Hz Hamza - Hilalder.org

Download Report

Transcript Hz Hamza - Hilalder.org

15.03.2010

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 6.NCI YIL VE HAMZA İLE ÖMERİN İSLAMA GİRİŞLERİ

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI

6.nci Yılda İnen Sureler:

• Meryem (İkinci Habeşistan Hicreti) • Taha (Hz Ömer’in Müslüman Oluşu) • Hakka • Mearic • Nebe • Naziat • İnfitar • Vakıa

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI

6.nci Yıl’ın Özellikleri:

• Baskı • İşkence • Şiddet • Zorluk • Yalanlama • Hakaret • Habeşistana İkinci Hicret • Hz Hamza ve Ömer’in Müslüman oluşu • Davetin, Darul-Erkam’dan çıkıp Mekke sokaklarında Açıkça yapılması.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Kureyş müşriklerinin İslâm'a muhalefetinin bütün şiddetiyle devam ettiği bir sırada, kahramanlık ve yiğitlikleriyle meşhur iki kişi , Hamza b.

Abdülmuttalib ve Ömer b. Hattab İslâmiyet'i kabul ettiler.

Bu olay, gibi Müslümanların güçlenmesine vesile olduğu İslâm muhaliflerinde de şok etkisi yaptı

Abduşşems (Ümeyye) Abd-i Menaf Haşim 5 Erk 5 Kız (Şeybe) Abdulmuttali b Harb Ebu Sufyan Yezid Ebu’l Asl Affan Hz Osman Hz Abdullah El-Hakem Hz Abbas Ebu Talip (İslamı Red) Ebu Leheb (İslamı Red)

Hz Hamza

Mervan Muaviye Yezid Abdül Melik (Emevi Half)

HAŞİMİLER VE EMEVİLER’İN SOYU

Zübeyr (isl.önce öl) Kusem Haris (isl.önce öl) Dırar Mukavvim Hacl

Muharib Fihr (Kureyş) Ğalib Lüey Ka’b Ka’b Husays Mürre Amr El-Hattab Sehm

Hz Ömer

Cumah

HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU

Temim Hz Ebu Bekr Yakaza Ebu Kuhafe Mahzum Kilab

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, yeğeni Hz. Muhammed (s.a.s.)’den kaç yaş büyüktü kardeş idiler .

.

İkisi çocukluk arkadaşı ve bir süt Hz. Hamza avlanmayı severdi . Avdan evine gitmeden Kâbe'yi tavaf ederdi.

dönünce

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Güçlü, kuvvetli idi; destek olurdu.

haksızlığa maruz kalanlara Henüz Müslüman olmamıştı, ama seviyor ve ona yeğenini çok yapılan haksız muamelelere çok üzülüyordu .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Bir gün Ebû Cehil , Safâ tepesinin yanında Hz.

Peygamber’e hakaret etmiş, dinini peygamberliğini küçümseyerek hakaret dolu sözler söyleyip her zamanki gibi onu incitip üzmüştü.

ve

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Hz. Peygamber ise karşılık vermemişti. Abdullah b.

Cüd'an'ın bir câriyesi , olayın meydana geldiği yere yakın olan evinden olup biteni görmüş ve söyleneni duymuştu.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Bu kadın biraz sonra avdan Cehil’in yaptıklarını anlattı.

dönen Hamza’ya, Ebû Hamza kadının anlattıklarını duyunca adeta zapt edilemez bir hal aldı..

Doğruca Mescid-i Haram’a giderek Kureyş'in ileri gelenleri ile birlikte oturan Yanına varınca yayını kaldırarak başına vurup yaraladı .

Ebû Cehil’e doğru ilerledi.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Sonra da “ Sen Muhammed’e sövüp sayarsın ha!

İşte ben de onun dinindeyim. Elinden gelirse bana da cevap ver, bana da söv de seni göreyim ”!

diyerek onu tehdit etti.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Bu sırada Ebû Cehil’in kabilesi olan Mahzum oğullarından harekete bazıları ona yardım etmek için geçmek istediler.

