Transcript Lukiot

TERVETULOA Yhteishakuiltaan 25.10.2012

Illan ohjelma

• Yhteishausta ja valinnan tekemisestä: keskeistä juuri nyt Krunan opot Elina Nissinen ja Satu Hietala Tanssiesitys • Ammatillinen koulutus ja kaksoistutkinnot Vantaan ammattiopisto Varia: Kerttu Vesterinen ja opiskelijat • Lukiokoulutus Sibelius-lukio: Minna Juntunen • Luokanohjaajan tapaaminen kotiluokissa

Suomen koulutusjärjestelmä

Vaihtoehdot 9.luokan jälkeen

• • • • • •

Ammatillinen koulutus Lukio Kaksoistutkinto: ammatti + ylioppilastutkinto Aikuislukiot (yhteys rehtoriin) Oppisopimuskoulutus Kansanopisto

”Varavaihtoehtoina” lisäopetus

kymppiluokalla, ammattistartti,

työpajat

Kysymykset, joihin kannattaa etsiä vastaukset ennen valinnan tekemistä: Millainen oppija olen? Minkä tyyppinen opiskelu minulle siis sopii parhaiten?

Selvitä, millaista opiskelu on a) ammatillisessa oppilaitoksessa? b) lukiossa?

 Kumpi näistä soveltuu minulle parhaiten?

YLEINEN JATKO-OPINTOKELPOISUUS

Kaikilla toisen asteen tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja korkea-asteella yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ◦ ◦ ◦

Ammatillinen perustutkinto Ylioppilastutkinto Kaksoistutkinto

ARVIOINNISTA

Itsearviointi Syysväliarviointi 21.11.12

Kevätväliarviointi 15.2.2013

• • Välitodistuksella haetaan valintakokeeseen valintakokeellisessa koulussa. Lopullisen pääsyn koulutukseen ratkaisee päättötodistus. POIKKEUS: Seuraavissa tutkinnoissa ratkaisee valintakoe: käsi-ja taideteollisuusalan pt (artesaani), audiovisuaalisen viestinnän pt (media assistentti), kuvallisen ilmaisun pt (kuva-artesaani), tanssialan pt (tanssija), musiikkialan pt (muusikko, musiikkiteknologi) ja liikunnan ohjauksen pt (liikuntaneuvoja) Päättöarviointi 01.06.13: pääsykoetta Ratkaisee pääsyn kaikkiin lukioihin ja ammatillisiin perustutkintoihin, joissa ei ole

Yhteishaku 2013

Hakuaika 25.2.-15.3.2013

Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään

22.4.-24.5.2013

Tieto valituille ja ei-valituille aikaisintaan

13.6.2013

Hakijan ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään

27.6.2013

www.haenyt.fi

 Hakutoiveet voivat olla sekä lukioita että ammatillisia perustutkintoja tai kaksoistutkintoja  jokaisella 5 vaihtoehtoa, kannatta laittaa kaikki viisi!

 laittakaa vähintään yksi ”varma vaihtoehto”  hakija voi saada vain yhden paikan yhteishaun kautta

Esimerkki hakutoiveista

1.

2.

3.

4.

5.

lukio hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto lukio autoalan pt ja lukio lukio Huom! Ammatilliselle puolelle hakutoivepisteet!

1. ja 2. hakutoive: 3p ja 1p

Oppilasesimerkki: hakijan lukuaineiden keskiarvo: 8,05 1. Sibelius-lukio/musiikki (2012: 16.70/ 20 p) 2. Sibelius-lukio, yleislinja (8,50) 3. Alppilan lukio (8,31) 4. Kulosaaren yhteiskoulun lukio (9,08) 5. Herttoniemen lukio (8,58)  Käytännössä ei yhtään varmaa vaihtoehtoa, koska vaihtoehdon 1 pisteitä vaikea arvioida  Olisi hyvä laittaa jokin lukio, johon edellinen ka-raja ollut noin 7,50

•Oppilasesimerkki: 1. hakutoive 21 p., 2. hakutoive 19 p., muut hakutoiveet 18 p.

