9. luokkien vanhempainilta 23.9.2014 - PP

Download Report

Transcript 9. luokkien vanhempainilta 23.9.2014 - PP

Tervetuloa 9.luokkien
vanhempainiltaan 23.9.2014
Aiheena
yhdeksännen luokan
haasteet, aikataulut
sekä suuntautuminen
jatko-opintoihin
Suomen koulutusjärjestelmä
Koulutustarjonta


Lukiot: 11 lukiota Tampereen
kaupungissa
Ammatilliset oppilaitokset:
Tampereen seudun ammattiopisto eli
TREDU,
Tampereen palvelualan ammattiopisto,
Tampereen konservatorio,
Varalan Urheiluopisto
9.luokkalaisen oppilaan ajatuksia
lukuvuoden alussa
ysiluokka on vaikea,
koenumerot nousee,
nostan keskiarvon ja meen opiskeleen,
tärkeä luokka, paljon tehtävää, tet, jatkoopinnot, koulun loppu,
odotukset ens
En ajattele mitään, bileet,
kesäloma,
Aivot lomalla, oispa loma, tylsää,
luokkaretki,
kivaa, numerot, kyllästynyt jatkuvaan meluun
joulujuhla,
koti, kaverit, innostus,
isoja kokeita
tuleva koulu, rakkaus, läksyt,
tulossa,
stressiä pärjäämisestä,
vierailuja,
nälkä, väsymys
henkilökohtaista
harrastukset,
ohjausta, tietoa
jännittää,
jonnekin pitäis
facebook
päästä, lukioon
tahdon ma !
Opinto-ohjaajan ajatuksia

Oppijan verkkopalvelut rakenteilla
http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/opintopolku






Millainen on koulutustarjonta?
Milloin koulutustarjonta on nähtävillä?
Miten toimii opintopolku –sivusto?
Tuleehan opintopolusta demo?
Miten aika riittää jokaiselle ohjattavalle?
Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia!
Huoltajan ajatuksia
?
?
?
?
?
?
?
Päättöluokkalaisten aikataulu







Ti 11.11. Jatko-opintoiltapäivä
9.luokkien kaikille oppilaille
To 13.11. Jatko-opintoiltapäivä
yksilöllistä tukea tarvitseville
Koehaku jatko-opintopäivien jälkeen
Oppitunnit ja henkilökohtainen ohjaus
Vierailut ja ammattipäivät
TET 24.11.-5.12.2014
Yhteishaun aikataulu
TET
Työelämään tutustuminen 9.luokalla
24.11. - 5.12.2014
- Tavoite tutustua työelämän
pelisääntöihin ja toimintatapoihin
- Sairastapauksissa
oppilas: ilmoittaa työnantajalle
ja omalle opolle poissaolosta
huoltaja: ilmoittaa luokanvalvojalle poissaolosta
Vanhempainillat





ti 23.9.2014 lukuvuoden haasteet,
aikataulut ja suuntautuminen jatkoopintoihin
ke 5.11.2014 tietoa toisen asteen
opiskelusta Tredun Koivistontien
toimipisteessä
to 13.11.2014 tietoa yksilöllisistä
jatkomahdollisuuksista toisella asteella
Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä
Tammi- ja helmikuussa lukioiden infoillat
Muut toisen asteen koulujen avoimet ovet
Yhteishaun aikataulu

Sähköisen haun osoite on www.opintopolku.fi
Myös koulutustarjonta on nähtävillä
opintopolku.fi -verkkopalvelussa
(Koulutuksen järjestäjät eivät voi perua haussa
mukana olevaa koulutusta 19.2.2015 jälkeen)

Lupa hakijatiedoston perustamiseen

Kevään yhteishaun hakuaika on 24.2.-17.3.2015




Paperinen suunnittelulomake pe 13.2.2015 mennessä
Sähköinen lomake ti 10.3.2015 mennessä
Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet
huhti/toukokuussa
Tulokset yhteishausta aikaisintaan to 11.6.2015

Haku perusopetuksen jälkeiseen
valmistavaan koulutukseen
19.5.-21.7.2015
(OPM:n ehdollinen päätös)
- perusopetuksen lisäopetus
- ammattistartit ja
- maahanmuuttajien ja vieraskielisten
valmistava lukiokoulutus sekä ammatilliseen
koulutukseen valmistava koulutus
(Koulutuksen järjestäjät eivät voi perua
haussa mukana olevaa koulutusta 14.5.2015
jälkeen)

Erityisopetuksen yhteinen haku
Haku erityisopetuksena järjestettävään
ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan
koulutukseen 18.3.-8.4.2015
(OPM:n ehdollinen päätös)
(Koulutuksen järjestäjät eivät voi perua haussa mukana olevaa
koulutusta 12.3.2015 jälkeen)
Päättötodistus

Päättötodistus on hakukeskiarvojen
kannalta ratkaiseva todistus jatkoopintoihin haettaessa
Lukion opiskelijaksi
ottaminen


Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti
perusopetuksen päättötodistuksen
lukuaineiden keskiarvon
mukaisessa järjestyksessä
Erityistehtävän saaneissa lukioissa
voi saada lisäpisteitä (oppiaineet,
harrastukset, pääsykoe)
Päivälukioiden yhteishaku 2014
Alimmat keskiarvorajat ja hakupisteet
Hatanpään lukio
7,42
(musiikki 8,50)
(musiikkiteatteri 10.25)
Kalevan lukio
8,17
(musiikki 8,33 )
Normaalikoulun lukio
7,67
Sammon keskuslukio
7,75
(urheilu 14,77)
(viestintä 8,11)
Tammerkosken lukio
8,00
(kuvataide 14,0)
(käsityö 8,67)
Klassillinen lukio
8,15
(luonnontiede 9,19)
Lyseon lukio
8,43
Teknillinen lukio
7,33
(IB 11,23)
(EU 8,94)
(matematiikka/tietotekniikka 7,73)
Yhteiskoulun lukio
(talous- ja elinkeinoelämä 7,8)
(alin pisteraja 9,39)
Svenska samskolan
7,00
Steiner-koulun lukio
7,00?
Valintaperusteet ammatillisiin
perustutkintoihin kaikilla aloilla
Hakijalle annetaan pisteitä
1. Hakija, jolla ei hakuhetkellä ole
koulutuspaikkaa lukiossa tai ammatillisessa
koulutuksessa, saa 8 pistettä
2. Perusopetuksen hakuvuonna päättävät
sekä lisäpistekoulutuksen suorittaneet
saavat 6 pistettä
3. Yleisestä koulumenenstyksestä 1-16
pistettä www.opintopolku.fi
4. Painotettavista arvosanoista 1-8 pistettä
5. Työkokemuksesta 1- 3 pistettä
6. Ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä
7. Sukupuolen perusteella 0/2 pistettä
8.
Mahdollisesta pääsy- tai
soveltuvuuskokeesta 1-10 pistettä
- kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat
- hakija kutsutaan hakukohteen
ylimpään hakutoiveeseen
- pääsy- ja soveltuvuuskokeessa tulee
mitata asioita jotka antavat lisäarvoa
perusopetuksen päättötodistuksen
rinnalla
Lisänäyttöpisteet

1-3 pistettä aikaisemmista suorituksista
haettaessa
- tanssialan,
- musiikkialan,
- sirkusalan,
- kuvallisen ilmaisun tai
- liikunnan ohjauksen perustutkintoon
Urheilijan ammatilliseen koulutukseen
hakeutuvalle

voidaan antaa 1-3 lisäpistettä urheilullisten
ansioiden perusteella, jos koulutuksen
järjestäjällä on erityinen koulutustehtävä
urheilijoiden ammatillisen koulutuksen
järjestämiseksi
Harkintaan perustuvan
valinnan perusteita




oppimisvaikeudet
sosiaaliset syyt
koulutodistusten puuttuminen tai
todistusten vertailuvaikeudet
Koulutuksen järjestäjä voi näiden syiden
perusteella ottaa enintään 30 prosenttia
kuhunkin hakukohteeseen otettavista
opiskelijoista opiskelijan saamasta
valintapistemäärästä riippumatta
Yhdistelmäopinnot


Jatkossa ei ole enää ”ammatillinen
perustutkinto sekä lukio” –hakukohteita,
mutta
koulutuksen järjestäjät voivat edelleen
tarjota lukion ja yo-tutkinnon
suorittamismahdollisuutta hakijoille, jotka
hakevat ammatilliseen koulutukseen
Lisätietoja
Opinto-ohjaajat:
Tiina Myllymäki (9E,L)
040 801 2586
Maria Laine (9B,H,J)
040 806 4775
Anne Pitkänen(9D,G,K,)
040 801 6591
Outi-Maria Kiiskilä (9A,9C,F,I)
0400 208 082
s-posti: [email protected]
http://koulut.tampere.fi
www.toponetti.fi
www.opintopolku.fi