www . hamk . fi

Download Report

Transcript www . hamk . fi

Päiväopetus / nuorten
suomenkielinen koulutus
Koulutustarjonta ja haku
2014
www.hamk.fi
HAMKin koulutusohjelmat
KULTTUURIALA
• Muotoilun koulutus, artenomi (AMK), 240 op
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
• Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK), 210
op
• Tietojenkäsittelyn koulutus, tradenomi (AMK),
210 op
www.hamk.fi
HAMKin koulutusohjelmat
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
240 op, insinööri (AMK)
• Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
(syksyn haussa)
• Bio- ja elintarviketekniikan koulutus
• Kone- ja tuotantotekniikan koulutus
• Liikennealan koulutus
• Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
• Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus,
insinööri
•
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus,
rakennusmestari
– 210 op, rakennusmestari (AMK)
www.hamk.fi
HAMKin koulutusohjelmat
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
• Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK), 210 op
• Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK),
240 op
• Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK), 210 op
www.hamk.fi
HAMKin koulutusohjelmat
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA, 240 op
•
•
•
•
•
•
Hevostalouden koulutus, agrologi (AMK)
Kestävän kehityksen koulutus, ympäristösuunnittelija (AMK)
Maatilatalouden koulutus, agrologi (AMK)
Maisemasuunnittelun koulutus, hortonomi (AMK)
Metsätalouden koulutus, metsätalousinsinööri (AMK)
Puutarhatalouden koulutus, hortonomi (AMK)
www.hamk.fi
Yleinen hakukelpoisuus tai hakukelpoisuus
vastaavalle alalle
• Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
• International Baccalaureate, Reifeprüfung tai European
Baccalaureate –tutkinto
• Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri)
• Ammatillinen perustutkinto 120 ov tai sitä vastaava aikaisempi
tutkinto
• Vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot
• Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
• Ulkomailla suoritettu tutkinto, joka antaa siinä maassa, missä
tutkinto on suoritettu kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
• Alle 120 ov:n laajuisella ammatillisella tutkinnolla voi hakea vain
tutkintoa vastaavalle alalle
• Em. tutkintoa voi täydentää lisäopinnoilla tai työkokemuksella -> voi
hakea kaikille aloille
www.hamk.fi
Hakukelpoisuus jatkuu…
• Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
– vähintään 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja
www.hamk.fi
Yhteishaku: Hakuajat kevät 2014
• Nuorten koulutuksen yhteishaku (tutkinto päiväopiskeluna)
3.3. – 1.4.2014, klo 16.15
www.hamk.fi
Yhteishaku
• Kaikki kevään yhteishaut samassa osoitteessa www.amkhaku.fi
– Vieraskielinen koulutus, päiväopiskelu / nuoret
– Amk-tutkinto, päiväopiskelu / nuoret
– Amk-tutkinto, työn ohessa monimuotoisesti / aikuiset
Jokaisessa yhteishaussa voi hakea neljään koulutusohjelmaan.
• Nettihaku neuvoo ja ohjaa hakemuksen täyttämisessä.
• Tulosta hakemus itsellesi tallennuksen jälkeen
•
Hakemus ohjautuu suoraan oikeaan osoitteeseen 1. hakutoiveen
ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.
•
Huom. Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.15
www.hamk.fi
Tutkintotodistusten toimittaminen
• Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis (huom. poikkeuksia)
– Kevään haussa 31.7.
– Syksyn haussa 31.12.
• Pääsääntöisesti todistuksia ei lähetetä hakuaikana
– Poikkeustapaukset nuorten yhteishaussa:
• ulkomaiset todistukset
• ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla ja
• avoimen amk:n väylän kautta hakevat
• Todistukset tarkastetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä (hakukelpoisuus
ja valintapisteet tarkastetaan)
www.hamk.fi
Valintapisteiden muodostuminen
• Nuorten koulutuksissa pääsääntöisesti kaikilta hakijoilta pisteytetään
aiempaa koulumenestystä
– Poikkeuksena näytöin suoritetulla ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla hakevat,
avoimen amk:n väylää käyttävät sekä ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakevat,
joiden valinta perustuu ainoastaan valintakoemenestykseen.
www.hamk.fi
Nuorten yhteishaun valintaperusteet 2014
Koulutusala
Kulttuuriala1
Yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja
hallinnon ala
Tietojenkäsittely
Tekniikan ja
liikenteen ala
Luonnonvara- ja
ympäristöala
Sosiaali-,
terveys- ja
liikunta-ala
Koulumenestys
Työkokemus
1. hakutoive
Valintakoe
45
5
5
95
55
5
5
35
55
5
40
55
5 (252)
5
35
55
10
5
30
30
5
65
Yhteensä
50
100
100
100
100 (120)
100
100
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
Kyllä*
kyllä
kyllä
kyllä 3
kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei
Valtakunnallinen
suositus
Hyväksyykö toisten
kokeen
Työkokemus
2 kk = 1 piste
Kielikoe
järjestää kielikokeen hakijoille, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi
Harkinnanvarainen
valinta
HUOM!
ei käytä harkinnanvaraista valintaa
1Valinta
on kaksivaiheinen: esivalinnassa valintapisteisiin vaikuttavat koulumenestys ja ens. hakutoive. Lopullisessa
valinnassa valintakoe ja ens. hakutoive.
2 Rakennusalan työnjohdon ko: työkokemuspisteitä saa vain rakennusalan työkokemuksesta max. 25 p.
3 Maisemasuunnittelun ko: Oma valintakoe. Kokeeseen liittyy ennakkomateriaali, joka julkaistaan hakuajan päättymisen
jälkeen.
*Kokeeseen liittyy ennakkomateriaali, joka julkaistaan valtakunnallista koetta käyttävien amk:jen internet-sivuilla
14.4.2014
www.hamk.fi
Paikan vastaanotto kesällä 2014
• Kevään yhteishauista tarjottu korkeakoulupaikka tulee ottaa vastaan
viimeistään 29.7.2014
• Yhden korkeakoulupaikan sääntö on käytössä vielä kesällä 2014,
koskien syksyllä 2014 alkavaa korkeakoulutusta
Jatkossa (erityisesti korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna
2015) korkeakoulut voivat varata osan korkeakoulujen yhteishaun
aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt).
Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole
•Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa tai
•Suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa
opiskeluoikeutta (opiskeluoikeudet huomioidaan vuoden 2014 kesästä alkaen)
www.hamk.fi
Mistä tietoa ?
Tietoa koulutusohjelmista ja hakemisesta:
www.hamk.fi -> koulutus
Hakutoimisto: (03) 646 4501
• [email protected][email protected]
Aikuiskoulutus: (03) 646 4504
• [email protected]
Opintojen ohjaus: (03) 646 4517
Kevät 2014:
www.amkhaku.fi ja www.opintopolku.fi
www.hamk.fi