Ammatillinen tutkinto 1.

Hels. palvelualojen oppilaitos, kokki (pisteraja 25 p 2012) 2.

Helpa, elintarvikealan tutkinto (24p) 3.

Helsingin Diakoniaopisto, lähihoitajakoulutus (28p, sis. valintakoepisteet) 4.

SLK-HBC, liiketalouden perustutkinto (28p, sis. valintakoepisteet) 5.

Heltech, autoalan tutkinto (22p)  Käytännössä ei yhtään varmaa vaihtoehtoa, koska valintakoepisteitä on vaikea arvioida

Tanssiesitys

Ammatillisen koulutuksen pääsyvaatimukset

1.

2.

3.

4.

5.

6.

hakeutumisvuosi: 3p kaikkien aineiden keskiarvo painotettavat aineet: kolmen parhaan taito- ja taideaineen arvosanojen keskiarvo KU, KO, TS/TN, MU, LI hakutoivejärjestys: 1.-hakutoive 3p, 2. hakutoive 1p mahdolliset sukupuolipisteet mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskoe Pisteytys tarkemmin: www.koulutusnetti.fi

Varia

Kaksoistutkinto, esimerkkinä SLK

Merkonomi ja ylioppilastutkinto, kaksi tutkintoa

• Koulutuksen kesto 3 vuotta. Teemme yhteistyötä Töölön yhteiskoulun aikuislukion kanssa. Lukio-opetus on järjestetty oppilaitoksessamme. Liiketalouden perustutkinnon opintoja suoritetaan 80 opintoviikkoa sekä lukio-opintoja ja lukio-opintoihin hyväksyttäviä opintoja 40 opintoviikkoa.

• •

Lukiokurssien peruskurssitarjonta:

Äidinkieli ja kirjallisuus 4 kurssia A1-kieli (englanti): 8 kurssia Matematiikka, lyhyt 7 kurssia Yhteiskuntaoppi 3 kurssia Psykologia 1 kurssi

Lukion pääsyvaatimukset

pakollisten arvioitu lukuaineiden keskiarvo AINA

mukana B2-, A2 kieli/kielet, jos ne on erikseen pyytämällä saa S-merkinnän

A2 ja B2- kielistä, ohje ja lomake opolta; ruotsi arvioidaan aina!

äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto/ ET, historia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto

Sibelius-lukio

Esimerkki lukiosta, jossa painotus/erityistehtävä

• Erityistehtävän saaneissa lukioissa voi olla lukuaineiden lisäksi esimerkiksi - Pääsykoe - Haastattelu - Opettajan/valmentajan lausunto - Oma hakemus jne.

 Nämä pisteytetään ja yhteispistemäärä ratkaisee oppilaitokseen pääsyn Nykyiset keskiarvo- ja pisterajat löytyvät www.ysinjalkeen.fi

(kohta 2 Tutkaile vaihtoehtoja) Varmistakaa tiedot etukäteen (koulujen kotisivut)

Oman koulun hakuaikataulu

Hakemus tehty ja hakupaperit palautettu tiistaina 5.3.2013

Päivystys koulumme atk-luokassa ti 5.3. klo 15-18

Hakuohjeet

• Haku tehdään kotona yhdessä huoltajan kanssa • Tulosta hakemus ja palauta huoltajan allekirjoittamana opolle yhdessä muiden (mahdollisten) hakupapereiden kanssa

Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista, joten tarvitsemme koululle huoltajan allekirjoittaman haenyt tulosteen jokaiselta oppilaalta ennen hakuajan päättymistä!

Mikäli haluatte tehdä hakemuksen kotona 5.3. jälkeen (viimeistään 15.3.2013) tarvitsemme siitä tiedon kirjallisesti opinto-ohjaajille

• Tiedoksi: tarkastamme yleistasolla hakupaperit ja toimitamme ne ajoissa kouluihin, siksi pyydämme ne 5.3.13

Palautettavat paperit/

palautus 5.3.

