Bağımlılıkta Fiziksel Değerlendirme

download report

Transcript Bağımlılıkta Fiziksel Değerlendirme

Bağımlılıkta Fiziksel
Değerlendirme
Kullanıcı Özellikleri

Geçerliliği ve Güvenirliği düşük-orta
Yaş
 Giyim tarzı
 Yaşam biçimi
 Arkadaş özellikleri
 Aile özellikleri
 Dinlediği müzik
 İlişki biçimi
 Konuşma ve kelime seçimi

Fiziksel Değerlendirme

Genel Görünüş
Kendine Bakım
 Giyim tarzı
 Takı, dövme, halka
 Konuşma biçim

Denge
Peltek Konuşma
 Ataksi,
 Dismetri
 Disdiadokinezi

Ayıklık Testleri
Standardize Ayıklık Testleri



Görevliler sahada çalışırken
standardize veya standardize
olmayan ayıklık testlerini
kullanmalıdırlar.
Kişinin alkol veya madde etkisi
altında olup olmadığını
belirleyip onu gözlen altında
tutmak için gereklidir
Burada uygulanacak testin
türü uygulayacak görevliye
bağlıdır.
Yürüme ve Dönme Testi
Standardize Ayıklık Testleri
İki yönlü amaç vardır. Kişi basit emirleri anlar ve bunları
uygular.
Kişi bir noktada hazır ol pozisyonunda durdurulur.
3-4 saniye bu pozisyon sağlandıktan sonra atılan adımda topuk
diğer ayağın hemen ucuna konulacak şekilde küçük adımlarla
yavaş olarak 8-10 adım attırılır ve geri dönmesi istenir.













1) başlangıç pozisyonunda dengeyi sağlayamama
2)Erken başlama
3) Durduğu yerde sürekli adım atmaya çalışma
4) topuğu ayakucuna getirecek şekilde adımlayarak yürüyememe
5) Elleri kaldırma
6) uygunsuz dönüş yapma
7) Durma
8) yanlış sayıda adım atma.
Kesme noktası 2 puan ve üstüdür.
NHTSA çalışmalarında kan alkol seviyesi % 100 üstünde
olan veya madde etkisi altında olanların % 65 i bu teste
sorun yaşamıştır.
Horizontal Bakış Nistagmus Testi
Standardize Ayıklık Testleri






3 temel belirti vardır.
1) yavaşça hareket eden bir objeyi izlerken
yumuşak izlem göz hareketinin bozulması
2) Gözler bir kenara maksimum düzeyde
yönlendirilip 4 saniye bekletildiğinde ortaya
çıkan nistagmus
3) 45 dereceden daha az bir açıda izlem
sürer iken nistagmusun ortaya çıkması. Her 2
göz için bakıldığında toplam maksimum 6
puan oluşur.
Kesme noktası 4 puan ve üstüdür.
NHTSA çalışmalarında kan alkol seviyesi %
100 üstünde olan veya madde etkisi altında
olanların % 77 i bu teste sorun yaşamıştır.
Tek Ayaküstünde Durma
Standardize Ayıklık Testleri



Kişi her bir ayağı ayrı değerlendirilmek
üzere önce hazır ola geçirilir. 3-4 saniye
sonra tek ayağını kaldırması ve 8-10
saniye bu şekilde durması istenir.

1) Diğer ayağı yere basmak

2) Sıçramak,

3) sağa sola sallanmak

4) Elleri kaldırmak puan olarak
sayılır.
Kesme noktası 2 puan ve üstüdür.
NHTSA çalışmalarında kan alkol seviyesi
% 100 üstünde olan veya madde etkisi
altında olanların % 77 i bu teste sorun
yaşamıştır.
Standardize Olmayan Ayıklık
Testleri

El çırpma testi


Parmak sayma testi


Kişi avucu yukarı bakacak şekilde elini ileri
uzatır. Diğer elini ise avucu aşağı bakacak
şekilde onun üzerine koyar. Üstteki elini bir
avuç yukarı gelecek, birde avuç aşağı gelecek
şekilde elinin üstüne hafifçe vurur.
Gösterilen parmakların sayısını söylemesi
istenir.
Parmak burun testi

Kişi gözlerini kapayarak parmağını uzaktan
burnunun ucuna deydirir.
Standardize Olmayan Ayıklık
Testleri

Rhomberg denge testi


Sayıları geri sayma testi


Kişi ayakta hazır ol pozisyonunda durur.
Başının yukarı gökyüzüne bakacak şekilde
kaldırır ve ellerini yana koyar. Denge
bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir.
Sayılar geriye sayılır.
ABC testi

Alfabenin bütünü veya bazı bölümleri ileri,
geri okunur.
Gözler
Sulanma
 Nistagmus
 Myosis-midriasis
 Sklera rengi
 Konjuktival hiperemi

Burun
Nasal Mukoza konjesyonu
 Ulserasyon
 Burun akıntısı
 Burun üstünde kızarıklık
 Damar çatlakları

Ağız
Ağız kokusu
 Diş çürükleri
 Kırıklar
 Papillerde silinme

Deri
Enjeksiyon izleri,
 Abse
 Ödem
 Dekoratif, büyük dövmeler
 Piloereksiyon
 Derinin incelmesi, kıl dökülmeleri

Kardiyovasküler Sistem

Nabız


Tansiyon


Taşikardi, ritm bozukluğu
Ortostatik
Üfürümler
Solunum Sistemi
Akciğer Embolisi
 Enfeksiyonlar
 Pulmoner hipertansiyon
 Astım

Batın Muayenesi
Hepatomegali
 Karında distansiyon
 Hamilelik
 Bağırsak hareketlerinde artış
 Asit

Diğer
Periferik Nöropati
 Tremor
 Kas seyirmeleri
 Kas atrofisi
 Lenf nodül büyümeleri
 Lenfödem

Madde Kullanımı
Komplikasyonları

Enfeksiyonlar





Sellulit ve abse
Endokardit
Septisemi
AIDS
Hepatit
B
C
 Delta virus


Akciğer Enfeksiyonları
Hamilelik ve Bağımlılık
Geç farkedilir.
 Baş vurmak istemez.
 Opioid, sedatif hipnotik
 Terotojenite riski
 Düşük doğum ağırlığı
 Neonatal yoksunluk sendromu
 HIV ve Yenidoğan
 Emzirme

Laboratuvar










Hemogram
KC işlevleri
Kreatinin
Kan yağları
Kanama, pıhtılaşma faktörleri
Ürik asid
İdrar
Wasserman, Hepatit, HIV testleri, Diğer
bakteriolojik testler
PA Akciğer
Batın US