Dökümanı İndir

download report

Transcript Dökümanı İndir

HASTANE AFET PLANI
HACI GÜZEL
SİVİL SAVUNMA UZMANI
• AFET NEDİR
• Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içinde gelişen,
• İnsan için fiziksel , ekonomik ve sosyal kayıplar meydana
getiren,
• Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplumu olumsuz yönde etkileyen,
• Doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara
• Afet denir.
AFET
Afette insan en önemli kriterdir ve İnsanın olmadığı
yerde afetten söz edilmez
HASTANE AFET PLANI
• Ne zaman olacağı önceden tahmin edilemeyen, ancak
olması muhtemel Deprem,sel ve yangın gibi doğal afetler
vardır.
Engellenmesi elimizde olmayan Bu afetlerden en az
kayıp ve zararla kurtulmak, Önceden hazırlıklı olmakla
Mümkündür
HAP NEDİR?...
HAP, Afet anlarında hastane yanıtına yardım
etmek için hazırlanmış olan ‘’Acil Yönetim
Sistemi’’ Hastane temelli tüm tehlikeli olayların
standardize edilmiş yönetim
kavramıdır.Organizasyon yapısının (komuta
zinciri) bir bütünleşmesidir.
Organizasyon şeması
Görevler ve görevliler
Formlar
ÇOK SAYIDA YARALI VE HASTA VAR! NE
YAPMALIYIZ
• Hastane acil servislerinin birim zamanda bakabileceği
hasta kapasitesi bellidir. Afet durumunda bu sayı
kontrol dışına çıkacak, acil servise başvuran hasta ve
yaralı sayısı artacaktır. Bu da kaos yaşanmasına neden
olur. Bu nedenle acil servise girmeden önce hastalara
triaj uygulanmalıdır. Birbaşka deyişle hastalar mevcut
hastalıklarına ve hastalıklarının ciddiyetine göre
ayıklanmalıdır.
• Acil servisin yanındaki boş alanlar hemen triaj alanı
olarak düzenlenir. Triajda hastanın kaydı yapılır. Bu
noktadan geçmeden hastaya asla tıbbi tedavi
uygulanmaz
HASTANE İÇİN AFET DURUMLARI NELERDİR
•
•
•
•
•
Doğal Afetler
Büyük Trafik Kazaları
Büyük Yangınlar
Salgın Hastalıklar
Biyolojik-Kimyasal
Zehirlenmeler
• Hastane içi tehlikeler
Doğrudan
Hastanenin afeti
Dış afetle ilişkili
Hastane afet planı
Toplumda meydana gelir,
hastane doğrudan etkilenebilir
yada etkilenmeyebilir
Dış afet
Doğal, yada insan nedenli
olabilir
Afetin tipine göre, hasta
sayısının saatler, günler, aylar
içinde artması beklenebilir.
Hastanenin afeti
Hastane afet planı
Elektrik kesintisi
Su kesintisi
Su baskını
Kimyasal/radyasyon kirliliği
Duman
Yangın
Patlama
Tıbbi gaz kaybı
Saldırı/bomba tehdidi
Personel ulaşımının engellenmesi
Asansör kazası vb.
Dış afet
Doğal
Yangın,Deprem,Su
baskını,Fırtına vb.
İnsan
nedenli
Terör,Trafik, Kimyasal/
radyasyon, Kaza, kitlesel
olay, ajitasyon.
Hastanenin afeti
Bütün hastane birimlerinin
kendi planı
Kumanda merkezinin yeri,
seçenekleri, bir de bina dışında
Hastane afet planı
Dış afet
Hastane boşaltım yolları,
seçenekleri
Triaj, dekontaminasyon,
taşıma, tedavi
• Yaşadığımız ŞANLIURFA’DA, 3.(üçüncü) Derecede
deprem bölgesinde olması nedeniyle içinde
bulunduğumuz riski anlayarak önceden hazırlıklı
olmakla olası can ve mal kaybını en aza İndirebiliriz.
Bu nedenle yapılacak ilk şey, kurumun tüm iç
paydaşlarını(sağlık personeli, idare personeli, yardımcı
hizmetli personelleri, koruma güvenlik personelleri
yatan hasta servisleri, poliklinikler acil servisler, yoğun
bakım mutfak- yemekhane,) bilgilendirmek, birlikte
yapılacak çalışmalarla hem psikolojik, hem de fiziksel
olarak hazırlıklı olunmasını sağlamaktır.”
ŞANLIURFA İL HARİTASI
HASTANE AFET PLANI ŞEMASI
OLAĞANÜSTÜ ( AFET ) HALLERDE KOORDİNATÖR VE DESTEKLEYİCİ İLLER
S.NO
OLAĞANÜSTÜ HALE
GİREN İL
KOORDİNATÖR İL
1. KADEME DESTEK İLLER
2. KADEME DESTEK İLLER
61
TRABZON
RİZE
RİZE, GÜMÜŞHANE, BAYBURT, ORDU,
ARTVİN, GİRESUN
ERZURUM, SAMSUN
62
TUNCELİ
ELAZIĞ
ELAZIĞ, ERZİNCAN, MALATYA, BİNGÖL,
DİYARBAKIR
ERZURUM, GÜMÜŞHANE, BAYBURT,
BİTLİS
63
ŞANLIURFA
GAZİANTEP
GAZİANTEP, ADIYAMAN, DİYARBAKIR,
KİLİS, MARDİN
KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, OSMANİYE
64
UŞAK
AFYON
AFYON, KÜTAHYA, DENİZLİ, BİLECİK, MANİSA
ISPARTA, BURDUR, İZMİR, AYDIN
65
VAN
BİTLİS
BİTLİS, HAKKARİ, AĞRI, IĞDIR, MUŞ, SİİRT
BATMAN, ŞIRNAK
66
YOZGAT
ÇORUM
ÇORUM, KIRŞEHİR, AMASYA, TOKAT,
KIRIKKALE
ANKARA, KAYSERİ, SİVAS
67
ZONGULDAK
BOLU
BOLU, BARTIN, DÜZCE, SAKARYA,
KASTAMONU, KARABÜK
ÇANKIRI, ANKARA, ESKİŞEHİR
68
AKSARAY
KONYA
KONYA, KARAMAN, NİĞDE, NEVŞEHİR,
KIRŞEHİR
ANKARA, KAYSERİ, YOZGAT
69
BAYBURT
ERZURUM
ERZURUM, GÜMÜŞHANE, ERZİNCAN, RİZE
TRABZON, GİRESUN
70
KARAMAN
KONYA
KONYA, NİĞDE, AKSARAY, İÇEL, ADANA
KAYSERİ, NEVŞEHİR, ANKARA
71
KIRIKKALE
ANKARA
ANKARA, KIRŞEHİR, YOZGAT, ÇORUM,
ÇANKIRI
AKSARAY, NEVŞEHİR, KONYA
72
BATMAN
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR, MUŞ, BİTLİS, SİİRT, ŞIRNAK
ŞANLIURFA, BİNGÖL
73
ŞIRNAK
SİİRT
SİİRT, BATMAN, BİTLİS
VAN, MUŞ, BİNGÖL
74
BARTIN
ZONGULDAK
ZONGULDAK, KASTAMONU, ÇANKIRI, BOLU,
KARABÜK
DÜZCE, SİNOP
75
ARDAHAN
KARS
KARS, ARTVİN, IĞDIR, BAYBURT
ERZURUM RİZE
NOT
HAP’ a göre hazırlık ve durum saptaması
•
•
•
•
•
•
•
•
Doğru bilgi akışı
Afetin boyutu
Planı uygulayalım mı?
Sorumlu birimler
Hastanenin genel durumu
Taburcu edilecekler
Acil servisin durumu
Triaj
• Afet Halinde Organizasyon
 Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı
Başhekim.
 Afet halinde kurulacak, Hastane
Acil Komuta Merkezi’ni de yöneten
kişi.
 Afet durumlarında, Başhekimlik
odası ve bulunduğu kat, Afet
Yönetim Merkezi;
 Acil Servis’ in bulunduğu
poliklinikler, Triaj Alanı olarak
kullanılacaktır
BAŞHEKİMİN GÖREVLERİ
Yakın bölgede deprem
veya afet boyutunda bir
kaza veya kimyasal ya da
biyolojik türde olaylar
sonucu çok sayıda hasta
ve yaralı olması halinde,
planı uygulamaya
koymakla yükümlü.
Tatil günlerinde veya
mesai dışında Başhekim
hastanede yoksa, planı
kıdemli doktor (Nöbetçi
Uzman Hekim)
yürürlüğe koymaktan
sorumludur.
BAŞHEKİM
OLAĞANÜSTÜ YETKİLER
Afet planının
yürütülmesi ile ilgili
politikalar belirler ve
uygular,
Afet bölgesine
gönderilecek
ekipleri belirler,
Tehlike durumunda
hastanenin
boşaltılmasına karar
verebilir
HAP BAŞKANINA
BAĞLI BİRİMLER
• Lojistik Şefi
• Planlama Şefi
• Halkla İlişkiler Yetkilisi
• Güvenlik Şefi
• Kurumlar arası
Koordinasyon
Sorumlusu
• Operasyon Şefi
LOJİSTİK ŞEFİ’NE
BAĞLI BİRİMLER
•Alt Yapı ve Teknik Hizmetler
Sorumlusu,
•Satın Alma Sorumlusu
•Muhasebe Sorumlusu
•Haberleşme Hizmetleri
Sorumlusu,
•Taşıma Hizmetleri Sorumlusu,
•Ayniyat Sorumlusu,
•Yemekhane Sorumlusu
• LOJİSTİK GÖREVİNİ HASTANE MÜDÜRÜ
YÜRÜTECEKTİR.
Görevleri :
• Kendisine bağlı alt birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve
denetlemek,
• Telefonları ve ısınma problemlerini kontrol etmek,
• Tehlikeli maddeler ile ilgili sorunları çözümlemek,
• Asansörü kontrol altında bulundurmak,
• Su sızıntıları, kanalizasyon ile ilgili sorunlar, elektrik tesisatı ve
olası tehlikeleri ile ilgili problemleri çözümlemek,
• Öncelikli ve acil onarımları için çözüm yolları aramak.
• Finansal kaynaklarının kullanımını düzenlemek,
• Acil durum ile ilgili giderlerin dokümantasyonu düzenlemek
PLANLAMA ŞEFİ GÖREVLERİ :
• Başhemşire, Planlama Şefi görevini yürütecektir.
• Birimler arasında koordinasyon
• Personel, araç - gereç gibi ihtiyaçların tespiti
• Görevdeki personelin, o andaki ihtiyaca göre
yerleştirilmesi,
• Sağlık personelinin göreve çağrılmasından,
dinlendirilmesinden ve nöbet değişiminden sorumludur,
• Eve gidemeyecek olan hastane personelinin, yatacak yer
temini ve çocuklarının bakımlarının sağlanması,
• Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonu
• Gönüllüleri koordine etmek ve denetlemek,
Diğer hastanelerden gelen doktor, hemşire ve sağlık
personelini Başhekim adına koordine etmek ve
denetlemek,
Afetle ilgili dokümantasyon görevini yürütmek,
Plan konusunda görüş bildirmek
PLANLAMA ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER
• İnsan Gücü Sorumlusu.
• Tıbbi Personel Sorumlusu
• Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu.
HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ
• Sosyal Hizmet Uzmanı bu görevi yürütecektir.
• Görevleri :
• Başhekimin bilgisi dahilinde medya ve halka gerekli
haberleri ulaştırmak,
• Durum değerlendirme sorumlusu ile yakın işbirliği içinde
bulunmak,
• Görevli medya mensuplarının girebileceği ve
giremeyeceği alanları belirlemek ve bu konuda güvenlik
şefi ile işbirliği içinde olmak,
• Medya yolu ile halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları
konusunda insan gücü sorumlusu (Başhemşire Yrd.) ile
işbirliği yapmak.
GÜVENLİK SORUMLUSU
• Güvenlik görevini Sivil Savunma Uzmanı veya
Hastane Müdür Yrd. Yürütecektir.
• Hastane içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik
organizasyonu ile çalışma ortamı güvenliğinin
sağlanmasından sorumludur. Afet halinde, sivil
kargaşa olasılığına karşı Emniyet ve Jandarma ile
birlikte çalışma sağlanacaktır. Bu görevlerin yerine
getirilmesi amacıyla; hastane personelinin yanında
koordinatör ve ana sorumlu birim olarak, emniyet
teşkilatının işbirliği ve personel yardımı istenecektir
GÜVENLİK ŞEFİ SİVİL SAVUNMA
UZMANIGÖREVLERİ:
• Kurtarma Operasyonları Ve Tehlike Durumlarında
Güvenliğin Sağlanması,
• Hastane girişlerinin, çalışan personelin ve çevresinin
güvenliğini sağlamak,
• Ziyaretçi girişlerini düzenlemek,
• Yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek,
• Taşıma sorumlusu ile birlikte ambulans giriş-çıkış
noktalarının belirlenmesi,
• Güvenli olmayan bölümlere girilmez işaretlerinin
yerleştirilmesi,
• Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan merkezlerinin
korunmasını sağlamak,
• Afetin yarattığı sonuçlara göre, trafik planı geliştirmek
KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU
• Hastane Baştabip Yardımcısı Müdür Yardımcısı tarafından
yürütülür.
• Afetin boyutu hakkında bilgi toplamak,
• Uygun iletişim ve mesaj akımı sağlamak için İl Kriz Merkezi ile
bağlantı kurmak,
• Acil iletişim ağı ile ,hastaneler arası ve il - ilçe kriz merkezleriyle
iletişim kurarak, hastanelerin mevcut durumları hakkında bilgi
almak,
• Gelişmeler hakkında (İl Kriz Merkezi) bilgi vermek,
• Tıbbi operasyonlarla ilgili yapılanları dokümante ederek İl Kriz
Merkezine bildirmek.
• Planlama Şefi ile birlikte, afetle ilgili yapılan faaliyetlerin
dokümantasyonu.
• Plan hakkında görüş bildirmek
OPERASYON ŞEFİ
• Tecrübeli Genel Cerrahi Uzmanı koordinatörlüğünde
yürütülecektir. Operasyonun Yönetim Merkezi (OYM) ya da Acil
Tedavi Merkezi; acil servis doktor odasıdır.Operasyon Şefi’nin
Sorumlulukları Sorumluluğundaki direktörlerle, mevcut ve
gelecek hastaların teşhis ve tedavileri ile ilgili planların
yapılması.Tıbbi hizmetler, destek hizmetleri ve insani
hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin
sağlanması.Tüm karar ve yapılanların dokümante edilmesi.
• Hastaneye gelen tüm yaralıların teşhis ve tedavisi.
• Kaç hastanın hemen taburcu edileceği ya da sevk edileceğine
Operasyon Şefi karar verir.Taburcu edilen hastaların
ailelerini bilgilendirme görevini, S.H. Uzmanı aracılığı ile
yerine getirir.
OPERASYON ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER
•
•
•
•
•
Tıbbi Bakım Direktörü
Destek Birimleri Direktörü
Psikososyal Destek Hizmetleri Direktörü
Tıbbi Bakım Direktörü
Genel Cerrahi Uzmanı koordinatörlüğünde
yürütülecektir.
• Tüm tıbbi bakım faaliyetlerini kendisine bağlı birim
sorumluları ile birlikte yürütür.
• Tıbbi Bakım Ekibi (Tablo)
TIBBİ BAKIM BAĞLI BÖLÜMLER
•
•
•
•
•
•
Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu
Ortopedi e Travmatoloji Sorumlusu
Cerrahi Sorumlusu
Dahiliye Sorumlusu
Yoğun Bakım Sorumlusu
Poliklinik Sorumlusu
Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu ve
Bağlı Birimler
Anestezi ve Reaminasyon Uzmanı koordinatörlüğünde
yürütülecektir
•
•
•
•
•
•
Triaj Sorumlusu (Uzman Hekim)
Kırmızı (Acil) Alan Sorumlusu
Sarı (İkincil) Alan Sorumlusu
Yeşil (Acil Değil) Alan Sorumlusu
Hasta Çıkış Sorumlusu
Morg Sorumlusu
DESTEK BİRİMLER DİREKTÖRÜNE BAĞLI
BİRİMLER
• İç Hastalıkları Uzmanı koordinatörlüğünde
yürütülecektir.
• Laboratuar Sorumlusu
• Radyoloji Sorumlusu
• Eczane Sorumlusu
• Tıbbi Malzeme Sorumlusu
• Sanitasyon Sorumlusu
•
•
•
•
•
•
PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLER
DİREKTÖRÜ
Psikiyatri Uzmanı koordinatörlüğünde yönetilecektir.
BAĞLI BÖLÜMLER:
Personel ve Personel Yakınlarına Sosyal Destek ve
İletişim.
Sorumlu: Sosyal Hizmet Uzmanı
Personele ve Afetzedeye Psikososyal Destek
Sorumlu: Psikolog
ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU
Acil servis; en yoğun hasta ve insan trafiğinin yaşanacağı bölüm
özelliğini taşır.
Görevde olmayan acil servis personeli için, mevcut haberleşme
sistemi ile acil çağrı yapılır.
Haberleşme sisteminin kilitlenmesi halinde, yerel haber kanalları
belediye ses yayın cihazı ve güvenlik güçlerinden
yararlanılacaktır.
Tüm hastane personeline zamanında ve sağlıklı bir şekilde
ulaşabilmek amacıyla; ev adresleri, ev ve cep telefonları
güncelleşmiş bir durumda Planlama Şefi’nde (Başhemşirelik)
bulunmalıdır.
ACİL SERVİS AFET ORGANİZASYONU ve
TRİAJ UYGULAMASI
Acil Serviste Organizasyon:
• Acil servisin çevresi, ambulanslar için giriş-çıkış alanıdır.Ana
otoparka acil hizmet dışında, sivil veya resmi hiçbir aracın girişine
izin verilmez.
• Acil servisin bulunduğu kattaki poliklinikler, TRİAJ ALANI (Acil
Tedavi Merkezi) Zorunlu poliklinik hizmetleri servislerinde
yürütülür.
• Kaç adet acil birim ünitesinin kurulacağın afetin boyutu belirler.Bu
karar, Operasyon Şefi ve Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu
tarafından verilir
•
•
•
•
•
•
•
•
ACİL SERVİSTE TRİAJ
ACİL SERVİS TRİAJ KURALLARI
Girişte mutlaka kayıt.
Kaç adet Triaj Alanı olmalı?
Hafif yaralılar polikliniklere!..
Kritik hastalar için zaman ayıralım mı?
Kan testi, röntgen çekilmeli mi?
Göreve çağrı!..
Gelecek hasta ve yaralı için genel hazırlık
ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ
ACİL DOKTORU:
•
•
•
•
•
•
Hava yolunu açar, servikal immobilizasyonu sağlar.
Solunumu sağlar, gerekli olguları entübe eder,
Sıvı resüsitasyonuna başlar,
Kabaca nörolojik muayene yapar (şuur durumu, sözel yanıt,
ağrıya yanıt...)Hastayı tamamen soyarak tümden gözden
geçirir,Dışa kanamaları durdurur, (kompresyon, klemp)
Basitçe kırık imbobilizasyonu yapar, Nazogastrik ve Foley
takar,Tarama US yaptırır,
Hastanın önceliğini değerlendirir. Triajda, şüphe duyarsa
uzmanına danışır
ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ
ACİL SORUMLU HEMŞİRESİ:
•
Hemşire ve personel gereksinimini koordine eder.Gerekli tıbbi
malzemelerin sağlanmasından sorumludur.Görevli tüm tıbbi
personeli çağırır.
•
Acil servis kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.Hasta
transportunu koordine eder.
•
Tedavi alanlarındaki malzemeleri periyodik olarak kontrol
eder.Acil servis ve triaj alanlarının organizasyonunu
sağlar.Hastaların değerli eşyaları koruma altına alır.
ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ
HEMŞİRE :
•
Hasta kartına vital bulguları kaydeder (tansiyon,nabız),Tetanoz
profilaksisi yapar,
•
Kan numunesi alır (kan grubu, dar rutin, hemogram),Damar
yolunu açar (18 no angiocath, ringer laktat veya izotonik),Order
edilen tedavileri yapar (sözlü order olabilir)
•
Hastanın transportunu sağlar.Hastaların değerli eşyalarını
sorumlu hemşireye teslim eder.
ACİL SERVİS TRİAJ UYGULAMASI
•
•
•
•
•
ÇOK SAYIDA KAZAZEDE ARASINDA HASTA ÖNCELİĞİ
ACİL - Hayatı tehdit eden ve acil müdahale gerektirebilecek hastalar için
tedavi alanı: Kırmızı Alan
SOLUNUM YOK! (SY) - Ölü olarak gelen veya ölmek üzere olan yaralıların
toplanacağı alanı: Siyah Alan
ACELE YOK! - Ayakta gelen ve genel durumu stabil olan, ayakta tedavi
edilebilecek acil olmayan hastaların müdahale alanı: Yeşil Alan
1-2 SONRA! - Hayatı tehdit edecek yaralanması olmayan, tıbbi müdahale ve
bakımları için bir süre gerektirebilecek olan yaralılar için tedavi alanı: Sarı
Alan
TRİAJ UYGULANACAK
ALANLAR
•
•
•
•
KIRMIZI ALAN (Acil
Müdahale): Acil Servis ve
bu alandaki tüm
poliklinikler.
SARI ALAN (Yoğun
Tedavi) : İkinci Kat
Poliklinikler.
YEŞİL ALAN (Acele Yok!):
Cerrahi Servisi, Alçı
Odası, uygun servisler ve
gözlem için personel
yemekhanesi, koridorlar.
SİYAH ALAN (Solunum
Yok): Uygun alanlar.
TRİAJ KARTI
TRİYAJ
EVET
YÜRÜYEBİLİYOR MU
?
T3
YARALI
YARALI DEĞİL
HAYIR
T4
SAĞ KALANLARIN TOPLANMA MERKEZİ
HAYIR
SOLUNUMU VAR MI ?
HAYIR
EVET
SOLUNUM
HAVA
YOLUNU
AÇ
SOLUNUM VAR MI ?
EVET
10’un altında
30’ un Üstünde
T1
SAYISI
10 – 29
NABIZ SAYISI
T2
Radyal Nabız <120/dk
HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
Triaj Kodları
EMS
NATO
SEMBOL
TANIMLAMA
Anstabil Acil
Kırmızı
T1
Unstabil
Urgent
Stabil Acil
Sarı
T2
Urgent
Acil Değil
Yeşil
T3
Yaya
Non
Urgent
Ölü / Ümitsiz
Siyah
T4
Haç
Expectant
HASTANENİN BOŞALTILMASI
• Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen
ya da tamamen boşaltılmasının gerekliliğine Başhekim karar verir.
• Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme
yetkisi yine, verilecek inceleme raporlarına göre Başhekim’dir.
• Hastanenin zarar görmesi halinde, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle
görevli kişi Sivil Savunma Uzmanı’dır.
• Hastanenin tahliyesi için uygun yerleri belirleyecek kişi Başhekim’dir. Tahliye
edilecek hastaların gidecekleri yerler (Diğer hastaneler, spor salonları, okullar veya
öğrenci yurtları vb.) üst makamlarla koordinasyon sağlanarak belirlenecektir. Bu
amaçla hastanelerin tahliye planları kaynak olarak kullanılacaktır.
•
Hastane içindeki merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına,
Hastane Müdürü (Lojistik Şefi) karar verecektir
HASTANENİN BOŞALTILMASI
• Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi
Operasyon Şefi’dir. Bu amaçla; hangi servislerin boşaltılacağına ve
ne kadar hastanın taburcu edileceğine Operasyon Şefi karar
verecektir.
• Hastanenin boşaltılmasından ve transport yolların sağlanmasından
Hastane Müdürü sorumludur.
• Hangi hastaların nereye tahliye edileceğin ile ilgili dokümantasyon
görevini Planlama Şefi (Başhemşire) yapacaktır. Bu görev Sivil
Savunma Uzmanı ile koordineli yürütülecektir. Bu çalışmalarda
Hastane Tahliye Planı ve diğer hastanelerle yapılan protokol
hükümlerine uyulacaktır.
• Hastanenin tamamen boşaltılmasından sonraki güvenlik hizmeti
müdür yardımcılarından birinin sorumluluğunda yürütülecektir.
• Herhangi bir ciddi terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin
boşaltılmasına karar verme yetkisi Başhekim’e aittir.
Tahliye
Nakil
Saha
Acil
Servis
Hastane Öncesi
Değerlendirme
Kaynaklar
Konum
Kaynaklar
Ameliyathane
& Yoğun Bakım
Yatış
Hastane
Acil
Kaynaklar
Ameliyathan
e
Kaynaklar
Yatış
Kaynaklar
İstanbul, 2003
HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
11 Mart 2004 - Madrid
HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
İstanbul
HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
Kusadası
HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
TATBİKAT SENARYOSU
• Tatbikat tarihi :
• Tatbikat saati
:
• Tatbikat konusu: Konferans salonunda çıkan yangın.
•
…..05.2012 günü saat 14:00 sularında büyük konferans
salonunda bir sunum yapılmaktadır. İçerde kalabalık bir
dinleyici topluluğunun bulunduğu bu esnada elektronik
cihazlardan ani bir parlama ile başlayan ve süratle gelişen bir
yangın çıkar.
• Salonda yaşanan panik ve kaçışma esnasında 5 kişi çeşitli
yerlerinden yaralanır. Bu arada dumandan etkilenen kişiler
vardır.
• hastane binasında (yangın algılama )Yangın sireni çalmaya
başlar. Bu esnada güvenlik görevlileri telsiz sistemi ile KIRMIZI
KOD uyarısı verir
• HAP sekreterinden olayın duyumunu alan Baştabip(H.A.P
başkanı) HAP planı uygulamasına geçilmesi talimatını verir ve
kriz merkezi olan kendi makam odasından afeti yönetir.
• İrtibat Direktörü İl Sağlık Müdürlüğü (112)’yi
arar, itfaiye(110)’u arar ve polis imdat(155)’yi arar. Aynı
zamanda telefon santralinden anonslar yapılarak, HAP
görevlilerinin olay yerinde olmalarını sağlar.
• Hastanenin belli bir kısmının elektrik ve doğalgazı ana
şalterden komple kapatılır.
• Bu arada yangın söndürme ekibi olay yerine gelmiş ve
söndürme çalışmalarına başlamışlardır
• Operasyon Şefi (Hap Başkanı’nın bilgisi dahilinde) en yakın
güvenli bir alana binadaki kişilerin tahliyesini gerçekleştirir.
Burada toplanan kişilerin sayımını “Durum Değerlendirme
Sorumlusu” “Kayıt görevlisine” yaptırır.
• İlk olay anında salonda bulunanlar kendi imkânlarıyla kaçarak
salonu terk etmişlerdir. Buna rağmen tahliye ve kurtarma ekibi
olay yerinde kurtarılacak veya tahliye edilecek kişiler olup
olmadığını araştırır.
•
Saha triajı sonrasında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan
kişilerin Acil Servise Transferi yapılır
• ACİL ÜNİTESİ görevlilerince yaralılara Triaj Ünitesi,
Öncelikli Acil-Kırmızı, Geciktirilebilir-Sarı ve Küçük
Yaralanmalar ekiplerince ilk müdahale ve planlama yapıldıktan
sonra kimlikleri tespit ve kayıt altına alınarak gerekli yerlere
sevk edilirler.
• Yangına müdahale eden Yangın Söndürme Ekibinin çalışması
ile yangın kontrol altına alınır ve söndürülür.
•
ALT YAPI/Hasar Ünitesi görevlileri “Durum ve Hasar” tespiti
yapılarak H.A.P Başkanına bilgi verilir.
•
Halkla İlişkiler Direktörü halka ve medyaya bilgilendirme
yapar.
•
H.A.P sonlandırılır
•
TATBİKAT SENARYOSUNDA DOĞRUDAN GÖREVLİ
KİŞİ VE BİRİMLER İLE BUNLARIN TATBİKATTAKİ
GÖREVLERİ
• (H.A.P Organizasyon şeması dikkate alınarak hazırlanmıştır)
•
HAP BAŞKANI : Hastane afet planını başlatır, yönetir,
sonlandırır. Sağlık Müdürlüğüne bilgi verir.
• OPERASYON ŞEFİ : Tatbikat içindeki operasyonlara karar
verir ve operasyonları yürütür. H.A.P Başkanını bilgilendirir.
•
BAŞHEKİM SEKRETERİ : HA.P. Başkanının talimatı ile
H.A.Planına geçildiğini, Organizasyon şemasındaki sekiz ana
birim görevlilerini, Sağlık Müdürlüğü’nü ve İtfaiyeyi arayarak
haberdar eder
• İRTİBAT DİREKTÖRÜ : H.A.P uygulaması esnasında kurum içi ve dışı
gerekli irtibatları tesis eder.
• GÜVENLİK DİREKTÖRÜ: Her türlü güvenlik tedbiri, çevre güvenliği,
olay yerine giriş çıkışların kontrolü, otopark kontrolü v.b işlerle görevlidir.
• HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ: Hasta kayıt ekibi ile ortak
çalışır.Yaralı yakınları ile iletişim kurarak bilgi verir.
• TIBBİ TEKNİK KURUL: H.A.P. uygulaması sonrası olayın yönetsel
boyutuyla ilgilenir. Ayrıca adli tıbbı, halk sağlığını ilgilendiren konular ile
ve ayrıca olayın hukuki boyutu ile de ilgilenir.
• YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ: Yangına müdahale ederek söndürmeye
çalışırlar.
• TAHLİYE ve KURTARMA EKİBİ: Olay mahallinde ve çevresinde tahliye
edilmesi veya kurtarılması gereken kişilere yardımcı olurlar.
• ACİL ÜNİTESİ GÖREVLİLERİ: Yaralıların triajı ve gereken ilk yardımı
yapmak.
• TIBBİ BAKIM SORUMLUSU: Yaralıların durumunu takip eder. Gerekenlerin
sevkini sağlar ve H.A.P Başkanına bilgi verir.
• ALTYAPI ve HASAR TESPİT ÜNİTESİ: Yangın sonrası olay yerinde
inceleme yaparak oluşan zara, ziyan ve hasarı tespit ederek H.A.P Başkanına
bilgi verir.
• NOT: Yukarıda belirtilmiş olan her bölüm organizasyonunu kendi içersinde
planlayarak gerekli uygulamaları yapmakla yükümlüdürler