Plik PPT 8123 kB

download report

Transcript Plik PPT 8123 kB

Pomorskie – inwestor i innowator.
Fundusze europejskie
jako napęd zmian cywilizacyjnych regionu
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
Konferencja Kształtując przyszłość
Gdańsk, 7 listopada 2014
Środki UE 2004-2013
– plan wykonany
Środki UE dla Pomorza
– dotychczas:
Środki UE
– plan wykonany
Dzięki wsparciu UE
w latach 2004-2013 zainwestowaliśmy
w województwie pomorskim
46 mld zł
Realizujemy
22 tysiące projektów
Na 1 mieszkańca
pozyskaliśmy
12 tys. zł środków UE
Projekty UE realizowane są we wszystkich
gminach i powiatach województwa pomorskiego
Transport kolejowy
Pomorska Kolej Metropolitalna
Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej
Beneficjent: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Całkowita wartość projektu
1,1 mld zł
w tym dofinansowanie z PO IŚ
662 mln zł
Transport lotniczy
Całkowita wartość projektów
478,5 mln zł
w tym dofinansowanie z PO IŚ
200,5 mln zł
Rozbudowa portu lotniczego
w Gdańsku
(grupa 7 projektów,
w tym nowy terminal)
Beneficjent: Port Lotniczy Gdańsk
Transport morski
Pakiet projektów portowych
w Gdyni i Gdańsku
Beneficjenci:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia,
Urząd Morski w Gdyni, miasto Gdańsk
Całkowita wartość projektów
706 mln zł
w tym dofinansowanie z PO IŚ
429,5 mln zł
Gospodarka
Invest in Pomerania
Beneficjent: ARP S.A.
Całkowita wartość projektu to 11 mln zł
w tym dofinansowanie z RPO WP 8 mln zł
Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Centrum Nanotechnologii
Beneficjent: Politechnika Gdańska
Całkowita wartość projektu
74 mln zł
w tym dofinansowanie z PO IŚ
62,5 mln zł
Młodzież
Zdolni z Pomorza
Beneficjent:
Samorząd Województwa Pomorskiego
Całkowita wartość projektu
9 mln zł
w tym dofinansowanie z PO KL
8 mln zł
Kształcenie zawodowe
Pomorskie – dobry kurs na edukację
Beneficjent:
Samorząd Województwa Pomorskiego
Całkowita wartość projektu
20 mln zł
w tym dofinansowanie z PO KL
17,5 mln zł
Aktywizacja zawodowo-społeczna
Pomorska Fabryka Designu
Beneficjent:
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Całkowita wartość projektu
1,7 mln zł
w tym dofinansowanie z PO KL
1,7 mln zł
Ochrona zdrowia
Termomodernizacja 7 szpitali
województwa pomorskiego
Beneficjent:
Samorząd Województwa Pomorskiego
Całkowita wartość projektu
36,5 mln zł
w tym dofinansowanie z PO IŚ
30,5 mln zł
Turystyka
Pętla Żuławska
– rozwój turystyki wodnej
Beneficjent:
Samorząd Województwa Pomorskiego
Całkowita wartość projektu
87,5 mln zł
w tym dofinansowanie z PO IG
41,5 mln zł
Infrastruktura sportowo-widowiskowa
Budowa Wielofunkcyjnej Hali
Sportowo-Widowiskowej na granicy
Gdańska i Sopotu
(Ergo Arena)
Beneficjent: miasto Sopot
Całkowita wartość projektu
364 mln zł
w tym dofinansowanie ze ZPORR
40 mln zł
Kultura
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku
Beneficjent: Gdański Teatr Szekspirowski
Całkowita wartość projektu
94 mln zł
w tym dofinansowanie z PO IŚ
51 mln zł
Wymiar lokalny
LOKALNE PROJEKTY:
• rewitalizacyjne
• turystyczne
• drogowe
• gospodarcze
• kulturalne
• ochrony środowiska
• edukacyjne
• zdrowotne
W RPO WP 2007-2013 to
ponad 400 projektów
o łącznej wartości ponad
650 mln zł
Przedsiębiorczość
Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii
finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE
w województwie pomorskim
Menadżer Funduszu Powierniczego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Całkowita wartość projektu
287 mln zł
w tym dofinansowanie z RPO WP
215,5 mln zł
Dotychczas wsparto blisko 4 000 firm
Rozwój miast
Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA
w województwie pomorskim
Menadżer Funduszu Powierniczego:
Europejski Bank Inwestycyjny
Stary Browar w Kościerzynie
Całkowita wartość projektu
236 mln zł
w tym dofinansowania z RPO WP
204,5 mln zł
Dworzec PKP w Sopocie
JESSICA
najlepszy projekt samorządowy
2012 roku
Szerokopasmowy internet
Projekty dotyczące
sieci szerokopasmowej w RPO
są warte ponad 183 mln zł…
…ale ich dofinansowanie
ze środków UE to tylko 27%
Strategia + RPS + RPO = 100%
UE
cele EU 2020, rozporządzenia, regulacje
POMORSKIE
SRWP 2020
Wrzesień 2012
RPO WP
2014-2020
RPS
Sierpień 2013
MIiR
Umowa Partnerstwa
16 RPO
PO IŚ
PO IR
PO WER
PO PC
PO PT
PROW
PO Ryby
Projekty RPO
2013-2014
Gotowość realizacyjna…
…kluczem do sukcesu
Okres 2014-2020 przynosi nowe zasady…
…i wymaga innego niż dotychczas podejścia:
• Orientacja pro-innowacyjna czyli realny efekt ekonomiczny
• Eko-efektywność czyli nacisk na zasobooszczędność
• Rewitalizacja czyli kompleksowa odnowa społeczno-gospodarcza
• Czas na EFS czyli mądre zainwestowanie ponad pół miliarda euro
• Wielosektorowe partnerstwa czyli skoordynowane współdziałanie
Dziękuję za uwagę
www.strategia2020.pomorskie.eu