OEIE_AV3 - CARNet lms

download report

Transcript OEIE_AV3 - CARNet lms

Osnove elektrotehnike i elektronike
Auditorne i laboratorijske vježbe
Elektrostatika 3
Petra Mesarić,
mag.ing.el.tech.inf.
8.4.2015.
LOGO
Zadatak 1
 Kod serijskog spoja izolacija vrijedi:




a) E1=E2
b) D1=D2
c)E1/E2=ε2/ε1
d)D1/D2=ε1/ε2
Zadatak 2
 Kod paralelnog spoja izolacija vrijedi:




a) E1=E2
b) D1=D2
c)E1/E2=ε2/ε1
d)D1/D2=ε1/ε2
Zadatak 3
 Ako je C1=40 nF i C2=10 nF ekvivalentan
kapacitet prikazane kombinacije iznosi:




a) 100 nF
b) 10 nF
c)90 nF
d)85 nF
Zadatak 4
 Pločasti zračni kondenzator s dvjema pločama
površine S=200 cm2 i razmaka d=1 mm spojen je
na izvor stalnog napona U=1,7 kV. Odredite
kapacitet ploča te na njima razdvojeni naboj.
Zadatak 5
 Dvije paralelne i suprotno nabijene metalne ploče
razmaknute su na razmak d=4 cm. Ploče su
nabijene nabojima Q=10 nC suprotnog predznaka.
Negativna ploča je uzemljena. Da bi se probojni
naboj +Q prebacio sa negativne do pozitivne ploče
potrebno je obaviti rad W=20 μJ. Koliki je napon
između ploča (napon izvora)? Koliki je potencijal
negativne ploče? Kolika je jakost električnog polja
u prostoru između ploča?
Zadatak 6
 Pločasti kondenzator s pločama površine S=100
cm2 razmaknutim za d=0,2 mm, ispunjen je
izolatorom dielektričnosti εr=3 probojne čvrstoće
Ep=60 kV/cm. Koliki je probojni napon
kondenzatora? Koliki maksimalni naboj može
primiti ovaj kondenzator te kolika je maksimalna
energija koja se u njemu može pohraniti?
Zadatak 7
 Pločasti kondenzator s pločama površine S
razmaknutim za d, ispunjen je izolatorom
dielektričnosti εr probojne čvrstoće Ep.
Kondenzator je priključen na stalni napon U.
zadano je S=0,5 m2, d=1 mm, Ep= 3 kV/mm,
U1=1 kV. Odredite:





a) kapacitet kondenzatora
b)naboj na elektrodama kondenzatora
c) energiju pohranjenu u kondenzatoru
d) maksimalan napon koji možemo priključiti na
kondenzator
e) kolika je plošna gustoća naboja na elektrodama
Zadatak 8
 Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru te
koliki je kapacitet ako je prilikom priključenja na
napon U=400 V nabijen nabojem Q=60 μAs? Koliki
je prirast energije ako se napon poveća na 2U?
2. Laboratorijska vježba
Zadatak za pripremu

Napon na stezaljkama istosmjernog izvora uz otpor
potrošača R1=100 Ω iznosi U1= 3V, a uz otpor
potrošača R2=300 Ω iznosi U2=4.5 V. Izračunajte
napon praznog hoda (E), unutarnji otpor (Ri) i struju
kratkog spoja (Iks) izvora.
2. Laboratorijska vježba
Realni naponski izvor

Napon na stezaljkama izvora

Pad napona

Pokusi za određivanje parametara

A) pokus praznog hoda izvora

B) pokus kratkog spoja izvora
2. Laboratorijska vježba
Realni naponski izvor


Konstantan unutarnji napon E (elektromotorna sila)
Unutrašnji otpor Ri