• • • • Huoltajan allekirjoittama hakutoivesivu (haenyt.fi) Ammatillinen koulutus: mahdollinen joustavan haun lomake + liitteet, sekä tanssi-, liikunta- ja musiikkialan koulutukseen oppilaitosten omat hakupaperit Lukiot: ▫ ainevalintakortti tarvittaessa (tarkista lukioiden kotisivuilta!)  erityistehtävän saaneiden lukioiden pyytämät hakuun liittyvät paperit (esim. Sibelius-lukio musiikin ja tanssin liitedokumentit, urheilulukiot valmentajien lausunnot)  pyydettäessä kopio kevätväliarvioinnista (oikeaksi todistettu kopio; esim. Helsingin kuvataidelukioon)  Muut pyydettävät liitteet Tiedot tarvittavista papereista koulujen nettisivuilta. Kannattaa ajoissa tarkistaa, mitä papereita mihinkin tarvitaan.

Entä jos haluaa muuttaa hakutoiveita?

Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana; Opinto-ohjaaja ei voi muuttaa lähetettyä sähköistä hakulomaketta!

Hakijan tulee tehdä muutospyyntö itse kirjallisena opetushallitukseen joko faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse.

Huomioikaa!

• Vastuu oikea-aikaisesta hakemisesta yhteishaussa on oppilaalla itsellään ja hänen huoltajallaan!

Joustava valinta

• Ammatilliset oppilaitokset voivat ottaa opiskelijoita ”normaali” haun lisäksi seuraavista syistä : ▫ Terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, harrastustoiminta, työllistymiseen liittyvät, sosiaaliset syyt ▫ Rasti haenytissä: Haetko joustavassa haussa? Kyllä ▫ Joustavan haun lomake ja mahdolliset liitteet toimitetaan suoraan oppilaitoksiin

Kielikoe

• Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi, kutsutaan hänet ammatillisissa oppilaitoksissa kielikokeeseen (ei koske lukioita) • Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito on pääsyedellytys koulutukseen

Ammatinvalinta ja terveydentila

Huomioi omaan terveydentilaan liittyviä asioita

Esimerkiksi: Näkö, värinäkö, kuulo, mahdolliset selkävaivat, allergiat, astma, psyykkiset sairaudet ja kaikki pitkäaikaissairaudet (diabetes, epilepsia) • Esim. allergiat ja astma pitää ottaa huomioon, vaikka ne hyvin hoidettuina eivät juuri häiritse normaalia elämää. • On kuitenkin hyvä muistaa, että samankin ammatin sisällä on erilaisia töitä, joista voi löytyä itselle sopiva. • Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja kouluterveydenhoitajat auttavat mietittäessä ammatin tai koulutuksen sopivuutta terveydentilan kannalta.

Valinnan tekeminen

• • • • • • • • • Oma aktiivisuus on tärkeätä Itsetuntemus Tieto koulutusvaihtoehdoista, esim. koulujen kotisivut www.mol.fi

 AVO-ohjelma (ammatinvalintatesti) Avoimien ovien käynnit Ohjauskeskustelut Keskustelu vanhempien kanssa Harjoittele hakemista www.haenyt.fi-osoitteessa aukeaa marraskuun alussa Ota tosiasiat huomioon: esim. oma keskiarvosi , demo

LISÄTIETOJA LÖYDÄTTE

• • • •

www.edu.hel.fi

www.ysinjalkeen.fi

www.varia.fi

www.omnia.fi

Muuta hyödyllistä: www.opintoluotsi.fi

, www.koulutusnetti.fi

Tämä diaesitys on nähtävillä koulun kotisivuilla ensi viikolla!

Kiitos mielenkiinnostanne!

Luokanohjaajan tapaamiset

9A/Raili Mäkelä 9B/Johanna Pankakoski 9c/Paula Manninen 9d/Miia Tiirikainen 9f/Jari Eskelinen 9g/Maarit Charpentier luokassa: 1 luokassa: 23 luokassa: 9 luokassa: 26 luokassa: 14 luokassa: 17