Transcript siseveed

JÕED
Geograafia III aste
Helle Anijärv
Tartu Hiie Kool
2010
Materjal on kaitstud Creative Commons litsentsiga
Attribution-Share Alike 3.0
SISEVEED
JÕGI
JÄRV
VEEHOIDLA
PÕHJAVESI
SOO
(TEHISJÄRV)
Emajõgi
Pärnu j.
Peipsi
Võrtsjärv
Narva
Paunküla
allikas
kaev
SISEVEED - maismaal asuvad veed.
JÕGI - pikk ja kitsas looduslik vooluveekogu.
JÄRV- veega täidetud looduslik nõgu, millel puudub ühendus
ookeaniga.
VEEHOIDLA (tehisjärv) - inimeste tehtud järv.
PÕHJAVESI - maa sees olev vesi (tavaliselt asub vettpidavate
kivimikihtide peal).
ALLIKAS – koht, kus põhjavesi väljub maapinnale.
SOO - liigniiske maa-ala.
LIUSTIK - külmadel aladel olev igilumi ja -jää.
Soomaa
Nigula
LIUSTIK
(igilumi ja
jää)
mägedes
Arktika
Antarktika
Jõed. Mõisted.
JÕGI - pikk ja kitsas looduslik vooluveekogu.
JÕESTIK - peajõgi koos lisajõgedega.
peajõgi
lisajõgi
meri
lisajõgi
PEAJÕGI - suurem jõgi, kuhu voolavad teised väiksemad jõed.
LISAJÕGI - peajõkke voolav jõgi.
Jõe osad.
LÄHE - jõe algus.
Jõed saavad alguse teistest veekogudest.
Jõed võivad alata allikast, soost, järvest.
SUUE - jõe lõpp.
Jõgi võib suubuda merre, järve, teise jõkke.
ÜLEMJOOKS – jõe algusosa. Jõgi on seal kitsas, kiire
vooluga.
KESKJOOKS - jõe keskmine osa lähte ja suudme vahel.
ALAMJOOKS – jõe lõpuosa. Jõgi on seal lai, tasase
vooluga.
__ -- _ --- _
_ -- _--_lähe
alamjooks
keskjooks
suue
ülemjooks
Joad.
JUGA - vee langemine jõe põhjas olevalt
astangult.
Jõgede tähtsus.
Jõetaimede kasvukoht
Mageveevarud
Jõeloomade elupaik
Kalavarud
jõgi
Jõelaevandus
Energiaallikas
Ujumisvõimalus
Puhkamisvõimalus
Eesti jõed.
Kasutatud materjal.
•
http://et.wikipedia.org
•
http://www.google.ee
•
http://maps.google.com
•
Fotod erakogust