link do prezentacji

download report

Transcript link do prezentacji

WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2011
06 maja 2011 r.
Sytuacja na rynku
mieszkaniowym

Wzrost liczby projektów deweloperskich w największych miastach w Polsce

Duża liczba mieszkań z rynku pierwotnego w ofercie

Stabilizacja cen mieszkań Q/Q

Niższe ceny mieszkań w nowych projektach wprowadzonych na rynek

Coraz lepsze dostosowanie oferty deweloperów do oczekiwań kupujących

Wzrost sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego

Preferencje – dominacja niewielkich mieszkań (40-50m2) z segmentu popularnego
(struktura Gant Development S.A.)
Wydarzenia
Największy udział na rynku wrocławskim
Wzrost sprzedaży od 2009 do 2010 o 70%
Szeroka oferta – szereg promocji
Zarząd zarekomendował WZA przeznaczenie środków
zgromadzonych na celowym funduszu akcji na skup
akcji własnych w celu umorzenia
Pozycja rynkowa
Atrakcyjność oferty mieszkaniowej Grupy Gant Development S.A. przekłada się na
osiąganie mocnej pozycji rynkowej w poszczególnych lokalizacjach:
Rynek
Liczba mieszkań
w ofercie
Liczba
podmiotów
konkurencyjnych
Udział inwestycji
Grupy Gant
w sprzedaży
Pozycja
rynkowa
Warszawa
1784
19
26,51%
1
837
13
35,29%
1
345
6
50,00%
1
518
5
23,81%
2
Opole
227
6
41,83%*
2
Wrocław – Legnicka
837
13
23,53%
3
613
6
10,00%
3
953
12
6,67%
5
(Wola)
Wrocław – Odra Tower
(Stare Miasto)
Wrocław – Opolska
(wschodnie Krzyki)
Poznań
(Naramowice)
(Stare Miasto)
Gdańsk
(Morena)
Wrocław – Stabłowice
(Fabryczna)
Źródło: Analiza konkurencyjna – dane na koniec marca 2011 roku.
Dział Badań i Analiz Emmerson S.A.
*monitoring dla Opola prowadzony jest kwartalnie
Przekazania lokali
Miasto
Przekazania lokali
- protokoły zdawczo odbiorcze
300
200
264
100
Opole
„Osiedle Przylesie”
I etap
Poznań
„Osiedle Karpia”
I i II etap
Wrocław
„Pastelowa Kraina”
Stabłowice I etap
Gdańsk
„Myśliwska Park”
I etap
Wrocław
Balzaka
Wrocław
Kamienna
Wrocław
„Tęczowe Osiedle”
Opolska I etap
Kraków
„Gant na Olszy”
Meissnera
Kraków
„Osiedle Pod
Fortem” Bartla
141
91
61
47
0
I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011
2010 r. – 340 przekazanych lokali
Inwestycja
I kw. 2011 r. - 264 przekazanych lokali
Lokale do rozpoznania
w wyniku roku 2011
Lokale do rozpoznania 2011
14
21
23
35
39
50
52
Kraków Meissnera
Opole Przylesie I etap
Wrocław Balzaka
Wrocław Pomorska
Gdańsk Morena II etap
Poznań I etap
Opole Przylesie II etap
81
Wrocław Legnicka
130
133
152
160
Wrocław Opolska
Poznań II etap
Wrocław Stabłowice I etap
Gdańsk Morena I etap
0
50
100
150
200
Łącznie grupa planuje rozpoznać w wyniku 2011 890 lokali
Polityka sprzedażowa spółki

Koncentracja inwestycji w największych miastach Polski

Wybór atrakcyjnych lokalizacji, gwarantujących zainteresowanie klientów i uzyskanie
korzystnych cen sprzedaży

Zwiększanie ilości inwestycji w realizacji oraz poziomu sprzedaży

Podnoszenie jakości pod względem oferowanych lokali oraz usług towarzyszących
sprzedaży

Rozszerzanie oferty o nowe segmenty rynku

Rozwijanie
segmentu
usług
dodatkowych,
ułatwiających
i wykończenie mieszkania w tym:
a) program wykończenia wnętrz
b) program zarządzania najmem
c) doradztwo kredytowe
d) program rabatowy

Dostosowanie oferty do potrzeb przyszłych nabywców
klientowi
zakup
Kwartalna sprzedaż
400
350
300
9
250
15
11
200
18
* 38
150
100
281
241
236
168
144
50
0
I kw. 2010
II kw. 2010
III kw. 2010
Sprzedaż netto
IV kw. 2010
Sprzedaż brutto
* Rezygnacje spowodowane zmianą VAT
2010 r. – 926 lokali netto (979 lokali brutto)
I kw. 2011
Mieszkania w budowie


