvenlik izleme sistemleri Küçük aletler Işıklar Otomobiller

• • • •

Kilitlenmeyen frenler Motor kontrol modülleri Hava yastığı kontrolörü Hız sabitleyici İşlem Kontrolörleri ve Robotlar

• • • •

Uzaktan izleme sistemleri Güç göstergeleri Makine kontrolörleri Tıbbi cihazlar Bilgisayar Araçları ve Ofis Makineleri

• • •

Klavyeler Yazıcılar Faks makineleri

Fotokopi makineleri

31

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.5 B İLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?

Bilgisayar, hafızasında bulunan komutlara göre çalışan, veri girişi yapılabilen, verileri belirli kurallara göre işleyebilen, sonuçlar elde edebilen ve bu sonuçları ileride kullanmak üzere kaydedebilen elektronik bir aygıttır.

Veriyi

toplar (girdi) İşler

Bilgi

üretir ( çıktı)

Bilgi İşlem Çevrimi

32

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.5 B İLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?

Giriş: Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriş birimleri t arafından toplanır.

İşlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.

Bellek: Verilerin depolandığı yerdir. Giriş yapılan ve islenen veriler bellekte depolanır.

Çıkış: Bilgisayar tarafından işlem basamaklarından geçirilerek üretilen yazı, resim, tablo, müzik, grafik, hareketli görüntü, vb. Nil ekrandan ya da yazıcı, hoparlör gibi değişik çıkış birimlerinden alınmasıdır.

33

2. Bilgisayara Giriş

2.5 B İLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?

Bilgisayarda Bellek Birimleri

 Bilgisayarda en küçük birim BIT tir.

 1 BYTE = 8 Bit  1 Bit 0 ya da 1'den ( kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur.

 1 BYTE 1 karakterdir.

 1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB)  1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB)  1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)  1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)

ÜNİTE 1

34

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.5 B İLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?

BİLGİSAYAR 2 TEMEL KISIMDA İNCELENEBİLİR...

Bilgisayar D onanımı (Hardware):

Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Gözle görülebilir, elle tutulabilirler.

Bilgisayar

gerekli

yazılımı (Software):

Donanımı kullanmak için programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler.

Elle tutulmazlar.

35

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.6 B İLGİSAYAR DONANIMI

 Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir.

 Bir bilgisayar,

donanım

olarak bilinen, birçok elektrikli, elektronik ve mekanik bileşene sahiptir.

 Elle tutulabilirler.

 Örnek : Ekran , klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,… 36

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.6 B İLGİSAYAR DONANIMI Girdi Aygıtı

Bir bilgisayara veri ve talimatları girmenize izin verir.

Çıktı Aygıtı Sistem Depolama Aygıtı İletişim Aygıtı

Bilgiyi bir veya daha fazla kişiye aktaran donanım bileşenidir.

Bilgisayarın, veri işlemek için kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasasıdır.

Veriyi, talimatları ve bilgiyi, gelecekte kullanılmak üzere saklar.

Bir bilgisayarın, başka bilgisayar(lar)la ya da mobil aygıtlarla veri, talimat ve bilgi alışverişi yapmasını sağlar.

37

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.6 B İLGİSAYAR DONANIMI Bilgisayar donanımını Dahili ve Harici olarakta ikiye ayırmak mümkündür.

.

DAHİLİ DONANIM BİRİMİ

    Anakart İşlemciler Ekran kartı Bellek      Harddiskler Disketler Ses kartları CD ROM sürücüleri DVD-ROM    CD-Writer Faks modem Ethernet kartı

.

HARİCİ DONANIM BİRİMİ

 Monitör  Klavye          Mouse Yazıcı Plotter Scanner Hoparlör Joystick Barkod okuyucular Lightpen Son Teknolojik Gelişmeler (Flash Bellek, Bluetooth arabirimi gibi …) 38

2. Bilgisayara Giriş

2.7 B İLGİSAYAR YAZILIMI

Yazılım temelde 3’e ayrılır.

  

Sistem Yazılımları

 Kullanıcı Ara Birimine Göre İşletim Sistemleri  • •

Metin Tabanlı Görsel

Kullanıcı Sayısına Göre İşletim Sistemleri •

Tek Kullanıcılı

 •

Çok Kullanıcılı

Yapılan İşlem Sayısına Göre İşletim Sistemleri • •

Tek Görevli Çok Görevli

Uygulama ve Hizmet Programlama Dilleri Yazılımları ÜNİTE 1

39

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.7 B İLGİSAYAR YAZILIMI SİSTEM YAZILIMLARI- İşletim Sistemleri

İşletim Sistemleri bilgisayarı ile kullanıcı arasındaki iletisimi sağlamak için üretilmis yazılımdır.

İşletim sistemi olmadan bilgisayar kullanılamaz. Bilgisayar ilk açıldığında, öncelikle işletim sisteminin çalıştırılması gerekir.

Bütün donanım birimlerini denetleyen, yöneten ve kullanıcının hizmetine sunan temel programdır.

Temel sistem islemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıstırmaktan sorumludur.

Birçok işletim sistemi vardır. Komutları ve kullanım özellikleri farklı olması dışında hepsinin amacı aynıdır: Bilgisayarı kullanıcı tarafından kullanılabilir hale getirmek.

En popüler işletim sistemi: Microsoft Windows (3.1, 95, 98, ve 2000, XP, Vista, 7).

İşletim sistemleri özelliklerine göre belli gruplara ayrılmaktadır .

40

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.7 B İLGİSAYAR YAZILIMI

Kullanıcı Ara Birimine Göre İşletim Sistemleri :

Metin Tabanlı İşletim Sistemleri :

sistemlerinde Bu tür isletim görsel bir ara yüz bulunmamaktadır. Komutlar klavyeden girilir. Bu tür isletim sistemlerine M.S. DOS ve ya UNIX isletim sistemi buna örnek gösterilebilir.

Görsel İşletim Sistemleri:

bir ara Bu tür isletim sistemlerinde görsel yüz mevcuttur. Kullanıcı islemleri görsel öğeler kullanarak gerçeklestirir. (Windows, Linux) 41

ÜNİTE

2. Bilgisayara Giriş

2.7 B İLGİSAYAR YAZILIMI

Kullanıcı Sayısına Göre İşletim Sistemleri:

Tek Kullanıcılı İşletim Sistemleri:

birden fazla Bu tür isletim sistemlerinde kullanıcının isletim sisteminde farklı dosya ve ayarlar ile oturum oturum açılmasına izin verilmez. İşletim sistemi açan kullanıcıya göre farklılık göstermez. (DOS, Windows 98) 

Çok Kullanıcılı İşletim Sistemleri :

Sisteme birden fazla kullanıcı tanımlanabilir. Kullanıcılar farklı ayarlar ile ve kisisel dosyaları ile oturum açabilirler. (Windows XP, UNIX, LINUX)

1

42

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.7 B İLGİSAYAR YAZILIMI

Yapılan İşlem Sayısına Göre İşletim Sistemleri:

 

Tek Görevli İşletim Sistemleri:

Sistem aynı anda sadece 1 is yapabilir.

Örneğin dosya kopyalama islemi yapılırken baska bir islem yapılmasına izin verilmez. (DOS)

Çok Görevli İşletim Sistemleri:

yazı yazılabilir. (Windows, Linux) Sistem aynı anda birden fazla isi gerçeklestirebilir. Örneğin, müzik dinlerken internet siteleri gezilebilir veya    Bu bilgilere göre günümüzde en çok kullanılan Windows Xp ve Windows Vista isletim sistemleri Çok Görevli Çok Kullanıcılı ve Görsel Bir isletim sistemidir.

Unix isletim sistemi değildir.

görsel olmamasına karsın çok kullanıcıdır. Ancak Çok görevli 1990 yıllarında yaygın olarak kullanılan DOS isletim sistemi ise Tek Kullanıcılı Metin Tabanlı ve Tek görevli bir isletim sistemidir.

43

ÜNİTE 1

2. Bilgisayara Giriş

2.7 B İLGİSAYAR YAZILIMI Uygulama Yazılımları Yukarıda bahsedilen herhangi bir işletim sistemi ile yüklenmiş bir bilgisayarda değişik uygulamalar yapabilmek için kullanılan yazılımlardır.

Word, Excel, Coreldraw, Winamp, Sticky Notes Programlama Dilleri Java, Visual Basic, C/C++, Pascal, Fortran, Delphi vb …

44

LOGO http://sct.emu.edu.tr/bdem/bdem105

Bilgi Te knolojilerine ve Bilgisayara Giriş Sorularınız Lütfen..?

ÜNİTE SONU 1