Jonas Vikbladh Partner / Advokat Genom åren har Jonas

Download Report

Transcript Jonas Vikbladh Partner / Advokat Genom åren har Jonas

CURRICULUM VITAE
KONTOR: Malmö
KOMPETENSOMRÅDEN
Direkttelefon: +46 40 660 79 14
Mobiltelefon: 0704 20 29 30
[email protected]
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Handel och distribution
Tvistelösning
SPRÅK: Engelska, danska, spanska
Jonas Vikbladh
Partner / Advokat
Genom åren har Jonas Vikblad införskaffat en ansenlig mängd erfarenhet och kunnande
om tvistlösningsmekanismer och skiljedomsförfarande, oavsett ad hoc eller institutionellt
skiljeförfarande har Jonas mycket goda meriter.
Jonas anlitas ofta som ombud i juridiska frågor av både svenska och utländska bolag.
ERFARENHET
Partner, Advokatfirman Delphi 2007–
Partner, Advokatfirman Actum 1994–2007
Advokat, Morin, Nordqvist & Hallbäck AB 1990–1993
Egen verksamhet 1984–1990
Tingsnotarie vid Malmö tingsrätt 1982–1984
UTBILDNING
Jur.kand., Lunds universitet 1982
MEDLEMSKAP
Sveriges Advokatsamfund
1/1