Missisipi jõgi

Download Report

Transcript Missisipi jõgi

Mississippi jõgi
Koostas: Kädril Saia
Lenne raa
Suurus
• pikkus on ligikaudu 3950 km
koos Missouriga 6420 km
• valgla hõlmab umbes 3 268 000km²
• Jõgi on enamasti kolmveerand kuni
poolteist kilomeetrit lai
• sügavus 15–30 m
Kõige...
• Mississippi jõgi on kõige pikem jõgi
Ameerikas. Pikkus ligikaudu: 3766 km
Asukoht
Mississippi on jõgi Ameerika
Ühendriikide keskosas
Veekogu võrdlus mõne tuntud
veekoguga
Mississippi jõgi
• Pikkus 3950 km
• Pindala 3268 000 km²
• Põhja-Ameerika pikim
jõgi
• Laius~ 2,5 km
Võhandu Jõgi
•
•
•
•
Pikkus 162 km
Pindala 1420 km
Eesti pikim jõgi
Laius~ 10-15 m
Keskkonnaprobleemid
Mississippile on omane veetaseme
suur kõikumine ja üleujutused.
Suurvesi on kevadel ja suvel.
Katastroofiline üleujutus oli 1937
aastal, kui veetase tõusis Cairos 17 m
ja 75 000 inimest jäi peavarjuta
Võrdlus skeem
• Mississippi
• Mississippi on 24 korda pikem kui Võhandu
jõgi.
• Võhandu
Info
• Mississippi on USA üks tähtsamaid
siseveeteid. Ta läbib kogu riigi põhjast
lõunasse, jõgikond hõlmab 31 osariiki,
laevateede kogupikkus on üle 25 000
km
Info
• Sloveenia pikamaaujuja Martin Strel
läbis Mississippi jõe ja parandas oma
nimele kuulunud kestusujumisemaailmarekordit. Streril kulus
3800 km teekonnaks Mississippi
allikatest Põhja-Minnesotast
jõesuudmeni Mehhiko lahes 68 päeva.
Päevas ujus ta keskmiselt 11-12 tundi
Pilt
• pilt New
Orleansi
kohal
pilt
• aerofoto
Huvitavad faktid
• Jõe pikkus on ligikaudu:3950 km
Kasutatud allikad
•
•
•
•
•
•
http://et.wikipedia.org/wiki/Mississippi
http://miksike.ee/
http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=mississipi&src=web
http://erikpuura.wordpress.com/2008/04/04/koik-liikuv-elektriks-turbiinid-mississippi-pohjas/
http://s.ohtuleht.ee/multimedia/gallery/000004/454_8c167a2b-885b-466c-a927-08ad45b6fb4b.jpg
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=128085
Kus asub Mississippi jõgi?
• Ameerika Ühendriikide põhjaosas
• Ameerika Ühendriikide keskosas
• Ameerika Ühendriikide lõunaosas
Kui pikk on ligikaudu Mississippi?
• 2500km
• 3500km
• 3950km