Πιεστικά έλκη - Κατακλίσεις (σε μορφή ppt)

Download Report

Transcript Πιεστικά έλκη - Κατακλίσεις (σε μορφή ppt)

Πιεστικά έλκη - Κατακλίσεις
Απόστολος Δρυμωνίτης
Ειδικός Ενδοκρινολόγος, Msc
Θεσσαλονίκη 10/12/2011
Κατάκλιση
 Είναι η εντοπισμένη περιοχή νέκρωσης του ιστού, επειδή
συμπιέζεται για παρατεταμένη χρονική περίοδο μεταξύ οστέινης
προεξοχής και εξωτερικής επιφάνειας, όπως είναι το κρεβάτι ή η
πολυθρόνα.
 Η παρατεταμένη εξωτερική πίεση που ασκείται στο δέρμα προκαλεί
θρόμβωση των τριχοειδών, διακοπή της μικροκυκλοφορίας και
παρεμπόδιση προς και από τους ιστούς της διακίνησης θρεπτικών
ουσιών και άχρηστων προϊόντων μεταβολισμού, με αποτέλεσμα
ανοξία και νέκρωση των ιστών της περιοχής.
Page  2
Βάρος του Σώματος
60-80 mm Hg
Τριχοειδή < 28 – 35 mm Hg
Οστό
Page  3
Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κατακλίσεων
 Εξωτερικοί (πίεση, διατμηματική δύναμη τριβής,υγρασία)
 Εσωτερικοί (ακινησία, κακή διατροφή, προχωρημένη ηλικία,
διανοητική κατάσταση, αυξημένη θερμοκρασία, αρτηριακή
πίεση, υποκείμενα νοσήματα, ψυχολογικοί, έλλειψη
αισθητικότητας)
Page  4
Page  5
Κλινική εικόνα κατακλίσεων
 Στάδιο Ι
 Στάδιο ΙΙ
 Στάδιο ΙΙΙ
 Στάδιο ΙV
Page  6
Στάδιο Ι
 Ερυθρότητα δέρματος που δεν
υποχωρεί μετά 15΄ σε αλλαγή θέσης
 Πόνος στην πάσχουσα περιοχή
 Δέρμα χωρίς πληγή
Page  7
Στάδιο ΙΙ
 Καταστροφή μερικού πάχους στιβάδων
του δέρματος
 Σκοτεινόχρωμο δέρμα (κατά την
αποσυμπίεση δεν εξαφανίζεται το
χρώμα του δέρματος)
 Εκδορά δέρματος και φυσαλίδες.
Page  8
Στάδιο ΙΙ
Page  9
Στάδιο ΙII
 Πλήρης καταστροφή στιβάδων του
δέρματος (επιδερμίδα – χορίου –
υποδορίου)
 Το έλκος επεκτείνεται στο υποδόριο
λίπος και έχει στοιχεία φλεγμονής και
μόλυνσης των ιστών.
Page  10
Στάδιο ΙΙΙ
Page  11
Στάδιο IV
 Βαθιά επέκταση του έλκους. Υπάρχει
επικοινωνία οστού και έλκους
 Εμφάνιση μόλυνσης, δυσοσμίας, πύου
και νέκρωσης των ιστών.
Page  12
Στάδιο IV
Page  13
Επιπλοκές κατακλίσεων
 Η σήψη κυρίως στο 3ο και 4ο στάδιο
 Χρόνια οστεομυελίτιδα
 Σηπτική αρθρίτιδα
 Αναιμία
 Συρίγγια
Page  14
Page  15
Page  16
Page  17
Page  18
Ευχαριστώ για την προσοχή σας