Εφαρμογές του EPS σε Έργα πολιτικού μηχανικού-EMΠ1

Download Report

Transcript Εφαρμογές του EPS σε Έργα πολιτικού μηχανικού-EMΠ1

Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

09/12/2010

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

2

ένα άριστο δομικό υλικό

ME

Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες

Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές

Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο

Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες

Π. Πατενιώτης

3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)

 

93/76/EOK

Για περιορισμό των εκπομπών CO 2

2010/31/E Ε

Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 Αριθ.

21475/4707

Υπ. Απόφ. που προβλέπει την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων Π. Πατενιώτης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

4

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/2005:

σύμφωνα με μελέτες είναι άμεσα εφικτή η μείωση κατά

20%

της συνολικής ενέργειας

= 60 δις €/έτος = Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ + ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ

Π. Πατενιώτης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

(40% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΚΤΙΡΙΟ’)

σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες είναι άμεσα εφικτή η εξοικονόμηση

200 ~ 1000 €/έτος/νοικοκυριό ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 60% 5

Π. Πατενιώτης

6

Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS);

Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν συντομία EPS, είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες, δομικό υλικό που παράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυμερούς του στυρενίου και αποτελείται κατά 98% από αέρα (80% Ν 2 και 20% Ο 2 ).

Π. Πατενιώτης

Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS); 7

 Το

EPS

είναι ένα χημικώς καθαρό πολυμερές εξαιρετικά σταθερό στο χρόνο.

Π. Πατενιώτης

ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS ΕΝ 13163 4.2.7.3 Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση

Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δεν μεταβάλλεται στο χρόνο.

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

Με την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας χρόνου-θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της ερπυστικής συμπεριφοράς των γεωαφρών EPS σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι: Όταν το επιβαλλόμενο φορτίο προκαλεί αρχική παραμόρφωση έως 0.5%, αναμένεται γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS για χρονικό διάστημα έως 100 έτη.

Π. Πατενιώτης

9

ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 30 ΕΤΩΝ

Π. Πατενιώτης

10

Πώς παράγεται; ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

 Παράγεται από τη διάλυση πεντανίου στο πολυμερές στυρενίου το οποίο όταν θερμανθεί με ατμό, παράγει σφαιρίδια EPS. Π. Πατενιώτης

Πώς παράγεται;

11

 Η διαστολή επιτυγχάνεται λόγω των μικρών ποσοτήτων αερίου πεντανίου που απελευθερώνονται μέσα στο υλικό και σχηματίζονται ερμητικές κλειστές κυψέλες EPS  Αυτές οι κυψέλες (σφαιρίδια) καταλαμβά νουν περίπου 40 φορές τον όγκο της αρχικής σταγόνας πολυστερίνης.

Π. Πατενιώτης

Πώς παράγεται;

12

Τέλος τα σφαιρίδια EPS τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλες φόρμες (καλούπια) στα οποία με την βοήθεια ατμού αποκτούν την μορφή έτοιμου ή ημιέτοιμου προϊόντος ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται

Π. Πατενιώτης

Πώς παράγεται;

13

 Τα ημιέτοιμα προϊόντα (μπλοκ) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικά κοπτικά μηχανήματα.

Π. Πατενιώτης

14

Πώς παράγεται;

Π. Πατενιώτης

15

Τυποποίηση και σήμανση CЄ

89/106/ΕΕC Προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

93/68/ΕΕC CPD Τροποποίηση (Άρθρο 4) * ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ *

Π. Πατενιώτης

Τυποποίηση και Σήμανση CЄ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 – 89/106/ΕΟΚ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : Θλιπτική τάση σ 10 (kPa) Καμπτική αντοχή σ b (kPa) Διατμητική αντοχή τ (kPa) Εφελκυστική αντοχή σ mt (kPa) Θερμική Αγωγιμότητα λ (W/mK) Θερ. Αντίσταση R (m 2 K/W) για πάχος 50 χιλ Διαστασιακή σταθερότητα DS(N) % ΕΝ 13163 ΕΝ 826 ΕΝ 12089 ΕΝ 12090 EN 1607 ΕΝ 12667 ή ΕΝ12939 EPS50 50 75 35 100 0,038 1,316 EPS60 60 100 50 200 0,037 1,351 EPS80 80 125 60 200 0,036 1,389 EPS100 EPS120 EPS150 EPS200 100 150 75 200 0,035 1,429 120 170 85 200 0,034 1,471 150 200 100 200 0,034 1,471 200 250 125 300 0,033 1,515 ΕΝ 16036 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Ενδεικτική Πυκνότητα * ρ (kg/m 3 ) EN 1602 >12 >14 >16 >19 >21 >25 >30 Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ EN 12086 20~40 20~40 20~40 30~70 30~70 40~70 60~100 *

Σημείωση

: Αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές του συνόλου των πιστοποιημένων παραγωγών του Συνδέσμου. Ενδέχεται μερικοί πιστοποιημένοι παραγωγοί να επιτυγχάνουν τις ίδιες αντοχές με μικρότερη πυκνότητα

16

Π. Πατενιώτης

Τυποποίηση και σήμανση CЄ

17 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

  Θερμική αγωγιμότητα Πάχος (EN 12667) (EN 823)    Μήκος και Πλάτος Επιπεδότητα Ορθογωνικότητα (EN 822) (EN 825) (EN 824)     Σταθερότητα διαστάσεων Καμπτική αντοχή Θλιπτική αντοχή Αντίδραση στην φωτιά (EN 1603) (EN 12089) (ΕΝ 826) (EN 13501) Π. Πατενιώτης

Τυποποίηση και σήμανση CЄ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για ETICS σύμφωνα με το: (EN 13499)

Εφελκυστική αντοχή

Υδαταπορρόφηση (EN 1607) (EN 12087) 18

 

Υδαταπορρόφηση

Για ETICS σύμφωνα με την: (ETAG004) Ερπυστική συμπεριφορά (EN 12087) (ΕΝ 12090)

Π. Πατενιώτης

19

Που χρησιμοποιείται;

Θερμομόνωση τοίχων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Π. Πατενιώτης

20

Που χρησιμοποιείται;

Θερμομόνωση δομικών στοιχείων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Π. Πατενιώτης

21

Πως χρησιμοποιείται;

Σφάλματα σκυροδέτησης

Π. Πατενιώτης

22

Σφάλματα σκυροδέτησης

Π. Πατενιώτης

23

Σφάλματα σκυροδέτησης

Π. Πατενιώτης

24

Δύο φιλότιμες προσπάθειες

Π. Πατενιώτης

25

Σφάλματα εφαρμογής

Π. Πατενιώτης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

26

      

Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων Δραματική μείωση σεισμικής επάρκειας Ταχεία διάβρωση οπλισμού Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού και φέροντος οργανισμού Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ.

Θερμογέφυρες

Π. Πατενιώτης

Καταναλώσεις των κτιρίων για ανάγκες ψύξης & θέρμανσης

    Κτίρια προ του 1979  Κτίρια από 1979 έως σήμερα  Κτίρια με βάση τον ΚΕΝΑΚ  Κτίρια μετά το 2018, με βάση τη νέα EPBD  άνω των 150 Kwh/m2·ε 80~100 Kwh/m 2·ε* 50 ~ 80 Kwh/m 2·ε** 15 Kwh/m 2·ε***

* **

η συνήθης πρακτική λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών (μη προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Θερμομόνωσης) και του ελλιπούς πάχους μόνωσης στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, κατατάσσει το σύνολο σχεδόν των κτιρίων στις 100 Kwh/m2·ε ανάλογα με την κλιματική ζώνη

27 ***

η νέα EPBD θα είναι Κανονισμός υποχρεωτικού χαρακτήρα και συνεπώς προβλέπεται η άμεση αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ Π. Πατενιώτης

