Felaktig installation

Download Report

Transcript Felaktig installation

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen
Konsumentköplagen
Konsumentköplagen
• Oavsett var och hur man handlar.
• Tvingande
Konsumentköplagen
• Oavsett var och hur man handlar.
• Tvingande
”Villkoren får inte vara
sämre än lagens regler”
När gäller lagen?
”När en konsument köper lösa
saker av en näringsidkare”
När gäller lagen?
”När en konsument köper lösa
saker av en näringsidkare”
När gäller lagen?
”När en konsument köper lösa
saker av en näringsidkare”
När gäller lagen?
”När en konsument köper lösa
saker av en näringsidkare”
När gäller lagen?
”När en konsument köper lösa
saker av en näringsidkare”
Vad säger lagen?
• Ansvaret för varan
• Begagnade varor
• Felanvändning
• Rätt att avbeställa
• Handpenning
Vad säger lagen?
• Ansvaret för varan
• Begagnade varor
• Felanvändning
• Rätt att avbeställa
• Handpenning
Vad säger lagen?
• Ansvaret för varan
• Begagnade varor
• Felanvändning
• Rätt att avbeställa
• Handpenning
Vad säger lagen?
• Ansvaret för varan
• Begagnade varor
• Felanvändning
• Rätt att avbeställa
• Handpenning
Vad säger lagen?
• Ansvaret för varan
• Begagnade varor
• Felanvändning
• Rätt att avbeställa
• Handpenning
Garanti
• Frivilligt för säljaren
• Säljaren ansvarar för att varan fungerar
under garantitiden
Öppet köp och bytesrätt
• Måste inte erbjudas
• Konsumenten ansvarar för att varan inte skadas
• Pengarna tillbaka eller tillgodokvitto
• Lämna tillbaka varan i tid
• Spara kvittot
När är varan felaktig?
• Trasig vara
• Stämmer inte överens med avtalet
• Stämmer inte med köparens särskilda önskemål
• Bruksanvisning saknas
När är varan felaktig?
• Trasig vara
• Stämmer inte överens med avtalet
• Stämmer inte överens med köparens särskilda
önskemål
• Bruksanvisning saknas
När är varan felaktig?
• Trasig vara
• Stämmer inte överens med avtalet
• Stämmer inte överens med köparens särskilda
önskemål
• Bruksanvisning saknas
När är varan felaktig?
• Trasig vara
• Stämmer inte överens med avtalet
• Stämmer inte överens med köparens särskilda
önskemål
• Bruksanvisning saknas
När är varan felaktig?
• Farlig vara
• Inte är på det sätt reklamen lovat
• Inte är på det sätt säljaren påstått
• Inte kan användas till det den ska användas till
• Felaktig installation
• Felaktigt förpackad
När är varan felaktig?
• Farlig vara
• Inte är på det sätt reklamen lovat
• Inte är på det sätt säljaren påstått
• Inte kan användas till det den ska användas till
• Felaktig installation
• Felaktigt förpackad
När är varan felaktig?
• Farlig vara
• Inte är på det sätt reklamen lovat
• Inte är på det sätt säljaren påstått
• Inte kan användas till det den ska användas till
• Felaktig installation
• Felaktigt förpackad
När är varan felaktig?
• Farlig vara
• Inte är på det sätt reklamen lovat
• Inte är på det sätt säljaren påstått
• Inte kan användas till det den ska användas till
• Felaktig installation
• Felaktigt förpackad
När är varan felaktig?
• Farlig vara
• Inte är på det sätt reklamen lovat
• Inte är på det sätt säljaren påstått
• Inte kan användas till det den ska användas till
• Felaktig installation
• Felaktigt förpackad
När är varan felaktig?
• Farlig vara
• Inte är på det sätt reklamen lovat
• Inte är på det sätt säljaren påstått
• Inte kan användas till det den ska användas till
• Felaktig installation
• Felaktigt förpackad
Fel inom sex månader
Fel som visar sig inom sex månader ansvarar
säljaren för. Därefter bär konsumenten
bevisbördan.
Reklamera
”Reklamera är att förklara
att och varför man inte är
nöjd med en vara”
Reklamera
•
•
•
•
Inom skälig tid
Fel som upptäcks senare
Bevisa köpet
Inte till underleverantör
”Reklamera är att förklara
att och varför man inte är
nöjd med en vara”
Reklamera
•
•
•
•
Inom skälig tid
Fel som upptäcks senare
Bevisa köpet
Inte till underleverantör
”Reklamera är att förklara
att och varför man inte är
nöjd med en vara”
Reklamera
•
•
•
•
Inom skälig tid
Fel som upptäcks senare
Bevisa köpet
Inte till underleverantör
”Reklamera är att förklara
att och varför man inte är
nöjd med en vara”
Reklamera
•
•
•
•
Inom skälig tid
Fel som upptäcks senare
Bevisa köpet
Inte till underleverantör
”Reklamera är att förklara
att och varför man inte är
nöjd med en vara”
Vad ska man kräva?
• Reparera eller ny vara
• Hålla inne betalningen
• Få prisavdrag
• Häva köpet
Vad ska man kräva?
• Reparera eller ny vara
• Hålla inne betalningen
• Få prisavdrag
• Häva köpet
Vad ska man kräva?
• Reparera eller ny vara
• Hålla inne betalningen
• Få prisavdrag
• Häva köpet
Vad ska man kräva?
• Reparera eller ny vara
• Hålla inne betalningen
• Få prisavdrag
• Häva köpet
Skadestånd
”Det ska inte vara
dyrare att få fel”
Skadestånd
Exempel på ersättning
• Förlorad inkomst
• Mellanskillnaden
• Utgifter
”Det ska inte vara
dyrare att få fel”
Skadestånd
Mer om skadestånd
• Fel orsakade av underleverantör
• Skador på egendom
• Begränsa och bevisa kostnaderna
”Det ska inte vara
dyrare att få fel”
Hävning
Konsumenten har rätt till
Säljaren har rätt till
• Att lämna tillbaka varan
och få pengarna tillbaka
• Ta betalt för den tid som
varan har varit till nytta
för konsumenten.
• Ränta på pengarna
• Att få ersättning för ev.
extra utlägg pga. köpet
och reklamationen
Klaga rätt
1. Kontakta säljaren
2. Kontakta konsumentvägledare
3. Vänd dig till Allmänna
reklamationsnämnden (ARN)
2. Kontakta konsumentvägledare
• Information om konsumentlagarna
• Klagomål på vara, tjänst eller annons
• Ekonomiska råd
• Råd och fakta inför viktiga köpbeslut