Transcript Sunum 2

İNTERNET
BAĞIMLILIĞI
Doç.Dr.Tuncer Okay
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
İnternet
• “Interconnected set of Networks”
• TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protokol) protokolü
ile birbirine bağlı olan bir çok
bilgisayar sistemi aracılılığıyla
bilginin saklanması, işlenmesi ve
paylaşımına olanak veren bir teknolojidir.
Tarihçesi
•
•
•
•
•
•
•
1962 J.C.R. Licklider “Galaktik Ağ”
1969 ARPANET
1972 ilk elektronik Posta “@”
1989 “internet” teriminin ilk kez kullanılması
1990 Amerika’da internetin özelleştirilmesi
1991 “www” web kavramının ortaya çıkışı
1998 Microsoftun pazara girmesi - Windows
98
Türkiye’de İnternetin Tarihi
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye internete nisan 1993’ten beri bağlıdır.
İlk bağlantı ODTÜ 64 kbit/sn
Ege Üniversitesi (1994)
Bilkent Üniversitesi (1995)
Boğaziçi Üniversitesi (1995)
İTÜ (1996)
ULAKNET;akademik kuruluşlar (1997)
TTNet; ticari kuruluşlar (1999)
İnternet Bağımlılığı
• İnternet, bir bilgisayar ya da cep
telefonu aracılığı ile dünya üzerindeki
diğer insanlara ve sınırsız bilgiye kolay ve
hızlı ulaşma imkanı tanımaktadır.
• İnternetin sunduğu imkanlar arttıkça
bireylerin internet kullanım sıklığı ve
miktarı da giderek artmakta ve bu durum
kimi zaman iş ve sosyal hayatta sorunlara
neden olabilmektedir.
İnternet Bağımlılığı
• Bu alanda görülen sorunlar arttıkça konu;
sosyoloji, psikoloji ve iletişim gibi farklı
disiplinlerin dikkatini çekmekte ve önemli
bir çalışma alanı haline gelmektedir.
• Çok sayıda disiplinin çalıştığı bir alan
olmakla birlikte internet bağımlılığının
varlığı ve tanımı hala bir tartışma
konusudur.
İnternet Bağımlılığı
“İnternet Bağımlılığı” terimi ilk kez 1996
yılında Dr. Ivan Goldberg tarafından
kullanılmıştır.
Goldberg’in tanımlaması sonrası “internet
bağımlılığı” kavramı tartışma yaratmış ve pek
çok alternatif terim ortaya atılmıştır.
 Bilgisayar bağımlılığı
 Siber bağımlılık
 Patolojik internet kullanımı
 Sorunlu internet kullanımı
 Kompulsif internet kullanımı
İnternet Bağımlılığı
“İnternet Bağımlılığı” terimi internetin
patolojik boyutlarda kullanımını
yeterince tanımlamamaktadır. Çünkü
bağımlılık internete değil içeriğine ve
sunduğu imkanlara karşı gelişmektedir.
Bu nedenle “Patolojik İnternet
Kullanımı” terimi tanımlanan klinik durum
için daha uygundur.
Patolojik İnternet Kullanımı
• Patolojik İnternet Kullanımı (PİK),
DSM-IV-TR’de bir bozukluk olarak
tanımlanmamaktadır.
• İki ayrı DSM-IV tanısı ile tanımlanmaya
çalışılmıştır
“Madde kullanımı ile ilişkili
bozukluklar”
“Patolojik kumar oynama ”
Goldberg’in “İnternet Bağımlılığı”
Kriterleri
• Goldberg 1996’da DSM-IV’te yer alan
“Madde Bağımlılığı” tanı kriterlerini
kullanarak internet bağımlılığını
tanımlamıştır.
