PowerPoint til Mestring af symptomer

Download Report

Transcript PowerPoint til Mestring af symptomer

Mestring af symptomer
Tema i psykoedukation til patienter med skizofreni
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Oplevelsen af stress, når man er på vej til at blive psykotisk
Tidlige psykose-tegn
Besøg af gæst med erfaringsbaggrund
PAUSE
Eksempler på hvordan man håndterer stress
Eksempel på kriseplan
Forslag til at arbejde videre med emnet
Hvordan har dagen været?
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Stress
• En dårlig dag
• En stressende hverdag
• Stress i forbindelse med oplevet ændring i
livsomstændigheder
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Stress - hvad kan stresse?
Stressorer fra det almindelige hverdagsliv
• Komme i gang om morgenen
• Mange mennesker i kø
• Mange indtryk på en gang - biograf
• At have en aftale/date
• Deltage i en fest/sammenkomst
• Uenighed og konflikter
Stressorer i forbindelse med kriser
• Flytte
• Starte på nyt job eller uddannelse
• Få en kæreste
• Miste en kæreste/ægtefælle
• Få barn
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Filtermodel
• Normalt er man i stand til at sortere de indtryk man
udsættes for
• Når man er på vej til at blive psykotisk, bliver man mere og
mere modtagelig overfor alle slags stimuli (lyde,
synsindtryk, kropslige fornemmelser mm.)
• Til sidst bryder ”filteret” sammen og man overvældes af
kaotiske indtryk
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Tidlige tegn- hvad er det ?
• Tegn, der fortæller at en forandring er ved at ske - måske tegn
på begyndende psykose
• Tidlige tegn kan opleves forskelligt af patienten og af de
pårørende/behandlerne
• Tidlige tegn skal tages alvorligt, så de ikke udvikler sig til
egentlige symptomer
• Ofte samme tegn hos den enkelte person
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Tidlige tegn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ændring af søvnmønster
Ændring af spisevaner
Irritabilitet
Tendens til isolation
Uro
Rastløshed
Forstærkede sanseindtryk
Øget mistænksomhed
Tankemylder
Humørændringer/svingninger
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Forskellige måder at mestre stress
og symptomer
Undgåelse, fx.:
•
Time-out og det ”at trække sig” fra situationen
Afledning, fx:
•
•
Høre musik
Motion
Arbejde med at håndtere stress, fx:
•
•
•
Klare små doser stress ad gangen
Forberede sig godt på situationen
Få hjælp i starten
Opbyggende faktorer kan være med til at modvirke stress
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Symptommestring i hverdagen
- også på en dårlig dag
• Skriv dine tanker ned - lav evt. en liste med punkter
• Er du opmærksom på hvad der har stresset dig?
• Prøv at finde ud af, hvad der stresser dig?
• Berolige dig selv og hold ud
• Giv dig selv et skulderklap
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Kriseplan
• Skal indeholde dine egne tidlige tegn
• Fortælle kort hvad du skal/kan gøre
• Hvad du ønsker andre skal hjælpe dig med
• Husk relevante navne og telefonnumre
• Hvem skal kende til planen og have en kopi?
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Kriseplan, eksempel:
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har det dårligt?
•
•
•
•
Aflede mig selv, se TV, gøre rent, gå på nettet, gå en tur
Berolige mig selv med yndlingsmusik
Berolige mig selv: Det går over igen
Ringe til kæreste
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Kriseplan, eksempel:
• Ringe til primærbehandler/kontaktperson
• Ringe til forældre/familie/ven
• Ringe til Psykiatrifonden Tlf. 3925 2525
• Ringe til PAM (psykiatrisk skadestue, tlf. xxxxxx)
• Sørge for at være sammen med familie/ven
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Efter en krise
• En gang imellem vil man måske opleve en akut krise i sin
sygdom
• Efter krisen er det vigtigt at tale med sin behandler
og/eller sin familie om:
 Hvorfor gik det galt?
 Hvordan kom jeg videre sidst?
 Hvor kan jeg få støtte i fremtiden?
Psykoedukation til patienter med skizofreni
Tak for i dag
Hvad har været brugbart i dag?
Har I lyst til at komme næste gang?
Udfyld venligst evalueringsskema
Psykoedukation til patienter med skizofreni