Transcript KUJTESA

Dega : Histori-Ed.Qytetare
Lënda :
Psikologji e përgjithshme
Prof : EDONA KIDA \ BERISHA
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
Fakulteti i Edukimit Qendra
në Gjakovë
PRILL / 2011
Tema : KUJTESA
Studentet :
Njomza Tabaku
Mimoza Gola
Teuta Thaqi
QËLLIMI

Qëllimi kryesor i kësaj teme është që
studentët të informohen rreth procesit
psikik “ KUJTESA” dhe “HARRESA”
procese keto që na percjellin ne cdo hap
te jetes.
HYRJA

KUJTESA.

LLOJET E KUJTESËS.

HARRESA.
KUJTESA
NJOMZA TABAKU
Kujtesa

Kujtesa është proces psikik e cila
qendron ne te mbajturit mend, ruajtjen
dhe njohjen e përjetimeve tona te
dikurshme.

Nocioni i kujtesës përfshin tri(3)
funksione:
1.
ruajtjen ose ritencionin,
Riprodhimin ose reproduksionin,
Njohjen ose rekognicionin.
2.
3.


Retrecioni eshte vazhdim i ndryshimeve
apo “gjurmeve” te shkaktuara ne
siperfqen e trurit.

Repreduksioni ose riprodhimi eshte
ringjallaje ose perseritje e perjetimeve te
meparshme natyrisht ne mungesen e
objektit perkates.

Njohja ose rekognicioni eshte forma me
elementareme e thjesht e kujteses dhe ne
zhvillimine jetes psikike qe paraqitet me
se hershmi.
LLOJET E KUJTESES
MIMOZA GOLA
LLOJET E KUJTESËS

Kemi disa lloje te kujtesës si :

Kujtesa e qëllimshme ( është kur vetes i
vejme per detyr te mbajmë mend diqka).
Kujtesa e paqellimshme (është kur bëjme
ruajtjen e disa materialeve kur këtë gjë
nuk e kemi pasur per qellim ta bëjme.

Pos këtyre llojeve te kujtesës kemi edhe kujtesën
motorike dhe mentale.

Kujtesa motorike / e hasim te egzekutimi i lëvizjeve
me parë si : shkrimi ne kompjuter, noti ne detë etj.

Kujtesa mentale / e kemi ateher kur ruhen dhe
reproduktohen përjetimet e ndryshme intelektuale,
p.sh (përceptimet dhe ndijimet)
Ne kuadër te kujtesës mentale shpesh herë bëhet
dallimi ndermjet kujtesës figurative dhe asaj
verbalo~logjike.
HARRESA
TEUTA THAQI
HARRESA


Ne qoftë se materialin e mësuar me parë nuk
jemi ne gjendje ta repruduktojmë dhe ta
njohim atëher flasim per HARRESËN e asaj
qka kemi mësuar me parë.
Disa psikolog sipas së ciles harresa është
proces spontant, se ajo ngjan vetvetiu me
kalimin e kohes (sipas ketij mendimi ajo qe
është mësuar përseritet vazhdimisht, harresa
nuk shkatohet) ndërkaq (nëse njohurit e
fituara nuk përseriten ose shfrytezohen ato
zbehën ose treten gradualisht).



Sot shumica e psikologëve mendojne se
harresa nuk është proces spontan apo
proces aktive.
Harresa pra është proces aktiv i qlyerjes
se informacionit te vjeter me të renë
(inhibicionretroaktiv ose prapafrenim)
Inhibicioni retroaktiv / mund te jetë i madh
ose i vogel.




Ka disa teori kryesore për harresën
përfshire këtu atë të
dekompozimit,
interferencës (ndërhyrjes) dhe
harresës së motivuar (represioni)
Perfundimi
KUJTESA / është proces psikik e cila
qendron ne te mbajturit mend, ruajtjen
dhe njohjen e përjetimeve tona te
dikurshme.



Megjithèse kujtesa afatgjatè ka njè
kapacitet shumè tè madh por ajo nuk
èshtè e pèrkryer.
Tè gjithè njerèzit pa pèrjashtim harrojnè.
Studimet tregojnè se mè sè shumti
njerèzit harrojnè rreth 9 orè pas marrjes
sè informacionit. Pas kèsaj periudha e
harreses vazhdon por me intensitet mè tè
ulèt.
HARRESA / pra është proces aktiv i
qlyerjes se informacionit te vjeter me të
renë ky veprim negativ ne psikologji eshte i
njohur me (inhibicion retroaktiv ose
prapafrenim).
 Harresa ka te bëjë me humbjen
e dukshme të kujtesës.

LITERATURA
Neki Juniku “
Kaptina nga Psikologjia
Shtepia Botuese ASDRENI
SHKUP
1994
Ky material është kombinuar edhe nga Psikologjia një
hyrje koncize e autorit Terry F.Pettijohn.
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
Fakulteti i Edukimit
Qendra në Gjakove
PRILL / 2011