Παρουσίαση του PowerPoint

Download Report

Transcript Παρουσίαση του PowerPoint

ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Γ. Πετσατώδης
Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
 Διαταραχή αιμάτωσης
υποχόνδριου οστού
 Νέκρωση κεφαλής
 Δευτεροπαθής ΟΑ
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Επιδημιολογία





Ποσοστό εμφάνισης 2 – 5‰
Άνδρες – Γυναίκες 4 : 1
Συχνότερη στη 5η δεκαετία
50% προσβολή και των δύο κεφαλών
5 – 12% των ΤΗΑ γίνονται σε ΑVN
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
 Ιδιοπαθής
 Δευτεροπαθής
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ AVN
Διαταραχή συγκολητικότητας αιμοπεταλίων
Θρόμβωση μικροκυκλοφορίας
Ισχαιμία - Νέκρωση
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ AVN
Α. Τραυματική
Εξάρθρημα ισχίου 10 – 25%
Κατάγματα αυχένος μηριαίου
15 – 50%
Β. Ατραυματική
Λήψη κορτικοστεροειδών
Χρόνια λήψη αλκοόλ
Αιμοσφαιρινοπάθειες
Νόσος των δυτών
Νοσήματα κολλαγόνου
Μεταβολικά νοσήματα ( π.χ. λιπιδίων )
Διαταραχές θρομβοπλαστίνης
AVN ΑΠΟ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ
 Ποσοστό 10% των ασθενών με λήψη
κορτιζόνης
 Δόση > 20 mg ΗΜ δυνητικά επικίνδυνη
 Προκαλείται διαταραχή μεταβολισμού
των λιπιδίων
δημιουργία λιπωδών
εμβόλων
θρόμβωση
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Κλινική εικόνα
 Πόνος στο ισχίο προοδευτικά
επιδεινούμενος
 Επώδυνες κινήσεις ισχίου ενεργητικές
και παθητικές
 Περιορισμός εύρους κίνησης του ισχίου
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Απεικόνιση
1. Απλή RÖ – CT
2. Σπινθηρογράφημα
3. MRI
AVN - Απλή RÖ και CT
1. Φυσιολογικά στα αρχικά στάδια
2. Παθολογικά στα προχωρημένα στάδια
κύστεις
οστική πύκνωση
καθίζηση νεκρωμένου
τμήματος (crescent sign)
AVN – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
AVN - ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ενδείξεις σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
με φυσιολογική RÖ

Αρνητικό σε ποσοστό 25 – 45%
AVN – ΜRI



Απεικόνιση εκλογής – ευαισθησία 99%
Ευρήματα πριν αρχίσει ο πόνος
Εξέταση ρουτίνας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
AVN -ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
1. Ficat και Arlet
2. Steinberg - ARCO
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ FICAT
Σταδιοποίηση
Στάδιο
Στάδιο
Στάδιο
Στάδιο
I
II
III
IV
Απεικόνιση
Φυσιολογική εικόνα
Σκληρυντικές ή κυστικές βλάβες
Υποχόνδρια καθίζηση
Οστεοαρθρίτις
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO
Σταδιοποίηση
Απεικονιστικά Κριτήρια
Στάδιο O
Φυσιολογική Ro,CT και MRI
Στάδιο I
Φυσιολογική Ro,CT.Παθολογική MRI
A, B, C
A: προσβολή < 15% της κεφαλής
Β: προσβολή 15 – 30% της κεφαλής
C: προσβολή > 30% της κεφαλής
Στάδιο IΙ
Παθολογική Ro,CT και MRI
A, B, C
Σκληρυντικές και κυστικές βλάβες
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO
Σταδιοποίηση
Απεικονιστικά Κριτήρια
Στάδιο IΙI
Παθολογική Ro,CT και MRI
A, B, C
Υποχόνδρια καθίζηση (crescent sign)
Στάδιο IV
Παθολογική Ro και CT.Δεν χρειάζεται MRI
Επιπέδωση της μηριαίας κεφαλής
Στάδιο V
Παθολογική Ro.CT και MRI δεν χρειάζονται
Αλλοιώσεις κεφαλής και κοτύλης
Στάδιο VI
Παθολογική Ro
Σοβαρή οστεοαρθρίτιδα
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO
Στάδιο IΙ
Στάδιο IΙI
Στάδιο IΙI
Στάδιο IV
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Steinberg - ARCO
Στάδιο IΙ
Στάδιο IΙI
Στάδιο IΙ
Στάδιο VI
AVN – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ





Παροδική οστεοπόρωση του ισχίου
Οστικό οίδημα του μυελού
Αλγοδυστροφία
Οστεομυελίτις
Κακοήθεις όγκοι
AVN – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Παροδική οστεοπόρωση ισχίου
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Αντιμετώπιση
1.
2.
3.
4.
Αποσυμπίεση – Core Decompression
Ελεύθερο αγγειούμενο μόσχευμα περόνης
Οστεοτομίες
Ολική αρθροπλαστική ισχίου
AVN - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ


Νέκρωση σταδίου Steinberg I, II, III
Διάνοιξη σήραγγας 10 χιλ. στον αυχένα
μέχρι την υποχόνδρια βλάβη
 Πλήρωση με μοσχεύματα ή οστικά υποκατάστατα
μαζί με αυξητικούς παράγοντες (BMPs) ή
ράβδους τανταλίου
 Ικανοποιητικά αποτελέσματα 70%
Στάδιο I 81%, Στάδιο II 62%, Στάδιο III 40%
AVN - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ
Core Decompression
AVN – ΡΑΒΔΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ
Χαρακτηριστικά
Πορώδες Ταντάλιο (ΤΜ)
Υψηλή βιο-ανεκτικότητα
Οστεοκαθοδήγηση
Μέγεθος πόρων 430 μm
Ενδιάμεση σύνδεση των πόρων
AVN – ΡΑΒΔΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ






Λήψη τμήματος περόνης με την αρτηρία
Διάνοιξη σήραγγας στον αυχένα του μηριαίου
Τοποθέτηση της περόνης στη σήραγγα και
αναστόμωση της αρτηρίας του μοσχεύματος
Αποσυμπίεση – Υποστήριξη υποχόνδριου
οστού - Επαναγγείωση κεφαλής
Εφαρμογή σε νέκρωση σταδίου I, II, III
Ικανοποιητικά αποτελέσματα 83%
Στάδιο I 91%, Στάδιο II 85%, Στάδιο III 73%
ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ
AVN – ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΙΣΧΙΟΥ




Διατροχαντήρια οστεοτομία ραιβότητας
ή βλαισότητας σε συνδυασμό με κάμψη
ή έκταση της κεφαλής
Απομάκρυνση του νεκρωμένου τμήματος
από την φορτιζόμενη περιοχή
Εφαρμογή σε νέκρωση σταδίου I, II, III
με μικρή ή μέτρια βλάβη σε ασθενείς
ηλικίας < 45 ετών
Ικανοποιητικά αποτελέσματα 60 - 80%
AVN – ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΙΣΧΙΟΥ
6 μήνες ΜΤΧ
9 έτη ΜΤΧ
AVN-ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
AVN – ΤΗΑ