28

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα και παλαιά κτίρια EN 13499 – ΕΤΑG OO4

 

Καλύπτει πάνω από το 83 90% των εφαρμογών παγκοσμίως ( CEPMC ) Εφαρμόζεται και συνιστάται από όλες τις μεγάλες εταιρείες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Π. Πατενιώτης

29

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

 

Η εφαρμογή με EPS διέπεται τόσο από Ευρωπαϊκό Πρότυπο όσο και από Ελληνική Εθνική προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Προστατεύει το κτίριο και ειδικότερα τα δομικά του στοιχεία από τα θερμικά σοκ που δημιουργούν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος και συνεπώς αυξάνει το όριο ζωής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου .

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499 30

  Εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή

ΑΝΑΠΝΟΗ

της τοιχοποιίας με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την εμφάνιση σημείου δρόσου, τόσο μεταξύ των δομικών στοιχείων όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Με αυτό τον τρόπο αποκλείει την εμφάνιση μούχλας στους τοίχους ακόμη και έπειτα από μακροχρόνια παραμονή της κατοικίας χωρίς αερισμό. Π. Πατενιώτης

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499 31

 Η εφαρμογή του συστήματος με EPS υλοποιεί κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, κατασκευάζοντας την όλη εξωτερική όψη του κτιρίου, περιλαμβανομένων των χρωματισμών και του όλου διακόσμου.

Π. Πατενιώτης

32

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

Π. Πατενιώτης

33

Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

Π. Πατενιώτης

34

Άλλες εφαρμογές

Θερμομόνωση δαπέδων ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Π. Πατενιώτης

Άλλες εφαρμογές

Π. Πατενιώτης

Άλλες εφαρμογές

Π. Πατενιώτης

37

Άλλες εφαρμογές

Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Π. Πατενιώτης

38

Άλλες εφαρμογές

Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Π. Πατενιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 39 Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS Γιώργος Μυλωνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Παπαστυλιανού, Υποψήφιος Διδάκτορας

Π. Πατενιώτης

40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS

E i , v i E s , v s E P I P , v p t H L

soil EPS pile

d Π. Πατενιώτης

41

F e L a

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

W Γεωσυνθετικό υλικό

Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS Εφαρμογή σε γέφυρα

H Π. Πατενιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS 42

     

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ (αύξηση ιδιοπεριόδου) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩN ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (μείωση συντελεστών ασφαλείας) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (επισκεψιμότητα) ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Π. Πατενιώτης

43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΑΦΡΟΥ EPS ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Π. Πατενιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών 44 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Ερευνητική Ομάδα: Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Β. Ξενάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Χρ. Νικολοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Β. Σταθοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Γ. Ν. Σεφερλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Σχ. Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Π. Πατενιώτης

45 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών

Π. Πατενιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ EPS

Πολύ μικρό ειδικό βάρος

Πολύ μεγάλο ποσοστό μη συγκοινωνούντων κενών (πληρωμένων με αέρα)

 

Μεγάλες τιμές ελαστικών μέτρων και αντοχής (σε σχέση με το βάρος του) 46

Μικρές τιμές του Λόγου Poisson

Π. Πατενιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών 47 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι

 

Είναι δυνατή η επίτευξη των τιμών της αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Αr>50% για τιμές πάχους tr = 3-13%. Η προκύπτουσα σχέση Ar - tr είναι μη γραμμική και γι' αυτό απαιτούνται σχετικά μεγάλα πάχη παρεμβλήματος για τη μείωση της σεισμικής ώθησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Π. Πατενιώτης

48 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙ Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος EPS 20, t r (%), για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης A r =50% Ύψος τοίχου h (m) Ι Σεισμική Ζώνη ΙΙ ΙΙΙ 2 4 6 8 3 5 5.5

