Τηλέφωνα Γενικής Χρήσης ΕΜΠ

Download Report

Transcript Τηλέφωνα Γενικής Χρήσης ΕΜΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
1000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
3660
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Μ.Π.
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Πρύτανης
Γκόλιας Ιωάννης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ
Προϊσταμένη Γραφείου Λία Νικολαΐδου
4382, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Γραμματεία
Γέμελα Μαρία
2047, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Πάνενα Μαρία
2047, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 2048
Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Παπαντώνης Δημήτριος
Γραμματεία
2050, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1960
Αν. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Μαυράκος Σπυρίδων
Γραμματεία
2049, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1960
Αν. Πρύτανη Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας
Σιόλας Άγγελος
Γραμματεία
4704, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1810
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Νομικός Σύμβουλος Γραμματικός Ανδρέας
1918, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Γραμματεία Παπανικολάου Αικατερίνη
1918, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1963
Πάρεδρος Κασομένου Ευτυχία
2392, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Κουκλιάκου Θεοδώρα
3438, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προϊσταμένη Παπαδοπούλου Ρόζα
1983, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 2718
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αν. Προϊσταμένη Παπαδοπούλου Ρόζα
1807, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1988
5
9/2/2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Διευθυντής Βορτελίνος Φραγκίσκος
1910, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προϊσταμένη Γρίβα Βασιλική
2017, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 2028
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Προϊσταμένη
, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX:
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΙΑΕΣΤΕ)
Προϊσταμένη Βλάσση Ιωάννα
1945, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1946
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
Υπεύθυνη Κάτσενος Σωτήριος
4260, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 2327
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ
Γενικός Διευθυντής Βορτελίνος Φραγκίσκος
1910, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 2232
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Διευθύντρια Παπαγιάννη Ελένη
1939, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 2232
Αρχείο
, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Σταθοπούλου Ρωξάνη
4160, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Ποτούλη Βασιλική
1897, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΠ
Προϊστάμενος Πατεράκης Κωνσταντίνος
1920, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ
Προϊστάμενος Παπαστέργιος Κωνσταντίνος
1831, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Πρωτόκολλο Ζωγράφου
3777, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Πρωτόκολλο Πατησίων
4221, κτ. Γκίνη (Π)
Διεκπεραίωση Ζωγράφου
1828, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Διεκπεραίωση Πατησίων
3875, κτ. Γκίνη (Π)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος
1852, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Προϊστάμενος Ανδροβιτσανέας Πέτρος
1921, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος Ανδροβιτσανέας Πέτρος
1921, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1878
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αν. Διευθυντής Τσιλιγκίρης Κωνσταντίνος
3385, κτ. Διοίκησης Νέο(Ζ)
FAX: 2021
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3418, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
Προϊστάμενος
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
Προϊστάμενος Τσιλιγκίρης Κωνσταντίνος
3385, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
6
9/2/2016
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προϊστάμενος Ακριβιάδης Χρήστος
4059, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προϊσταμένη Μπατζιά Ελένη
3358, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αν. Προϊσταμένη Μαλιώτου Παναγιώτα
2890, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΤΑΜΕΙΟΥ
Προϊσταμένη Μαυρομαρά Μαρία
1814, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Αν. Προϊσταμένη Χατζοπούλου Στυλιανή
1443, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διευθυντής Κιντής Αντώνης
1553, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1985
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΜΕΘΟΔΩΝ
Προϊστάμενος
, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος
1808, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϊστάμενος Κιντής Αντώνης
1994, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διευθύντρια Παπαγιάννη Ελένη
1939, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1949
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αν. Προϊσταμένη Ροδίτη Ειρήνη
1950, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Προϊσταμένη Καλού Αριστένα
1352, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αν. Προϊσταμένη Παπαθανασίου Ανθή
2400, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προϊστάμενος
, κτ. Τοσίτσα (Π)
Πατησίων
, κτ. Τοσίτσα (Π)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αν. Διευθυντής Βορτελίνος Φραγκίσκος
1910, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX:
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Προϊστάμενος Φελέκος Ευάγγελος
1928, κτ. Θωμαϊδ. (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προϊσταμένη Τσουρουφλή Αναστασία
2134, κτ. Φυσικής Αγωγής & Αθλ. Νέο (Ζ)
1760, κτ. Φυσικής Αγωγής & Αθλ. Νέο (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟ
4004, κτ. Πατ. Τεχνικής Υπηρεσίας (Π)
Προϊστάμενος Βαρσαμάκης Γεώργιος
7
9/2/2016
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ
Προϊστάμενος Αντωνόπουλος Ανδρέας
1568, κτ. Γεν.Εδ. Γ (Ζ)
Γραμματεία
1566, κτ. Γεν.Εδ. Γ (Ζ)
FAX: 1567
Ζωγράφου
Παθολόγος Αντωνόπουλος Ανδρέας
1568, κτ. Γεν.Εδ. Γ (Ζ)
Μικροβιολόγος
3581, κτ. Γεν.Εδ. Γ (Ζ)
Πατησίων
Νοσηλεύτρια Κουλτούκη Δήμητρα
3854, κτ. Γκίνη (Π)
FAX: 3416
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γενικός Διευθυντής Δήμου Γεώργιος
1804, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αν. Διευθυντής Δήμου Γεώργιος
1804, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1022
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Προϊστάμενος Χριστόλης Μιχαήλ
1284, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Προϊστάμενος Φραγγής Κωνσταντίνος
1836, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διευθυντής Δήμου Γεώργιος
1804, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1022
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Προϊσταμένη Βογιατζή Ελπινίκη
3753, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Ζωγράφου
1830, κτ. Διοίκησης (Ζ)
Πατησίων
3406 3407, κτ. Μπουμπουλίνας (Π)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Προϊστάμενος
, κτ. Διοίκησης (Ζ)
, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπεύθυνος
3249, Εργ. Ηχοτεχνίας (Ζ)
FAX: 3405
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Ψάρρης Ιωάννης
1890, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 2870
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛ. / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Υπεύθυνη Βογιατζή Ελπινίκη
3935, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 1190
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπεύθυνος
3752, κτ. Τεχν. Υπ. (Π)
FAX: 3952
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Γιαζλάς Ηλίας
3266, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 1572
8
9/2/2016
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Κατσιώτης Σταύρος
3425 3887, κτ.Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 3617
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Υπεύθυνος Ανδρουλιδάκης Παντελής
1474, κτ. Αντ.Υλ. (Ζ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υπεύθυνος Τσαγλιώτη Ελευθερία
1551, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1988
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Αν. Διευθύντρια Κουρή Σταυρούλα
1579, κτ. Βιβλιοθήκης (Ζ)
FAX: 1565
Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1564 1576, κτ. Βιβλιοθήκης (Ζ)
Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο κτ. Μπουμπουλίνας (5ος όροφος)
3734, κτ. Μπουμπουλ. (Π)
Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο κτ. Αβέρωφ
3313, κτ. Αβέρωφ (Π)
Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο Ιστορικού Κτιρίου
3313, κτ. Αβέρωφ (Π)
3879, κτ. Πρυτανείας (Π)
Βιβλιοθήκη Σχ. Πολιτικών Μηχ.
2856, κτ. Υδραυλικής (Ζ)
Βιβλιοθήκη Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.
1085, κτ. Ηλεκτρολόγων (Ζ)
Βιβλιοθήκη Σχ. Αρχιτεκτόνων Μηχ.
3732, κτ. Μπουμπουλ. (Π)
Βιβλιοθήκη Σχ. Αγρονόμων &Τοπογρ. Μηχ.
2691, κτ. Τοπογράφων Πτ. Β (Ζ)
Βιβλιοθήκη Σχ. Μεταλλειολόγων Μηχ.
3172, κτ. Μεταλλειόγων (Ζ)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ζωγράφου
2134, κτ. Φυσ. Αγωγής (Ζ)
FAX: 2135
Πατησίων
3597, κτ. Μπουμπουλ. (Π)
FAX: 3596
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
1040, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
1943, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
1123, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 1941
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Πασπαλιάρη Ελένη
1089, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
1857, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3624
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
1805, 1907, κτ. Διοίκησης (Ζ)
FAX: 1806
Γραμματεία Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου
22920-25316
9
9/2/2016
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
Προϊσταμένη Γραμματείας Μερτζέλου Γεωργία
2033, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 4181
Τμήμα Ελέγχου Προγραμμάτων
Προϊσταμένη Αναστασίου Μαγδαληνή
2034, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 4181
Τμήμα Διαχείρισης & Ταμείου
Προϊσταμένη
2036, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 4181
Τομέας Ταμείου & Πρωτοκόλλου
Υπεύθυνη
1667, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 2042
Τμήμα Οικονομικό & Λογιστικό
Προϊσταμένη
2029, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 4181
Τμήμα Ανάπτυξης & Υποστήριξης Προγραμμάτων
Προϊσταμένη Αλατοπούλου Δέσποινα
1740, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 4181
Τμήμα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Προϊστάμενος
1087, κτ. Διοίκησης Νέο (Ζ)
FAX: 1558
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΚΕΔ)
Γραμματεία
1865, ΚΕΔ (Ζ)
FAX: 1866
Τεχνική Υποστήριξη - Δίκτυο Δεδομένων
1861, ΚΕΔ (Ζ)
Τεχνική Υποστήριξη - Τηλεφωνικό Δίκτυο
1871, ΚΕΔ (Ζ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Συκάς Ευστάθιος
2528, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Προϊσταμένη ΚΕΔ Λάμπρου Ουρανία
1803, ΚΕΔ (Ζ)
Υπεύθυνος Δικτύου Δεδομένων Ματσάκης Δημήτριος
1086, ΚΕΔ (Ζ)
Υπεύθυνος Τηλεφωνικού Δικτύου Πατρινέλης Ιωάννης
1870, ΚΕΔ (Ζ)
ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γραμματεία
2439, κτ. Η/Υ (Ζ)
FAX: 2446
Γραφείο Χειριστών
2451 2457, κτ. Η/Υ (Ζ)
Γραφείο Μηχανικών
2447 2449, κτ. Η/Υ (Ζ)
Υποστήριξη Κωδικών
2441 2443
2437, κτ. Η/Υ (Ζ)
Υποστήριξη Λογισμικού
2434 2435, κτ. Η/Υ (Ζ)
Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab
2260 2261, κτ. Η/Υ (Ζ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Σπυρόπουλος Κυριάκος
2433, κτ. Η/Υ (Ζ)
Διευθυντής Φραγκουδάκης Χριστόδουλος
2434, κτ. Η/Υ (Ζ)
10
9/2/2016
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
(Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική)
1922, κτ. Γεν.Εδ. Β (Ζ)
ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Διευθυντής Οικονόμου Μιχάλης
3463, κτ. Τεχν. Υπ. (Π)
FAX: 3464
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μπούτου Αφροδίτη
3821, κτ. Θωμαΐδειο (Ζ)
FAX: 1127
Τυπογραφική Μονάδα
Γκάνης Νικόλαος
1561, κτ. Θωμαΐδειο (Ζ)
FAX: 1011
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤ. & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2396, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΠ
2965, Γραφεία Συλλόγων (Ζ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΕΠ
2894, Γραφεία Συλλόγων (Ζ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
1179, Γραφεία Συλλόγων (Ζ)
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΧΟΛΩΝ
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
2345, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
1083, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Σχολή Αρχιτεκτόνων
3831, κτ. Τοσίτσα (Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών
2065, κτ. Μεταλ. (Ζ)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ (ΣΤΟΥΝΤΙΟ)
2717
ΘΥΡΩΡΕΙΑ
Πύλης Ζωγράφου (Πολυτεχνειούπολη)
1813
Πύλης Κατεχάκη (Πολυτεχνειούπολη)
3660
Πύλης Κοκκινοπούλου (Πολυτεχνειούπολη)
3070
Πύλης Στουρνάρη (Συγκρότημα Πατησίων)
3114
Πύλης Τοσίτσα (Συγκρότημα Πατησίων)
3069
κτ. Α.Ν.Υ.
1016
κτ. Αντοχής Υλικών
2474
κτ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης
3876
κτ. Γκίνη
3728
κτ. Διοίκησης
1552
κτ. Ε' Γενικών Εδρών
1596
κτ. Ηλεκτρολόγων
1084
κτ. Λαμπαδάριο
2655
κτ. Μεταλλειολόγων
2061
κτ. Μηχανολόγων/Ναυπηγών (Ζωγράφου)
1200 1395
κτ. Μπουμπουλίνας
3642
κτ. Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)
2166
κτ. Τοσίτσα
3773
κτ. Υδραυλικής
2796
κτ. Φ υσικής
2951
κτ. Χημικών
3066
11
9/2/2016
ΠΑΛΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
210 7793919
ΝΕΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
210 4206893
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ κτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1194
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ κτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1012
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2969, κτ. Βιβλιοθήκης (Ζ)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 1
2970, κτ. Βιβλιοθήκης (Ζ)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2
2971, κτ. Βιβλιοθήκης (Ζ)
ΑΜΦΙΘEΑΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
1300, κτ. Βιβλιοθήκης (Ζ)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΜΠ
1025, κτ. Διοίκησης (Ζ)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
3778, κτ. Γκίνη (Π)
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3068, 3105
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
3832
ΚΥΛΙΚΕΙΑ
κτ. Αντοχής Υλικών (Αναψυκτήριο)
κτ. Γενικών Εδρών
κτ. Διοίκησης
1834
κτ. Ηλεκτρολόγων (Νέα κτίρια)
4370
κτ. Μηχανολόγων / Ναυπηγών
1505
κτ. Τοπογράφων
2607
κτ. Χημικών Μηχανικών
3056
Πατησίων
ΕΛΤΑ Ε.Μ.Π. Ζωγράφου 15704 Πολυτεχ/λη
1257
FAX: 1358
12
9/2/2016
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΧΟΛΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κοσμήτορας Κουτσογιάννης Δημήτριος
3725, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ. Α (Ζ)
Γραμματέας Παπαηλιού Αιμιλία
3451 3459, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ. Α (Ζ)
FAX: 3452
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Διευθυντής Ψυχάρης Ιωάννης
1154, κτ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας (Ζ)
Γραμματεία
,κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διευθυντής Μαμάης Δανιήλ
2901, κτ. Υδραυλικής (Ζ)
Γραμματεία
2848, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
Διευθυντής Καββαδάς Μιχαήλ
3412, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ. Ζ (Ζ)
Γραμματεία
3434, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ. Ζ (Ζ)
FAX: 3428
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Διευθυντής Γιαννής Γεώργιος
1326, κτ. Αντ.Υλικ. Πτ. Β (Ζ)
FAX: 1287
Γραμματεία
1331 κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ)
FAX: 2404
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εκτελών χρέη Διευθυντή Κουτσογιάννης Δημήτριος
3725 κτ. Πολ. Μηχ. Πτ.Α (Ζ)
FAX: 1651
Γραμματεία
3484 κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Α (Ζ)
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κοσμήτορας Τατσιόπουλος Ηλίας
3572 3570, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματέας Δαρδαμάνη Δήμητρα
1347 3535, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3541
ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
Διευθυντής Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος
2341, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ο (Ζ)
Γραμματεία
1638, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ο (Ζ)
FAX: 1057
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διευθυντής Ρογδάκης Εμμανουήλ
3966, κτ. Μηχ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3672, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ)
FAX:1344
ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διευθυντής Χίνης Ευάγγελος
2911, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
FAX: 2947 2914
Γραμματεία
2943, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διευθυντής Αντωνιάδης Ιωάννης
1524,κτ. Μηχ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
1538, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
13
9/2/2016
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διευθυντής Μανωλάκος Δημήτριος
3690, κτ. Μηχ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3953, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ξ (Ζ)
FAX: 4273
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διευθυντής Λεώπουλος Βρασίδας
3585, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3570, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3571
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κοσμήτορας Τσαμάκης Δημήτρης
4371, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Γραμματέας Μαναβή Αφροδίτη
3997 3995 3522
FAX: 4070
3999 1492 4156 1889, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3991
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διευθυντής Ξανθάκης Ιωάννης
3845, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Γραμματεία
3580, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2281
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διευθυντής Φικιώρης Γεώργιος
2866, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Γραμματεία
3549, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2281
ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Διευθυντής Μαραγκός Πέτρος
2360, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Γραμματεία
1777, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2281
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Διευθυντής Πεκμεστζή Κιαμάλ
2500, κτ. Ηλεκτρ. Νέα Πτ. Γ(Ζ)
FAX: 2492
Γραμματεία
2459, κτ. Ηλεκτρ. Νέα Πτ. Γ(Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διευθυντής Μάγκλαρης Βασίλειος
2503, κτ. Ηλεκτρ. Νέα Πτ. Γ (Ζ)
Γραμματεία
2461, κτ. Ηλεκτρ. Νέα Πτ. Γ (Ζ)
FAX: 2460
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Διευθυντής Κλαδάς Αντώνιος
3765, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3593
Γραμματεία
, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3643
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Διευθυντής Μέντζας Γρηγόριος
1227, 2415, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3550
Γραμματεία
2350, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
14
9/2/2016
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Κοσμήτορας Μαΐστρου Ελένη
3871 3872, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3873
Γραμματέας Σιγάλα Σοφία
3333 3331 3328, κτ. Γκίνη (Π)
FAX: 3329
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Διευθύντρια Δεμίρη Κωνσταντίνα
3350, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3365
Γραμματεία
3365 3716, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3857
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Διευθύντρια Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
3813, κτ. Τοσίτσα (Π)
Γραμματεία
3818 3839, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3819
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Διευθυντής Σταυρίδης Σταύρος
3947, κτ. Τοσίτσα (Π)
Γραμματεία
3567, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3390
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ
Διευθυντής Καραδήμας Κωνσταντίνος
3933, κτ. Τοσίτσα (Π)
Γραμματεία
3908 3910, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3898
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κοσμήτορας Μπουντουβής Ανδρέας
3241, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματέας Μάνεση Αγγελική
1128 1460, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3304
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διευθύντρια Κακάλη Γλυκερία
3270, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
2334 3098, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3088
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛ., ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διευθυντής Ζιώμας Ιωάννης
2358, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3281, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3155
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διευθυντής Χαριτίδης Α. Κωνσταντίνος
4046, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3203, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3184
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Διευθυντής Κέκος Δημήτριος
3205, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3169 3162, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3163
15
9/2/2016
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κοσμήτορας Κάβουρας Μαρίνος
2636 2731, κτ. Τοπογ. Πτ. Β (Ζ)
FAX: 2690
Γραμματέας Κρεμιζή Θεοφανή
2761 2762, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2690
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Διευθυντής Ιωαννίδης Χαράλαμπος
2686, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
Γραμματεία
2706
FAX: 2670
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Διευθυντής Βλαστός Αθανάσιος
2630, κτ. Τοπογ. Πτ. Β (Ζ)
Γραμματεία
2624, κτ. Τοπογ. Πτ. Β (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διευθυντής Τσιχριντζής Βασίλειος
2620, κτ. Τοπογ. Πτ. Β (Ζ)
Γραμματεία
2747, κτ. Τοπογ. Πτ. Β (Ζ)
FAX: 1249
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Κοσμήτορας Πασπαλιάρης Ιωάννης
2176, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2168
Γραμματέας Στάθη Καλλιόπη
2071 2070, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2063
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διευθυντής Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας
2092, κτ. Μεταλ. (Ζ)
Γραμματεία
2094, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2117
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
Διευθυντής Δαμίγος Δημήτριος
2214, κτ. Μεταλ. (Ζ)
Γραμματεία
2204 2205, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2199
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διευθυντής Πανιάς Δημήτριος
2276, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2119
Γραμματεία
2164 2217, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2218
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κοσμήτορας Σπύρου Κωνσταντίνος
1418, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματέας Τσώνη Αναστασία
1938, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 1887
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διευθυντής Ζαραφωνίτης Γεώργιος
2264, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
1714, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 1408
16
9/2/2016
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διευθυντής Γεωργίου Ιωάννης
2716, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 1117
Γραμματεία
1111, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διευθυντής Τσούβαλης Νικόλαος
1413, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
2872, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 1412
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Διευθυντής Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος
1061, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
Γραμματεία
1780, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
FAX: 1397
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοσμήτορας Φαράκος Κωνσταντίνος
3022, κτ. Φυσικής (Ζ)
Αν. Γραμματέας Λούρα Παρασκευή
2023 1684 4061 1687, κτ. Γεν.Εδ. Α (Ζ)
FAX: 1685
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Διευθυντής Κόκκορης Μιχαήλ
3049, κτ. Φυσικής (Ζ)
Γραμματεία
3009 3032, κτ. Φυσικής (Ζ)
FAX: 3025
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Διευθυντής Κιντίδης Δρόσος
4177, κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)
Γραμματεία
1774 1748, κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1775
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Διευθυντής Θεοτόκογλου Ευστάθιος
1303, κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ)
Γραμματεία
1295 1301, κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ)
FAX: 1302
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ
Διευθυντής Καρασμάνης Βασίλειος
1625, κτ. Γεν. Εδρών. Ε (Ζ)
Γραμματεία
1617, κτ. Γεν. Εδρών. Ε (Ζ)
FAX: 1618
17
9/2/2016