Goldberg’in “İnternet Bağımlılığı”
Kriterleri
• On iki aylık bir dönem içinde herhangi bir zaman
ortaya çıkan aşağıdakilerin 3’ü veya daha fazlası ile
kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya
veya sıkıntıya yol açan uygunsuz internet kullanımı
1. Aşağıdakilerden biriyle tanımlanan tolerans gelişimi
a. İstenen keyfin alınabilmesi için belirgin olarak
artmış internet kullanım süresi
b. Sürekli olarak aynı sürelerde internet kullanımı ile
alınan keyifte azalma olması
Goldberg’in “İnternet Bağımlılığı”
Kriterleri
2. Aşağıda tanımlanan şekilde yoksunluk gelişmesi
Ağır ve uzun süreli internet kullanımı sonunda
aşağıdakilerden en az 2 tanesinin günler içinde ortaya
çıkması (1 ay içinde ortaya çıkabilir) ve kişinin
bunlardan dolayı iş, sosyal ve önemli işlevsel alanlarda
sıkıntı yaşaması
a. Psikomotor ajitasyon
b. Bunaltı
c. İnternette neler olduğu hakkında takıntılı
düşünceler
d. İnternet hakkında fanteziler ve hayal kurma
e. İsteyerek ya da istemeyerek tuşlara basma
hareketi yapma
f. Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için internete
ya da benzer servislere bağlanma
Goldberg’in “İnternet Bağımlılığı”
Kriterleri
3. İnternet kullanımı genellikle planlandığından daha
uzun süreler alır
4. İnternet kullanımını bırakmak veya denetim altına
almak için sürekli bir istek veya boşa çıkan çabalar
vardır.
5. İnternet ile ilgili eylemlere çok uzun süreler ayrılır
(kitap almak, yeni tarayıcılar ve programlar indirmek,
dosyaları düzenlemek vb.)
6. İnternet kullanımı nedeniyle önemli toplumsal,
mesleki etkinlikler ya da boş zamanları
değerlendirme etkinlikleri bırakılır ya da azaltılır
7. İnternet kullanımı yol açtığı sorunlara (uykusuzluk,
evlilik problemleri, işe ve randevulara geç kalma vb.)
rağmen aşırı olarak devam eder.
Young’un PİK Kriterleri
Young patolojik internet kullanımı
kriterlerini belirlerken DSM-IV’te
“başka yerde sınıflandırılmamış
dürtü kontrol bozuklukları” başlığı
altında yer alan “patolojik kumar
oynama” kriterlerini temel almıştır.
Young’un PİK Kriterleri
1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş (Sürekli
olarak interneti düşünme, internette yapılan
aktivitelerin hayalini kurma, internette
yapılması planlanan bir sonraki etkinliği
düşünme vb.)
2. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla
oranda internet kullanma ihtiyacı duyma
3. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya
da tamamen bırakmaya yönelik başarısız
girişimlerin olması
4. İnternet kullanımının azaltılması ya da
tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk,
çökkünlük ya da kızgınlık hissedilmesi
Young’un PİK Kriterleri
5. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre
internette kalma
6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul,
iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşama,
eğitim ve kariyer ile ilgili bir fırsatı
tehlikeye atma ya da kaybetme
7. Başkalarına (aile, arkadaşlar, terapist vb.)
internette kalma süresi ile ilgili yalan
söyleme
8. İnterneti problemlerden kaçmak veya
olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik,
suçluluk, çökkünlük, kaygı) uzaklaşmak için
kullanma
Kandell ise internet bağımlılığını,
“bağlandıktan sonra yapılan
faaliyetten bağımsız olarak
internete psikolojik bağılılık
duymak” şeklinde tanımlamaktadır
Sınıflama
Tanımı konusunda fikir birliği
olmayan internet
bağımlılığında sınıflama
konusunda da fikir birliği
yoktur
Sınıflama
1999 yılında Davis tarafından iki alt
grup tanımlanmıştır.
1. Özgül PİK; amaç bağımlılığı bulunan
nesneyi (kumar, alışveriş, pornografi,
borsa) elde etmektir
2. Genel PİK; belirli bir amacı olmayan,
zaman geçirmeye yönelik kullanım
Kullanılan İnternet İçeriğine Göre
(Soule ve ark. 2003);
•
•
•
•
•
Sanal İlişki / Arkadaşlık Bağımlılığı
Net Kompulsiyonu
Sanal Seks Bağımlılığı
İhtiyaç Dışı Bilgi Arama Bağımlılığı
Oyun Bağımlılığı
Ergenlerde İnternet Kullanımı
•
•
•
•
•
Amerika Birleşik Devletleri’nde haftada 16.7 saat
İngiltere’de haftada 20 saat
Kore’de (6–19 yaş) haftada 23 saat
Avustralya’da ailelerin %91’i internet kullanıyor
İngiltere’de 12–17 yaş arası ergenlerin %100’ünün
evinde internet bağlantısı var.