6.5

3 6 7 9.5

4 8 10 13

Π. Πατενιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών 49 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙΙ Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την περίπτωση συνήθους τοίχου προβόλου σκυροδέματος ύψους 4.0m οδηγεί στις ακόλουθες μέσες μειώσεις κόστους (σε σχέση με την κατασκευή συμβατικού τοίχου) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου: Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, t r , % Μείωση κόστους, % 5 6 8 11 30 40

Π. Πατενιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 50

Ερευνητικό Πρόγραμμα: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» με Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ. Σπυράκος

Ερευνητές: Χ. Α. Μανιατάκης - Α. Σ. Αναγνωστάκη Συνεργάτες: Δρ

Π. Ν. Ψαρρόπουλος - Β. Ζανιά – Π. Πατενιώτης

Π. Πατενιώτης

51

Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου ΜΕ την χρήση ξυλοτύπων και μπάζωμα

Π. Πατενιώτης

52

Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου ΜΕ την χρήση ξυλοτύπων και μπάζωμα

    

ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Π. Πατενιώτης

53 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007

Π. Πατενιώτης

Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 54

     

ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ - ΙΣΟΤΡΟΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Π. Πατενιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Εσχάρα 9 πλακών με 3 ανοίγματα ανά διεύθυνση

55

Διαστάσεις πλακών: 5 m x 5 m , 4 m x 7 m h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1 = 20 cm → Τελικό πάχος πλάκας h1 =7 cm h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2 =10 cm Διαστάσεις πεδιλοδοκών: bw x h: hf: bf: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m Ύψος φτερού πεδίλου Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού Π. Πατενιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 56

   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει: Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης

 

Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά: 19 % ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 30X100 25% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 25X70 Μείωση στις ροπές της τάξεως 90%

Π. Πατενιώτης

57 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(15 m x 15 m 3-D model )

Θεμελίωση χωρίς EPS

• πλάκα : 0.20 m x 225 m 2 x 210 €/m 3 ≈ 9500 € • γεμίσματα: 200 m 3 x 20 €/m 3 = 4000 € • ξυλότυποι : 50 m 3 x 60 €/m 3 = 3000 €

Συνολικό κόστος = 16500 € Θεμελίωση με EPS50

• πλάκα : 0.07 m x 225 m 2 x 210 €/m 3 ≈ 3300 € • EPS50 : 200 m 3 x 40 €/m 3 = 8000 €

Συνολικό κόστος = 11300 €

Π. Πατενιώτης

58 ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 – Γερμανικοί Κανονισμοί 1995 ΗΠΑ: Κανονισμός επιχωμάτων αυτοκιν/δρόμων με EPS

Οδοποιία - γεφυροποιία

Π. Πατενιώτης

59 Πέταλο Μαλιακού 60.000μ3 – 6,50μ ύψος

Οδοποιία - γεφυροποιία

Π. Πατενιώτης

60 Πέταλο Μαλιακού 60.000μ3 – 1.100μμ

Οδοποιία - γεφυροποιία

Π. Πατενιώτης

61

Πλωτές κατοικίες

Π. Πατενιώτης

62

Πλωτές κατοικίες

Π. Πατενιώτης

63

Π. Πατενιώτης

64

Ελαφροβαρή θερμομονωτικά & ηχομονωτικά κονιάματα με EPS ΕΝ 16025 -1 & ΕΝ 16025 - 2

Π. Πατενιώτης

65

Άλλες εφαρμογές

Διακόσμηση

Π. Πατενιώτης

66

Άλλες εφαρμογές

Αγροτική βιομηχανία (σποριόφυτα)

Π. Πατενιώτης

67

Άλλες εφαρμογές

Συσκευασίες - προστασία πολύτιμων αγαθών

Π. Πατενιώτης

68

Άλλες εφαρμογές

Συσκευασία τροφίμων

Π. Πατενιώτης

69

Γιατί EPS;

10 kg EPS εξοικονομούν 4000 λίτρα πετρελαίου σε μία χρονική περίοδο 50 ετών

Π. Πατενιώτης

Γιατί EPS;

70

Πλεονεκτήματα χρήστη

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα χρήστη

71

Άριστη θερμομόνωση

Το EPS αποτελείται από 98 % αέρα, κάτι που το κάνει ένα άριστο θερμομονωτικό υλικό. 