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Δ.Π.Μ.Σ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διευθυντής Χριστοδούλου Γεώργιος
2813, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
Γραμματεία
2325, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διευθυντής Κουμούσης Βλάσιος
1657, κτ. Πολιτ. Μηχ. Πτ. Η(Ζ)
Γραμματεία
3613, κτ. Πολιτ. Μηχ. Πτ. Α(Ζ)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διευθυντής Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
3595, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
2330, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)
Διευθυντής Λεώπουλος Βρασίδας
3585, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3695, κτ. Μηχανολόγων Μηχ. Πτ. Ζ (Ζ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διευθυντής Διαλυνάς Ευάγγελος
3692, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Γραμματεία
3655, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΒΑ)
Διευθυντής Ψαρράς Ιωάννης
3551, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Γραμματεία
2552, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διευθυντής Παρμενίδης Γεώργιος
3958, κτ. Τοσίτσα (Π)
Γραμματεία
3830 3806, κτ. Μπουμπουλίνας (Π)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Διευθύντρια Μαΐστρου Ελένη
3871, κτ. Τοσίτσα (Π)
Γραμματεία
3931, κτ. Μπουμπουλίνας (Π)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διευθυντής Σιμιτζής Ιωάννης
3185 3196, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
3178, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Διευθυντής Μπουντουβής Ανδρέας
3241, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
1502, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διευθύντρια Δημοπούλου Έφη
2679, κτ. Τοπογράφων Πτ.Β (Ζ)
Γραμματεία
2780 2776, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
18
9/2/2016
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Διευθυντής Κάβουρας Μαρίνος
2731, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
Γραμματεία
2724, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διευθυντής Τσιαμπάος Γεώργιος
3748 3746, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ. Ζ (Ζ)
Γραμματεία
2062 2066 κτ. Μεταλ. (Ζ)
ΝΑΥΤΙΚΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Διευθυντής Μαυράκος Σπυρίδων
1121, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Γραμματεία
1926 4147, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διευθυντής Τσουκαλάς Δημήτριος
2929, κτ. Φυσικής Νέα Πτέρυγα (Ζ)
Γραμματεία
4191, κτ. Γεν. Εδρών Ζ (Ζ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διευθυντής Σταυρακάκης Νικόλαος
1779, κτ. Γεν. Εδρών Ε (Ζ)
Γραμματεία
4191, κτ. Γεν. Εδρών Ζ (Ζ)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Διευθυντής Κουτσούμπας Γεώργιος
3023, κτ. Φυσικής (Ζ)
Γραμματεία
4190, κτ. Γεν. Εδρών Β (Ζ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Διευθυντής Καρανάσιος Σωτήριος
1776, κτ. Γεν. Εδρών Ε (Ζ)
Γραμματεία
4189, κτ. Γεν. Εδρών Β (Ζ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Διευθυντής Βαρδουλάκης Ιωάννης
1373, κτ. Γεν. Εδρών Ε (Ζ)
Γραμματεία
4189, κτ. Γεν. Εδρών Ζ (Ζ)
19
9/2/2016
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Ε) / ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ (Σ) / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
2711 2712, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ.Β (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Μεταλλικών Κατασκευών (Ε)
3441, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ.Ε (Ζ)
FAX: 3442
Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών (Ε)
1654, κτ. Γεν. Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1655
Αντισεισμικής Τεχνολογίας (Ε)
1180 1181, Γραμματεία, Εργ.Αντισ.Τεχν.(Ζ)
1158 1151, Ηλεκτρ., Εργ.Αντισ.Τεχν.(Ζ)
1185, Γραφείο Καθ., Εργ. Αντισ. Τεχν. (Ζ)
1165, Αντλιοστάσιο, Εργ. Αντισ. Τεχν. (Ζ)
1141, Αποθήκη, Εργ. Αντισ. Τεχν. (Ζ)
1145,, Μεταφραστικό,
ςΘ
μΕργ.
ς, Αντισ. Τεχν. (Ζ)
Εργ.Αντισ.Τεχν.(Ζ)
FAX: 1182
Αντισεισμικής Τεχνολογίας & Τεχνικής Σεισμολογίας. (Κέντρο) (Ε)
1180 1181, Γραμματεία, Εργ.Αντισ.Τεχν.(Ζ)
FAX: 1182
Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΜ)
1237 1269 1274, κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ)
FAX: 1275
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υγειονομικής Τεχνολογίας (Ε)
2902, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
FAX: 2899
Λιμενικών Έργων (Ε)
2369 2376, Εργ. Λιμ. Έργων (Ζ)
FAX: 2368
Εφαρμοσμένης Υδραυλικής (Ε)
2794, Εργαστήριο, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
2795, Μηχανουργείο, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
2806, Αμφ. Υδραυλικής, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
2826, Αίθουσα Συσκέψεων, κτ.Υδραυλ.(Ζ)
2884, Επιστ. Συνεργάτες, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
FAX: 2814
Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (Ε)
2878, κτ. Υδραυλ. (Ζ)
FAX: 2853
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
Θεμελιώσεων (Ε)
3434 3432, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ.Ζ (Ζ)
FAX: 3428
Εδαφομηχανικής (Ε)
3434 3432, κτ. Πολ. Μηχ. Πτ.Β (Ζ)
FAX: 3428
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Σιδηροδρομικής & Μεταφορών (Ε)
1203 1290, κτ. Αντ. Υλικ. Πτ.Β (Ζ)
FAX: 1327
Οδοποιίας (Ε)
1285, κτ. Αντ. Υλικ. Πτ.Β (Ζ)
FAX: 1327
Κυκλοφοριακής Τεχνικής (Ε)
1285, κτ. Αντ. Υλικ. Πτ.Β (Ζ)
FAX: 1327
20
9/2/2016
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δομικών Μηχανών και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (Ε)
1271, κτ. Αντοχής Υλικών Πτ. Α (Ζ)
FAX: 3781
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
3651, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
Υδροδυναμικών Μηχανών (Ε)
1099, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
FAX: 1059
Αεροδυναμικής (Ε)
1058, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
Θερμικών Στροβιλομηχανών (Ε)
2313 2316, Αίθ. Ελέγχου, Εργ.Θερμ.Στροβ.(Z)
2311, Υπολ. Δοκ. Συμπ., Εργ.Θερμ.Στροβ.(Z)
2312 2314, Γρ. Συνεργ., Εργ.Θερμ.Στροβ.(Z)