2011 YILI HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
KULLANIM ARAŞTIRMASI
2011 YILI HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
KULLANIM ARAŞTIRMASI
• 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %36,2’si İnterneti düzenli
olarak hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa
kullanmaktadır. 16-74 yaş grubunda İnternet kullanan
bireylerin düzenli İnternet kullanım oranı ise %89,5 olup, bu
oran kentsel yerlerde %90,7, kırsal yerlerde %83,7 oranında
gerçekleşmiştir.
• 2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) 16-74 yaş grubu
İnternet kullanan bireylerin İnterneti en fazla kullandığı yer
%67,6 ev olup, bunu %33,0 ile işyeri, %18,7 ile İnternet kafe,
%16,8 ile arkadaş, akraba vb. evleri, %7,2 ile eğitim alınan
yerler, %3,2 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip
etmektedir.
2011 YILI HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
KULLANIM ARAŞTIRMASI
• 2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) İnternet
kullanan bireyler İnterneti en çok %72,7 ile
çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber
indirme için kullanırken, bunu %54,1 ile sağlık ile
ilgili bilgi arama takip etmektedir. Web siteleri
aracılığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter)
toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri
okuma veya paylaşma (%50,8) ve mal ve
hizmetler hakkında bilgi aramak da (%46,6)
kullanım amaçları arasında yer almaktadır.
Neden İnternet ve Bilgisayar?
• Pasif değil aktif bir eğlence içinde ses, müzik,
resim mevcut.
• Ödül var yeni keşifler yapılıyor.
• Seçenek çok, birçok web sitesi mevcut
• Dikkat gerektirmiyor (dikkat eksikliği
durumlarında)
• Stresle başa çıkma yolu
İnternetin kullanım alanları
Bilgi paylaşımı
Yayınlara ulaşmak
Haberleşmek
Müzik dinlemek
Film seyretmek
Oyunlar
Kumar
Web sörfü (durdurmak zordur, belki bir diğeri daha
iyidir)
• Chat odaları
• Sanal paylaşım siteleri
• Pornografi
•
•
•
•
•
•
•
•
İnternet ve Faydaları !!!!!!!!!!!
• Kim olmak istiyorsanız o olabilirsiniz (anonimite)
ve uzak olmanın verdiği rahatlık
• Bir grubun parçası olabilir ve “gerçek hayat”ta
olamayacak bir rolünüz olabilir…
• Diğer oyuncularla sosyal iletişiminiz oldukça
ödüllendiricidir (iletişim artar??????)
• Gerçek dünyada olmayacak ilişkiler kurabilirsiniz
• Göz kontağı kurmanıza gerek yoktur.
İNTERNET YAŞAMIMIZDA
NELERİN YERİNİ ALDI?
•
•
•
•
•
•
•
Mektup
Telefon
Kitap
Kütüphane
Ansiklopedi
Sözlük
Gazete
•
•
•
•
Dergi
Sinema
Oyunlar
Yüzyüze
iletişim
30
Bu Bağımlılık Türünü Tespit Etmekteki Zorluk?
•
•
•
•
•
Çok hızlı gelişen bir teknoloji
Kullanımı zorunlu
Ev, okul ve işyerinde kullanımı yaygın
“Normal” kullanım nedir? Bilinmiyor
Herhangi bir sınıflama sistemine henüz girmediği ve
üzerinde genel anlaşma sağlanmış bir tanımının
olmaması nedeniyle İnternet gibi ileri derecede
sofistike bir teknolojik aracın bağımlılığın
tanımlanması ve ayırıcı tanısının yapılması oldukça
güçtür.
