Kudruküla  Rajas Peterburi kaupmees G. Gerden 1828.a.  Tehases kasutati aurukatlaid.  Kuna vabrik reostas Narva jõge, tekitades kahju kalamajandusele, töötas see lühikest aega.  See on üks kahest 1688.a (?) vakuraamatus märgitud taludest.

Download Report

Transcript Kudruküla  Rajas Peterburi kaupmees G. Gerden 1828.a.  Tehases kasutati aurukatlaid.  Kuna vabrik reostas Narva jõge, tekitades kahju kalamajandusele, töötas see lühikest aega.  See on üks kahest 1688.a (?) vakuraamatus märgitud taludest.

Kudruküla
 Rajas Peterburi
kaupmees G. Gerden
1828.a.
 Tehases kasutati
aurukatlaid.
 Kuna vabrik reostas
Narva jõge, tekitades
kahju
kalamajandusele,
töötas see lühikest
aega.
 See on üks kahest
1688.a (?)
vakuraamatus
märgitud taludest ja on
tänaseni Remmeli
suguvõsa käes.
 Kaevandas diatomiiti
AS Diatomiit EW ajal,
nüüd on Leekova soo
osaliselt kuivendatud.
 Paiknevad pikki Narva jõe
kallast, ehitatud 1939.a.
 Pioneerpataljoni
kompaniiülem Trankman
oli Venemaale müünud
kogu Narva jõejoone
kindlustuste joonised,
mistõttu kavandati kõik
ümber ja ehitus nihkus
kavandatust hilisemaks.
 Veel 1970-ndatel
aastatel olid saarel
Kudruküla elanike
heinamaad.
 Saart katab praegu
mets ja üle jõeharu on
hea jälgida haigrute ja
toonekurgede tegemisi.
 Kool töötas 1866-1922
Maja oli valla poolt
koolile kingitud, omas
oma maad, lauta ja
sauna, õuel kaev. Alles
vaid kelder.
 Sellele kohale on ka
praegune elanik omale
paadisilla teinud ja
püüdnud kaldaid
kindlustada.
 Riigikülas 1919.a . veriste
talvelahingute väärikaks
tähistamiseks paigaldatud
põllukivist sammas, mis
lõhati 1940.a.
 Villu Müüripeal
eestvõtmisel leiti samba
asukoht, kaevati välja ja
puhastati vundament
1990aa alguses.
 Viimane metsavaht oli
Aleksander Gorbatšov.
Kui talle anti võimalus
peale vahtkonna
likvideerimist maa
erastamiseks, ei peetud
võimalikuks tema
maatükile Gorbatšovi
nime anda.
 Taimeaed rajati
1970-ndatel aastatel
ja varustas
istutusmaterjaliga
Narva ja Narva-Jõesuu
linna ning Arumäe ja
Auvere metskonda.
 Põlvkondade viisi kuni
tänaseni peetakse siin
kaluri ametit, alles on vana
maja vundament.
 Rannakalurite
sissetulekute hulka on
kuulunud ka lootsiametist
ja palgiparvede
kinnituskohtadeks
andmise tulud.
 Tegeleti ka põllunduse ja
karjakasvatusega.
 Sild kaotas oma
tähtsuse uue maantee
ja silla ehitamisega.
 See oli ainuke Pruuka
jõe ületuskoht.
 Ühendustee Narva linna ja
Narva-Jõesuu vahel juba
aegade algusest. Kulges
mööda Narva jõe kallast ja
ületas Tõrvajõge, Riigiküla
oja ja Pruuka oja. Vanadest
sildadest alles Riigiküla
ojal, teised purustas sõda.
 See oli uhke kivisild, mis
ühendas Vaasa ja
Kudruküla mõisa ning mis
oli jõeäärse postitee
Tõrvajõe ületamise kohaks.
 Teetamm on Tõrvajõe
poolt looduses väga hästi
jälgitav, säilinud ka hulk
vanu teemärke, ida poole
täiesti kadunud.
 17.saj. lõpus seisis siin
vana kõrts, mille taga
oli kalmistu.
 1684.a. ehitas Narva
magistraat kõrtsi
asemele suure
võõrastemaja, millel oli
laudkatusega
rõdutaoline
väljaehitus.
 Liiv veeti elektrijaama
teede ehitusele ja
Narva-Narva-Jõesuu
uue tee rajamiseks.
 Kohast on kujunenud
linnuparadiis ja järjest
rohkem ka
naaberlinnade elanike
suvituskoht.
 1943.a. oli Hitler
andnud väegrupile
Nord käsu ehitada
Narva jõe läänekaldale
kaitseliin
koondnimega
"Pantherstellung",
ehitajaks saksa riiklik
ehitusfirma
Organisation Todt.
 Vana põlistalu
peremees Gustav
Remmel töötas
laevatehases ja ehitas
kolmele pojale maja,
tema talust said kõik
Narva jõge sõitvad
laevad omale söe.
 Saklaste poolt 1944.a.
ehitatud punkrid, mis
on täna kasutusel
keldritena.
 Rannas on säilinud
okastraatpiire.
 Üks Kudruküla
uuselanikest puhastas
jõeäärset võsast ja
okastraadist ning sealt
tuli välja korrapärane
vundament suure ahju
ja korstnajalaga. Tellise
tükke ja potikilde
leitakse tänaseni.
 Kohalikele ja eriti Narva
linna inimestele on juba
aastakümneid olnud väga
populaarseks tervistava vee
allikaks.
 Kasutatakse aastaringselt,
on inimesi kes joovad
ainult Tõrvajõe allika vett.
 See oli Kudruküla
mõisa turbavõtuala,
viimati võeti sealt
turvast ühismajandi
Kudruküla aiandi
tarbeks 1960-ndatel
aastatel.
 Jõe kõrgel kaldal asus
Vaasa mõis, millele
kuulus üle tee maa
poole jääv mets. Seda
metsa kutsuti mõisa
nime järgi.
 16.saj.II poolel rajas
Rootsi kuningas
Gustav I Vaasa mõisa,
1655.a nimetati
Vepsküla koos Vaasaga
Wrangelite
pärusmõisaks.