Transcript ITEC115/190

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu
Bilgisayara Giriş
ITEC115/ITEC190
KONU#3
DÜNYA ÇAPINDA AĞ
Hazırlayan: Pınar ŞAHİN
Öğrenme Hedefleri
1.
2.
3.
4.
5.
2
İnternetin gelişimini tanımlamak ve nasıl çalıştığını
açıklamak,
Farklı bireylerin, şirketlerin ve kuruluşların internet
ortaklıklarıyla ilgili amaçlarını öğrenmek,
İnternete bağlanmak için gerekli olan cihazları ve
bağlantı seçeneklerini tanımlamak, bunun yanı sıra
internet servis sağlayıcı (ISP) seçerken aklımızda
bulunması gerekenleri öğrenmek,
İnternette etkili bilgi arama yöntemlerini anlamak ve
alıntıları düzün ifade etmeyi öğrenmek
E-postaya ek olarak, internet üzerinden iletişim kurmak
için çeşitli yolları listelemek
Öğrenme Hedefleri
6.
Web üzerinde yapılabilir birçok yararlı faaliyetleri
listelemek
7.
Sansür ve gizlilik ilkelerinin internet kullanımıyla ilgisini
tartışmak.
3
Genel Bakış
Bu ünite tamamlandığında aşağıdaki yeterliliklere sahip
olacaksınız:

4
•
İnternetin oluşumunu öğrenmek
•
İnternet topluluğunu anlamak
•
İnternete bağlanmak için kullanılan farklı seçenekleri öğrenmek
•
İnternette arama yöntemlerini kullanmak
•
İnternet üzerinden kullanılan mevcut internet uygulamalarını
öğrenmek
•
İnternet kullanımı için geçereli toplumsal konuları öğrenmek
İnternetin Oluşumu
Internet

5

Tüm dünyada milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan en
büyük ve en tanınmış bilgisayar ağı olarak tanımlanır.

Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen
bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri
sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji
yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz,
hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnternet’i bu
haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye
benzetebiliriz.
İnternetin Oluşumu
 ARPANET
•




ve Internet2
ARPANET
Advanced Resarch Projects Agency Network (ileri araştırma projeleri
ajansı bilgisayar ağı) internetin atasıdır.
İlk olarak 1969 yılında geliştirilmiştir
Başlangıçta dört süper bigisayarı bağladı.
Sonunda bugünün internetine dönüştü.
• Dünya
Çapında Ağ (W W W)
üzerindeki mevcut web sayfalarının tümüdür.
 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından önerilmiştir
 Başlangıçta yalnızca metin tabanlı içerikleri göstermekteydi, 1993 yılında
Mozaik tarayıcıların kullanılmasıyla birlikte grafiksel içerikleride
göstermiştir.
 İnternet
6
İnternetin Oluşumu
 Web
•

2.0
Web 2.0 ilk olarak kullanıldığında, sosyal ağ sitelerini;
blog ve vikileri temsil ediyordu.
Dünya çapında ağ ve internet herhangi bir kişi, kurum,
işletme ve kuruluşa ait değildir.
•
Tipik haberleşme şirketleri tarafından sahip olunan internet omurgası
internetin altyapısını oluşturmuştur.
Internet2
•
7
o
Araştırmacıların, eğitimcilerin, teknoloji liderlerinin ve uluslar arası toplum
araştırmacıları konsorsiyumu.
o
İnternet teknolojilerinin
adlandırılabilir.
o
Araştırma ve geliştirme araçları hız odaklı olarak arttırılmıştır.
geliştirilmesine
adanamış
devrimci
olarak
İnternetin Oluşumu
8
İnternetin Oluşumu

Günümüzdeki İnternet Toplulukları

Kullanıcılar
•İnterneti kullanan kişiler
Servis Sağlayıcıları (ISS)
•Genellikle bir ücret karşılığında
internet erişimi sağlar.
• Daha çok iletişim ve medya
şirketlerini içermektedir.
İnternet
9
İnternetin Oluşumu

İnternet İçerik Sağlayıcıları
•Kişiler veya organizasyonlar internet içeriği sağlayabilir.
•İşletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim
kurumları ve bireyler.
Uygulama
•
•
10
Servis Sağlayıcıları ve Web Hizmetleri
Şirketler genellikle web tabanlı yazılım hizmetlerini
internet üzerinden yönetir ve dağıtır.
Genellikle ücret tabanlı iş yazılımları.
İnternetin Oluşumu
Web Hizmetleri
• Bir web sayfasına eklenen ve kendi kendine yeten iş
uygulamaları, son kullanıcılar için özel hizmetler
sunmaktadır. Ör: FedEx QuickShip Web service
 Altyapı Şirketleri
•İnternetin sahibi veya internetin fiziksel yapısını işleten
şirketler.
•Konvansiyonel ve cep telefonu şirketleri, kablo şirketleri
ve uydu internet sağlayıcıları.
 Donanım ve Yazılım Şirketleri
•İnternet ve web ile birlikte kullanılan donanım ve yazılımı
sağlayan şirketlerdir.

11
İnternetin Oluşumu
12
İnternetin Oluşumu

Devlet ve Diğer Kuruluşlar
• Bazı ülkeler sınırlı bilgi ve erişime sahiptirler.
• FCC (Federal Communications Commission/Federal
İletişim Komisyonu) iletişimi etkiler.
• İnternet Toplumu (ISOC)
 İnternet geleceğini etkileyen sorunları giderir.
• İnternet şirketleri isim ve numara atayabilirler. (ICANN)
Alan ve IP yönetimi
• Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu (W3C)
 Protokoller ve standartlar birlikte çalışabilirlik sağlar.
13
İnternetin Oluşumu

İnternet Hakkındaki Efsaneler/Uydurmalar ( Mitler )





14
Efsane 1: Bedelsiz/Ücretsiz İnternet
Çoğu kişi ve işletmeler internet erişimi için ödeme
yapmaktadırlar.
İşletmeler, okullar ve kütüphaneler telefon şirketlerinin iletişim
hatlarını kiralayabilirler.
Cep telefonu kullanıcıları hotspot veya erişim için ücret
ödemektedirler.
Free (ücretsiz) tabanlı içerikler hızla büyüyor.
Müzik/video indirmek.
Yardım/bağış tabanlı siteler
İnternetin Oluşumu
15
İnternetin Oluşumu

Bilgisayarlarla günlük yaşamın neredeyse her alanında
karşılaşıyoruz

Efsane 2: Birileri interneti kontrol ediyor

Hiçbir grup veya organizasyon interneti kontrol etmiyor.

Devletler kendi ülkeleri içinde internet kullanımını düzenler
fakat uygulaması zordur.

Efsane 3: İnternet ve Dünya Çapında Ağ Birebir Aynı

İnternet fiziksel bir ağdır.

Dünya çapında ağ ise internet üzerinde mevcut olan web
sayfalarının tümüdür.

Diğer kaynaklar internet üzerinden mecvuttur. Ör: FTP
16
İnternet Kurulumu
•
İlk üç aşama / karar
İnternete erişmek için kullanacağınız cihazın türünü
belirlemek.
o İstenilen bağlantı türünü seçmek
o
Kullanılacak olan internet servis sağlayıcısına karar
vermek.
o
•
Kişisel Bilgisayarlar
•
Cep telefonları
•
Televizyon veya diğer cihazlar
17
İnternet Kurulumu
18
İnternet Kurulumu

Bağlantı Çeşitleri ve İnternet Erişimi



Bilgisayarınızın internete bağlanabilmesi için erişiminizin olması
gerekir.
Günümüzde en çok kullanılan bağlantı türü broadband’tır.
Dial-up ve Doğrudan Bağlantılar

19
Standart telefon hatlarını kullanarak doğrudan bağlantı
• Çevirmeli bağlantı için kullanılan modem
• Elverişsiz
• Yavaş fakat ucuz
• Bağlantı mevcut telefon hattı üzerinden sağlanmaktadır
• Korsanlara karşı nispeten güvenli
İnternet Kurulumu
20
İnternet Kurulumu

Doğrudan
• Cihaz sürekli internete bağlıdır.
• İnternete erişmek için bir tarayıcı kullanılmalıdır. Ör:
Internet Explorer, Chrome veya Firefox.
• Doğrudan bağlantılar genellikle geniş bantır, birçok web
faaliyeti için yüksek hız gerekmektedir.
• Herzaman internete bağlı olunduğundan dolayı
bilgisayarınızı korsanlara karşı korumak önemlidir.
21
İnternet Kurulumu

Konvansiyonel Dial-Up
Standart telefon girişine bağlanmış dial-up modem
kullanılır.


