Et Dukkehjem

Download Report

Transcript Et Dukkehjem

Et Dukkehjem

Tittelen

• Metaforisk: menneskene er dukker – Dukkestue, dukkehus – Dukketeater – Marionett-teater – Spill; det dobbelte spillet: stykket er i seg et teaterstykke, menneskene i stykket spiller teater for hverandre – Spill: maskerade-motivet

Problemstilling knyttet til spillet:

• ER Nora naiv og godtroende til å begynne med og gjennomgår en personlighetsforvandling slik at hun kommer til dypere og mer moden selvinnsikt?

• Eller: Spiller Nora naiv og godtroende hele tiden slik at maskefallet til slutt i siste akt er å forstå som at hun avslutter spillet?

Intertekstuelle referanser?

• • • Fortellingen om Adam og Eva: idyllen som trues av noen som trenger seg inn utenfra. Krogstad = slangen; makronene = eplet; kunnskap = tragedie Juleevangeliet: Handlingen er lagt til jul; det er ikke plass i herberget, frelseren (Fru Linde) må finne seg et annet sted å bo Peer Gynt: «Nora, du lyver!»

Intratekstuelle referanser?

• • • Sidemotivet om Doktor Ranks fars utsvevende levned blir til hovedmotiv i det neste stykket: Gengangere Det motsatte av Noras handling å gå, blir til hovedtema i Gengangere: Fru Alving har valgt å bli i hjemmet til tross for kammerherrens umoralske livsførsel Møtet mellom Fru Linde og Nora i første akt er svært likt et møte mellom Hedda og Thea Elvsted i Hedda Gabler

Dramaturgisk

• • • Merk skillet mellom de korte scenene der flere personer opptrer og de lange scenene der kun to personer opptrer Alle de tre personene som kommer utenfra forholder seg først og fremst til Nora (eks. scene 2, 3 og 4 i 2. akt) Hvor er peripetien?

– I 1. akt da sakfører Krogstad avslører at han vet alt om Noras forfalskning slik at Nora slutter å leke med barna?

– I 3. akt da Thorvald leser Krogstads 2. brev som også inneholder gjeldsbrevet?

– Andre steder?

Scenisk 1

• Nærlesning av sceneanvisningen til 1. akt – Dørene i bakgrunnen: følger høyre-venstre-regelen – Pianoet er plassert mellom de to dørene; mellom det fremmede og det hjemlige – Det eneste vinduet er på venstre side: man har altså kun utsikt inn i hjemmet, ingen utsikt ut – Ovnen er plassert på venstre side: her brennes gjeldsbrevet (= trusselen mot den hjemlig idyllen) opp. Den fremmede trusselen tilintetgjøres på «fremmedsida» – Lenestoler på venstre side, gyngestol på høyre = det faste på venstre side, det bevegelige (uroskapende) på høyre side

Scenisk 2

• Nærlesning av sceneanvisningen til 1. akt (forts.) – Kobberstikk på alle vegger: skaper en innelukket atmosfære – Etagère med pyntegjenstander: blir ikke brukt seinere i stykket: dvs. ytre staffasje uten funksjonell betydning (som tonen mellom Helmer og Nora) – Bokskap med bøker i praktbind: som etagèren – Teppe på gulvet: lyddempende – Ild i ovnen: lun, hjemlig varme som kontrast til den kalde vinterdagen ute.