Leena Koivisto YHTEISHAKU 2015

Download Report

Transcript Leena Koivisto YHTEISHAKU 2015

YHTEISHAKU 2015
Hämeen ammattikorkeakoulu
Leena Koivisto, opintoneuvoja
29.10.2014
YHTEISHAKU 2015
• Sama yhteishaku yliopistoille ja
ammattikorkeakouluille
• Erikseen keväällä ja syksyllä
• Keväällä yksi haku, mutta kaksi hakuaikaa:
– kv-ohjelmat ja Taideyliopisto 7. – 27.1.2015
– muut hakukohteet 17.3. – 9.4.2015
• Voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri
hakukohteeseen
YHTEISHAKU 2015
• Mieti, mitä oikeasti haluat
• Hakukohteet
– www.opintopolku.fi
– Kevään 2015 hakukohteet julkaistaan pe
31.10.2014
– Tutustu alkaviin koulutuksiin
– Huomioi korkeakoulukohtaiset
hakukelpoisuusvaatimukset, toimintatavat ja erot
valintaperusteissa
– Tutustu valintaperusteisiin; mm. alakohtainen
vaihtelu pisteytyksessä
YHTEISHAKU 2015
• Hakukohteiden järjestys on tärkeä
• Ensimmäisen hakuajan kohteet tulee laittaa heti
mieleiseen järjestykseen; hakuajan jälkeen niiden
keskinäistä järjestystä ei voi enää muuttaa.
• Vahvasti järjestelmään (pankkitunnuksin)
kirjautunut pääsee vaihtamaan hakuaikana
hakukohteita
• Toisen hakuajan hakukohteet voi laittaa
mieleiseensä järjestykseen ensimmäisen haun
kohteiden kanssa
YHTEISHAKU 2015
• Jos haet tammikuussa vieraskielisiin
hakukohteisiin ja tiedät hakevasi myös
suomenkielisiin koulutuksiin, muista varata
osa hakukohteista jälkimmäiseen hakuaikaan!
• Ensimmäisen hakuajan yksittäistä
hakukohdetta ei voi enää hakuajan jälkeen
perua
• Toisen hakuajan aikana voi vielä peruuttaa
ensimmäisen haun hakukohteet kokonaan ja
hakea pelkästään toisen hakuajan kohteille
YHTEISHAKU 2015
• Täytä hakemus Opintopolku.fi:ssä
• Toimita oppilaitoksille pyydetyt
ennakkotehtävät ja asiakirjat (mahd. koulu- ja
kielitodistukset)
• Oppilaitos toimittaa kutsun mahdolliseen
valintakokeeseen
• Tulokset julkistetaan viim. 1.7.2015
• Valintakirje lähetetään siitä koulutuksesta
mihin tulee valituksi
YHTEISHAKU 2015
• Ns. jälkiohjauskirje lähetetään niille
hakijoille, jotka eivät saa opiskelupaikkaa
• Paikan vastaanotto viim. 15.7.2015
valintakirjeen ohjeiden mukaisesti
• Hakija voi ottaa vastaa vain yhden
korkeakoulupaikan lukukaudessa
• Jonotusoikeus ylempään hakukohteeseen
säilyy 12.8.2015 asti
YHTEISHAKU 2015
• www.opintopolku.fi
• Kuinka yhteishaku toimii:
https://www.youtube.com/watch?v=c478exgeM
KQ&feature=player_embedded
YHTEISHAKU 2015
• Haasteita
– Opintopolku.fi hakeminen kokeilussa syksyn
yhteishaussa 2014: mm. valintakoekutsut lähtivät
myöhään
– Ensi keväänä paljon enemmän hakijoita ja
hakukohteita
– Milloin vieraskielisten ohjelmien valintakoekutsut
liikkeelle?
– Muutokset järjestelmässä ovat mahdollisia (mm.
jälkiohjauskirjeet)
Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK
• Yli 7000 tutkinto-opiskelijaa (n. 620 ulkomaalaista)
• Yli 700 työntekijää
• 7 kampusta (Evo, Forssa, Hämeenlinna, Lepaa,
Mustiala, Riihimäki, Valkeakoski)
• 5 koulutusalaa (Hyvinvointiosaaminen,
Teknologiaosaaminen, Biotalous, Yrittäjyys- ja
liiketoimintaosaaminen, Ylempi korkeakoulutus)
• 23 AMK-koulutusta, joista 4 englanninkielistä
• 7 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta,
joista 2 englanninkielistä
Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK
• 4 työelämälähtöistä tutkimusyksikköä
• 3 strategista kansainvälistä
kumppanikorkeakoulua (Brasilia, Kiina,
Tanska)
• Yli 100 yhteistyökorkeakoulua maailmalla
• N. 160 saapuvaa vaihto-opiskelijaa
vuodessa
• N. 180 lähtevää vaihto-opiskelijaa vuodessa
HAMK VALKEAKOSKI
• 754 opiskelijaa (29.10.2014), joista 25 vaihtoopiskelijaa
• Hakukohteet 7.-27.1.2015:
– Electrical and Automation Engineering (8-16
malli)
– International Business (8-16 malli)
• Hakukohde 17.3.-9.4.2015
– Sähkö- ja automaatiotekniikka (18-100 malli)
• www.hamk.fi/hakijalle
8.4.2015
HAMKin koulutuksen kolme mallia
8 - 16: opiskelu
kokopäivätyönä
Sinulle, joka haluat edetä opinnoissasi
säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän
kanssa. opiskelet noin kahdeksan tunnin
työpäivinä, viitenä päivänä viikossa.
Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät
ohjatusti ryhmän mukana.
18 - 100: monimuotoinen
opiskelu työn ohessa
Sinulle, joka käyt töissä ja haluat
opiskella samanaikaisesti. Voit käyttää
työympäristöäsi oppimisympäristönä ja
hyödyntää omia työtehtäviäsi osana
opintojasi. Osa opinnoista tehdään
kehittämishankkeissa.
24/7: räätälöity,
nopeutettu opiskelu
Sinulle, jolla on selkeä käsitys omasta
osaamisestasi ja pystyt rakentamaan
omat tavoitteesi. Tämä opiskelutapa
edellyttää suunnitelmallisuutta,
joustavaa ja oma-aloitteisuutta sekä
itsenäistä työskentelytapaa.