İnternet Bağımlılığı
• İnternet bağımlısı olarak nitelendirilebilecek
hastaların oranı toplam kullanıcıların oranı % 1.98- %
3.5
• İnternet bağımlılığı açısından risk altında olabileceği
düşünülen kullanıcıların oranı % 8.68 -% 18.4
• İnternet bağımlılığı görece daha geç yaşlarda başlayan
psikoaktif madde ve alkol ve kumar bağımlılığın aksine
daha erken yaşlarda başlıyor gibi gözükmektedir.
• Her iki cinsiyette mevcut, erkeklerde kızlardan 2 veya
3 kat daha fazla
Epidemiyoloji
İnternet bağımlılarının % 50’sinde başka bir
psikiyatrik bozukluğun bulunduğu saptanmıştır.
•
•
•
•
•
En sık rastlalan bozukluklar;
Madde kullanımı %38
Duygudurum bozukluğu %33
Depresyon ve distimi %25
Psikotik bozukluk %14
Anksiyete bozukluğu %10
Epidemiyoloji
%38’inde en az bir başka bağımlılık daha
bulunmaktadır
•
•
•
•
En sık kompulsif alışveriş %19
Patolojik kumar %10
Piromani %10
Kompulsif seks bağımlılığı % 10
Epidemiyoloji
Ülkemizde yapılan bir çalışmada özellikle genç
yaş grubunda aşağıdaki gruplarda riskli
internet kullanımının daha
sık olduğu
saptanmıştır
- DEHB
- Sosyal fobi
- Hafif depresyon varlığı
- Ailede bağımlılık öyküsü
Epidemiyoloji
Shapira ve arkadaşlarının 2000 yılında yaptığı
bir çalışmada çalışmaya dahil edilenlerin
katılımcıların %95’inde
ailede bir
psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmaktaydı.
%65 depresyon
%50 bipolar bozukluk
%20 madde kullanımı
Etyopatogenez
• İnternet bağımlılığının bir çeşit davranışsal
bağımlılık olduğu kabul edilmektedir.
• İnternet ve video oyunlarının aşırı kullanımı
ödüllendirici bir davranış olarak görülmekte ve
öğrenme mekanizmaları aracılığıyla negatif
emosyonlarla (korku huzursuzluk, hayal kırıklığı vb.)
başetme yöntemi olarak kullanılmaktadır.
• Yine bir çok yazara tarafından hayatta başarısız
olunan alanları telafi etmek için geliştirilen bir
davranış örüntüsü olabileceği öne sürülmektedir.
Etyopatogenez
• Kişi kendine negatif bakış açısından bakma
ve
düşük benlik değerini internet yolu
(sohbet odalarında fantezi rol oynama,
yüzleşmeden arkadaşlık yapma, diğer
bağımlılık nesnelerine ulaşma) ile telafi
etmekte ve gerçek hayatta yüzleşmesi
gereken sorunlardan uzak kalmaktadır.
• Bu durumun tekrarlanması ile “ben sadece
internet ortamında iyiyim” , “internet bana
saygı duyulan tek yer” “internet benim tek
arkadaşım” gibi yeni bilişsel şemalar
oluşmaktadır.
Etyopatogenez
• Riskli internet kullanımı olan kişiler
genellikle sosyal izolasyon içinde olan
yalnız bireylerdir (Kraut ve ark. 1998).
• Bu bireylerin benlik saygıları düşük
olduğu, insan ilişkilerinde hayal
kırıklıklarına aşırı duyarlı oldukları ve
yabancılarla iletişime geçmenin
anksiyete düzeylerini belirgin arttırdığı
saptanmıştır
Etyopatogenez
Davis’e göre (2001) internet bağımlılığı
gelişiminde, depresyon, bipolar bozukluk,
anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı gibi
yatkınlığı arttıran bir patoloji söz konusudur.
•
Bir başka çalışmada bağımlılığı olan internet
kullanıcılarının depresyon düzeyleri ve
kompulsif eğilimlerinin daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
•
Klinik Görünüm
• İnternet iş amaçlı olarak da
kullanılabildiğinden normal kullanım süresini
tanımlamak güçtür.