Przyjęta strategia rozwoju Grupy GANT Development S.A. zakłada znaczący wzrost
skali działalności Grupy w latach 2011-2013
Przyjęte założenia bazują na przygotowaniu struktur Grupy do wzrostu skali działalności
(dojrzała struktura regionalna, kwalifikacje pracowników, wdrożone systemy
informatyczne)
4500
3996
4000
3608
3500
3000
2711
2500
2227
2000
1685
500
1684
1484
1500
1000
2685
2491
685
82
134
284
197
181
287
462
194
163
163
0
2009 2010
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012
mieszkania w budowie (sprzedane + niesprzedane)
mieszkania gotowe niesprzedane
Przyszłe projekty mieszkaniowe


Grupa Kapitałowa planuje wprowadzenie do oferty
jeszcze w roku 2011 - 1 797 lokali z posiadanego
banku ziemi
Natomiast w 2012 r. planuje rozpocząć kolejne 10
projektów na łączną ilość lokali 2 355
Przyszłe projekty –
liczba lokali
16
Nieruchomość
* Żerniki Małe etap I
* Domy jednorodzinne
** Zabudowa wielorodzinna i szeregówki
Wrocław Przyjaźni
24
Polanica Zdrój
69
Wrocław Kamieńskiego
75
Wrocław Na Grobli
88
** Racławice Wielkie
88
Gdańsk Malczewskiego
100
Warszawa Sokołowska etap II
165
Wrocław Racławicka
200
Poznań etap III, IV
217
Warszawa Jana Kazimierza
360
Kraków Bochenka
395
Suma:
1797
Pozycje bilansowe (tys. zł)
I kw. 2011
(tys. zł)
I kw. 2010
(tys. zł)
Kapitał własny
678 656
609 295
Towary
352 384
322 648
Produkcja w toku
290 198
169 192
Wskaźniki zadłużenia
0,53
0,48
Aktywa netto/akcję
(PLN)
33,10
37,77
Wyniki finansowe (tys. zł)
I kw. 2011
(tys. zł)
I kw. 2010
(tys. zł)
Przychody
20,928
38,886
Zysk brutto ze
sprzedaży
2,885
7,240
Zysk operacyjny
31,125
- 10,948
Zysk przed
opodatkowaniem
27,968
- 7,353
Zysk netto
19,575
- 5,273
0,72
- 0,33
Zysk na akcję (PLN)
Najem i zarządzanie
nieruchomościami
GANT Development S.A. poza działalnością
deweloperską prowadzi działalność w zakresie
wynajmu i zarządzania nieruchomościami.

Pozwala to na dywersyfikację działalności i
stanowi stabilne źródło gotówki.

Gant Development S.A. zamierza w ciągu
najbliższych lat rozszerzyć portfel posiadanych
pod wynajem nieruchomości i dzięki temu
zwiększyć wartość generowanych przez ten
segment przychodów.

Inwestycja
Agencja Nieruchomości
Orzeł
Bytom, Piekary
Śląskie
4 440
MARINO
Wrocław
12 312
SZEWSKA
Wrocław
1 860
RACŁAWICKA
Wrocław
2 040
ROBOTNICZA
Wrocław
504
PROJEKT ZAWODZIE
Warszawa
1 536
RYNEK
Wrocław
2 280
SM DOM
Katowice
3 360
Nieruchomości planowane pod wynajem:
Przychód z najmu (w mln zł)
45
27,5
30
30,7
23,5
15
7,3
0
2008
2009
2010
Średnie przychody
z najmu rocznie
(tys. zł)
Miasto
2011P
Planowane średnie
przychody z najmu
rocznie (tys. zł)
Termin ukończenia
prac budowlanych
Inwestycja
Miasto
KAMIEŃSKIEGO
Wrocław
600
2011
BOGATYNIA
Bogatynia
1 260
2012
BELWEDERSKA
Warszawa
720
2012
RACŁAWICKA
Wrocław
2700
2012
RACŁAWICKA
po remoncie
Wrocław
1500
2013
BYSTRZYCKA
Wrocław
4 560
2013
KAPELANKA
Kraków
12 000
2013
Nagrody i wyróżnienia

EuroCertyfikat
2010
w
„Certyfikat
kategorii
Wiarygodności Firmy”

Fasada
Roku 2010
–
pierwsze
miejsce
dla
inwestycji „Gant na Olszy” w Krakowie

Biała Lista 2010
- certyfikat Wrocławskiej Izby
Gospodarczej

„Dom, w którym chciałbym mieszkać” – pierwsze
miejsce dla inwestycji PASTELOWA KRAINA we
Wrocławiu – plebiscyt „Gazety Wyborczej”
 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę GANT Development S.A. dane i informacje zawarte na
poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy
opis działalności i stanu finansowego GANT Development S.A. został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych
dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.gant.pl. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach,
które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora.
 Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia
takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.