Kraka Ingeborg Bjørnholm - Forum For Mentalisering

Download Report

Transcript Kraka Ingeborg Bjørnholm - Forum For Mentalisering

Mentaliseringsbaseret caseformulering Nordisk MBT konference - Kbh. 22. maj 14 Afd læge Kraka Bjørnholm Psykiatrisk Klinik Roskilde

MBT case formulering

” Terapeutiske interventioner er mest effektive, når de relateres til centrale psykopatologiske processer ,som vi forstår dem fra et udviklingsperspektiv”

Barnets udvikling i tilknytningsrelationen

Far og barn

Mor og barn

Selvet

• • •

Udvikling af ”selvet” sker i affekt regulerede tidlige tilknytningsrelationer.

Præcis og ”markeret” spejling fremmer 2.ordens repræsentation af affekt og dermed et stabilt og realistisk selvbillede.

Tryghed og stabilitet i tidlige relationer tillader ”leg” med mentale tilstande,som forudsætning for evnen til mentalisering.

Udviklingspatologi for borderline PF Risikofaktorer:

Mangelfuld spejling

 

Tilknytningstraume Nedsat kapacitet for leg i familien Følger:

Disorganiseret tilknytning og disorganiseret selvstruktur

 

Forstyrrelse af mentaliseringsevne Hyperaktivering af tilknytningssystemet.

Caseformulering

• • • •

En caseformulering repræsenterer terapeutens opfattelse af pt´s problemer fra et udviklingspsykologisk perspektiv og i relation til mentalisering Socialiserer pt til behandlingen og mentaliserings tankegangen Teleologisk funktion – udleveres på skrift Organisering af klinisk materiale / tænkning for terapeut og pt – at se forskellige sind

Caseformulering , fortsat

• • • • •

Bygger bro mellem indre verden og den ydre (personlighedstræk, relationer og adfærd ) Opstiller mål – hvorfor går jeg i terapi- hvad skal ændres og hvordan Formuleres enkelt og forståeligt – men en ”tand” foran pt´s selvforståelse Pt skal kunne acceptere den- tage ejerskab- få et håb om forandring Velunderbygget arbejdshypotese – men ingen ”sandhed” – kan ændres/ justeres

Caseformulering - Indhold

Udviklingshistorie

Aktuelle (mentaliserings-) problemer og ressourcer

Involvering i behandlingen Så KORT som muligt – max 1-1,5 A4

Aktuelle mentaliseringsproblemer og styrker -

• • • •

Beskriv de mentale problemer Hvordan udspilles de interpersonelt? Med vægt på følelser og mentalisering.

Hovedaksen er situationer med mentaliserings svigt Understreg vellykket mentalisering

Terapien 1.

2.

3.

Individuel psykoterapi Gruppeterapi Selv –medpatienter terapeuter Hvordan vil pt mon forholde sig i løbet af terapien?

Pt case er fjernet mhp at sikre anonymitet for pt