Genellikle ev bilgisayarlarında tercih edilir, broadband’ a ödeme
yapmak istemeyen kullanıcılar için uygundur.
•
Ucuz donanım
•
Kurulumu ve kullanımı kolay
• Yaygın
• Yavaş
22
kullanım.
bağlantı hızı
İnternet Kurulumu

Kablolu İnternet Erişimi




En yaygın olarak kullanılan ev broadband bağlantısı.
Hızlı, 5-20 Mbps.
Bir kablolu modem gerektirir.
DSL (Digital Subscriber Line / Dijital Abone Hattı)
Sıradan
bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant
genişliği (broadband) sağlayan bir teknolojidir.
DSL'in önemli dezavantajı, adresinize servis sağlayan telefon
santarline en fazla 3 mil uzaklıkta oturuyor olmanız
gerekmektedir.
Ne kadar yakın iseniz bağlantınız o kadar hızlı olur.
23
İnternet Kurulumu

Uydu
 Kırsal alanlar için kullanılabilecek genis bant seçeneğidir.
 DSL’den daha pahalı ve daha yavaştır.
 Uydu modem ve alıcı çanak gerektirir.

Sabit Kablosuz
 Uydular yerine radyo iletim kuleleri kullanılır.
 Tüm alanlarda mevcut değildir.
 Wi-Fi veya WiMAX kullanılır.
24
İnternet Kurulumu
•
•
Fiber Üzerinden Geniş Band (BoF)

Yüksek hızda veri transferi teknolojisinin genel adı olarak
tanımlanmaktadır.

Hızlı, fakat sınırlı alanlarda mevcuttur.

Özel ağ ekipmanları gerektirir.
Kablosuz Mobil
Mobil
tablet veya cep telefonu aracılığıyla erişim sağlanabilir.
Tipik bir veri planı gerektirir.
25
İnternet Kurulumu
26
İnternet Kurulumu

Wi-Fi Hotspots ( Kablosuz Erişim Noktası)
• Yerel kablosuz ağlar (Wi-Fi)
• Ücretsiz ve ücretli olanları mevcuttur.
27
İnternet Kurulumu
•
ISP( Internet Service Provider/ İnternet Servis Sağlayıcı)
seçimi ve Bilgisayarınızı Kurma



28
ISP Seçimi
Kullanılan cihaz türü, internet bağlantı tipi, istenilen
hizmet ve coğrafi konum seçenekleri belirlenmelidir.
Fiyatlandırma seçenekleri şirketlere göre farklılık
gösterebilir.
İnternet Kurulumu
•
Bilgisayarı Kurma
o
Gerekli Donanımı Kurmak/Yüklemek
–
Bazı kurulumlar profesyonel kurulum gerektirebilir. Ör: BoF
Gerekli Yazılımı Kurmak/Yüklemek
o Kullanıcı ismi seçmek, telefon numarası erişimi sağlamak(
çevirmeli bağlantı) ve ödeme yöntemleri.
o Diğer bilgisayarlarla bağlantı paylaşmak için gerekli kurulumu
yapmak
o
29
Soru
İnternet hangi adıyla bilinen deneysel bir ağ olarak başlatılmıştır?
1.
a. ARPANET
b. Internet2
c. Dünya Çapında Ağ (WWW)
Doğru/Yanlış: Kablo yaygın bir doğrudan internet bağlantı türüdür.
__________geleneksel telefon hatları aracılığıyla evlere ve ofislere
kullanılabilir geniş band internet erişimi sağlayan teknolojidir.
2.
3.
1) a; 2) Doğru; 3) DSL
30
İnternette Arama Yapmak
•
Arama Siteleri

31
Bu tür web siteleri kullanıcıların belirli anahtar kelimeleri veya
seçilen katagorileri kullanarak ilgili web sayfalarını arama
yapmalarına yardımcı olur.
 Genellikle uygun web sayfalarını bulmak, web sayfaları
hakkındaki bilgileri içeren bir veritabanı üzerinden
mümkündür. Bu nedenle arama motorları kullanılır.
 Birçok arama sitesi (arama motoru) mevcuttur(Google,
Bing,Yahoo,Ask.com, vs)
 Gerçek
zamanlı (real-time) arama motorları da
gelişmektedir
Web de canlı arama gerçekleştirilebilir. Ör: MyLiveSearch
İnternette Arama Yapmak