Ancak Ebû Cehil, Hamza’nın haklı olduğunu söyleyerek onlara engel oldu.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Hamza öfke ile bir karar vermişti .

Halbuki daha önce yeğeninin davetini kabul etmeyi hiç düşünmemişti. Kararını eşrafa bildirdikten sonra evine gitti.

Öfkeyle verdiği kararını düşündü .

Doğru mu yapmıştı? Kararından dönse miydi ? Bir yığın sorularla dolu bir zihinle o geceyi geçirdi.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Sonunda kesin kararını verdi.

Sabah açıklayıp, olunca Resulüllah'a giderek durumunu İslâm'ı kabul ettiğini bildirdi .

Hamza'nın mümin olması Mekke düşüncelere sevk edip, korkuturken; Resulüllah olmak üzere müminleri sevindirdi.

eşrafını başta

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Müminler kazandılar, Hamza'nın güvenleri arttı.

islâm'a girişiyle kuvvet Hamza'nın islâm'a girişinin verdiği cesaret ve güvenle olsa gerek, takip eden günlerden birinde, Ebû Bekir bir karar verdi .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Gayesi Kabe'ye giderek açıktan Kur'an okumaktı .

Bu amaçla Kabe'nin yanına, Mekke eşrafının toplantı mahallinin (Dâru'n Nedve'nin) yakınına giderek, Kur'an okumaya başladı .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Hz. Hamza

, Eşraf şaşırdı.

Ancak Bekir'e çabucak şaşkınlıklarını üzerlerinden atıp Ebû saldırdılar.

Onu çok ağır bir şekilde dövdüler uzaklaştırıp evine götürdüler.

.

Çevreden yetişenler Ebû Bekir'i baygın şekilde oradan

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’in Müslüman Oluşları

Hz.

Hamza’nın İslâmiyet'i önce idi .

kabulü Hz.

Ömer’den O sırada Hz. Peygamber sürdürüyordu.

Dârülerkam’da faaliyetini Hz.

Peygamber bir taraftan sürdürürken diğer taraftan tebliğ vazifesini İslâm’ın ve Kur’an’ın zaferi ermesi için bazı kuvvetli şahsiyetlerin hidayete için Yüce Allah’a dua ediyordu .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’in Müslüman Oluşları

Ebû Cehil ve Ömer’den dua etmiştir: birinin hidayeti için şöyle “Allah’ım! İslâmiyeti ya Ebü’l-Hakem b. Hişam (Ebû Cehil) veya Ömer b. Hattâb ile te’yid edip güçlendir .

” Nasib, Ömer b. Hattab’a imiş.

Muharib Fihr (Kureyş) Ğalib Lüey Ka’b Ka’b Husays Mürre Amr El-Hattab Sehm

Hz Ömer

Cumah

HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU

Temim Hz Ebu Bekr Yakaza Ebu Kuhafe Mahzum Kilab

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Adiy kabilesine mensuptu. Hamza’dan Üç dört gün sonra Hz. Ömer de müslüman oldu .

Peygamberlik yaşında idi.

güneşi doğduğunda Hz. Ömer 27

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Zeyd'den ailesinde dolayı tevhid inancının sesi Hz. Ömer'in yabancı bir ses olmaktan çıkmıştı.

Nitekim bu ailede ilk Müslüman oldu.

önce Zeyd'in oğlu Saîd

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Saîd (ra ), Hz.

Bu Ömer'in kızkardeşi Fâtıma ile evliydi .

ilişkiden dolayı Fâtıma da müslüman olmuştu.

Bu ailede bir Abdullah da başka değerli kişi olan Na'îm b.

islâm'ı kabul etmişti .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Ama Hz.

Ömer hâlâ müslümanlıktan uzaktı.

