Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Download Report

Transcript Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΛΕΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΕΣΥ
Π. Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
CONFLICT OF INTEREST
ΚΑΜΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ερευνητική χρηματοδότηση για την τελευταία διετία: Καμμία
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
 Λοιμώξεις που εκδηλώνονται τουλάχιστον
48 h μετά εισαγωγή στο Νοσοκομείο (και
εφόσον δεν ήταν στο στάδιο επώασης) έως
και 5 ημέρες μετά την έξοδο από το
Νοσοκομείο ή 30 ημέρες μετά από
χειρουργική επέμβαση
 Επί τοποθέτησης ξένων σωμάτων
(π.χ, ορθοπεδικές προθέσεις, καρδιακές
βαλβίδες, shunt ΕΝΥ) ο χρόνος εμφάνισης
νοσοκομειακής λοίμωξης επεκτείνεται έως
ένα χρόνο μετά την τοποθέτηση
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Hospital Acquired Infections (HAIs)
 4.100.000 ασθενείς / y προσβάλλονται από νοσοκομειακές
λοιμώξεις στην EU
 37.000 θάνατοι / y ως επακόλουθο αυτών
 Περίπου 20-30% των HAIs θεωρούνται ότι θα μπορούσαν να
προληφθούν με μέτρα πρόληψης /ελέγχου
Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Ποιοι ασθενείς;
Νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ - διασωληνωμένοι
Πρόωρα σε ΜΕΘ Νεογνών
Ασθενείς με παρατεταμένη νοσηλεία
Προηγούμενη χρήση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών
Υποβαλλόμενοι σε επεμβατικές πράξεις
(λύση φυσικών φραγμών)
Ανοσοκατεσταλμένοι
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΣΗΨΑΙΜΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
Πιθανές εστίες ενδ. λοιμώξεων
Ασθενείς (φυσιολ. χλωρίδα, αποικισμός)
Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
Νοσοκομειακό περιβάλλον
Επισκέπτες ασθενών
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Τρόποι μετάδοσης
Άμεση επαφή (με άτομο που νοσεί ή είναι φορέας)
Έμμεση επαφή
Χέρια προσωπικού
Λόγω χρήσης του ιατρικού εξοπλισμού
(αναρροφήσεις, στηθοσκόπια, ενδοσκοπήσεις κ.α.)
Με σταγονίδια
ICU Setting: Multiple Sources of
Pathogens
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις –Πρόληψη
Causative agent
Susceptible host
Inoculating dose
Reservoir
Portal of exit
Portal of entry
Environmental
survival
Mode of transmission
Βασικοί Άξονες Πρόληψης
Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
1. Γενικά μέτρα πρόληψης
2. Μέτρα προφύλαξης της μετάδοσης της
λοίμωξης
3. Νοσοκομειακό περιβάλλον
4. Μέτρα επιτήρησης
Γενικά μέτρα πρόληψης
 Υγιεινή των χεριών
 Χρήση γαντιών, ποδιάς, προστασία ματιών
 Χρήση μάσκας
 Ασφαλής αποκομιδή αιχμηρών εργαλείων
 Διαχείριση ιματισμού
 Διαχείριση βιολογικών υγρών - δειγμάτων
CDC 2007
ΚΕΕΛΠΝΟ 2014
Ποια είναι η πιο αποτελεσματική και απλή
μέθοδος πρόληψης HAIs?
Υγιεινή των
χεριών
Υγιεινή χεριών
 Χρήση αντισηπτικού σαπουνιού με νερό
 Aλκοολούχα αντισηπτικά όταν..
Τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, ή
Επί μη ύπαρξης δυνατότητας πλυσίματος χεριών στους θαλάμους
 Χρήση αντισηπτικού σαπουνιού με νερό πάντα όταν..
