SPRAWOZDANIE Z AKCJI *PRZEDSZKOLAK

Download Report

Transcript SPRAWOZDANIE Z AKCJI *PRZEDSZKOLAK

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
NR 10 W ZGIERZU
W realizacji akcji brały udział wszystkie cztery grupy naszej placówki.
Temat akcji nawiązywał do tematu rocznego pracy naszego przedszkola,
który koncentruje się na szeroko pojętym bezpieczeństwie dzieci.
Realizację kolejnych scenariuszy nadesłanych przez organizatora
rozpoczęliśmy w maju i zakończyliśmy w czerwcu.
Rodzice zostali poinformowani o przystąpieniu do kolejnej akcji poprzez
informację na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej przedszkola:
http://www.wikom.pl/mp10zgierz/strona172.htm.
Na stronie tej znajduje się prezentacja dla rodziców.
Na tablicy ogłoszeń zamieszczamy aktualne artykuły pobrane ze strony
internetowej Akademii Zdrowego Przedszkolaka.
Tablica z
aktualnymi
informacjami dla
rodziców
dotyczącymi akcji:
Przedszkolak
bezpieczny w
środowisku”
W pierwszym tygodniu zwróciliśmy uwagę na to, co może zagrażać
dzieciom w domu rodzinnym. Dzieci dowiedziały się jak radzić sobie w
różnych sytuacjach życiowych i jak postępować w wyniku zaistniałego
zagrożenia.
Dzieci wiedzą jakie
służby należy wezwać
w zależności od
zaistniałej sytuacji.
Znają numery
telefonów alarmowych.
Kolorujemy
obrazki nadesłane
przez
organizatora.
Następnie dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w kontaktach z
osobami obcymi, jak również wobec zwierząt. W przedszkolu odbyły się
zajęcia z Projektu „Bezpieczny pies”, prowadzone przez trenerów z psami
terapeutami z Fundacji Ana- Canem. Dzieci uczyły się bezpiecznego
kontaktu z psami, sposobu obrony przed atakiem i zabawy z czworonogiem.
Podczas codziennego pobytu w ogrodzie przedszkolnym dzieci mają
wpajane zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych. Wiedzą,
że podczas jazdy na rowerze lub rolkach powinny zawsze mieć kask i
ochraniacze .
Znają zastosowanie elementów odblaskowych. Wiedzą, że ścieżka rowerowa
to właściwe miejsce do poruszania się rowerem, a przedszkolakom wolno
jeździć tylko w towarzystwie dorosłych.
Kolejnym tematem, którym zajęliśmy się podczas realizacji akcji „Przedszkolak
bezpieczny w środowisku” było bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Dzieci wiedzą w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym jako
pieszy i jako pasażer różnych środków lokomocji. Znają zasady działania
sygnalizacji świetlnej, wiedzą w jakich miejscach można przejść na drugą stronę
jezdni. Poznały podstawowe znaki drogowe.
Kolejnym elementem realizacji akcji było uświadomienie dzieciom jak
zachować bezpieczeństwo podczas relacji z rówieśnikami, a także z
dorosłymi oraz ustalanie granic. Bardzo pomocna w realizacji tego tematu
okazała się zabawa prowadzona metodą Weroniki Sherborne.
Podczas ćwiczeń dzieci poznały
możliwości własnego ciała,
nauczyły się czym jest
przestrzeń osobista, poznały jej
granice i dowiedziały się jak jej
bronić.
Podsumowując akcję, w przedszkolu został ogłoszony konkurs plastyczny dla
dzieci i rodziców pt. „Bezpieczny świat dziecka”
Zwycięscy konkursu zostali nagrodzeni podczas przedszkolnego pikniku.
Celem nadrzędnym przeprowadzonej akcji była ochrona zdrowia i życia
wychowanków poprzez szeroko pojętą profilaktykę.
Po zakończeniu dzieci:
• Rozumieją niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym zachowaniem się
w domu, przedszkolu, na ulicy
• Przestrzegają zasadę zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych,
niebezpiecznych przedmiotów czy substancji
• Rozumieją niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego zachowania
się: np. zabawa zapałkami, ostrymi przedmiotami, kontakt z nieznanymi
ludźmi i zwierzętami
• Nabyły umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• Nabyły nawyki odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia