- biologai

download report

Transcript - biologai

Parengė:
Gabija Alimovaitė
Aurelija Veličko
Džesika Kušlevič
Edgar Martinkevič
Konsultavo mokytoja Alina Kodikienė


Fermentas
–
baltyminis katalizatorius,
paspartinantis organizme
vykstančias chemines reakcijas tūkstančius kartų.
Be fermentų šios reakcijos
nevyktų arba vyktų labai
lėtai, ir organizmai negalėtų egzistuoti.


Fermentai pagal katalizuojamos reakcijos tipą
skirstomi į 6 klases
Žmogaus organizme yra aptikta daugiau nei 5
tūkst. 22 skirtingų tipų fermentų, kurių
daugelis gaminama kasoje. Trys pagrindiniai
virškinimo fermentai yra amilazė, lipazė ir
proteazė, kurie atitinkamai skaido
angliavandenius, riebalus ir baltymus.


Globuliniai baltymai, kuriuos sudaro
kamuolinės makromolekulės – globulės
Tretinė baltymo struktūra - erdvėje susisukusi į
spiralę polipeptidinė grandinė




Fermentai, kaip visi katalizatoriai, reakcijos metu nėra
nei sunaudojami, nei pagaminami.
Jie nekeičia reakcijos pusiausvyros, o tik padidina reakcijos greitį.
Tik fermentams būdinga tai, kad jie sąveikauja griežtai
tik su tam tikrais substratais, yra stereo specifiški.
Jie yra jautrūs temperatūros, terpės pH pokyčiams.
1)
2)
3)
Fermentų aktyvumas yra reguliuojamas:
modifikuojant (pvz.: fosforilinant, metilinant)
veikiant inhibitoriais (bet kuri cheminė medžiaga,
mažinanti reakcijos greitį) ar aktyvatoriais
keičiant fermento kiekį (baltymai organizme po tam
tikro laiko degraduojami; sintetinami tik esant
induktoriui) ir kt.