• Ortalama bir kullanıcı yaklaşık haftada
2.5-3 saat internete bağlı kalmaktadır
(Chou ve Hsiao 2000)
• PİK’de ise bu süre yaklaşık 8-40 saat
arasındadır (Chou ve Hsiao 2000)
• Haftada 8-40 saati bilgisayar başında geçiren
kişi hiç aralıksız 20 saate kadar bilgisayar
başından kalkmayabilir.
• İnternet başında geçirilen zaman arttıkça uyku
döngüsü bozulur ve uyku sorunları ortaya çıkar.
• Uyanık kalabilmek için aşırı miktarda kahve, kola,
sigara gibi uyarıcı maddeler tüketilir.
• Bilgisayar kullanımını azaltmaya ya da kesmeye
çalışmak kişide huzursuzluk ve kızgınlığa
yol açar.
• Kişi internette planladığından daha fazla zaman
harcamaya başlar.
• Bilgisayarın başından kalkması gerektiği halde
bunu yapmakta zorlanır.
• İnternet başında harcanan zaman arttıkça
diğer alanlarla ilgili sorumluluklar
aksatılmaya başlanır.
• İş, okul gibi alanlarda performans düşmesi
olur.
• Sosyal alanlarda daha az zaman geçirilmeye
başlanır ve sosyal izolasyon gerçekleşir.
Fiziksel Sorunlar
• Azalmış fizik aktiviteye bağlı sorunlar ortaya
çıkar.
Obesite
Karpal tünel sendromu
Sırt ağrısı
Postür bozuklukları
• Uzun süre bilgisayar başında kalmaya bağlı
epileptik nöbet bildirilmiştir.
Tedavi
Öncelikle altta yatan bir psikiyatrik
rahatsızlığın olup olmadığı
tespit edilmeli.
Farmakoterapi
• Duygudurum Dengeleyiciler: Dürtü kontrol
bozukluğuna ve bipolar duygudurum bozukluğuna
yakın olması nedeniyle her iki klinik tabloda da
etkili olan DDDler tedavi için iyi bir adaydır.
• Naltrekson: Opiat antagonistidir ve opiatların
ödül merkezinde dopamin salınımını arttırıcı
etkilerini önler.
Ödül merkezi üzerindeki bu etkisi nedeniyle
opiat bağımlılığı dışında da kullanılmaktadır.
İnternet bağımlılığında özellikle sanal seks
bağımlılarının tedavisinde olumlu sonuçlar
bildirilmiştir (Bostwick ve Bucci).
Davranışsal Tedavi Yöntemleri
• Öncelikle kişi ve ailesi internet bağımlılığı
konusunda bilgilendirilmelidir.
• Etkilenmiş kişinin hayatı internette geçirdiği
zamanı azaltacak biçimde yeniden organize
edilmelidir.
• İnternet kullanma özelliklerinin öğrenilebilmesi
için kişiye internet defteri tutturulur.
•
•
•
•
Günün hangi saatlerinde internete giriyor?
Kaç saat internete bağlı kalıyor?
En çok hangi internet işlevini kullanıyor?
Bilgisayarı genellikle nerede kullanıyor?
Kullanılan Yöntemler
• İnternet kullanımını tam zıt saatlere
kaydırmak
• Dış durdurucular kullanmak
• İnternet kullanımıyla ilgili hedefler belirlemek
• Özellikle belli bir işlevden uzak durmaya
çalışmak
• Hatırlatıcı kartlar kullanmak
• İnternet yerine yapmak istediklerini not
edebileceği kişisel bir defter kullanmak
• Bir destek grubuna girmek
• Aile terapisi
İnternet Kullanımını Zıt Saatlere
Kaydırmak
• Amaç kişinin rutinini kırmak ve sanal
alışkanlığını bırakabilmesi için yeni kullanım
alışkanlıklarına adapte olmasını sağlamaktır.
• Sabah ilk iş internete giriyorsa önce duş
alması, kahvaltı etmesi önerilir.
• Akşam eve gelir gelmez internetin başına
geçiyorsa eve gelişi geciktirilebilir.
