Konsumentekonomi

Download Report

Transcript Konsumentekonomi

Lyxfällan – vem vill
hamna där?
Konsumentekonomi –
Hem- och konsumentkunskap 2010
Budget och kassabok
• I budgeten planerar du framtida inkomster
och utgifter som du räknar med att ha under
en viss tidsperiod, exempelvis en månad eller
ett år.
• I kassaboken skriver du in dina utgifter och
inkomster. Den visar hur väl du följer din
budget och vart dina pengar tar vägen.
Vilka är fördelarna med distansköp?
• Bekvämt – du kan sitta hemma och välja och
vraka
• Man behöver inte anpassa sig till affärernas
öppettider
• Stort utbud
Vilka nackdelar finns det?
• Du kan inte prova.
• Svårt att bedöma kvalitet och färg
• Om du ångrar köpet är det svårt att returnera
den. Det kan ta lång tid att få igen pengarna.
• Internetköp ger ofta sämre konsumentskydd.
• Det kan bli krångligt om varan inte finns.
• Lätt att falla för reklam om konto/kreditköp.
• Tänk till innan du betalar! Man kan bli lurad!
Viktigt att tänka på INNAN du handlar
• Kolla att företagets namn, adress, e-post och
telefonnummer stämmer.
• Företaget ska ha en lättillgänglig kundtjänst.
• Lämna inte ut kortnumret annat än för köp.
Skicka inte kortnumret via mejl. Kolla
kontoutdraget.
• Spara alla papper om din beställning innan du
skickar den.
• Extremt billiga erbjudanden eller mirakulösa
produkter är ofta bluff.
Ångerfrist?
• ÅNGERFRIST = tid man har på sig att ångra
köpet och avbeställa varan
• I Sverige har du rätt att inom 14 dagar skicka
tillbaka varan utan att du behöver förklara
varför. Fraktkostnaden får du oftast stå för
själv.
Akta dig för skuldfällan!
• Lär dig spara.
• Lär dig längta – du behöver inte köpa allt på
en gång.
• Ta inga små krediter – låna bara till stora köp
som lägenhet, bil och villa – när du har råd.
Om du ändå måste låna
• Tänk dig noga för! Undvik att låna till ren
konsumtion.
• Ta reda på den effektiva räntan:
Effektiv ränta = månadsräntan +
uppläggningskostnader, avi-avgifter och andra
eventuella avgifter
• OBS! Räntefritt är inte ”gratis”. Ofta tillkommer
uppläggningsavgifter, avi-avgifter för
månadsräkningarna mm
Vad händer om du inte kan betala?
• Exempel: Skuld 1000 kronor
• Först kravbrev – påminnelseavgift 50 kr
• Inkassoföretag som försöker driva in skulden –
avgift 160 kr.
• Kronofogden – kostnad 640 kr.
• Utmätning av lönen – 500 kr.
• Utmätning av egendom
• Summa skuld: 2350 kr. + dröjsmålsränta på 8 %
En prick!
• En prick eller en betalningsanmärkning får du
om du inte har skött dina räkningar.
• Denna registrering begränsar dina möjligheter
att skaffa bostad, få banklån, skaffa
mobilabonnemang och du kan tom få
svårigheter att få jobb.
• Du finns kvar i Kronofogdens register tre år
efter det att skulden är betald.
www.kronofogden.se
• Omkring 35 000 ungdomar mellan 18-25 år
finns i Kronofogdens register.
• Snabblån utan säkerhet med hög ränta har
lockat många att låna.
• Dessutom:
mobiltelefoniskulder, böter,
studiemedelsavgifter och skadestånd pga
brott
Hemförsäkring
• När du flyttar till egen bostad bör du
omgående skaffa en hemförsäkring.
• I hemförsäkringen ingår ansvarsförsäkring,
personförsäkring vid överfall,
rättsskyddsförsäkring och reseförsäkring.
• En annan bra försäkring att skaffa är
allriskförsäkring.
• Jämför priser och villkor på :
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Konsumentinformation
• Konsumentinformation ska vara objektiv, alltså
opartisk och korrekt.
• Den ska vara en köphjälp för oss konsumenter.
• Konsumentinformationen avslöjar inte bara
fördelarna som vid reklam, utan också
nackdelarna med en vara eller en tjänst.
OPARTISK = gynnar eller missgynnar inte någon part
(person)
Vad vet du om konsumentverket?
• Konsumentverket är en statlig myndighet som
har till uppgift att ta tillvara konsumenternas
intressen.
• Konsumentverket utbildar kommunernas
konsumentvägledare och ser till att
konsumentlagarna efterlevs.
• Chefen för Konsumentverket är också
konsumentombudsman/KO
Kommunal konsumentverksamhet
• Svarar på enskilda frågor och griper in i
enskilda ärenden.
• Konsumentvägledningen i Umeå:
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se
[email protected]
Telefonnummer: 090-16 34 34
• Råden är helt gratis!
Konsument Europa
• Genom EU har vi tillgång till en gemensam
marknad – den så kallade ”inre marknaden” –
med ett enormt utbud av varor och tjänster.
• Konsument Europa kan ge oss råd när vi ska
handla över gränserna eller hjälp om vi skulle
få problem efter köpet.
• www.konsumenteuropa.se
Frivilligt konsumentskydd
Betyder att det är upp till affären att bestämma.
• Vad innebär bytesrätt?
• Vad innebär öppet köp?
Spara kvitton eller andra köpehandlingar i 3 år,
det vill säga den tid du har möjlighet att
reklamera varan enligt konsumentköplagen.
Konsumentköplagen
I lagen står vilka rättigheter du har som konsument när du
köper en vara i en affär. Den talar om vilka regler som gäller
om du inte är nöjd med varan och vad du kan kräva av
säljaren.
• När gäller den?
• När gäller den inte?
• 6-månaders regeln?
Distans- och hemförsäljningslagen
Lagen gäller Internethandel, postorder- och
telefonförsäljning samt när du köper något av en försäljare
som kommer hem och ringer på.
• Ångerfrist? Vad är det?
• Vad har säljaren för skyldighet?
• När har du inte ångerrätt?
TIPS!
Ring Nix om du vill slippa försäljning och marknadsföring per
telefon. Spärren finns kvar i tre år om du inte meddelar annat.
020-27 70 00
Konsumenttjänstlagen
Lagen gäller när du till exempel anlitar en hantverkare att
utföra ett arbete på något du äger. Lagen ger dig skydd vid
bland annat reparationer av din cykel, dator, mobiltelefon,
arbeten på fastighet mm.
• Vad gäller vid bestämt pris?
• Vad gäller när du fått en ungefärlig
prisuppgift?
Att kunna om reklamation
• När kan jag reklamera?
• Beskriv hur du gör när du ska reklamera något.
(4 steg)
• Vad är ARN? www.arn.se