Eğitim Semineri Notları-6

download report

Transcript Eğitim Semineri Notları-6

ATLAMALAR
ATLAMALAR
UZUN ATLAMA
ÜÇ ADIM ATLAMA
YÜKSEK ATLAMA
SIRIKLA ATLAMA
2
GENEL KOŞULLAR,
Atlama branşlarını, benzer özellikleri nedeniyle Uzun ve Üç Adım
Atlama,(Yatay Atlama) Yüksek ve sırıkla Atlama(Dikey Atlama)
olarak iki gurup altında inceleyeceğiz.
Sporcular yarışma alanında ve yarışın başlamasından önce
(Antrenman) ısınma denemeleri yapabilir.
Yarışma başladıktan sonra izin verilmez. Sporcular ayaklarını
ayarlamak için küçük küpçüklerle veya bantla işaretlemelerin
yapılmasına izin verilir. Tebeşir kullanılmasına izin verilmez.
Yarışmacılar kura ile çekilen sırada yarışacaklardır.
3
Uzun ve Üç Adım Atlama da;
Yarışta sekizden fazla atlet varsa; Her atlete üç hak
verilir, Geçerli en iyi performansı elde eden sekiz atlete üç hak
daha verilir. Sekizincilikte beraberlik var ise, Kurala uygun
şekilde bozulur.
-Yani, berabere olan yarışmacıların en iyi ikinci derecesi
beraberliği bozacaktır. Gerekirse en iyi üçüncü ve diğer
dereceleri dikkate alarak beraberlik çözülecektir.
4
BERABERLİK,
Bir alan yarışmasında; Birincilik dahil her hangi bir sıralamada
beraberlik varsa sonuç berabere ilan edilir.
Salih
Selahattin
6.21
X
X
6.01
X
X
X
6.01
X
X
X
6.21
1. Salih
6.21
1. Selahattin
6.21
5
Uzun ve Üç Adım Atlama da;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Asuman
Fatma
Sevgi
Tuğba
Sevgi
Nurcan
Zeynep
Meral
Meltem
13.21
12.82
12.76
11.59
11.40
11.17
11.02
NM ( X – X )
NM ( X X X )
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1
-
6
Uzun ve Üç Adım Atlama da;
Yarışmacı sayısı sekiz veya daha az olması halinde; Her
sporcuya altışar atlayış hakkı tanınır, ancak yine üç haktan sonra
tersten sıralama kuralı geçerlidir.
Olimpiyatlar, Dünya ve kıta şampiyonaları, kıta ve grup oyunları
için zorunlu, diğer yarışmalarda tercihe bağlı olarak;
Son haklar için yarışma sırası, beşinci hakların sonundaki
sıralamanın tersi olacaktır.
7
ATLAYIŞ SÜRESİ;
Sektör atlayışa hazırlandıktan sonra Lider tarafından yapılan
çağrıdan itibaren,
1 dakika
Aynı atletin birbirini izleyen iki atlayışı için,
2 dakika
8
Uzun ve Üç Adım Atlama da;
Süresi içinde koşusuna başlamayan atlet faul yapmış sayılır.
Koşuya başlayan atlet, süresi içinde olmak şartıyla durup, geri
dönebilir ve atlayışa tekrar başlayabilir.
Yarışmacının görebildiği bir konumda zaman göstergesi
olmalıdır.
- Sürenin dolmasına 15 saniye kala sarı bayrak kaldırılır ve süre
dolana dek havada tutulur.
9
Uzun ve Üç Adım Atlama da hatalar;
- Koşarken veya atlama esnasında basma tahtasından ilerideki
bir noktaya vücudunun herhangi bir kısmı temas eden,
- Basma tahtasının uçlarının dışarısından sıçrayan,
- Düşüş esnasında kum havuzunda bıraktığı basma tahtasına en
yakın izden daha geride ve havuz dışında bir yere temas eden,
- Atlayış sonucunda kum havuzunda bıraktığı basma tahtasına
en yakın izden daha geriden havuzdan çıkan,
- Koşu veya atlayış anında takla atan sporcuların atlayışları
geçersiz sayılır; faul kaydedilir.
10
Macunda iz varsa, atlayış faul
olarak kaydedilir.
11
Uzun ve Üç Adım Atlama da,
Eni 20 cm olan, basma tahtasının
önündeki, eni 10 cm olan, macunda
iz bırakan atlet faul yapmış olacaktır.