Bir gün kulağına bu haberler hiddetlendi .

ulaşınca çok Hatta kabile oldu.

içinde müslüman olanlara bile düşman

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’in Müslüman Oluşları

Ama bir islâm sevgisi ve müslüman olma huzuru öyle şeydi ki, sardığı kimseyi bir daha bırakmıyordu.

Ömer, bu eziyet ve işkencelerle kimseyi islâm'dan soğutamadı.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’in Müslüman Oluşları

Mekke meclisinin toplanıp, Resulüllah'ı davasından vazgeçirmenin yeni yöntemlerini tespit etmeye çalıştıkları bir gün,

Ömer b. Hattab bir teklifte bulundu.

Artık köklü bir çözümün gerektiğini ifade etti.

Bu çözüm ise belli olmuştu;

Resulüllah'ı öldürmek

.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’in Müslüman Oluşları

Ancak daha önceleri de bazen dillendirilmiş bu konuyu Haşim uygulamaya oğullarının koyamamışlardı.

tepkisi nedeniyle Ömer bu işi üstlenebileceğini öfke ve tepkisine sadece kendisinin muhatap olacağını söylüyordu.

, Haşim oğullarının Bu bireysel bir girişim olarak takdim edilecekti .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz.

Ömer’in Müslüman Oluşları

Toplantıda bulunanlar üzerine alması karşısında, artık problemlerinin sona ereceği, eski rahat Ömer b. Hattab‘ın bu işi günlerine kavuşacakları düşüncesiyle sevindiler .

Ömer b. Hattab vakit kaybetmeden kılıcını kuşanıp Resulüllah'ı bulup öldürmek için yola çıktı.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Yolda Adiy kabilesinden rastladı.

Nuaym b.

Abdullah’a

Nuaym;

‘’ Nereye gidiyorsun Ey Öner’’ .

Ömer;

“ Kureyş'in birliğini bozan ve onları akılsızlıkla itham eden, dinlerini eden kötüleyen, ilahlarına hakaret Muhammed’i öldürmeye !”.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

,

Nuaym;

‘’Muhammed’i oğulları seni sağ bırakmaz’’.

öldürürsen Abdümenaf Haberin var mı ‘’E nişten Saîd b. Zeyd ile kızkardeşin Fâtıma da Müslüman olmuş ’’ .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, İslâm’ı kabul etmiş olan Nuaym’ın muhtemelen bundan maksadı , Saîd ile Fatıma’yı ihbar etmek değil, Ömer’in ilgisini başka tarafa yöneltip zaman kazanmaktı .

Kızkardeşini öldürmeyebilirdi; ama Hz. Muhammed (s.a.s.

)’i öldürmeye kararlı görünüyordu.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Ömer derhal eniştesinin evine yürüdü .

Habbâb b. Eret onlara Kur’an öğretiyordu .

O, Ömer’i görünce hemen gizlendi.

Ömer hiddetle içeriye girdi. Dışarıda iken, evde okunan Kur’an’ı işitmişti.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Duyduklarının doğru olduğuna kanaat getirdi.

Eniştesini ve kız kardeşini dövmeye başladı.

Kızkardeşi;

‘’Biz İslâm’ı kabul ettik, ne pahasına olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz’’ .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Bunun üzerine

Ömer,

‘’ okuduklarınızı bana getirin’’ .

Fâtıma, Kur'ân-ı Kerîm ayetlerini getirip önüne koydu.

Eline alıp baktığında Taha Suresi yazılıydı :

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Tâ, Hâ. Ey Muhammed!

Biz sana indirmedik.

bu Kur'an'ı üzülüp sıkıntı çekmen için Sadece Allah'tan korkan kimselere bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Kur'an, yeri ve gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. O sınırsız rahmet sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur.

Göklerde, yerde, göklerle yer arasında ve yer altında ne varsa, hepsi O'nundur.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Sözü ister gizle, ister açığa vur, O insanın gizli düşüncelerini de bilir, gizlinin gizlisi duygularını da .

