GAILESTINGUMO DVASINGUMAS KIEKVIENAM Irma Zapolskienė tikybos mokytoja 2015-10-01 "Daug žmonių pasaulyje miršta stokodami duonos, bet dar daugiau miršta stokodami meilės.“ Motina Teresė TIKSLAS Atskleisti gailestingumo Bažnyčioje esmę. ĮVADAS jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo gyvenimo sąlygomis; 

download report

Transcript GAILESTINGUMO DVASINGUMAS KIEKVIENAM Irma Zapolskienė tikybos mokytoja 2015-10-01 "Daug žmonių pasaulyje miršta stokodami duonos, bet dar daugiau miršta stokodami meilės.“ Motina Teresė TIKSLAS Atskleisti gailestingumo Bažnyčioje esmę. ĮVADAS jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo gyvenimo sąlygomis; 

Slide 1

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 2

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 3

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 4

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 5

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 6

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 7

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 8

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II


Slide 9

GAILESTINGUMO
DVASINGUMAS KIEKVIENAM

Irma Zapolskienė
tikybos mokytoja
2015-10-01

"Daug žmonių pasaulyje
miršta stokodami duonos,
bet dar daugiau miršta
stokodami meilės.“

Motina Teresė

TIKSLAS

Atskleisti
gailestingumo
Bažnyčioje esmę.

ĮVADAS
jaunoji karta gyvena nestabilaus ir nepatikimo
gyvenimo sąlygomis;
 jaunuolių vienintelė vertybė – ekonominis ir
techninis progresas;
 vis svarbesniu ir aktualesniu tampa Bažnyčios
mokymas apie gailestingumą.


GAILESTINGUMAS - EVANGELIJOS ŠIRDIS
Gailestingumas – tai vertybė, kuri asocijuojasi
su meile bei geranoriškomis pastangomis
padėti savo artimui.
 Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu savimi
apreiškia Dievo gailestingumą.
 Krikščionis privalo būti gailestingas, nes
gailestingumas yra Evangelijos širdis.


ŽODIS MOKO PAVYZDYS PATRAUKIA
 Geras pavyzdys siekia suprasti ir perduoti
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.
 Gailestingumas atsiskleidžia darbuose kūnui ir
sielai.
 Motina Bažnyčia mus moko parodyti meilę
kaliniams.
 Motinos Teresės mokymas atsispindėjo
veiksmuose, darbuose.

IŠGELBTI PASAULĮ UŽTENKA, KAD
KIEKVIENAS IŠDRĮSTŲ PRADĖTI.
Jei norime pakeisti pasaulį, turime daryti gera
tiems, kas nesugeba atsilyginti (kaip Tėvas,
kuris mums dovanojo Jėzų).
 Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia
gailestingos meilės išraiška.


IŠVADOS
Gailestingoji meilė, su kuria daromi visi geri
darbai, kyla iš paties Dievo.
 Gailestingumas yra aktyvi ir veikli laikysena, o
ne apatiškas žvilgsnis į kitus.
 Gailestingumas įveikia visas sienas ir padeda
žiūrėti į veidą kiekvienam žmogui: kaliniui,
vargšui, ligoniui.
 Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto
ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam
gyvenimui.


“Mums visiems reikia, kad kiti žmonės
mums atleistų, tad ir patys turime būti
pasirengę atleisti.”
Jonas Paulius II