European Credentials

download report

Transcript European Credentials

KŪRYBIŠKA MARKETNGO
KOMUNIKACIJA
Klaipėda, 2011 kovo 18d.
Giedrius Drukteinis
 Diplomuotas žurnalistas, Vilniaus
 PHILIPS
Universitetas 1987-1994
 Dirbęs Sąjūdžio Informacijos
Agentūroje, “Lietuvos aide”, “Lietuvos
avialinijose”, “Lietuvos ryte”,
“Radiocentre”, Lietuvos ekonominės
plėtros agentūroje (LEPA), “GCI
Lietuva”.
 Nuo 2003 metų – “Reichmann
Communications”.
 Darbas su Jungtinėmis Tautomis
Balkanuose, Afganistane ir Afrikoje
 4 knygos
 Daugiau kaip 500 straipsnių
 WHIRLPOOL
 TUPPERWARE
 DANISCO SUGAR
 NOKIA
 DHL
 PAULIG
 SANTA MARIA
 AVON
 KENWOOD
 NIVEA
 BRITISH AIRWAYS
 ELECTROLUX
 POLITINĖS PARTIJOS
Pirmoji “auksinė” Komunikacijos taisyklė
JEI JŪS NEPAPASAKOSITE
SAVO ISTORIJOS, TAI UŽ
JUS PADARYS KITI
Antroji “auksinė” Komunikacijos taisyklė
SVARBIAUSIA – NE
INFORMACIJOS
TIKSLUMAS, O GEBĖJIMAS
PATRAUKTI DĖMESĮ
Trečioji “auksinė” Komunikacijos taisyklė
NEGAIŠKITE LAIKO –
KALBĖKITE TIK SU TAIS,
KURIE MOKA PINIGUS
Kas yra Ryšiai su visuomene?
Ryšiai su visuomene yra planuotos ir
palaikomos pastangos užmegzti ir
palaikyti abipusį supratimą tarp Jūsų
Organizacijos ir jos tikslinių grupių.
The Institute of Public Relations
Kas sudaro Ryšius su visuomene?
Ryšiai su išorinėmis bendruomenėmis
Krizių valdymas ir vadyba
Vidinė komunikacija
Korporacinis įvaizdis
Ryšiai su vyriausybinėmis organizacijomis
Ryšiai su investuotojais/steigėjais
Specialieji renginiai
Ryšių su visuomene veiklos rezultatas yra
Jūsų reputacija
Ryšiai su visuomene kuria Jūsų reputaciją:
tai rezultatas to, ką Jūs darote, ką sakote, ir
tai, ką kiti kalba apie Jus.
NIEKADA nebūkite įsitikinęs, kad Jūsų
reputacija yra tokia, kokią Jūs ir pageidaujate
turėti!!!
RSV kuria Supratimą tarp Kompanijos ir jos
tikslinių grupių
Negatyvi situacija
Pozityvus pasiekimas
Priešiškumas
Išankstinė nuostata
Apatija
Nežinomumas
Simpatija
Išklausymas
Susidomėjimas
Žinomumas
Negatyvi situacija yra paverčiama Pozityviu
pasiekimu per Žinojimą ir Supratimą.
Supratimas labiausiai įtakoja tikslinių grupių
elgesį.
PROJEKTAS
DANISCO SUGAR
Kokios yra Kompanijos tikslinės grupės?
“Kapitalistai”:
Klientai/Tiekėjai:
 Tarpininkai
 Pardavėjai
 Savininkai
 Investuotojai
 Rinkos analitikai
Kompanija
“Sprendėjai”:




Valdžios įstaigos
Politikai
Nuomonių lyderiai
Organizacijos
Žiniasklaida:
 Regioninė
 Nacionalinė
 Specializuota
Darbuotojai:
 Individai
 Vadybininkai
 Profsąjungos
Kiti:





Konkurentai
Mokslo atstovai
Aktyvistų grupės
Aplinkos apsauga
Ateities kartos
Kokios yra Produkto tikslinės grupės?
Klientai ir
Tiekėjai:
Vartotojai:
 Segmentai
Darbuotojai:
 Individai
 Tarpininkai
 Pardavėjai
Produktas
Kiti:
“Sprendėjai”:
 Nuomonių lyderiai
 Organizacijos
Žiniasklaida:
 Specializuota
 Konkurentai
 Mokslo atstovai
 Aktyvistų grupės
Kaip keičiasi tikslinių grupių nuostata
 Nežinomybė
 Žinomumas
 Susidomėjimas
 Supratimas
 Pasitikėjimas
 Parama
 Įsitraukimas
 Atsidavimas
Išorinės Ryšių su visuomene priemonės:
Parodos ir
seminarai
Tiesioginis
paštas
Internetas
Specialieji
renginiai
Leidiniai (biuleteniai)
Video
prezentacijos
Sponsorystė
Korporacinis
įvaizdis
Metinės
ataskaitos
Pranešimai
spaudai
Įvykių rinkodara
Brošiūros
Ir lankstukai
Konferencijos ir kalbos
Reklama
Interaktyvioji
komunikacija
PROJEKTAS
NOKIA
Ryšių su visuomene programos struktūra:
 Kompanijos tikslai
 Situacijos analizė (SWOT ir PEST)
 RSV tikslai ir strategija
 Tikslinės auditorijos
 Pagrindiniai pranešimai
 Kontaktų su žiniasklaida metodai
 RSV veiklos matrica
 Įvertinimas ir atskaitomybė
 Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai
Kas yra “įdomi” žinia?
POKYTIS/GREITIS
NAUJUMAS/ATRADIMAS
AUKŠČIAUSIAS LAIPSNIS
PIKANTIŠKUMAS/ASMENIŠKUMAS
STATISTIKA
YPATINGUMAS
ISTORIJA/JUBILIEJUS
SPECIFIKA/INTERESAI
Korporacinės Žinios
TIPAI (Pro/Pas)
KAIP KURIAMOS?
KAM REIKALINGOS?
Žinios kūrimo metodai
 SANTA MARIA / NIVEA – regioninė žiniasklaida;
 DANSUKKER cukrus – prekės ženklo įvedimas žaliaviniam
produktui;
 ELECTROLUX / PHILIPS – naujovės pateikimas;
 POLITIKAI – strateginės žinios formulavimas;
 BRITISH AIRWAYS – komunikacijos krizė;
 PHILIPS – darbuotojų atleidimas;
 DHL – konkurentų skleidžiamos informacijos neigimas.
Klausimai?
Kas yra Vidinė Komunikacija?
Vidinė Komunikacija yra organizacijos
viduje vykstantis pasikeitimas
informacija, bendradarbių savitarpio
supratimo ugdymas ir darbuotojų
elgesio įtakojimas.
The Institute of Public Relations
Kas sudaro Vidinę Komunikaciją?
Ryšiai su žiniasklaida
Ryšiai su investuotojais/Vyriausybe
Metinių ir ketvirtinių rezultatų pranešimai
Profesiniai ryšiai
Ryšiai su darbuotojais
Vadovų prieinamumas
Skyrių valdymas
Vidinės Komunikacijos priemonės
Žurnalai ir
biuleteniai
Internetas ir
Intranetas
Video ir
telekonferencijos
Reklama
Sponsorystė
Varžybos
Apdovanojimai
ir pagyrimai
Pasiekimų
komunikacija
Finansinių
duomenų
skelbimas
Skelbimų lentos ir
memorandumai
Pop-up
Darbuotojų
nuomonės tyrimai
Vadovų pasirodymai
Darbuotojų
vakarėliai
Labdara
Parodos ir displėjai,
Atvirų durų dienos
Klausimai?
Krizių komunikacija
“Visos kompanijos turi problemų. Kai jos
tampa žinomos už kompanijos ribų, tada
Jūs turite krizę.”
Michael Bland
Communicating out of a Crisis
Kaip atrodo Krizė?
Nuostaba, vedanti į paniką
Neišsami informacija, dalyvauja daug žmonių
Įvykiai vystosi greitai, nėra jų kontrolės
Nuolatinis spaudimas iš išorės
Apsupties būsena, trumpalaikis fokusas
Įprastinė veikla užmiršta
Chaosas: Kompanija jaučiasi ir atrodo blogai
Krizės vadybos pavojai:
Kuo ILGIAU krizė trunka, tuo ilgiau ji bus
atsimenama
Sugadinta reputacija lems pirkėjų sprendimą
PIRKTI
Visuomenės reakciją įtakoja kompanijos
elgesys: atsakomybės vengimas, neišsami
informacija ir pelno iškėlimas virš visuomeninių
interesų ERZINA tikslines grupes
Tikima liudininkais ir “trečių šalių” vertintojais:
Kompanijos atstovai atrodo NEPATIKIMI
Kam reikalinga Krizės vadyba?
•Yra pagunda pasislėpti ir nieko nekalbėti...
•Žurnalistai puola kaip “pasiutę šunys”...
BET...
Jūsų tikslinės grupės NUSIPELNO teisės išgirsti
teisybę
Jūs GALITE kontroliuoti situaciją
Jūs GALITE užkirsti kelią rimtai žalai, kuri gali būti
padaryta Jūsų kompanijai
Pagrindiniai Krizės vadybos principai:
Pasiruoškite visiems įmanomiems atvejams
Turėkite veiksmų planą ir juo naudokitės
Kompanijos vadovas turi būti matomas
Komunikuokite nuolat ir ramiai
Informaciją teikite greitai
Naudokite krizę kaip pozityvią galimybę
Išlikite ramūs
Krizės vadybos tikslai:
Būti pajėgiais valdyti neigiamas emocijas ir
atsakyti į iškilusius klausimus užtikrintai bei
profesionaliai
Kontroliuoti informaciją, užtikrinant jos tikslumą
Palaikyti teigiamą žiniasklaidos požiūrį
Palaikyti korporacinę reputaciją, atrodyti kaip
akivaizdžiai ginantys “teisingą reikalą”
Pgrindinės Krizės auditorijos:
Darbuotojai ir jų šeimos
Pirkėjai
Žiniasklaida
Valdžios institucijos
Vietiniai bendruomenės gyventojai
Verslo partneriai
Visuomeninės grupės
Verslo asociacijos
Vyriausybė
Po Krizės - 4R taisyklė:
Apgailestaukite (Regret): Žmonės nori žinoti, kad Jūs
APGAILESTAUJATE dėl to, kas įvyko. Jokiu būdu ne KALTI
ar ATSAKINGI už tai, kas atsitiko!
Rezoliucija: Pareikškite, jei įmanoma, ką Jūs darysite
situacijai pagerinti
Reforma: Užtikrinkite, jei galite, kad tai nepasikartos
Atlyginkite (Restitution): Visi nori kažko: nemokamų
produktų mainais už patirtus nemalonumus
Auksinės Krizės vadybos taisyklės:
Pasiruošimas yra 90% sėkmingo Krizės sprendimo
Vidinė komunikacija yra tiek pat svarbi, kaip ir išorinė
Imkitės iniciatyvos: nuolankumas reiškia kaltumą
Krize turi užsiimti vadovai
Būkite paprasti: veikite pagal aplinkybes
Padėkite žurnalistams: sakykite jiems teisybę,
padėkokite jiems už dėmesį
Krizė yra galimybė išmokti ir pagerinti padėtį
Klausimai?