Αποδεδειγμένη ηχομόνωση

Το EPS απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον θόρυβο που μεταφέρεται δι’ αέρος.

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα χρήστη

72

Ανθεκτικό στην υγρασία

Το EPS αντιστέκεται στην φθορά που μπορεί να προκαλέσει το νερό. 

Διάρκεια εφ’ όρου ζωής

Το EPS δεν γερνάει και δεν αποσυντίθεται. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα.

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα χρήστη

73

Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες

Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρμογή. 

Πολλαπλή χρηστικότητα

Το EPS μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και συνεργάζεται με μια ευρεία ποικιλία υλικών Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα χρήστη

74

Οικονομικά συμφέρον

Το EPS προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/απόδοσης συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο μονωτικό υλικό. 

Εύκολη μεταφορά

Το EPS είναι εξίσου ελαφρύ σχεδόν όσο κι ο αέρας, άρα χρειάζεται λιγότερα καύσιμα μεταφοράς και προκαλεί λιγότερη καταπόνηση στους εργαζόμενους.

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα χρήστη

75

Εύκολη τοποθέτηση

Το EPS είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισμό και στην τοποθέτηση.

Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς

Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενύμενο», το οποίο περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα χρήστη

76

Ζητήματα υγείας

Το EPS δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην τοποθέτηση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το τοποθετούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν. Π. Πατενιώτης

77

Πλεονεκτήματα χρήστη

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

78

Απόλυτα ασφαλές

Το EPS δεν είναι τοξικό κι είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HCFCs) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Συνεπώς, δεν βλάπτει το όζον.

Επίσης, το EPS δεν περιέχει κανένα οργανικό συστατικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων ή μικροοργανισμών.

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

79

Ανακυκλώσιμο

Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα και η αποτέφρωσή του με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

Π. Πατενιώτης

80

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

81

Πως μπορεί να ανακυκλωθεί το EPS;

Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί αν ανακτηθεί, χωρίς προσμείξεις, από άλλα υλικά.

Τα απορρίμματα του EPS μπορούν να αλεσθούν και να αναμειχθούν με παρθένο υλικό και να παραχθούν νέα αφρώδη προϊόντα. Ως μέρος ενός μικτού πλαστικού απορρίμματος, το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί για να φτιαχτούν, για παράδειγμα, στύλοι για φράχτες και ταμπέλες οδοποιίας, εξασφαλίζοντας μία μακρά και χρήσιμη νέα ζωή για το πλαστικό απόρριμμα.

Π. Πατενιώτης

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

82

Εναλλακτικά, το EPS μπορεί να λιωθεί και να συμπιεστεί με σκοπό να δημιουργηθεί συμπαγής πολυστερίνη, για είδη όπως γλάστρες για φυτά, κρεμάστρες για παλτά και υποκατάστατα του ξύλου ή μετρίας αντοχής πολυστερίνη, για προϊόντα από τα οποία μπορούν να φτιαχτούν χαρτί ή θερμομονωτικά αντικείμενα, όπως δίσκοι, ποτήρια κ.λ.π. Παγκοσμίως, η παραγωγή EPS και η ολική ανακύκλωση καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μονωτικά υλικά.

Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

83

Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας

Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Π. Πατενιώτης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ι 84

   

Το EPS είναι ένα άριστο δομικό υλικό ΜΕ Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Π. Πατενιώτης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΙΙ 85

Εξαιτίας της άριστης μόνωσης και των οικονομικών του ιδιοτήτων, το EPS χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο, επειδή είναι ένα από τα βασικά μέσα για την Μείωση της Κατανάλωσης ενέργειας .

Π. Πατενιώτης