Försäkringsrättsdagen

Download Report

Transcript Försäkringsrättsdagen

VÄLKOMMEN TILL FÖRSÄKRINGSRÄTTSDAGEN
Ett eftermiddagsseminarium med de högaktuella ämnena
Aktuella konsumentskyddsfrågor hos
Finansinspektionen och Konsumentverket
Skadestånd för revisorer m.fl. – nya vindar?
arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen
Torsdagen den 9 oktober 2014
kl 13.15 – 17.00 (ca)
SEB-salen Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg
Seminarieavgift:
Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på arrangemanget.
Anmälan:
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, [email protected] eller
telefon 031-63 80 29, senast den 30 september 2014. Du kan även anmäla dig via
föreningens hemsida www.fjfgbg.se.
Programinnehåll:
Årets försäkringsrättsdag innehåller två ämnesområden. Det första handlar om
konsumentskyddsfrågor inom försäkringsområdet. Joel Westerlund, jurist vid
Konsumentverket, kommer att berätta om deras arbete och vad som är på gång inom
deras ansvarsområde. Malin Omberg, verksamhetsområdeschef Konsumentskydd vid
Finansinspektionen, kommer att berätta om det nyinrättade verksamhetsområdet
Konsumentskydd och dess uppdrag. Joel och Malin kommer även att redogöra för
avgränsningen/uppdelningen av konsumentskyddsfrågor mellan Finansinspektionen
och Konsumentverket. Vidare kommer man beröra några viktiga pågående
konsumentskyddsfrågor och vad som står på agendan avseende myndighetsaktiviteter
med mera inom detta område.
Det andra ämnet har rubriken ”Skadestånd för revisorer m.fl. – nya vindar?”. Det har
under det senaste året kommit ett par intressanta rättsfall på området; de s.k. Prosolviaoch BDO-domarna. Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet,
kommer att ge en beskrivning av vissa rådgivares ansvar mot bakgrund av dessa rättsfall.
Vidare kommer Dan Brännström, FARs generalsekreterare, att berätta om hur han ser
på revisorernas roll i detta sammanhang. Avslutsvis kommer Anneli Ramnelöv, Senior
Account Executive vid AON Risk Solutions, att ge sin syn på dessa rättsfalls eventuella
påverkan på försäkringsmarknaden för styrelse- och professionsansvar.
Program:
13.15 - 13.25 Inledning
Advokat Rolf Karlsson, FJF:s ordförande
13.25 - 14.30 Aktuella konsumentskyddsfrågor hos Finansinspektionen och
Konsumentverket
Joel Westerlund, jurist, Konsumentskydd,
Konsumentverket
Vad gör Konsumentverket, insatser och
nyheter, vad är på gång inom
konsumentområdet t ex gällande
försäkringsförmedlare
Malin Omberg, verksamhetsområdeschef,
Finansinspektionen
Vad gör Finansinspektionen i
konsumentskyddsfrågor? Gränsdragning
mellan FI och KOV
Fikapaus 14.30 - 15.00
15.00 - 17.00 Skadestånd för revisorer m.fl. – nya vindar?
Rolf Dotevall, professor i handelsrätt,
Göteborgs universitet
Styrelsens, VD:s och revisors ansvar mot
bakgrund av Prosolvia- och BDOdomarna
Dan Brännström, FARs generalsekreterare
Utan tydliga roller inget tydligt ansvar
Anneli Ramnelöv, Senior Account Executive,
AON Risk Solutions
Prosolvia- och BDO-domarna – Hur
påverkar de försäkringsmarknaden för
styrelse- och professionsansvar?
Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid
Göteborgs Universitet och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som för
närvarande är cirka 200 till antalet, återfinns såväl juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning
på försäkringsrätt. De främsta syftena med FJF är att främja kompetensutveckling hos medlemmarna
samt erfarenhetsutbyte mellan universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – däribland den
årliga Försäkringsrättsdagen – i olika skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s
verksamhet finansieras huvudsakligen genom sponsorbidrag.
Sponsorer 2014: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, AON, BNP
Parisbas Cardif Nordic, Crawford & Company, Folksam, Göta Lejon, Gard Sweden, Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän, Moderna Försäkringar, Rosengrens Advokatbyrå, Volvo Personvagnar och
Willis