• İnterneti aralıksız kullanıyorsa yarım saatte
bir mola vermesi önerilir.
Dış Durdurucular Kullanmak
• Kişinin internet kullanımını durdurması için
somut bazı araçlar kullanılır
Yapması gereken bir iş, gitmesi gereken
bir yer ayarlanıp internet kullanım
saati buna göre düzenlenebilir.
• Alarm saati kullanılabilir.
İnternetten çıkması gereken saate alarm
kurulur ve alarm kapatılması için bilgisayarın
başından kalkmasını gerektirecek bir yere
konur.
İnternet Kullanımıyla İlgili Hedefler
Belirlemek
• Kişinin haftalık internet kullanma süresi
belirlendikten sonra bu süreyi azaltacak
şekilde yeni bir haftalık program hazırlanır.
• Programda kişinin hangi günler, günün hangi
saatlerinde ne kadar süre ile internete
gireceği belirlenir.
• Yoksunluk belirtilerini azaltmak için internet
seansları sık ama kısa süreli olmalıdır.
Özellikle Çok Kullanılan İnternet İşlevinden
Uzak Durmak
• Kişinin sık kullandığı ve kontrol edemediği bir
internet işlevi belirlendiyse bu işlevle ilgili tüm
etkinlik durdurulmalıdır.
• Ancak daha az haz aldığı işlevleri kullanmaya
devam edebilir.
• Bu yöntem özellikle geçmiş alkol-madde
bağımlılığı öyküsü olanlarda işe yarayan bir
tekniktir. Çünkü bu kişiler interneti bu
bağımlılıklarının yerine koymaktadır.
Hatırlatıcı Kartlar
• Kişiden internet kullanımının yol açtığı
beş temel sorun ve internet kullanımını
bırakmakla elde edeceği beş temel
yararı yazacağı bir kart hazırlaması
istenir
• Verimli bir iş yapmak yerine internete
girmeyi istediğinde ve bu konuda karar
vermesi gerektiğinde hazırladığı
kartlardan faydalanması önerilir
Kişisel Defter Oluşturma
• İnternette geçirdiği vakit nedeniyle yapmayı
bıraktığı ya da yapmayı istediği ancak internet
kullanımı nedeniyle yapamadığı etkinliklerin bir
listesini yapması ve bu etkinlikleri önem
sırasına göre sıralaması istenir.
• Liste yapıldıktan sonra bu etkinlikleri
yapmamanın hayat kalitesini nasıl etkilediği
sorulur. Bu egzersiz kişinin internet kullanmak
uğruna yaptığı seçimleri gözden geçirmesini ve
internet dışında aslında ne kadar çok seçeneği
olduğunu anlamasına yardımcı olur.
Aile Terapisi
• Aileyi internetin bağımlılık yapabileceği
konusunda eğitme
• Bağımlı kişiyi davranışları nedeniyle
suçlamalarını azaltma
• Kişiyi internet üzerinden psikolojik
ihtiyaçlarını karşılamaya yöneltmiş olan ailevi
çatışmaların konuşulabilmesini sağlama
• Aileyi bağımlı kişinin tedavisine yardımcı
olmaları için cesaretlendirme
SONUÇ
• Günümüzde diğer bağımlılık tiplerindeki gibi çerçevesi
tam çizilmiş bir tanı ve değerlendirme ölçütü yoktur.
• Gözlemlerimize göre, başvurular sıklıkla aşırı internet
kullanan kişilerin aileleri aracılığıyla ve öncelikle psikolog
ve psikolojik danışmanlara olmakta ve Türkiye’deki
psikiyatri pratiğinde bu sorunla fazla
karşılaşılmamaktadır.
• İnternet bağımlılığı pek çok psikiyatrik bozuklukla eș
zamanlı görülmekte olup, așırı internet kullanımının
gerçekten ayrı bir bozukluk mu olduğu yoksa altta yatan
bașka bir psikiyatrik bozukluğun bir belirtisi mi olduğu iyi
ayırt edilmeli ve tedavisi buna göre planlanmalıdır.