Διαγνωσμένη ή ύποπτη νόσος από Cl. difficile ή norovirus
(αλκοολούχα μη αποτελεσματικά έναντι σπόρων ή ιών άνευ
λιπιδιακού φακέλου)
Υγιεινή των χεριών
Χρήση αντισηπτικού
Clean care is safer care (WHO 2005)
Pittet D et al, Lancet Inf Dis 2006(6):641-52
Γενικά μέτρα πρόληψης HAIs
που μεταδίδονται μέσω επαφής
Επί παθογόνων που μπορεί να μεταφερθούν
 μέσω άμεσης επαφής με τον ασθενή και /ή αντικειμένων
 από το περιβάλλον
 Μόνωση ασθενών /συν-νοσηλεία
 Γάντια, ποδιά κατά την είσοδο στον θάλαμο
 Προσεκτική υγιεινή των χεριών
Νοσοκομειακό περιβάλλον-Παθογόνα
Methicillin-resistant S. aureus (MRSA)
Vancomycin-resistant enterococcus (VRE)
C. difficile
Norovirus
Multiply-drug resistant (MDR) gram negative
(e.g., Κlebsiella, P. aeruginosa, Acinetobacter)
Μπορεί να επιβιώνουν στο νοσοκομειακό περιβάλλον και να
μεταφέρονται μέσω χεριών / αντικειμένων!
Important MDROs
ESCAPE
Enterococcus faecium (VRE)
Staphylococcus aureus (MRSA)
Clostridium difficile (C. Diff)
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae (CRKP/CRE)
ECDC
MRSA
 Staphylococcus aureus
◦Ενδογενής λοιμογόνος δράση
◦Προκαλεί εκτεταμένο φάσμα δυνητικά θανατηφόρων
λοιμώξεων
◦Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές περιβαλλοντικές
συνθήκες
◦Μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον 1-56 d
 Ρινική φορεία (στο γενικό πληθυσμό)
25-30 % για Staph. aureus
< 2% για MRSA
 Άλλες θέσεις αποικισμού: ορθό, μασχαλιαίες χώρες, φάρυγγας,
τραύματα
 ↑ Ποσοστά φορείας : αιμοκαθαιρόμενοι, διαβητικοί, χρήστες ΕΦ
ουσιών
Vancomycin‐Resistant Enterococci
(VRE)
 Gram positive κόκκοι που αποικίζουν ΓΕΣ και γεννητικό σύστημα
γυναικών
 Ενδημούν στα περισσότερα νοσοκομεία
 9.6-15% από τα στελέχη εντεροκόκκων είναι VRE (WHONET)
 Παράγοντες κινδύνου
(Ξενιστής, προηγούμενη νοσηλεία, έκθεση σε αντιμικροβιακά)
 Συνήθως ουρολοιμώξεις, χειρουργικές λοιμώξεις, μικροβιαιμίες
 Επιβίωση στο περιβάλλον ημέρες -βδομάδες
C. difficile




Gram (+) αναερόβιοι βάκιλλοι που παράγουν σπόρους
Μερικά στελέχη παράγουν τοξίνες A & B
Toxins-producing στελέχη προκαλούν C. diff λοίμωξη (CDI)
CDI (ήπια ως σοβαρή και ίσως θανατηφόρος)
 Μέρος της εντερικής χλωρίδας σε
◦1-3% υγιών ενηλίκων
◦70% παιδιών < 12 m
 Κίνδυνος ανάπτυξης λοίμωξης μετά έκθεση: 5-10 d ως 10 w
CDC
Crit Care Med 2009:37(6)
CID 2010; 50:210-7
CMI 2012;18
CMI 2012;18
Μέτρα ελέγχου / πρόληψης HAIs
Νοσηλεία ασθενή με λοίμωξη ή φορεία από MDR(Ι)
 Μικροβ. Εργαστήριο
ενημέρωση επαγγελματιών υγείας /ΕΝΛ
