CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 2 SIBIU

Download Report

Transcript CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 2 SIBIU

ŞCOALA PENTRU
DEFICIENŢI DE AUZ
- O NOUĂ ABORDARE -
Profesor psiholog - Adriana Conea,
Director la Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 2
SIBIU
Str. Andrei Şaguna nr. 8. RO – 550009
Sibiu
Tel: 0040-269-218243
Fax:0040-269-218425
Email: [email protected]
Internet: http://www.deficientdeauz.ro
Scopuri

-
-
-
-
Scopurile noastre:
protezare corectă, imediat după înscrierea copilului în școală prin
executarea de audiograme corecte și reglarea aparatelor auditive
funcție de audiograme;
realizarea de olive în laboratorul de confecționat olive al școlii;
educarea auzulu;i
formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare;
urmărirea evoluţiei receptării mesajelor verbale şi a dezvoltării
limbajulu;i
dezvoltarea întregii personalităţi în vederea integrării sociale şi
profesionale ulterioare;
- activități de sprijin petru copiii/elevii integrați în
grădinițele/școlile de masă.
Copiii noştri vin din toată ţara...
Oferta şcolii
Structură

Structura Centrului
Ce înseamnă intervenția timpurie în școala noastră?


-
Scopul intervenţiei timpurii: crearea unor premise care să permită
ca dezvoltarea copilului deficient de auz să fie cât mai apropiată
de dezvoltarea copilului auzitor de aceeaşi vârstă;
Când vorbim de premise, se face referire la:
depistarea și diagnosticarea timpurie a hipoacuziei;
protezarea corectă;
includerea copilului deficient de auz într-un program de
intervenție;
Intervenţie timpurie
Presupune:
 consilierea părinţilor pe teme legate de
implantare şi reabilitarea copilului cu deficienţă
auditivă;
 testarea auzului prin audiometrie
comportamentală;
 antrenament auditiv;
 dezvoltarea ritmului;
 dezvoltarea simţurilor (pentru compensare);
 intervenţia timpurie în dezvoltarea limbajului;
 oferirea unor modele pentru instrucţia şi
educarea copilului deficient de auz;
 folosirea unor modele naturale de lucru;
Grădiniţa
Cuprinde:
- 3 grupe de copii, cu vârste cuprinse între 3 – 7 ani;
- 1 grupă de copii cu tulburări din spectrul autist;
 asigură dezvoltarea normală fizică şi psihică a copilului şi,
totodată satisface nevoile vitale ale preşcolarului, prin variate
forme şi procedee de activitate în contextul relaţiilor
interpersonale de tipul:
- educatoare ↔ copil
- copil ↔ educatoare
- copil ↔ copil
 pregăteşte copilul pentru etapa următoare – şcoală, apoi pentru
viaţă;







În cadrul grădiniţei, se desfăşoară:
Activităţi de compensare;
Activităţi de cunoaştere;
Activităţi de expresie;
Autonomie personală şi socială;
Activităţi ludice de educaţie şi compensare;
Activităţi realizate cu părinţii;
Şcoala


cuprinde elevii din clasele I-VIII;
activităţile defăşurate în cadrul şcolii urmăresc:
 protezarea corectă;
 formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare;
 urmărirea evoluţiei receptării mesajelor verbale şi a dezvoltării
limbajului;
 dezvoltarea întregii personalităţi a elevilor, în vederea
integrării sociale şi profesionale ulterioare;
Învățământul de sprijin


-
-
-
A fost implementat în școală din anul școlar 2009-2010, la
cererea părinților/tutorilor legali ai copiilor deficienți de auz
întegrați în grădinițele/școlile de masă;
Are în vedere următoarele obiective:
corectarea și dezvoltarea comunicării orale, în vederea exprimării
clare și expresive;
formarea priceperilor și deprinderilor de pronunție corectă;
formarea priceperilor și deprinderilor de diferențiere a sunetelor
în cuvinte;
realizarea unei vorbiri corecte din punct de vedere articulator,
fonetic și gramatical.
Dotare Centrului
Cabinet audiometrie;
 Laborator confecţionat olive;
 Săli de clasă dotate cu sisteme FM;
 Cabinete pentru activităţi individuale;
 Sală de sport şi cabinet C F M;
 Cabinet informatică;
 Sală multimedia – pentru petrecerea timpului
liber al copiilor;
 Cabinet medical;
 Internat şi cantină;

Cabinetul psihologic





Rolul psihologului este acela de a:
cunoaşte
caracteristicile
de
dezvoltare psihică ale copiilor de
diferite vârste;
surprinde aspecte particulare în
evoluţia psihică individuală a
copiilor;
utiliza cele mai eficiente metode
de intervenţie în vederea unei cât
mai bune integrări sociale.
Evaluarea psihologică se face
ţinând seama de 4 domenii de
comportament: motor, cognitiv,
verbal şi social-afectiv.
Cabinetul de audiologie
Activitățile din cadrul cabinetului
de audiologie au ca scop evaluarea
corectă a:
 tipului pierderii de auz;
 gradului pierderii de auz
prin:
 audiometrie comportamentală;
 audiometrie în câmp deschis;
 audiometrie verbală;
şi de a aduce informaţii utile pentru
dezvoltarea unui program ulterior
de recuperare.

Centrul de reglare a implantelor cohleare


-
-
-
Începând din anul școlar 2007-2008, în cadrul Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu, s-a început activitatea de
reglare a implantelor cohleare ale copiilor – fie înscriși în
intervenție timpurie/grădință/școala noastră, fie din afara ei;
Activitatea de reglare a implantelor cohleare presupune
următorii pași:
realizarea de audiograme la cabinetul de audiometrie, de către
un specialist în domeniul audiometriei;
realizarea reglajului implantului cohlear pe baza audiogramei, de
către un inginer specialist în reglarea implantelor;
consilierea părinților copiilor purtători de implant cohlear pe
probleme legate de implantare și alte probleme specifice
deficientului de auz, de către specialiști în probleme de
deficiență de auz;
Alte activităţi în şcoală
Parteneriate





-
Instituţii de invăţamânt special și de masă din judeţ şi din ţară;
Universitatea “Lucian Blaga “ Sibiu;
Asociaţia “Paten des Taubstummenheims“ Germania , prin
reprezentantul acesteai, doamna Antje Schmidt-Classen;, care
sprijină financiar și matrial unitatea noastră;
Asociația ʺAscultă viața!ʺ;
Alte instituţii de cultură din localitate:
Biblioteca Astra;
Muzeul Brukenthal;
Teatru de Păpuşi Gong;
Perspective...
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu își
propune:
 menținerea legăturilor profesionale cu alte instituții similare din
țară prin realizarea de schimburi profesionale;
 continuarea activităților din cadrul programelor de recuperarecompensare, în care părinţii să fie partenerii cadrului didactic;
 continuarea învățământului de sprijin la cererea părinților;
 continuarea activităților de consilierea a părinților pe probleme
legate de:
- deficiența auditivă și implantare;
- modalități de abordare a copilului deficient de auz;
- alte probleme speciale, funcție de fiecare caz în parte;
Acte necesare înscrierii în unitatea noastră



-
-
Certificat de exepertiză și orientare emis de Direcția pentru
Protecția Drepturilor Copilului din localitatea de domiciliu a
copilului/județ;
Certificat de handicap;
Copii după:
Certificat naștere copil;
B.I. (C.I) părinți;
Fișa medicală a copilului;