Kelime Aramak




Dizin Arama


Anahtar kelimeler internette bilgi bulmayı başlatmak için arama
kutusuna yazılır.
Eşleşen web sayfaları hit olarak adlandırılır.
Herhangi bir web sayfası adının üzerine tıkalanarak bu sayfalar
görüntülenebilir.
İnternette bilgi bulmak için kategoriler secilir.
Site Arama Araçları
Müzik
dosyaları, görüntü dosyaları, haber grupları, haberler, makaleler,
haritalar, kişiler, telefon numaraları ve videolar için arama yapılabilir.
Google en yaygın olarak kullanılan çok yönlü arama sitelerinden biridir.
32
İnternette Arama Yapmak
 Arama Stratejileri
Kalıpları

33
Kullanmak
Belirli kalıpları kullanılarak, birden fazla anahtar kelimeyi yazıp
arama yapılabilir.
İnternette Arama Yapmak

Boolean (mantıksal) Operatörleri Kullanmak

AND, OR, NOT gibi mantıksal operatörler kullanılarak etkin bilgi
araması yapılabilir.

Çoklu Arama Sitelerini Kullanmak
 Farklı siteler aranılan aynı kelimelerle ilgili farklı sonuçlar verebilir.

Uygun anahtar kelimeler, eşanlamlı kelimeler, farklı kelimeler, ve genel
arama karakterleri kullanılanılarak arama doğruluğu arttırılabilir.
Arama karakterleri örneğin ‘*’ gibi arama doğruluğunu arttırmak için
kelime ile birlikte kullanılabilir.

34
İnternette Arama Yapmak

Alan Arama

Alan aramaları, sayfa başlığı, URL adresi, metin içeriği gibi
belirli özellikleri içeren sınırlı aramalardır.
35
İnternette Arama Yapmak

Arama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 Başlıklar ve listelenen sonuçlar aranılan blgiye uygun mu?
 Web sayfasının kimlerle bağlantısı var ? Kimi finanse
ediyor? (URL adresi)
 Ayrıca değerlendirilmesi gerekenler:
•
Yazarlar
•
Kaynak
• Güvenilir ve önyargısız olduğundan emin olun
•Tarih
• Birçok online makale eski yıllardan kalma, güncel
olduklarından emin olun.
 Herhangi ikinci bir kaynakla bilgilerinizi doğrulayın
36
İnternette Arama Yapmak







İnternet kaynaklarının kopyalanması
Akademik hırsızlık (Plagiarism) ’den sakının! Prosedürlere
uygun olarak kullanılan kaynaklarla ilgili gerekli bilgiler
verilmelidir.
Alıntılar:
Yazar ismi
Yayın tarihi
Makale veya web sayfası ismi
Kullanılan bütün diğer web sayfalarını ve URL adresini
içermek zorundadırlar.
37
İnternette Arama Yapmak
38
Soru
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yapılan arama
sonuçları içeriklerin başlıklarını görüntülemektedir?
a. Kelime arama
b. Dizin arama
c. Alan arama
2. Dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerini listeleyen
aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde
ulaşmamızı sağlayan web sayfaları____________ olarak
adlandırılır.
Cevaplar:
1) b; 2) Arama motoru
39
Dijital Haberleşme ve E-mail

Çevrimiçi (online) İletişim Türleri



40
Anlık mesajlaşma (IM) ve Yazılı/Metin mesajlaşma
Anlık Mesajlaşma (IM)
 Gerçek zamanlı mesaj alışverişi
 Çevrimiçi kullanıcıları gösterir.
 Oyun oynamak, görüntülü arama yapmak, dosya veya
fotograf paylaşmak için kullanılabilir.
Yazılı/Metin Mesajlaşma
Genellikle cep telefonu kullanıcıları tarafından tercih edilir
Kullanılan kısa mesaj servisi SMS olarak adlandırılır.
Dijital Haberleşme ve E-mail
Sosyal ağ güncellemeleri
•




41
Genellikle mikrobloglama olarak adlandırılır
Kullanıcıların yayınladıkları kısa güncellemeler/yazılar Tweet olarak
adlandırılır.
Günün her anında kullanılabilir.
Farklı sosyal paylaşım siteleri üzerinden durum güncelleri yapmak
mümkündür.
Dijital Haberleşme ve E-mail