 Νοσηλεία ασθενή
Μόνωση ή συν-νοσηλεία ασθενών
Περιορισμός ατόμων που ασχολούνται με ασθενή
Ενημέρωση οικείων προσώπων
Σήμανση στο χώρο νοσηλείας ή φάκελο του ασθενή
Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προφύλαξης επαφής
Μέτρα ελέγχου / πρόληψης HAIs
Νοσηλεία ασθενή με λοίμωξη ή
φορεία από MDR(ΙΙ)
 Νοσοκομειακός εξοπλισμός
Εξασφάλιση διαθεσιμότητας απαιτούμενων αναλώσιμων
υλικών
Χρήση υλικών μιας χρήσης
Συσκευές αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο ασθενή
( πιεσόμετρο, θερμόμετρο)
Καθαρισμός/απολύμανση συσκευών /υλικού πολλαπλών
χρήσεων
 Μετακινήσεις ασθενούς
Περιορισμός μετακινήσεων ασθενούς
Ενημέρωση νοσοκομείου προορισμού σε περίπτωση
διακομιδής
Διαχείριση νεοεισερχόμενου ασθενούς με
αυξημένη πιθανότητα αποικισμού από MDR
 Σε ΜΕΘ
Έλεγχος αποικισμού σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται
(ορθικό επίχρισμα, βρογχικές εκκρίσεις ή φαρυγγικό
επίχρισμα σε μη διασωληνωμένο ασθενή)
 Σε κλινικές / τμήματα νοσηλείας
Έλεγχος αποικισμού σε ασθενείς με:
Ιστορικό αποικισμού /λοίμωξης από MDR
Ιστορικό νοσηλείας / λήψης αντιμικροβιακών ευρέος
φάσματος το τελευταίο 6μηνο
Ιστορικό νοσηλείας σε νοσοκομείο / ίδρυμα χρονίως
πασχόντων το τελευταίο 6μηνο
Μέτρα ελέγχου / πρόληψης
από νοσήματα που μεταδίδονται με σταγονίδια
(DROPLET PRECAUTIONS)
Πρόληψη μετάδοσης επί νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω
σταγονιδίων ( >5 microns)
Υπεύθυνα παθογόνα: N. meningitidis, RSV, Bordetella pertussis,
Rubella, Mumps,Influenza, Diphtheria, Parvovirus B19,Adenovirus
Μέτρα προφύλαξης
• Μόνωση ή συν-νοσηλεία ασθενών
• Χρήση χειρουργικής μάσκας (επί επαφής με τον ασθενή σε
απόσταση <1m)
• Μετακινήσεις ασθενή με απλή χειρουργική μάσκα
Αερογενείς προφυλάξεις
Επί ασθενών με γνωστά ή ύποπτα νοσήματα που μεταδίδονται
αερογενώς ( droplet nuclei ( <5 microns)
Χώρος νοσηλείας
Μόνωση / συν-νοσηλεία σε θάλαμο αρνητικής πίεσης
( >6 air exchanges /h)
Η πόρτα πρέπει να παραμένει κλειστή
Ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό:
Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας
(N-95 respirator)
Υπεύθυνα παθογόνα
M. tuberculosis
SARS
Varicella
Measles
Μετακινήσεις ασθενούς: Απολύτως απαραίτητες με μάσκα
SPECIAL AIRBORNE
PRECAUTIONS
Χώρος νοσηλείας
Μόνωση / συν-νοσηλεία σε θάλαμο αρνητικής πίεσης
( >6 air exchanges /h)
Η πόρτα πρέπει να παραμένει κλειστή
Ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό:
Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας
(N-95 respirator)
Προστασία ματιών: προστατευτικά γυαλιά
Ποδιά, γάντια κατά την είσοδο
Μετακινήσεις ασθενούς: Απολύτως απαραίτητες με μάσκα
Παθογόνα
Avian influenza
Monkey pox
SARS Co-V
Smallpox
Viral hemorrhagic fever (e.g., Ebola, Lassa)
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
(Urinary tract infections-UTIs)
 Αποτελούν το 40% των HAIs
 900.000 ασθενείς /y με βακτηριουρία στα U.S νοσοκομεία
80% των UTIs σχετιζόμενες με χρήση ουροκαθετήρων
 15-25% των ασθενών σε γενικά νοσοκομεία φέρουν
ουροκαθετήρα
 Αποφυγή 380.000 UTIs / y αν εφαρμόζονταν τα μέτρα ελέγχου
CID 2010;50
Int J Urol 2008;15
BMJ 2014;4
CID 2008; 46:243-50
Μέτρα πρόληψης ουρολοιμώξεων από ουροκαθετήρα (I)
Α. Τοποθέτηση
 Καθετηριασμός μόνο όταν είναι απαραίτητο
-όχι άσκοπη και σε τακτά διαστήματα αλλαγή του ουροκαθετήρα
 Εφαρμογή άσηπτης τεχνικής
 Εκπαίδευση του προσωπικού στις σωστές τεχνικές καθετηριασμού
και φροντίδας
 Κατάλληλη ακινητοποίηση του ουροκαθετήρα
 Έμφαση στην υγιεινή των χεριών πριν και μετά την τοποθέτηση
 Όχι χρήση αντιβιοτικών για προφύλαξη είτε τοπικά, είτε
συστηματικά λόγω τοποθέτησης ουροκαθετήρα
Μέτρα πρόληψης ουρολοιμώξεων από ουροκαθετήρα (II)
Β. Διατήρηση-Διαχείριση
 Διατήρηση κλειστού κυκλώματος παροχέτευσης
 Συλλογή των ούρων με άσηπτες συνθήκες
 Διατήρηση ελεύθερης της ροής ούρων
 Αποφυγή έκπλυσης ουροκαθετήρα/ουροδόχου
κύστης με αντιμικροβιακά ή αποστειρωμένο ορό
 Καθημερινός καθαρισμός του στομίου της ουρήθρας
με σαπούνι/νερό
 Αφαίρεση ουροκαθετήρα το συντομότερο δυνατόν
 Εναλλακτικά του καθετηριασμού:
Καθετήρες condom, διαλείπων καθετηριασμός, υπερηβική
παρακέντηση
Evidence-based Risk Factors
for CAUTI
Symptomatic UTI
Bacteriuria
Prolonged
catheterization*
Disconnection of drainage
system*
Female sex†
Lower professional training of
inserter*
Older age†
Placement of catheter outside
of OR†
Impaired immunity†
Incontinence†
Diabetes
Mental colonization
Renal dysfunction
CDC
Orthopaedic/neurology
services
Μικροβιαιμία παρουσία Κεντρ.Φλεβικού Καθετήρα (ΚΦΚ)
Central line–associated blood Infections(CLABSIs)







3η ή 4η σε συχνότητα νοσοκομειακή λοίμωξη
Αποδιδόμενη θνητότητα 12-25%
Η πλειονότητα των CLABSIs συμβαίνει εκτός ΜΕΘ
Παράταση διάρκειας νοσηλείας κατά 7-21 d
Υπολογιζόμενο κόστος ανά επεισόδιο 20.000-40000(ΗΠΑ)
Μείωση κατά 58% των CLABSIs το 2009 σε σύγκριση με 2001
37.000 CLABSIs σε ασθενείς υπό ΑΜΚ εντός του 2008
MWR 2011, Vol. 60
Μικροβιαιμία παρουσία Κεντρικού
Φλεβικού Καθετήρα (ΚΦΚ) ?
Aπομόνωση παθογόνου σε καλ/α αίματος
(1 κ/α αίματος επί παθογόνου που δεν αποτελεί μέρος της
χλωρίδας του δέρματος και ≥2 κ/ες αίματος για
παθογόνα/χλωρίδα του δέρματος)
σε ασθενή με ΚΦΚ τη στιγμή της λοίμωξης ή
εντός 48h πριν την ανάπτυξη λοίμωξης
 Αποκλεισμός άλλης εστίας λοίμωξης
CDC 2011
Τύποι ΚΦΚ (Ι)
Τύποι ΚΦΚ (ΙΙ)
Chopra V et al, Inf Control Hosp Epidem 2013
Maki et al, Mayo Clin Proc 2006
Δέσμη μέτρων πρόληψης βακτηριαιμιών
σχετιζόμενων με ΚΦΚ (Ι)
Α. Τοποθέτηση ΚΦΚ
Μέτρα υγιεινής των χεριών
Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (αποστειρωμένα γάντια,
μάσκα, ποδιά,κάλυμμα κεφαλής)
Αντισηψία δέρματος με χλωρεξιδίνη >0.5% σε διάλυμα
ισοπροπυλικής αλκοόλης 70%
Τοποθέτηση σε υποκλείδια ή έσω σφαγίτιδα φλέβα ( αποφυγή
μηριαίας σε ενήλικες)
Κάλυψη θέσης εισόδου με αποστειρωμένο διαφανές επίθεμα
Σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή:
αποφυγή τοποθέτησης ΚΦΚ σε υποκλείδια φλέβα
(προτιμάται fistula ή μόσχευμα)
Grady N et al, CID2011
CVL Site Choices
Subclavian Vein
First Choice
Internal Jugular
Second choice
Femoral Vein
Last choice
Crit Care Med
2012
Δέσμη μέτρων πρόληψης
βακτηριαιμιών σχετιζόμενων με
ΚΦΚ(ΙΙ)
Β. Διατήρηση / διαχείριση ΚΦΚ
Υγιεινή χεριών πριν/ μετά τον οποιοδήποτε χειρισμό
Αντισηψία των αρμών σύνδεσης αμέσως πριν οποιοδήποτε
χειρισμό συστήματος ΚΦΚ με χλωρεξιδίνη, ιωδιούχο
ποβιδόνη ή ισοπροπυλική αλκοόλη 70%
Δέσμη μέτρων πρόληψης
βακτηριαιμιών σχετιζόμενων με
ΚΦΚ(ΙΙΙ)
Β. Διατήρηση / διαχείριση ΚΦΚ
Αντικατάσταση επιθεμάτων (όταν υγρά, ρυπαρά
ή έχουν αποκολληθεί με άσηπτη τεχνική)
Γ. Αφαίρεση ΚΦΚ
Καθημερινή εκτίμηση της ανάγκης παραμονής
του
Αφαίρεση όταν δεν είναι πλέον απαραίτητος
Ενδονοσοκομειακή Πνευμονία
Παράγοντες κινδύνου
Ηλικία >70y
ΧΑΠ
Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης
Εισρόφηση
Χειρουργείο στο θώρακα
Παρουσία ρινογαστρικού καθετήρα
Θεραπεία με αντόξινα ή Η2 blockers
Προηγούμενη χρήση αντιμικροβιακών
Παρατεταμένη διάρκεια διασωλήνωσης ή επανατοποθέτηση
Υποκείμενη νόσος
Crit Care Med 2004;32
Am J Resp Crit Care Med 1998;157
Δέσμη μέτρων πρόληψης Πνευμονίας σχετιζόμενης
με αναπνευστήρα
(Ventilator associated Pneumonia / VAP)(I)
Α. Υγιεινή των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα πριν και μετά από
κάθε επαφή και παρέμβαση στον ασθενή (π.χ. βρογχοαναρρόφηση)
Β. ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Στόχος: αποφυγή διασωλήνωσης / επανασωλήνωσης
Χρήση μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού, όπου ενδείκνυται
Καθημερινός έλεγχος ανάγκης συνέχισης της
Δέσμη μέτρων πρόληψης Πνευμονίας
σχετιζόμενης με αναπνευστήρα
( VAP)(IΙ)
Γ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 Βρογχοαναρρόφηση με χρήση αποστειρωμένων γαντιών /
καθετήρων αναρρόφησης
 Ασθενής σε ημικαθιστή θέση
(ανάκλιση κεφαλής / κορμού κατά 30◦)
 Αεροθάλαμος (cuff) τραχειοσωλήνα: πίεση20-30 cm H2O,
έλεγχος 3 φορές /d