Basma tahtasına varmadan önce
sıçrayan sporcuların atlayışları
geçerlidir.
Atletin, basma tahtasından önce,
koşu yolunu sınırlayan 5 cm’lik
çizgilere veya bu çizgilerin dışına
basması veya bir süre koşu yolunun
dışında koşması bir faul değildir.
12
Uzun ve Üç Adım Atlama da,
Yapılan tüm atlayışlar, sporcunun kum havuzu üzerinde
vücudunun her hangi bir kısmının açtığı basma tahtasına en
yakın iz ile basma tahtası veya basma tahtasının yan uzantısı
arasındaki mesafe ölçülerek değerlendirilecektir.
13
ÖLÇÜM
UZUN-ÜÇ ADIM
ATLAMA
14
15
ÖLÇÜM
UZUN-ÜÇ ADIM
ATLAMA
16
ÖLÇÜM
UZUN-ÜÇ ADIM
ATLAMA
17
KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
2010
18
KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
2010
19
Uzun ve Üç Adım Atlama,
Uzun ve üç adım atlamada, geçerli tüm atlayışlar ölçülerek
yarışma cetveline kaydedilir.
Atlanılan mesafe, eğer bir tam santimetre olarak ölçülmemişse,
ölçülen değerin altındaki en yakın 0.01 m olarak kaydedilir.
(örneğin, 6.80,8 ölçülen mesafe 6.80 kaydedilir).
Hatalı bir atlayış yarışma cetvelinde “ X ” işaretiyle, atlayış
hakkının kullanılmaması (pas geçilmesi) durumu ise “ - ” ile
gösterilir.
Her yarışmacı, yarışma boyunca yaptığı en iyi derece ile
değerlendirilir.
20
UZUN ATLAMA
ÖLÇÜM
Kum Havuzunun Boyu En Az: 8m
20m
Koşu Yolu Maksimum: 40m
5 cm
1-3m
5 cm
Macunlu Tahta
Boyu: 1. 22cm
Eni:
10cm
UZUN-ÜÇ ADIM
ATLAMA
Geçerli tüm atlayışlar, yarışmacının kumda bıraktığı basma tahtasına en
yakın iz ile basma tahtası veya uzantısı arasında ölçülür.
21
Kum Havuzunun Boyu: En Az: 2.75 cm
En Fazla: 3.00 cm
2m
Rüzgar
Ölçümü: 5 sn
Uzun ve Üç Adım Atlama,
Koşu yolu genişliği
1.22 metre
Koşu yolu uzunluğu
en az 40 metre
Kum havuzu genişliği
en az 2.75 metre
en çok 3 metre
Basma tahtasının kum havuzuna uzaklığı
Uzun atlamada
1 – 3 metre
Üç adım atlamada
11 metre
13 metre
22
Üç Adım Atlama,
Üç adım atlamada atlayış esnasında atletin “sallanan” ayağının
yerle temas etmesi faul değildir.
23
ÜÇ ADIM ATLAMA
Kum Havuzunun Eni: En Az: 2.75 cm En Fazla: 3.00 cm
ÖLÇÜM
Basma Tahtasının, Kum Havuzuna Yakın Kenarı
Erkeklerde : 13m Bayanlarda: 11m
20cm 10cm
Kulvar Genişliği:1.22cm
5 cm
5 cm
Sıçrama çizgisi ile Düşme Alanının uzak kenarı : 21m
24
Rüzgar ölçümü :
Rüzgar ölçme aleti, basma tahtasına,
20 metre ve Koşu yoluna en çok 2
metre mesafeye yerleştirilir.
Atletin arkasından 2 metre/saniye’den
hızlı esen rüzgarın yardımıyla elde
edilen derece rekor olarak kabul
edilmez.
+ 2.0 m/sn : Rekor geçerli
+ 2.1 m/sn : Rekor geçersiz
25
Rüzgar ölçümü :
Rüzgar ölçer, rüzgar hızını yüzdelik olarak gösteriyorsa, bu
değer pozitif yönde ondalığa yükseltilir.
+ 1.81 m/sn = + 1.9 m/sn
+ 0.12 m/sn = + 0.2 m/sn
- 1.81 m/sn =
- 0.12 m/sn =
- 1.8 m/sn
- 0.1 m/sn
26
Rüzgar ölçümü :
Uzun atlamada yarışmacı basma tahtasından 40 metre, üç adım
atlamada 35 metre uzaklıktaki, koşu yolu kenarında bulunan
işaretli noktayı geçtiği anda 5 saniyelik bir süre için rüzgar
ölçülür.
Yarışmacı, 40 veya 35 metreden daha kısa bir mesafe koşarak
atlayışını gerçekleştirecekse, rüzgar hızı yarışmacı koşmaya
başladığı andan itibaren 5 saniye süreyle ölçülmelidir.
Yarışmacı
Figen
Ayşe
Ebru
1
x
x
12.97
2
x
12.68
12.88
3
x
12.88
x
4
12.97
12.70
x
5
x
12.81
6
12.88
12.97
12.60
Derece
12.97
12.97
12.97
Sıra
3
2
1
27
YÜKSEK ATLAMA :
28
YÜKSEK VE SIRIKLA ATLAMADA
GENEL PRENSİPLER,
- Lider, yarışın başlangıç yüksekliğini ve çıta yükselme
aralıklarını ilan eder.
- Yarıştan önce Lider her atlete, yarışa başlamak istediği
yüksekliği sorar ve yarışma sekreterine kaydettirir.
- Yarışmacılar, yarıştan önce Lidere bildirdikleri başlama
yüksekliklerini yarış devam ederken değiştirebilirler.
- Atletler yarıştan önce deneme koşuları ve atlayışları
yapabilirler, yarış başladıktan sonra denemeye izin verilmez.
29
YÜKSEK VE SIRIKLA ATLAMADA
ÇITANIN KONUŞU
Hakemler;
Yarış boyunca çıtayı,
her atlayışta aynı yüzü öne,
aynı yüzü üste gelecek şekilde
yerleştirmelidirler.
Çıta her yükseltilişinde,
yükseklik kontrol edilmelidir.
30
 Yüksek Atlama …
C … Rüzgar Tulumu
6
Çıtanın izdüşümü
Atlama Çıta Sorumlusu Hakem …
… Atlama Süresi Takibi ve Sarı Bayrak Hakemi
3 m.
3
A
… Atlama Süresi Saati
Çıta Uzunluğu : 4 m.
Ağırlığı : 2 Kg.
Koşu Yolu Uzunluğu en az: 15 m. – 25 m.
Minder Eni : 3 m.
Koşu Yolu : Olimpiyat, Dünya Şampiyonası ve
Dünya Kupası Yarışlarında en az 20m. Olacaktır.
Minder Boyu : 5 m.
10cm.
7 … Bilgisayar Odası Hakemi 2
4 … Yarışma Sekreteri
Skorboard Hakemi … 5
B … Skorboard
… Atlama Çıta Sorumlusu Hakem
1
… Lider
8
31
Atlama Süresi Takip Hakemi
YÜKSEK VE SIRIKLA ATLAMADA
Birbirini izleyen üç atlayışında hata yapan yarışmacı elenir.
Buna göre, atletler her yükseklikte üç deneme yapabilirler.
Yarışmacı, herhangi bir yüksekliği hiç denemeden veya bir
hatalı atlayıştan sonra veya iki hatalı atlayıştan sonra pas
geçebilir.
Yarışmacı, pas geçtiği bir yükseklikte deneme yapamaz.
32
1.90
1.93
1.96
İlker
0
XX–
X
Metin
–
–
X–
Kemal
0
0
–0
1.99
XX
!
XXX
33
Çıta yükselme aralığı,
Yarışta tek atlet kalmadıkça; çıta yükselme aralığı hiçbir zaman,
yüksek atlamada 2cm, sırıkla atlamada 5cm’den daha az
olamaz,
-Çıta yükselme aralığı artamaz.
1.70
1.73
1.76
1.78
1.80
1.82
1.83
X
1.70
1.75
1.80
1.85
1.89
1.93
1.98
X
Yarışta tek atlet kaldığında; çıta, yarışmacının istediği
yüksekliğe çıkarılır.
34
ATLAYIŞ SÜRELERİ :
Yüksek
3’ten fazla yarışmacı
Sırık
1 dk
1 dk
1.5 dk
2 dk
1 yarışmacı
3 dk
5 dk
Birbiri ardına atlayışlar
2 dk
3 dk
2 – 3 yarışmacı
35
Çıta ile dikme boşluğu,
Yüksek atlamada çıta ile dikmeler
arasında en az 1cm, dikmeler ile
minder arasında en az 10cm
boşluk kalması sağlanmalıdır.
Yüksek atlamada çıta,
Uzunluğu : 4m
Ağırlığı
: 2kğ
Minder
: 5m X 3m
ölçüsünden az olamaz.
