Mississippi jõgi

Download Report

Transcript Mississippi jõgi

Mississippi jõgi
Kerttu Mölder
Gerda Raag
7.a klass
Mississippi asukoht
• Mississippi jõgi asub Ameerika-Ühendriigi keskosas.
Algab Minnesotast, läbib ülemjooksul
moreenkõrgustikke.
Suurus
Jõed on mageveekogud.
• Sügavus
Mississippi sügavus on 15-30 meetrit.
• Pikkus
Mississippi jõe pikkus on 3950 m, koos Missouriga 6420 km.
Elustik
Mississippi võrdlus
Võhandu jõega
• Mississippi pikkus: 3950 km
• Võhandu pikkus: 162 km
• Mississippi sügavus: 15-30 m
• Võhandu sügavus: 15 m
• Mississippi laius: 5 km
• Võhandu laius: 5-10 m
Kõige...
• Huvitavaid fakte Mississippi kohta …
•
Mississippi jõgi on kõige pikem jõgi Ameerikas
•
Mississippile on omane veetaseme suur kõikumine ja üleujutused
•
Suurvesi on kevadel ja suvel, suurim vooluhulk 50-80 000 m3/s
Sadamad
Keskkonnaprobleemid
• Mississippi jõe põhja paigutati tuhanded väikesed
hüdroturbiinid, mis tagavad vee-energia tootmise ja
mõjutavad sellega vee režiimi.
• Mississippi ääres on tihe asustus ja põllumajanduslik
tegevus, mille tõttu satub vette kemikaale.
Kasutatud allikad
• http://www.toptenz.net/wpcontent/uploads/2008/12/mississippi-river.jpg
• http://et.wikipedia.org/wiki/Mississippi
• http://www.miksike.ee