2315, Γρ. Συνεργ., Εργ. Θερμ. Στροβ. (Z)
1632, Γραφ. Μεταπτ., Εργ. Θερμ. Στροβ. (Z)
1631, Λογιστήριο, Εργ. Θερμ. Στροβ. (Z)
FAX: 1658
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ψύξης & Κλιματισμού (Ε)
3606, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ)
FAX: 3676
Ατμοκινητήρων & Λεβήτων (Ε)
3754, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ο (Ζ)
3668, κτ. Μπουμπουλ. (Π)
3758, κτ. Τεχν. Υπ. (Π)
FAX: 3663
Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Ε)
3671 3672, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ)
3672, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3670
Θερμικών Διεργασιών (Ε)
1255, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3976
Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (Ε)
3530, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
3474, κτ. Μπουμπουλ. (Π)
FAX: 3475
Ατμοπαραγωγών & Θερμικών Εγκαταστάσεων (ΕΜ)
3662 3841, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ο (Ζ)
FAX: 1261, 3663
Κλιματισμού & Κτιριακής Μεταφοράς Θερμότητας (ΕΜ)
2340, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ)
FAX: 3736, 1260
ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πυρηνικής Τεχνολογίας (Ε)
2944, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
FAX: 2947
Γ Φασματοσκοπίας (ΕΜ)
2913, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
Μετρήσεων Τεχνικών Μεγεθών (ΕΜ)
2917, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
Ραδονίου (ΕΜ)
2916, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
Χαμηλής Ραδιενέργειας (ΕΜ)
2918, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Κ (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεων Μηχανών & Εγκαταστάσεων (E)
1381, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
Δυναμικής & Κατασκευών (Ε)
1514 2386, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής (Ε)
3533 3679, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
FAX: 3599
Μηχανολογικών Κατασκευών (ΕΜ)
1514, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
21
9/2/2016
Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων - Αντιστρόφου
Σχεδιασμού (Ε)
3631 3682, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
FAX: 3599
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μηχανολογικό Εργοστάσιο
2571, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ξ (Ζ)
FAX: 3689
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μετροτεχνικό (Ε)
3481, κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ)
FAX: 3571
Οργάνωσης (Σ)
3526 3570
3572, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Επιχειρησιακής Ερευνας (Σ)
3697, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3698
Οργάνωσης Παραγωγής (Ε)
3526 3572, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ασυρμάτου & Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων (Ε)
3523 3556, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3557
Γενικής Ηλεκτροτεχνίας (Ε)
3686, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Δικτύων Υπολογιστών (Ε)
2533 2289
2528, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2534
Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος
3503 3767, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Ηλεκτρονικής (Ε)
2544, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2548
Ηλεκτρονικών Αισθητήρων (Ε)
1488 2016
2557, κτ. Η/Υ (Ζ)
2547, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Ηλεκτροτεχνικών Υλικών (Ε)
2576 3925, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών (Ε)
3848 3850
3974, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3851
Μικροκυμάτων & Οπτικών Ινών (Ε)
2289 2290, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Παραγωγής & Μεταφοράς Ηλεκτ. Ενέργειας (Ε)
3692 2888, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Ρομποτικής & Αυτοματισμού (Ε)
1527, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 1528
Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Ε)
2515, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2545
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε)
3661 3696, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων & Διοίκησης (Ε)
3555, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3550
Τεχνολογίας Λογισμικού (Ε)
2486 2476
2477, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2509
Τεχνολογίας Πολυμέσων (Ε)
2544, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2538
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ε)
2533, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2534
22
9/2/2016
Υπολογιστικών Συστημάτων (Ε)
1529 1530
1531 1532, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 1533
Υψηλών Τάσεων & Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Ε)
3582 3471, κτ. Ηλέκτρ. (Ζ)
FAX: 3504
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων (Ε)
2491 2521
3037 3038
3039 3040, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2492
CAD, CAM, CAE Case (ΕΜ)
2537, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Αλγορίθμων & Λογικής (ΕΜ)
2498, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Βιοϊατρικής Οπτικής & Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής (ΕΜ)
2283 3048, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 3894
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Ε)
3926 3893
2286 2429, κτ. Η/Υ (Ζ)
FAX: 2431
Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων & Απεικονιστικής Τεχνολογίας (ΕΜ)
2285 2968, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2320
Γλωσσών & Βάσεων Δεδομένων (ΕΜ)
2520 2526, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2527
Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής (Ε)
1448, κτ. Γεν. Εδ. Α (Ζ)
FAX: 1452
Εξομοίωσης Δικτύων Επικοινωνίας (ΕΜ)
2422 2425, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΜ)
2510, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2321
Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών (ΕΜ)
2532, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Λογικής & Επιστήμης Υπολογισμών (ΕΜ)
1644, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΜ)
2537 1447, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Μικροηλεκτρονικής (ΕΜ)
1487 1489
1489 1491
2547, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακών Συστημάτων (Ε)
2493, κτ. Η/Υ (Ζ)
3653 1800, κτ. Β Γεν.Εδ. (Ζ)
FAX: 2428
Νευρονικών Δικτύων & Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΕΜ)
2504, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2109
Προδιαγραφής Πρωτοκόλλων (ΕΜ)
2529, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
2426, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
4129, κτ. Η/Υ (Ζ)
Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων (Ε)
1402 1446, κτ. Γεν Εδ. Α (Z)
Υπολογιστικά Συστήματα Όρασης & Ήχου (ΕΜ)
2360 2964, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
FAX: 2281
Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής Ηλεκτρ. Μηχανικών/ΕΠΙΣΕΥ (ΕΜ)
1536 1537
1535, κτ.Γεν.Εδ.Β (Z)
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΕΜ)
1534 2547, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Φωτονικών Επικοινωνιών (ΕΜ)
2057 2076, Εργ. Φωτονικής (Ζ)
FAX: 2077
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων & Αναγνώρισης Προτύπων (ΕΜ)
2455, κτ. Η/Υ (Ζ)
2505, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
23
9/2/2016
Ψηφιακής Μετάδοσης & Δικτύων (ΕΜ)
1639, κτ. Ηλεκτρ. (Ζ)
Ψηφιακών Επικοινωνιών & Ανοικτών Συστημάτων (ΕΜ)
2531, κτ. Ηλεκτρ. Ζ)
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Προπλασμάτων (Ε)
3828, κτ. Τοσίτσα (Π)
Φωτογραφίας και Εντύπου (Ε)
3579, κτ. Μπουμπουλίνας (Π)
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
3941, κτ. Τοσίτσα (Π)
Προσομοίωσης με Η/Υ στον Αρχιτ. & Πολεοδ. Σχεδιασμό
3787, κτ. Αβέρωφ (Π)
Κέντρο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική & την Πόλη
3739, κτ. Μπουμπουλίνας (Π)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας & Ρυθμολογίας (Σ)
3860, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3861
Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (Σ)
3374, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3376
Γενικής Ιστορίας της Τέχνης (Σ)
3394, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3307
Ειδικής Κτιριολογίας (Σ)
3374 3946, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3339
Ερευνών Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (Σ)
3320, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX:3319
Κτιριολογίας (Σ)
3365, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3365
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας & Ρύθμισης του Χώρου (Ε)
3811, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3819
Πολεοδομικών Ερευνών (Σ)
3796, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3819
Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης (Σ)
1586 1588, Εργ. Ηχοτεχ. (Ζ)
FAX: 3819
Πολεοδομικής Σύνθεσης (Ε)
3802, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3819
Αστικού Περιβάλλοντος (Ε)
3590 3591, κτ. Τεχν. Υπ. (Π)
FAX: 3592
Γεωγρ.Συστήμ.Πληρ/ριών στον Πολ/δομικό & Χωρ/κό Σχεδ/σμό (Ε) 2227 1593, κτ. Γεν. Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1587
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ζωγραφικής (Ε)
1905, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3769
Πλαστικής (Ε)
3756 1094, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3701
Παραστατικής & Προβολικής Γεωμετρίας (Σ)
3399, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3399
Αρχιτεκτονικού Χώρου & Επικοινωνίας (Ε)
3388 3567, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3390
Οικοδομικής & Βιομηχανικού Αντικειμένου (Ε)
3830, κτ. Μπουμπουλίνας (Π)
24
9/2/2016
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ
Τεχνικών Υλικών (Ε)
1377, κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ)
FAX: 1393
Δομικής Μηχανικής (Ε)
3889, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3356
Οικοδομικής (Σ)
3881, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3898
Ενεργ.-Βιοκλ. Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων & Αρχιτ/κού Περιβαλ. (Ε) 3914, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3898
Οικοδομικής & Βιομηχανικού Αντικειμένου (Ε)
3881, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3898
Αρχείου - Τεκμηρίωσης - Επεξεργασίας & Ανάγνωσης (Ε)
3899 3910, κτ. Τοσίτσα (Π)
FAX: 3898
Ηχοτεχνίας (Ε)
1394, Εργ. Ηχοτεχνίας (Ζ)
FAX: 1393
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπολογιστικό Κέντρο Τμ. Χημικών Μηχανικών (ΕΜ)
3234, Κεντρ. Μηχανές, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
3238, Αίθ. Τερματικών, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
3299, Αίθ. Πολυμέσων, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
FAX: 3298
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
3238, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας (Ε)
Ανόργανης Χημείας
3111 3220, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Αναλυτικής Χημείας
3109 3113, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Φυσικών Μεθόδων Ανάλυσης
3098 3220
3086 3284, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Γενικής Χημείας (Ε)
3107 3108
3130, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Οργανικής Χημείας (Ε)
3221 3258
3259, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛ., ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας (Ε)
3200 3201
3209 3257
3135 3283
3303 3295, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς (Ε)
3230 3137, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ε)
3300, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (Ε)
3149, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Ημιβιομηχανικό (ΕΜ)
3240 3273, κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ)
FAX: 3155
Ημιβιομηχανικό Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής (ΕΜ)
1730 3240
3273, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Αυτόματης Ρύθμισης (ΕΜ)
3242 3236, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (ΕΜ)
3235 3128
3129, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Ηλιακής Μηχανικής (ΕΜ)
3296 3290, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
25
9/2/2016
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φυσικοχημείας (Ε)
3208, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών (Ε)
3276, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλών (Ε)
3245, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (Ε)
3286 3287
3288, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών (Ε)
3176, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων (Ε)
3118 3119
3078, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Τεχνολογίας Πολυμερών (Ε)
3179 3181
3211, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
Βιοτεχνολογίας
3158 3159, κτ. Χημ. Μηχ. (Ζ)
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κέντρο Γεωπληροφορικής (ΕΜ)
2730 2766 2759
2767, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
2730 2766 2759
2767, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ανώτερης Γεωδαισίας (Ε)
2669, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2670
Γενικής Γεωδαισίας (Ε)
2721, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2728
Τηλεπισκόπησης (Ε)
2593 2597, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
3448, κτ. Τεχν. Υπ. (Π)
FAX: 2504 2594
Φωτογραμμετρίας (Ε)
2675 2681
2685, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
Χαρτογραφίας (Ε)
2730 2731
2732 2733, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
Κέντρο Παρακολούθησης Τεχνητών Δορυφόρων Διονύσου (Ε)
2666 2668, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
8150146 6211122
8150168 6210476
FAX: 2670
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γεωγραφίας (Ε)
2742 2743
2747, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2748
Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε)
2701 2744, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2745
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχ/σης Υδ/κών Πόρων (E)
2631 2700, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2632
Δομικής Μηχ/κής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων (Ε)
2624 2626, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2627
Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Ε)
2618 2628, κτ. Λαμπαδ. (Ζ)
FAX: 2629
26
9/2/2016
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
2056, κτ. Μεταλ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γεωλογίας (Ε)
2103 2112, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX:2110
Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας, Κοιτασματολογίας (Ε)
2099 2115, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX:2126
Τεχνικής Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας (Ε)
2116 3650 κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX:2087
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (Ε)
2157, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX:2203
Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντικής Μεταλλευτικής (Ε) 2215 2158 2190 2182, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2156
Εξόρυξης Πετρωμάτων (Ε)
2060 2072 2212, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2191
Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων (Ε)
2200 2194, κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2160
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων (Ε)
2111 2138 2088 2075
2122 2054, κτ. Μεταλ. (Ζ)
Επιστ. & Τεχνολ. Προστ. του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία &
Τεχνολ. Υλικών (Ε)
FAX: 2055
2271, κτ. Μεταλ. (Ζ)
Μεταλλογνωσίας (Ε)
2179 2183, κτ. Μεταλ. (Ζ)
Μεταλλουργίας (Ε)
2170 2273 2186 2051 κτ. Μεταλ. (Ζ)
FAX: 2218
Υπολογ. Ρεολογίας & Επεξεργ. Πλαστικών & Σύνθετων Υλικών (Ε)
2075, κτ. Μεταλ. (Ζ)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (Ε)
Διδάκτορες-Υποψήφιοι Διδάκτορες
1037 1038
1104 1735
1040, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
Γραμματεία
1039 1060, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
Δεξαμενή
1049 1050, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
Αίθουσα Η/Υ
1063, κτ. Α.Ν.Υ. (Ζ)
Ναυπηγικής Τεχνολογίας (Ε)
1790 1425, κτ. Ναυπ.Μηχ. Πτ.Λ (Ζ)
Υποψήφιοι Διδάκτορες
1411 1789, κτ. Ναυπ.Μηχ. Πτ.Λ (Ζ)
Ναυτικής Μηχανολογίας (Ε)
1113 1111, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
1116 1119, κτ. Ναυπ.Μηχ. Πτ.Λ (Ζ)
FAX: 1117
Μελέτης Πλοίου (Ε)
2139, κτ. Ναυπ.Μηχ. Πτ.Λ (Ζ)
Υποψήφιοι Διδάκτορες
1404 1407, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
1559, κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ)
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Προσωπικών Υπολογιστών - PC Lab (ΕΜ)
3942, κτ. Β Γεν. Εδ. (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
27
9/2/2016
Φυσικής (Ε)
3044 3034 3032, κτ.Φυσικής (Ζ)
FAX: 3025
Ακουστικής Ολογραφίας & Υπερήχων (ΕΜ)
2922, κτ.Φυσικής (Ζ)
Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας (ΕΜ)
2983 2909, κτ.Φυσικής (Ζ)
FAX: 2932
Θερμοφωταυγείας & Εξωηλεκτρονίκης Εκπομπής (ΕΜ)
2978, κτ.Φυσικής (Ζ)
Οπτικής Φασματογραφίας Υλικών (ΕΜ)
2927 2948
2953 2935
2907, κτ. Φυσικής (Ζ)
FAX: 2928
Πυρηνικής Φυσικής (ΕΜ)
3007 3783, κτ.Φυσικής (Ζ)
FAX: 3025
Υπεραγωγών Υψηλών Θερμοκρασιών (ΕΜ)
2950, κτ. Φυσικής (Ζ)
Υπολογιστικό Κέντρο Τομέα Φυσικής (ΕΜ)
2925, κτ. Φυσικής (Ζ)
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΜ)
3623 3620
3619, Εργ. Φυσ.Υψ.Ενεργ. (Ζ)
Φυσικής Laser & Εφαρμογές (ΕΜ)
2933 2976
2908, κτ. Φυσικής (Ζ)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ανωτέρων Μαθηματικών (Σ)
1744, κτ. Γεν. Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1775
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Σ)
1774, κτ. Γεν. Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1775
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Αντοχής Υλικών (Ε)
1295 1301
1209 1212, κτ.Αντ.Υλικ.(Ζ)
FAX: 1302
Εφαρμ. Μηχανικής & Φωτοελαστικότητας (Ε)
1295 1301, κτ.Αντ.Υλικ.(Ζ)
FAX: 1302
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ
Εφαρμοσμένης Οικονομικής (Σ)
1624, κτ. Γεν. Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1618
Φιλοσοφίας (Σ)
1619, κτ. Γεν. Εδ. Ε (Ζ)
FAX: 1618
28
9/2/2016