 Διαλείπουσα απομάκρυνση υπογλωττιδικών εκκρίσεων
(ανά h)
 Συστηματική φροντίδα στοματικής κοιλότητας / δοντιών
με στοματικό διάλυμα χλωρεξιδίνης 0.12% x 3 φορές / d
Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32
Am J Crit Care 2007 ;16
KΕΕΛΠΝΟ 2014
CID 2010;15:
1115-22
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Surgical site infections (SSIs)
Λοιμώξεις, σχετιζόμενες με την διαδικασία του
χειρουργείου, που αναπτύσσονται επί ή πλησίον της
χειρουργικής τομής ( εγχειρητικού πεδίου ή κοίλων
σπλάχνων / μαλακών μορίων ) εντός 30 ημερών από το
χειρουργείο (ή εντός 1 έτους αν υπάρχει μόσχευμα )
CDC 1992
Μέτρα Πρόληψης Χειρουργικών
λοιμώξεων (Ι)
Α. Προ χειρουργείου





Έλεγχος ρινικής φορείας / εκκρίζωση MRSA (χρήση
μουπιροσίνης προηγούμενο βράδυ, ημέρα χειρουργείου & bid
για 5d μετά) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΚΘΧ
/ορθοπεδική/ΝΧ επέμβαση / μεταμόσχευση
Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη 60 min πριν την
χειρουργική τομή (2 h αν χορηγηθεί βανκομυκίνη )
Αφαίρεση τριχών με clipper ή αποτριχωτική κρέμα (όχι
ξύρισμα)
Επί επέμβασης παχέος εντέρου προετοιμασία με υποκλυσμούς /
καθαρτικά/ χημειοπροφύλαξη (13 και 9 ώρες πριν το
χειρουργείο νεομυκίνη 2 gr και μετρονιδαζόλη 2 gr p.o. )
Αυστηρή ρύθμιση σακχάρου αίματος σε διαβητικούς ασθενείς
Αm J Surg 2005
J Am Coll Surg 2013
Chlorhexidine-alcohol vs Povidone-iodine
N Engl J Med 2010; 362: 18-26
Μέτρα Πρόληψης Χειρουργικών
λοιμώξεων (ΙΙ)
Β. Διεγχειρητική περίοδος
 ↓ Κινητικότητα στο χώρο του χειρουργείου
 Επανάληψη δόσης χορηγηθέντος αντιμικροβιακού εφόσον:
Η χειρουργική επέμβαση διαρκεί πέραν του διπλάσιου του
χρόνου ημίσειας ζωής του φαρμάκου
(π.χ. κεφαλοσπορίνες 3-4 h, βανκομυκίνη 6 – 12 h)
Απώλεια αίματος > 3 μονάδες
 Κατάλληλη οξυγονοθεραπεία
 Διατήρηση ομοιόστασης (θ>36°C, Γλυκόζη <110mg/dl)
CID 2006; 43:322-30
KEΕΛΠΝΟ 2014
Μέτρα Πρόληψης Χειρουργικών
λοιμώξεων (ΙΙΙ)
Γ. Μετεγχειρητική περίοδος
 Διατήρηση αντιμικροβιακής αγωγής 24 h μετά το πέρας
της επέμβασης (48 h επί ΚΘΧ επέμβασης)
 Επιθέματα αποστειρωμένα στην χειρουργική τομή για
48 h τουλάχιστον
 Ρύθμιση γλυκόζης <200mg/dl
CID 2006; 43:322-30
CID 2010;50:153-64
KEΕΛΠΝΟ 2014
J Hosp Infect 2008;69:377-383
Μέτρα πρόληψης / ελέγχου λοιμώξεων
Νοσοκομειακό Περιβάλλον
> απολύμανση χώρων
> απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού
> διαχείριση βιολογικών υγρών - δειγμάτων
> διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων
> διαχείριση ιματισμού
> διαχείριση απορριμμάτων
 εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού
 ΕΝΛ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον
πρόβλημα δημόσιας υγείας
 Απαραίτητη η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης /ελέγχου
μετάδοσης
 Η πιστή εφαρμογής τους αποτελεί δείκτη ποιότητας
παρεχομένων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών
Clean care is safer care