Vanhempainillan diat

Download Report

Transcript Vanhempainillan diat

Yhteishaku 2015
YHTEISHAUN AIKATAULU 2015

AMMATILLISEN JA LUKIOKOULUTUKSEN
YHTEISHAKU
24.2.-17.3.2015

PÄÄSY-, SOVELTUVUUS- JA KIELIKOKEET
24.4.-22.5.2015
YHTEISHAKU ISONIITUN KOULUSSA
Harjoitushaku ohjatusti vk 5 ja 6
 Huoltajan kuuleminen ja hakusuunnitelman
palautus pe 13.2. mennessä
 Varsinainen haku vk 10 ja 11 aikana
(2.-13.3.) opon avustuksella
 Poissaolijoiden haku sovitaan oppilaskohtaisesti

MITEN HAETAAN?
www.opintopolku.fi
 demoversio osoitteessa
www.koulutus.opintopolku.fi 20.2. asti
 Enintään viiteen koulutukseen
 Hakutoivejärjestys on sitova
◦ Valinta ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan
pisteet/keskiarvo riittävät -> alemmat
hakutoiveet peruuntuvat

Esimerkki:





1.hakutoive Vaskivuoren lukio, musiikkilinja
2.hakutoive Vaskivuoren lukio, yleislinja
3.hakutoive Arkadian yhteislyseo, taidelinja
4.hakutoive Arkadian yhteislyseo, yleislinja
5.hakutoive Keuda Nurmijärvi, media-assistentti
HAKUTOIVEIDEN MUUTTAMINEN
Mahdollista vain hakuaikana (24.2.-17.3.)
• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis
opo eikä hakijan vanhempi)
• Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä
hakutoivemuutospyyntö hakijan omasta
sähköpostiosoitteesta osoitteeseen
[email protected]
•
9.-LUOKKALAINEN
HAKEE
YHTEISHAUSSA
PERUSOPETUKSEN
PÄÄTTÖTODISTUKSELLA
VALINTAPERUSTEET
LUKIOKOULUTUKSEEN

Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon
perusteella

Valinnaisen A2- tai B2-kielen numeroarvosana
on mahdollista korvata Hyväksytty-merkinnällä
ERITYISTEHTÄVÄN SAANEET LUKIOT


Käyttävät opiskelijavalinnassaan muitakin
kriteereitä kuin keskiarvoa.
Puolet enimmäispistemäärästä muodostuu
kuitenkin lukuaineiden keskiarvosta
(10p.-10p.)
TERVEYDELLISET SEIKAT
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
HAETTAESSA

Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset
seikat on otettava huomioon hakutoiveita
pohdittaessa

Terveydentilavaatimuksista määrätään
tutkintojen perusteissa

Lähtökohta on se, että hakijan terveydentilaan
tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle
Hakijoita pyydetään
nettihaussa ilmoittamaan,
täyttävätkö he opinnoissa
edellytettävät terveydelliset
vaatimukset!
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Ilman koulutuspaikkaa olevat
8p
Perus- tai lisäopetuksen
suorittaminen hakeutumisvuonna
6p
Yleinen koulumenestys
Painotettavien arvosanojen keskiarvo
(LI, KU, KO, MU, TN/TS - kolme parasta)
Ammatillinen hakutoive
1. hakutoive
1-16 p
1-8p
2p
Sukupuoli (hakijoista alle 30% samaa sukupuolta)
0 tai2p
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet
(kaikki hakijat kutsutaan pääsy-ja soveltavuuskokeisiin)
1-10 p
Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn
perusteella (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt,
todistuksen vertailuvaikeudet) valita enintään
30% hakijoista valintayksikköön
valintapistemääristä riippumatta
 perustelut (lausunnot, lääkärin-todistukset ym.)
ja kopio hakulomakkeesta suoraan
oppilaitokseen

YHTEISHAUN TULOSTEN JULKAISU

Tieto tuloksista julkaistaan aikaisintaan
to 11.6.2015
HUOM!
 Opiskelupaikan vastaanottaminen oppilaitoksen
ohjeiden mukaisesti!
PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN
KOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Hakuaika 19.5.-21.7. opintopolussa
 Haussa mukana mm.kymppiluokka,
ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus, kotitalousopetus
 Hakutulokset ilmoitetaan aikaisintaan
7.8.2015

PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN
KOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Hakuaika 19.5.-21.7.
Haussa mukana kymppiluokka valmentava
koulutus, kotitalousopetus,