Återförsäkring Kränkning i skolan Nya vindar i det

Download Report

Transcript Återförsäkring Kränkning i skolan Nya vindar i det

VÄLKOMMEN TILL FÖRSÄKRINGSRÄTTSDAGEN
Ett eftermiddagsseminarium med de högaktuella ämnena
Återförsäkring
Kränkning i skolan
Nya vindar i det offentligas ansvar
arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen
Torsdagen den 10 oktober 2013
kl 13.15 – 17.00 (ca)
SEB-salen Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg
Seminarieavgift:
Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på arrangemanget.
Anmälan:
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, [email protected] eller
telefon 031-63 80 29, senast den 27 september 2013. Du kan även anmäla dig via
föreningens hemsida www.fjfgbg.se.
Programinnehåll:
Årets försäkringsrättsdag innehåller tre ämnen. Det första handlar om återförsäkring.
Fredrik Strömberg från Guy Carpenter ger en exposé över vad återförsäkring är för
något och hur återförsäkring används sett utifrån ett nordiskt perspektiv.
Det andra ämnet gäller den rättsliga regleringen av kommunens ansvar vid kränkningar
i skolan, såsom vid mobbing. Anna Gustafsson, universitetsadjunkt, vid Örebro
universitet kommer att berätta om hur hon ser på ämnet.
Årets tredje ämne handlar om ”Nya vindar i det offentligas ansvar”. I mars månad
avgjordes fallet NJA 2013 s. 145. En 13-årig flicka var omhändertagen för vård med
stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade
hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet i sig ansågs inte medföra skadeståndsansvar för kommunen mot de två försäkringsbolag som betalt ersättning på grund av
branden. Däremot fann HD att socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att
hålla uppsikt över flickan medförde ett sådant ansvar. Fallet rör också placering av
bevisbördan för att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat
utvärdering av faresituationen. Domen är utförlig och omdiskuterad i branschen.
Föredragshållarna kommer att ge sin syn på domen och dess eventuella effekter för
framtiden.
Program:
13.15 - 13.25 Inledning
Advokat Rolf Karlsson, FJF:s ordförande
13.25 - 13.55 Återförsäkring
Fredrik Strömberg, SVP Guy Carpenter &
Company
Vad är återförsäkring och hur används
den sett utifrån ett nordiskt perspektiv
13.55 - 14.25 Kränkning i skolan
Anna Gustafsson, universitetsadjunkt vid
Örebro universitet
Mobbing - den rättsliga regleringen av
kommunens ansvar för kränkning i skolan
Fikapaus 14.25 - 14.45
14.45 - 16.15 Nya vindar i det offentligas ansvar
Birger Nydrén, Senior Counsel, G.Grönberg
Advokatbyrå
Erika McRae, skadespecialist ansvar, TryggHansa
Hampus Allerstrand, förbundsjurist Sveriges
Kommuner och Landsting
Redogörelse för NJA 2013 s. 145
”Landskronadomen”
NJA 2013 s. 145 utifrån ett ansvarsförsäkringsperspektiv
NJA 2013 s.145 utifrån ett kommunalt
perspektiv
Bensträckare 16.15 - 16.20
16.20 - 17.00 Paneldebatt om NJA 2013 s. 145
Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid
Göteborgs Universitet och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som för
närvarande är cirka 200 till antalet, återfinns såväl juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning
på försäkringsrätt. De främsta syftena med FJF är att främja kompetensutveckling hos medlemmarna
samt erfarenhetsutbyte mellan universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – däribland den
årliga Försäkringsrättsdagen – i olika skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s
verksamhet finansieras huvudsakligen genom sponsorbidrag.
Sponsorer 2013: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, Cardif Nordic,
Crawford & Company, Försäkrings AB Göta Lejon, Gard Sweden, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Moderna Försäkringar, Rosengrens
Advokatbyrå, Volvo Personvagnar, Willis och Zürich Insurance