36
1cm
1cm
Çıta uzunluğu
3.96m- 4.04m
Çıta Ağırlığı:2kg
5m
3m
1m
10cm
37
Yüksek atlamada yarışmacı;
- çift ayakla sıçrarsa,
- atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse,
- atlayışını yapmadan önce dikmelerin arasından veya
dışından dikmelerin yakın kenarının düşey düzleminin ötesine
temas ederse,
atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.
38
Yüksek atlamada hatalar;
39
Yüksek atlamada;
Yarışmacının ayağı, sıçrayış sırasında mindere değer ve
hakemler bu durumun yarışmacıya bir avantaj sağlamadığına
karar verirse, atlayış geçerli sayılacaktır.
Lider, çıtanın rüzgar ya da başka bir harici güç nedeniyle
düştüğünü belirleyebilir;
Bu durumda kendi görüşüne göre çıta, yarışmacı üzerinden
geçtikten sonra düştüyse atlayışı geçerli sayabilir veya atlayış
tamamlanmamış ise atlete yeni bir hak verebilir.
40
Yüksek atlamada,
Yüksek atlamada koşu yolu uzunluğu en az 15 metre olmalıdır.
Yarışmacılar, koşu ve sıçrama esnasında kendilerine yardımcı
olabilecek, organizatörler tarafından sağlanmış bir veya iki
markörü kullanabilirler.
Eğer markör sağlanmamışsa, yarışmacılar bu amaç için
yapışkan bant kullanabilirler, ancak tebeşir ya da benzer
maddeler kullanılmasına izin verilmez.
41
42
SIRIKLA ATLAMA
43
Sırıkla atlamada,
yarışmacılar dikmelerin, düşme alanı yönünde 80 cm ’den daha
fazla olmamak kaydıyla, hareket ettirilmesini isteyebilir.
Lider, yarışma öncesinde yarışmacılara, dikmeleri istedikleri
konumu sorar ve yarışma sekreterine kaydettirir.
Yarışmacı dikme pozisyonlarında değişiklik yapmak isterse, bu
durumu dikmeler başlangıçtaki isteğine göre yerleştirilmeye
başlanmadan önce Lidere bildirmelidir.
Aksi takdirde sporcunun atlayış süresi başlatılmış olacak,
dikmelerin yeni pozisyona getirilmesi esnasında süre
işleyecektir.
44
Sırıkla atlamada,
45
Sırıkla atlamada,
46
Sırıkla atlamada,
Koşu yolu: En az: 40m. Genişliği: 1.22cm
Sporcular dikmelerin minder yönüne 80 cm’ye
Kadar hareket ettirilmesini isteyebilir.
Sırıkla atlamada çıta: Uzunluğu: 4,5m
Ağırlığı: 2,25kg
Minder : 6m X 8m
ölçüsünden küçük olamaz.
47
Sırıkla atlamada;
Sırıkla atlamada koşu yolu uzunluğu en az 40 metre olmalıdır.
Koşu yolu genişliği ise 1.22 metre olup, 5cm’lik çizgilerle
sınırlanmıştır.
Yarışmacının, koşu esnasında koşu yolunun dışına basması
veya dışında koşması faul değildir.
48
Sırıkla atlamada yarışmacı;
- Atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse,
- Atlayışını yapmadan önce vücudunun herhangi bir kısmı ya da
sırığıyla dikmelerin arasından veya dışından kazanın düşey
düzleminin ötesine temas ederse ,
- Ayakları yerden kesildikten sonra ellerinin yerini değiştirir veya
yukarıdaki elini daha üstteki bir noktaya götürürse,
- Havadayken düşmekte olan çıtayı elleriyle yerine yerleştirirse,
atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.
49
Sırıkla atlamada;
Dikmelerin ve çıtanın ters yönünde düşüyor olmadıkça, sırığa
dokunulmasına izin verilmez.
Dikmeler ve çıta yönünde düşmekte olan bir sırığa dokunulursa
ve Başhakemin görüşünde sırığa dokunulmaması halinde çıtayı
düşürme ihtimali varsa, çıta yerinde kalsa dahi atlayış geçersiz
sayılır; faul olarak kaydedilir.
Atlayış sırasında yarışmacının sırığı kırılırsa, hata sayılmaz ve
yeni bir hak verilir.
50
Sırıkla atlamada yarışmacı;
Yarışmacıların, yarışma
esnasında daha iyi tutunabilmek
için eller veya sırık üzerine bir
takım maddeler sürmesine izin
verilir.