SONUÇ
• Ülkemiz, özellikle genç nüfusun yüksekliği, yeni gelișen
bir ülke olması, internet kullanımının giderek
yaygınlașması, ișsizlik ve internet kafelerin
kontrolsüzce çoğalması nedeniyle bu yeni tanımlanan
bozukluk için uygun bir zemin olușturmaktadır.
• Gelișen çağa hızla ayak uyduran Türkiye’de de
“internet bağımlılığı” sorununun giderek artmaya
bașlayabileceği ve klinisyenlerin bu durumla daha sık
karșılașmaya bașlayabilecekleri düșünülebilir.
SONUÇ
• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde konu gündeme
alınmalıdır. Özellikle depresif yakınmalarla başvuran
erkek ergenlerde internet kullanımı konusunda
mutlaka sorgulama yapılmalıdır.
• Ergenlerin bir gruba ait olma ihtiyaçlarını internet
ortamında giderip gidermedikleri mutlaka
sorgulanmalıdır.
• Güney Kore örneği incelenmelidir.
• Ülkemizin kültürel ihtiyaçları doğrultusunda gerekli
yasal önlemler ve eğitim programları hazırlanmalıdır.
ANEAH AMATEM BİRİMİ YATAN HASTA İSTATİSTİĞİ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011/11
TOPLAM
Alkol
349
417
281
288
291
309
246
196
2377 (%46)
Karışık madde
87
143
132
131
73
66
33
37
702 (%13.5)
Uçucu madde
85
85
52
37
34
41
65
38
437 (%8.5)
Eroin
51
138
208
203
237
259
377
125
1598 (%31)
Kokain
--
--
--
--
4
7
1
--
12
Nikotin
--
1--
--
--
--
--
--
--
1
Kumar
--
--
--
1
--
--
--
--
1
Diğer
--
--
--
--
--
12
15
13
40
572
784
673
660
639
694
737
409
5168
TOPLAM
ANEAH AMATEM BİRİMİ POLİKLİNİK İSTATİSTİĞİ
İnhalanlar
Karışık Madde
DİĞER
4
4
0
176
285
260
718
2.475
2005
1478
287
86
56
12
14
7
180
289
911
1444
4.464
2006
1200
379
1275
30
13
6
30
483
285
507
2548
6.756
2007
1275
342
2664
17
22
3
3
765
183
863
3028
9.165
2008
1593
528
2114
32
14
10
2
484
315
621
2396
8.109
2009
1537
769
3772
56
26
5
0
593
454
388
2086
9.686
2010
2213
2078
5830
58
17
0
0
660
660
517
462
13.125
2011/11
1970
4106
6225
75
48
0
0
2293
667
341
649
16.384
336
156
42
42
5.634 3.138 4.108 13.331
TOPLAM 12.191 9.175 22.000
Halusinojenler
Tütün
Kafein ve Diğer
12
Stimulanlar
34
Kokain
Cannabis
56
Sedatif
Opiyat
925
Hipnotik
Alkol
2004
MADDE
TOPLAM
70.163
2004-2010 YILLARI ARASI POLİKLİNİK SAYILARI
14000
13125
12000
9686
9165
10000
8109
6756
8000
6000
4000
HASTA SAYISI
4464
2470
2000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
YILLAR
2004-2010 YILLARI ARASI POLİKLİNİK HASTALARININ MADDE KULLANIM DAĞILIMI
15775
16000
14000
10221
12000
ALKOL
10000
OPİAT
KANNABİS
5039
8000
TÜTÜN
İNHALAN
6000
3341
2471
MİSKT MADDE
3767
DİĞERLERİ
4000
405
2000
0
ALKOL
OPİAT
KANNABİS
TÜTÜN
İNHALAN
MİSKT
MADDE
DİĞERLERİ
2004-2010 18 YAŞ ALTI YATAN HASTALARIN
PROFİLİ
80
YILLARA GÖRE MADDE DAĞILIMI
67
70
60
50
24
30
ALKOL
MİKST MADDE
OPİAT
28
29
34
40
İNHALAN
20
12
12
13
15
20
4
0
2004
2005
2006
2007
2
0
1
3
0
2
3
1
2
6
10
2008
2009
2010