Võhandu jõgi (autor Triinu Saan)

Download Report

Transcript Võhandu jõgi (autor Triinu Saan)

Võhandu jõgi
lühikokkuvõte
Sisukord
 Andmed
 Paiknemine
 Lisajõed
 Elustik
Andmed
•
•
•
•
•
Eesti pikim jõgi
Jõe pikkus on 162
km
Jõgikond 1420 km²
Kokku 16 lisajõge
Suurimad
paisjärved on:
Leevaku paisjärv ja
Räpina paisjärv
Paiknemine
Võhandu jõgi algab Saverna küla
lähistelt ja suubub Võõpsu lähedal
Lämmijärve.
Lisajõed
•
•
•
•
VASAKPOOLSED
Parisoo peakraav
Karioja
Viluste oja
Toolamaa oja
•
•
•
•
•
•
PAREMPOOLSED
Kokle jõgi
Sillaotsa jõgi
Rõuge jõgi
Iskna jõgi
Pahtpää jõgi
Mädajõgi
Taimestik
Võhandu kitsas orus asuvad erineva
suurusega luhaniidud, mis on perioodiliselt
üleujutatavad alad.
Luhaniitude taimestik koosneb
peamiselt valgus- ja niiskuslembelistest
metsataimedest ning kaldavallide ja –
võsastike liikidest.
Jõe rahulikes sootides leidub vesiroose,
lamminiitudel õitsevad kevaditi
kullerkupud.