Açık yaraların kapatılması
dışında, yarışmacıların el veya
parmaklarını bandajlamalarına
izin verilmez.
51
Yarışmacılar, yarışma
sırasında kendi özel
sırıklarını kullanabilirler.
Atma aletlerinde olduğunun
aksine, kişisel bir sırığı diğer
yarışmacılar kullanamazlar.
52
Sırıkla Atlamada Hatalar
53
Yüksek ve Sırıkla Atlamada Tasnif ve Beraberlikler.
Yüksek atlama ve Sırıkla atlamada beraberliğin ortaya çıktığı
yükseklikte:
1. En az sayıda atlayış yapan sporcu bir üst sıraya yükseltilir.
2.Bu durumda hala beraberlik devam ediyorsa geçilen son
yükseklik dahil olmak üzere başlangıcından itibaren en az hatalı
atlayış yapan sporcu bir üst sıraya yükseltilir.
54
Yüksek ve Sırıkla Atlamada Tasnif ve Beraberlikler.
3. Beraberlik hala bozulmamışsa birincilik için beraberlik varsa
berabere kalan yarışmacılar atlayışa devam etme hakkını
kaybettikleri en düşük yükseklikte beraberliği bozmak için birer
atlayış yaparlar.
Durum değişmez ise berabere durumundaki atletler atlayışta
başarırlarsa alçaltılmak üzere çıta yüksek atlamada:2cm. Ve
sırıkla atlamada 5cm olmak üzere yükseltilir veya alçaltılır.
Yarışmacılar beraberlik bozuluncaya kadar her yükseklikte birer
atlama yaparlar.
55
Örnek 1: Lider, yarış öncesinde yükseklikleri aşağıdaki şekilde ilan
etmiştir ;
1.75m - 1.80m - 1.84m - 1.88m - 1.91m - 1.94m - 1.97m 1.99m - 2.01m
Yarışmacı
Cüneyt
Ekrem
Murat
İhsan
1.75 1.80
o xo
xo o
- o
- xo
1.84 1.88
o xo
- xo
xo xo
xo xo
1.91 1.94 Derece
xxx
1.88
- x x x 1.88
xxx
1.88
xxx
1.88
Hatalar
2
2
2
3
1.91 1.89 1.91 Sıra
x o x 2
x o o 1
x x
3
4
56
• Birinciliğin dışında ortaya çıkan beraberlikler için baraj atlayışı
yaptırılmaz, sonuç berabere ilan edilir.
•
Örnek 2: Lider, yarış öncesinde yükseklikleri aşağıdaki
şekilde ilan etmiştir ;
•
1.78m - 1.82m - 1.85m - 1.88m - 1.90m - 1.92m - ...
Yarışmacı
Cüneyt
Ekrem
Murat
İhsan
1.78 1.82
xo
o
o
o
o
o
-
1.85 1.88
o
xo
o
xx- o
xxo
1.90 1.92
xxo
xo xxo
xxo xxo
xxo xo
1.94
xxx
xxx
xxx
xxx
Derece Hatalar Sıra
1.92 4 2=
1.92 4 2=
1.92 5
4
1.92
1
57
Yüksek ve Sırıkla Atlamada Tasnif ve Beraberlikler.
Yüksek ve sırıkla atlama yarışmalarında birincilikte berabere
kalan atletlerin baraj atlayışı yapmamaları ya da baraj
atlayışları sırasında daha fazla atlayış yapmak istememeleri
halinde sonuç berabere ilan edilir.
Baraj atlayışı yapan atletlerden biri her hangi bir yükseklikte
yarışmadan çekilirse, birincilik için hak iddia edemez. Baraj
atlayışına devam eden tek atlet kalırsa sıradaki yüksekliği geçip
geçmemesine bakılmaksızın birinci ilan edilir.
58
4.60
4.70
4.80
4.90
A
X0
X0
X0
XXX
B
0
XX0
X0
XXX
4.90
4.85
4.90
4.95
A
X
0
0
0
: 4.95
B
X
0
0
X
: 4.90
4.60
4.70
4.80
A
X0
X–
XX
B
X0
XX–
–
C
X0
XXX
4.90
X
… geçtikleri son yüksekliğin bir üstündeki
yükseklikte …
Baraj atlayışları 4.70 ile başlar
2.25
3
2.29
4
1
2.29
2
2
2.25
3
4
2.29
2
2
2.25
6
10 Dakika Dinlenme
62