Mesaj Forumları



42
Herhangi bir konuyu tartişmaya sunmak, soru sormak veya
yorum yapmak için oluşturulan gruplardır.
Katılımcılar tüm yazılanları okuyup yorum yapma hakkına
sahiptirler.
VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses)
 İnternet bağlantısı gerektiren sesli arama yapmayı sağlayan
hizmettir. Ör: Skype
 Sabit hatlı telefonlar yerine kullanılabilir
 İnternet bağlantısı olmadan kullanılamaz
 Aynı hizmetten yararlananlar ücretsiz görüşme yapabilirler.
Dijital Haberleşme ve E-mail
•
Web Konferans ve Web Seminerleri
• Web Konferans
 İnternet üzerinden gerçekleştirilen yüz-yüze toplantı
(face-to face)
 Kişisel bir bilgisayar (PC) veya cep telefonu
kullanılarak gerçekleştirilebilir
 Bireyler veya işletmeler tarafından kullanılabilir
 Görüntülü görüşmeleri destekleyen herhangi bir
program kullanılarak ayarlanabilir
43
Dijital Haberleşme ve E-mail
Web Konferans
44
Dijital Haberleşme ve E-mail
•
Webinar/Web Seminer
Web üzerinden sunulan seminerlerdir.
 Katılımcıların soru sorabildiği,sesli katılım sağlayabildiği
etkinliklerdir.
Webcast

•
Tamamaen tek yönlü sunum olarak adlandırılabilir.
 Webcast’ in en önemli özelliği, canlı ortamların demosunun
gösterilmesi, power point vb. sunum dosyalarının paylaşılması veya
video paylaşımı gibi teknikler kullanılmasıdır.


Sosyal Ağlar

Sosyal Paylaşım Siteleri
Belirli
bir topluluk tarafından iletişim kurmak ve bilgi paylaşımı yapmak
için kullanılar sitelerdir.
45
Dijital Haberleşme ve E-mail
 Kişilerin
kendileri hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu
en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Facebook ve
Myspace’tir.
 Belirli
cografi bölgelerdeki insanları birbirine bağlayabilir
 Siyaset
ve iş dünyasından farklı kişiler kullanabilir
 Emniyet
ve güvenlik nedenleriyle kullanıcıların kendileri
hakkında çok fazla bilgi vermemeleri gerekmektedir
 Paylaşımlarınız
farklı kişiler tarafından
görüntülebilmektedir
 Paylaşılan/yayınlanan
gösterilmelidir.
46
bilgilerin içeriklerine özen
Dijital Haberleşme ve E-mail
47
Dijital Haberleşme ve E-mail
Online Alışveriş ve Yatırım
 E-Ticaret
Üretilen mal ve hizmetlerin, satış ve dağılımlarının
elektronik ortamda yapılmasıdır.
Önlemler

 Tüm
E-ticaret faaliyetlerinin güvenilir bir web sunucusu aracılığıyla
gerçekleştirildiğinden emin olun (https://)
Mümkün
48
olan bir kredi kartı veya online ödeme hizmetini kullanın.
Dijital Haberleşme ve E-mail
•
Online Alışveriş ve Müzayede
–
Online Alışveriş
–
Herhangi bir ürünü internetten satın alma
–
Ödemeler genellikle kredi kartı veya PayPal gibi online ödeme servisleri
aracılığıyla gerçekleştirilir.
–
Online satışların 2014 yılında 250 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
49
Dijital Haberleşme ve E-mail

Online Müzayede/Açık Arttırma



Belirli öğeler internet üzerinde teklifler için hazırlanmıştır ve en
yüksek teklifi veren satın alma hakkına sahiptir.
Satıcılar ürün listelerini belirliweb sayfalarında listeleyebilirler.
Örneğin eBay.
Açık arttırma kapanana kadar teklif verilebir.
 OnlineBankacılık


50
ve Online Yatırım
Online Bankacaılık
Web üzerinden bankacılılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.
(fon aktarımı, fatura ödeme vs.)
Dijital Haberleşme ve E-mail
Mobil Bankacılık
mesaj yolu ve mobil
uygulamalarlada birçok bankacılık
İşlemini gerçekleştirebilmek mümkün.
51
Dijital Haberleşme ve E-mail

Online Yatırım



52
Web üzerinden hisse senedi satışa sunma veya satın alma gibi
işlemler gerçekleştirilebilir.
İşlem ücreti düşüktür.
Hızlı bir şekilde satın almak veya satış yapmak için uygundur.
Dijital Haberleşme ve E-mail

Online Eğlence
Online Müzik
Web üzerinden dinlenilebilir ya da indirilebilir.
Online radyo istasyonları dinlenilebilir
Canlı müzik dinlenilebilir.
Yasal olarak dijital formatta müzik,single veya albüm
indirmek için belirli programlar kullanılabilir.
Online müzik kullanıcı sayısının 2015 yılında 178 milyona
ulaşması tahmin edilmektedir.
53
Dijital Haberleşme ve E-mail

Online TV, Video ve Filimler
 Online video
Web üzerinden indirilebilir veya izlenebilir.
 Online TV
 Canlı yayın veya kaydedilmiş TV yayınlarını web üzerinden
izleyebilirsiniz.
 Video -on –demand (VoD)
Talep üzerine webden film ve televizyon programlarının
indirilmesi
 Internet Protokol Televizyonu (IPTV)
İnternet üzerinden TV yayınının aktarılması IPTV olarak
adlandırılır.
54
Dijital Haberleşme ve E-mail
Online TV ve Filmler
55
Dijital Haberleşme ve E-mail

Online Oyun

Web üzerinden oynanılan tüm oyunlar,

Çoklu ortamlarda birden fazla kişi ile bağlantı kurulabilir

İnternette bağımlılık oluşturabilir
56
Dijital Haberleşme ve E-mail

Online haber, Referans ve Bilgi
Haber
Televizyon ağları, gazete, dergi ve haber kuruluşlarından
bilgi edinen web siteleri.
Sürekli olarak güncellenir
İstenilen herhangi bir gazeteyi ilgili web sitelerinden
bulup online ortanda okumak mümkündür.
Genellikle haber arşivleri sitelerde mevcuttur.
57
Dijital Haberleşme ve E-mail
Haber Siteleri
58
Dijital Haberleşme ve E-mail

Referans Siteler
Birçok
yararlı bilgiye erişebileceğiniz güncel sitelerdir.
Telefon ve adres dizinleri, hava durumu bilgileri, harita
bilgileri gibi farkli içerikler hakkında fikir edinmek için
kullanılır.
59
Dijital Haberleşme ve E-mail

Portal Sayfaları, RSS ve Podcast
Portal
Sayfaları
 Web
tarayıcınızın giriş sayfası olarak ayarlanabilir ve
özelleştirilebilir
 Genellikle
haber, takvim, e-posta gibi araçları içerir
 Kişiselleştirilebilir
 Popüler
AOL.com
60
portal sayfaları; iGoogle, My Yahoo!, My MSN, and
Dijital Haberleşme ve E-mail

RSS (Really Simple Syndication/ Çok Basit Besleme)
RSS, genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar
tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip
edilmesini sağlayan bir web sayfası bildirimcisidir.
İnternet kullanıcısı RSS teknolojisi ile düzenli olarak içerik
sunan sitelere abone olabilir ve çeşitli RSS istemcileri
sayesinde içeriği takip edebilir.

Postcasts

 Çoğunlukla
dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo
programları, videolar vs.) internet üzerinden -genellikle feed
(besleme) yoluyla- bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep
telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanması.
61
Dijital Haberleşme ve E-mail


62
Bireyler ya da işletmeler tarafından hazırlanabilir
Sayfa içerikleri düzenli olarak yenilenir
Dijital Haberleşme ve E-mail


Online Eğitim ve Öğretim

Öğrenimi kolaylaştırmak için internet kullanılıyor

Günümüzde hızla büyüyen bir uygulama

Web tabanlı eğitim olarakta adlandırılmaktadır

Bireysel olarak web üzerinden talimatlar verilebilir.
Uzaktan Eğitim
Öğretim elemanı ve öğrenciler birbirinden farklı yerlerde
dersi gerçekleştirebilir.