Allah, O'ndan En başka gerçek hiçbir ilâh olmayandır.

güzel isimler O'nundur ….

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Hz Musa, Firavn ve okuduktan sonra, Sihirbazların kıssasını da çok şaşırdı .

Anlatılanlar Muhammed ile kendilerinin durumuna ne kadar çok benziyordu.

Ancak, bu okuduklarına göre kendileri yanlış tarafı temsil ediyordu .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Okuduklarının etkilendi. Şaşkın bir şekilde; 'Bu sözler ne kadar güzel, ne kadar değerli' başladı.

demeye

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Bunun çıktı.

üzerine Habbâb b. Eret gizlendiği yerden

Ömer;

‘’Muhammed’in bulunduğu yere gitmek istiyorum’’ dedi ve Dârülerkam’a yürüdü .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, İçeridekiler Ömer’in kılıcını kuşanmış vaziyette geldiğini görünce kapıyı açmakta tereddüt ettiler.

Fakat içeride bulunan

Hz. Hamza

; “İyi niyetle gelmişse bu iyiliği kendinden esirgemeyiz ; yok eğer bir kötülük arıyorsa onu kendi kılıcıyla öldürürüz”

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Bunun üzerine

Hz. Peygamber

; ‘’kapıyı açınız’’ dedi ve Ömer’i avluda karşılayarak, ‘’Ne maksatla geldin Ey Ömer’’.

Ömer

“ Ey Allah’ın Resûlü! Ben Allah’a, onun elçisine ve Allah tarafından indirilen şeylere inanmak için geldim ”

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Ömer b. Hattab

, Hz. Peygamber; dedi .

bunun üzerine ‘’Allah’u Ekber’’ Hz.

Ömer’in İslâm’ı kabul etmesi Müslümanları güçlendirdi ve sevindirdi.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Hz.

Ömer'in müslüman oluşuyla birlikte durum bir anda değişti . O, herkese müslümanlığını açıkladı.

Kâfirler önceleri çok şiddetle karşı koydularsa da Ömer ayağını sağlam bastı, geri adım atmadı.

Onlara sürekli direndi. Nihayet müslümanlardan grupla birlikte gidip, Kabe'de namaz kıldı .

bir

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları Sahîh-i Buhâri de

şöyle yazmaktadır: " Hz Ömer müslüman olunca bir kıyamet koptu .

Tesadüfen As b. Vâil çıkıp geldi:

As b. Vail;

'Bu gürültü, bu hengâme nedir?'

Oradakiler:

'Ömer mürted oldu '

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları As b.

Vâil :

'Peki, olduysa ne himayeme olmuş yani , ben de aldım' dedi.” Ömer'i

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Burada, insanların İslâm'a dahil olmasında , şahısları ve kitleleri İslâm'a cezbetmede

Kerîm’in tesirine işaret etmek gerekir .

Kur’an-ı

Ömer ve onun gibi pek çok kimsenin İslâm'a girmesinde Kur’an-ı Kerim’in üslubunun güzelliğinin ve etkileme gücünün rol oynadığı görülmektedir .

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Kur'an üslûp ve edebî özellikler bakımından beşerin söyleyemeyeceği üstünlüğe sahiptir; kulağı okşadığı kadar kalbe de hitap eder.

Kur’an’ın cazibesine kapılıp müslüman olan daha pek çok kişi sayabiliriz.

PEYGAMBERLİĞİN 6.NCI YILI

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları

Ömer’den başka; • Devsli meşhur şair Tufeyl b. Amr’, • Ebû Zer el-Gıfârî’, • Ünlü sihirbaz Dımâd b. Sa’lebe’, • Akabe mevkiinde İslâm’ı kabul eden Hazrecli altı kişi, • Evs kabilesi reislerinden Sa’d b. Muaz Kur’an-ı Kerim’i dinledikleri anda Müslüman oldukları bilinmektedir . …….