Šv. Pauliaus mintys ir Čiurlionio paveikslai Žodis apie kryžių... ...tiems,kurie eina į pražūtį, yra kvailybė... ...,o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė. (1 Kor 1,17-18) Šio pasaulio išmintis.

download report

Transcript Šv. Pauliaus mintys ir Čiurlionio paveikslai Žodis apie kryžių... ...tiems,kurie eina į pražūtį, yra kvailybė... ...,o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė. (1 Kor 1,17-18) Šio pasaulio išmintis.

Šv. Pauliaus mintys
ir
Čiurlionio paveikslai
Žodis apie kryžių...
...tiems,kurie eina
į pražūtį, yra
kvailybė...
...,o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė.
(1 Kor 1,17-18)
Šio pasaulio
išmintis ...
...Dievo akyse yra
kvailystė.
(1 Kor 4,20)
Dievo
karalystė ...
...yra ne kalboje, bet jėgoje.
(1 Kor 4,20)
Dievas yra
Ištikimas.
Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą.
(1 Kor 10, 13)
Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti...
...mes svyruojame,
bet neprarandame
vilties.
Mes persekiojami...
..., bet neapleisti...
...mes
parblokšti, bet
nežuvę.
Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus
gyvybė apsireikštų mūsų kūne.
(2 Kor 4,8-10)
Ar nežinote,kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios
Šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo,...
...ir kad jūs nebepriklausote patys sau?
Iš tiesų esate brangiai atpirkti.
Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!
(1 Kor 6, 19-20)
Dabar pasilieka tikėjimas,viltis ir meilė- šis trejetas,...
Bet didžiausia
jame yra meilė.
(1 Kor 13,13)
Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei!
Tiktai dėl šios
laisvės
nepataikaukite
kūnui,...
...bet stenkitės
vieni kitiems su
meile tarnauti.
(Gal 5, 13)
Meilė tebūna be
veidmainystės.
(Rom 12,9)
Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai,...
...apsivilkite
nuoširdžiu
gailestingumu,
gerumu,
nuolankumu,
romumu ir
kantrumu.
Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems.
Virš viso šito
tebūna meilė,
kuri yra
tobulumo raištis.
(Kol3, 12-14)
Nieku perdaug nesirūpinkite,...
…bet visuose
reikaluose malda
ir prašymu su
padėka jūsų
troškimai
tesidaro žinomi
Dievui.
Ir Dievo ramybė,
pranokstanti
visokią išmintį,
sergės jūsų širdis
ir mintis Kristuje
Jėzuje.
(Fil 4,6-7)
Dėkui už dėmesį....