63
Dijital Haberleşme ve E-mail


Avantajlar:

Kendi kendine öğrenme

Esnek konum

Anında geri bildirim

Özelleştirilmiş içerik

Çağa uygun materiyaller
Dezavantajlar:
Yüz
yüze temas eksikliği
Teknolojik sorunlar ve gereksinimler
64
Dijital Haberleşme ve E-mail
Uzaktan Eğitim
65
Dijital Haberleşme ve E-mail





Online Test/Sınav
İnternet üzerinden sınava/teste tabi tutulmak
Perfonmansa dayalı testler
Genellikle sonuç otomatik olarak değerlendirilir
Güvenilebilir ortamlardır
66
Dijital Haberleşme ve E-mail

Blog, Wiki ve Diğer Online Yazışma Ortamları
Blog
Kişilerin görüş ve düşüncelerini yayınlayabildiği bir dergi
veya günlük gibi kullanılan sayfalardır.
 Wiki
Her ziyaretçinin metin veya görüntü yayınlayabildiği,
gönderdiği bilgileri değiştirebildiği ve önceki değişiklikleri
takip edebildiği basit bir web sayfasıdır.
 E-portfolyo
E
Portfolyo ya da dijital portfolyo çalışmaların ve
sertifikaların elektronik ortamda kullanıcı tarafından
toplanmasıdır.
67
Dijital Haberleşme ve E-mail
Görüş ve düsüncelerin
yayımlandığı bloglar
68
Wikipedia herkesin katkıda bulunabildiği
özgür ansiklopedi olarak adlandırılır,Wiki sayfalara
verilebilecek örneklerdendir.
Sansür ve Gizlilik Sorunları

Sansür



69
Bazı ülkeler belirli internet içeriklerini engelemektedir
Özellikle siyasi bilgilerin yayınlanmasını önlemek için sansür
uygulanan sayfalar bulunmaktadır
Ulusal güvenliği korumak için uygulnaması mümkündür
Sansür ve Gizlilik Sorunları




70
İnternet Filtreleme
Yazılım ve tarayıcı seçenekleri kullanılarak belirli web sayfaları
veya web sayfası türlerine erişimi engelemek için kullanılır
Bireyler, okullar, işverenler kamu ve kuruluşlar internet
filtrelemeyi kullanabilir
Tarayıcı
ayarlarından
veya
özel
filtreleme
yazılımı
yöntemlerinden uygulanabilir
Sansür ve Gizlilik Sorunları
Kısıtlamalar ayarlanabilir
İnternet filtreleme
web tarayıcınız
üzerinden yapılabilir
71
Sansür ve Gizlilik Sorunları
•
Tarayıcı Gizliliği
•
•
Hangi bilgilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili mevcut bilgileri
kapsar.
Cookies/Çerezler
o
Web sunucusu tarafından kullanıcının hard diskinde saklanan
küçük dosyalardır.
o
Çerez veriler görüntülenebilir veya silinebilir
o
Çerez ayarları değiştirilebilir ve yazılım çerezleri yönetmek için
kullanabilir
72
Sansür ve Gizlilik Sorunları
73
Sansür ve Gizlilik Sorunları

Spyware ve Adware

Spyware

Kullanıcın internet bağlantısı üzerinden, kişinin bilgisi dışında
sistemden veri toplayan casus yazılımlardır

Güvenlik yazılımları kullanılarak engellenebilir veya kaldırılabilir.
 Adware
Bu
tür yazılımlar ekranda görüntülenen reklamlar tarafından
desteklenmektedir
Kullanıcının
74
izni olmadan yüklenemez
Sansür ve Gizlilik Sorunları

E-Mail/ Elektronik Posta Gizliliği

Gönderdiğiniz ve aldığınız e-postaların güvenliğinden emin olun

İstenmeyen e postaları için (Spam)uygun tedbirleri alın
75
Soru
1) Aşağıdakilerden hangi web den film veya TV
programlarının indirilmesi olarak adlandırılır?
a. Online Radyo
b. Internet Protokol Televizyonu (IPTV)
c.Vıdeo-on –Demand (VOD)
2) Doğru/Yanlış: http:// ile başlayan bir URL web sayfasının
güvenli olduğunu gösterir.
3) Yazılım ve tarayıcı seçenekleri kullanılarak belirli web
sayfaları veya web sayfası türlerine erişimi engelemek için
kullanılan yöntem____________ olarak adlandırılır.
1) c, 2)doğru, 3) filtreleme
76
Özet

İnternetin Oluşumu/Gelişimi

İnterneti kurma ve kullanım

İnternette bilgi arama yöntemleri

Online haberleşme ve E-mail

Sansür ve gizlilik sorunları
77