4. Läromedel

Download Report

Transcript 4. Läromedel

Läromedel som vi använder på serviceassistentutbildningen i Norrköping
Inriktning och gemensamt
Fastighetsskötsel
Litteratur och film
Fastighetsteknik,
Förlag och webbadresser
Natur och kultur
Omvårdnad
Vård och omsorg
Arbeta (I vård och omsorg)
Natur och kultur
Bonniers
Storkök
Praktisk gastronomi (Laga mat i storkök)
Livsmedelhygien
Liber
Liber
Barn och ungdom
Från barn till ungdom
Förskola, skola, fritidshem
Bokverkstan 2008
Liber
Gemensamt material
Koll på pengarna
Koll på Cashen
Egenvårdsguiden
Miljö- så funkar det
Kyckling är klimatsmart
ART
Serva (Servicei vardagen och social kompetens)
Arbetsmiljö
Konsumentverket
Konsumentverket
www.sjukvardsradgivningen.se
Svenskt näringsliv
Svensk fågel
Barnhemmet Oasen AB
Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska institutet
Film och diskussionsmaterial
Ninjakoll
Angeläget (mänskliga rättigheter
Det sociala spelet
Klartext
Nutidsfrågor Kopplat till klartext
Ala stiftelsen
www.angeläget.nu
Youtube
Sveriges radio P4
Medmera förlag