Uni, toimintakyky ja terveys_Mikael Sallinen

Download Report

Transcript Uni, toimintakyky ja terveys_Mikael Sallinen

Hyvinvointia työstä
1
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Uni, toimintakyky ja terveys
Mikael Sallinen
tiimipäällikkö, tutkimusprofessori
2
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Uni on palautumisen ytimessä
Palautuminen
Kuormittavat
työn piirteet
Krooniset kuormitusreaktiot
Heikentynyt terveys*
Akuutit
kuormitusreaktiot
* Palautumisen onnistuminen on yhteydessä esimerkiksi
- koettuun terveyteen
- sairauspoissaoloihin
- sydänterveyteen.
Lähteet: Geurts ym. Scand J Work Environ Health 2006, 32, 482–492.
Sluiter ym. Occup. Environ. Med. 2003, 60, 62-70.
Van Amelsvoort ym. Occup Environ Med 2003, 60, 83–87.
Croon ym. J Psychosom Res 2003, 55, 331–339.
3
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Kuinka paljon unta tarvitsemme?
4
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Mitä työviikko vähällä unella saa aikaan (1)?
8 t unta / yö
4 t unta / yö
© Työterveyslaitos
5
Haavisto et al. Journal
of Sleep Research,
2010.
–
www.ttl.fi
Mitä työviikko vähällä unella saa
aikaan (2)?
Sokeriaineenvaihdunta
Immuunitoiminnot
hsCRP
C-reaktiivinen
proteiini
200
*
180
160
140
120
100
80
SR
REC
CON
SR
REC
*
300
Serum concentration
(% of baseline)
Insulin-to-glucose ratio
(% of baseline)
Insulin-to-glucose
Insuliinin
ja sokerinratio
suhde
200
*
100
0
EXP
SR REC SR REC
Con
van Leeuwen et a. Int J Endocrinol, 2010.
Exp
van Leeuwen et al. PLoS One. 2009
6
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Palautumisen tukeminen vuorosuunnittelulla
Säännöllinen, katkeamaton kolmivuorojärjestelmä
- aikaisia aamuvuoroja ja yövuoroja vain 1-2 peräkkäin
- kahden peräkkäisen vuoron välissä vähintään 12 tuntia vapaata
- vuorojen kiertosuunta myötäpäivään
Epäsäännöllinen vuorojärjestelmä (jaksotyö)
- aikaisia aamuvuoroja ja yövuoroja vain 1-2 peräkkäin
- kahden peräkkäisen vuoron välissä vähintään 12 tuntia vapaata
(esim. ilta-aamu –yhdistelmiä tulisi välttää)
Säännöllinen 12-tunnin kaksivuorojärjestelmä
- vaihtoehto toimimattomalle 8-tunnin kolmivuorojärjestelmälle
- käyttöä harkittava tapauskohtaisesti
Säännöllinen yötyö
- vaihtoehto silloin, kun tekijät ovat vapaaehtoisia ja soveltuvia
Pitkät työajat
-≥ 16 t/päivä ja ≥ 55 tuntia/viikko aiheuttavat selvästi univajeen
kasautumista ja väsymystä
Sallinen M, Kecklund G.. Scand7 J Work Environ Health
2010;36(2):121–133.
© Työterveyslaitos
– www.ttl.fi
Salo ym. SLEEP 2010
8
ja
ky
ty
ks
et
m
yr
ky
ty
ks
et
m
yr
ET
AI
SE
T
IE
H
N
M
*
Ta
pa
tu
rm
at
ja
*
Ta
pa
tu
rm
at
ud
et
un
ta
el
in
sa
ira
ud
et
ve
ris
uo
ni
sa
ira
ud
et
*
liik
dä
nja
*
ai
ra
*
eu
ro
lo
gi
se
ts
äi
riö
t
1,8
Tu
kija
Sy
N
ve
ys
-h
ie
le
nt
er
1,2
öv
ät
ud
et
1,4
Sy
sa
ira
1,6
M
Ka
ik
ki
Univaikeudet ja työkyvyttömyys
2
*
*
*
*
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
© Työterveyslaitos
0-1 yönä/vko
–
2-4 yönä/vko
5-7 yönä/vko
www.ttl.fi
"Unettomuutta ei pidä hoitaa vain lääkkeillä
Julkaistu: 18.7.2011 lehdessä osastolla Pääkirjoitus
HELSINGIN SANOMAT
Unettomuudesta on tullut aiempaa yleisempi ilmiö
monesta syystä. Yksi tekijä on työelämän muutos.
Tätä nykyä esimerkiksi työterveyshuollossa
univaikeuksia valittavalle työntekijälle määrätään liian
usein vain lääkkeitä. Se on ehkä nopea ensiapu muttei
ratkaise itse ongelmaa."
9
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Unettomuuden lääkkeetön hoito
työterveyshuollossa
90
80
% koko ryhmästä
70
60
50
Runsas
unilääkkeiden käyttö
40
30
Kliinisesti merkittävä
unettomuus
20
10
0
1
Ennen CBT-hoitoa
2
3
CBT-hoidon Tutkimusvaiheet
jälkeen 3 kk seuranta
4
6 kk seuranta
10
© Työterveyslaitos
– www.ttl.fi
Järnefelt
ym. accepted.
"Mikä on hyväksi sydämelle, on hyväksi myös unelle."
11
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi